HOOFDPAGINA      

zaterdag 31 december 2011

Een voorspoedig 2012

Met politiek uit de vorige eeuw komen we niet uit de crisis

Het einde van het jaar is de tijd van voorspellingen. Volgens een Rabo topman komt de eurozone in 2012 uit de crisis.. Het is geen voorspelling maar het uitspreken van hoop, wat deze persoon doet. Niemand zit te wachten op een zo ingrijpende crisis als we nu kennen en iedereen wil er zo snel mogelijk vanaf. Dan zijn er van die lieden, die denken met doorzichtig optimistisch doen een dergelijke crisis een wending te geven, tot die groep behoor ik niet. Een economische crisis ontstaat vanzelf, al heeft het achteraf altijd wel een of meerdere oorzaken en een crisis gaat vanzelf, al zijn er altijd wel wat stimulerende maatregelen, die een marginale bijdrage hebben geleverd aan het oplossen. Zo zit het economische verkeer al eeuwen in elkaar en dat zal wel zo blijven.

vrijdag 30 december 2011

Ook in Nederland hebben we een republikeinse partij en iemand die gaat voor PresidentHet is altijd leuk, als de Nederlandse media aandacht hebben voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in plaats van voor van Oranje Nassau, telegraaf.nl, maar daarbij wordt wel altijd vergeten, dat we in Nederland al 11 jaar een republikeinse partij hebben en sinds 2008 zelfs iemand die gaat voor President van de Republiek Nederland.
Tijdens de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen liep het enthousiasme voor deze verkiezingen zeer hoog op. Uren TV belden, internet en radioverslagen, maar nauwelijks aandacht voor de Republikeinse Moderne Partij in eigen land en mijn persoon, terwijl ik op het hoogtepunt van de voorverkiezingen van 2008 in de VS bekend maakte te gaan voor President in eigen land.

donderdag 29 december 2011

Reken maar op 25% verlaging van uw pensioen in 2013 en 2014

De crisis houdt aan, ondanks alle inspanningen van Duitsland en Frankrijk. Het blijft zeer de vraag of de twee machtigste landen in Europa er nog in slagen de eurocrisis te keren en de eurozone en de EU te redden. Gaat het fout met de eurozone en de EU vergaat de wereld natuurlijk niet en zal er ongetwijfeld een andere vorm van Europese samenwerking ontstaan met een eigen munteenheid, maar dan wel op een andere basis. De crisis kan dus makkelijk nog tot 10 jaar duren en helemaal op het oude niveau komen we niet meer, is mijn verwachting.

woensdag 28 december 2011

Wilders; je poot stijf houden en de hele gedoogregering opblazen

Wilders twittert weer hoog van de daken. Hij zou op Twitter hebben medegedeeld, dat er niet wordt getornd aan de hypotheekrenteaftrek ook niet in de marge, doet oranje/Rutte dat wel, dan wil oranje/Wilders nieuwe verkiezingen. Zo, opnieuw stoere taal van de oranje Wilders. Helaas leert de ervaring, dat het met oranje/Wilders altijd bij stoere taal blijft en dat zodra puntje bij paaltje komt hij braaf inbindt en zich schaart in de gelederen van de, in de oranje ogen, nagenoeg volmaakte mevr. Van Oranje Nassau. Ook nu zal het wel weer zo gaan.

dinsdag 27 december 2011

Een nieuwe benadering voor werklozen en bijstand-gerechtigden

In het partijprograam van de Republikeinse Moderne Partij staat onder het kopje sociale zaken, dit:
In een republiek is de weerzin tegen de overheid stukken geringer, al is het is geen enkele staatsvorm weg te denken. De sociale controle en de lust tot arbeid is stukken groter en de kosten voor de Bijsrand, WW en WAO zullen hierdoor dalen.
De overheid zorgt voor een modern stelsel van sociale voorzieningen:
- Een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor degene die niet kunnen werken.
- Een bestaansuitkering aan degene die geen werk of andere inkomsten hebben.
- De AOW uitkering voor ouderen.

zaterdag 24 december 2011

Oranje/Rutte laat de hoge inkomens opnieuw in hun vuistje lachen

Tornen aan hypotheekrente aftrek onbespreekbaar volgens CDA, VVD, PVV.
Het lijkt mooi en ardig, maar het is een maatregel die slechts gunstig is voor de hoge inkomens, die kunnen tegen het hoogste belastingtarief hun rente blijven aftrekken. De lage inkomens moeten dan weer blij zijn in de ogen van oranje/Rutte dat ze op bescheidenere schaal mee mogen profiteren, want zij kunnen slechts tegen een lager belastingtarief rente aftrekken en ook nog eens veel minder rente. Kortom een maatregel, die de rijken laat lachen en een extra flesje champagne laat opentrekken met kerst en een extra snuifje coke laat nemen met oud-en nieuw.

donderdag 22 december 2011

Nederland heeft straks alleen nog staanplaatsen

In 2016 heeft Nederland 17.000.000 inwoners, voorspelt het CBS, dat is dan exclusief de 500.000 illegalen die nu al in Nederland verblijven en de 1.000.000 Polen die via immigratie en gezinshereniging al in de pijplijn zitten. Tel hierbij op een paar miljoen Bulgaren en Hongaren en we zitten in 2020 op 20.000.000. Het oranje-regime slaagt er niet in de immigratie terug te dringen en de emigratie te bevorderen. Het is zelfs zo erg, dat de immigratie, sinds Wilders deelneemt aan de gedoogregering, nog nooit zo hoog was.

vrijdag 16 december 2011

Piet Hein Donner moet het plichtsverzuim tegen art. 74 van de Grondwet gaan maskeren

Het was de meest ideale kandidaat die mevrouw Van Oranje Nassau kon vinden om vice-president te worden van de Raad van State. Ik heb ooit in een simultaan nog remise gespeeld tegen zijn oom, Jan Hein Donner, grootmeester en oud Nederlands kampioen schaken. En jawel, niemand was nog verbaasd, Piet Hein Donner werd vandaag door Oranje/Rutte benoemd tot de nieuwe vice-president van de RvS. Het heet volgens de oranje wet echt vice-president. Raar, dat woord president, in dit verband had vice voorzitter voor de hand gelegen, want Van Oranje Nassau houdt niet van president, maar afijn niet mijn probleem.
Piet Hein Donner zal de meest oranjegezinde inwoner van ons land zijn die mevrouw heeft kunnen vinden en daaraan dankt hij zijn benoeming. Was Tjeenk Willink nog van de PvdA, die in het verleden nog weleens moeilijk deden tegen Van Oranje Nassau, Piet Hein Donner is lichtgevend oranje. Artikel 74 lid 1 eerste zin van de Grondwet schrijft voor dat mevrouw Van Oranje Nassau zelf de RvS moet voorzitten.

donderdag 15 december 2011

De 'balkenendenorm' moet op de schop

De 'balkenendenorm' slaat nergens op, zolang mevr. Van Oranje Nassau €850.000 per jaar netto opstrijkt voor alleen al eten en kleding, dat is 61.000 per maand plus €61.000 vakantiegeld en €61.000 eindejaarsuitkering. Belachelijk. Het salaris van de minister-president bedraagt op jaarbasis € 144.000 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Netto is dat ruim €5000 per maand netto en dat is belachelijk laag. Overigens is de 'balkenendenorm' vastgesteld op 188.000 per jaar, maar de minister-president, die de oranjeclub 'premier' noemt, ontvangt slechts €144.000 per jaar. Voor een 'premier' is dat al €144.000 teveel, want Nederland kent helemaal geen premier volgens de Grondwet, maar voor de minister-president is het al €44.000 te weinig. Het salaris van de minister-president moet worden opgetrokken naar ten minste €200.000 en dat bedrag moet ook feitelijk worden uitbetaald.

dinsdag 13 december 2011

Eindelijk een concrete actie tegen de graaicultuur en corruptie

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) stelt zeven oud-commissarissen van woningcorporatie SGBB aansprakelijk voor 39 miljoen euro. en dat betekent eigenlijk voor het eerst een concrete actie tegen de oranje graaicultuur.
De zoveelste directeur van een woningcorporatie wordt verdacht van corruptie en wordt strafrechtelijk vervolgd, omdat hij bijna altijd zaken deed met een bevriende zakenpartner. Corruptie ligt hier voor de hand.

maandag 12 december 2011

Alleen geld van de staat bij een tegenprestatie

De oranje PVV komt nu weer met een verhaal voor de tribune over koffiehuisinspecties, die jeugd aan een baan zouden moeten helpen. Gauw vergeten, dit soort plannen waren er al honderd, veel gezwam over harder en strenger en nog niet een oranje plan heeft gewerkt.

De presidentsverkiezingen in de VS voor 2012 komen op gang

vrijdag 9 december 2011

Alleen met een referendum kan een deel van onze soevereiniteit worden overdragen aan een fiscale-unie binnen de EU

In Brussel op de EU-top is besloten tot een fiscale unie binnen de EU. Negen van de 10 niet eurolanden gaan eveneens akkoord met deze fiscale unie, alleen Groot-Brittannië gaat niet akkoord. De gevolgen zullen dus zijn, het kunnen opleggen van Europese belastingen en een isolement voor Groot-Brittannië binnen de EU. Het laatste is geheel conform de geografie van Groot-Brittannië, een eiland. De uitzonderlijke Britse positie in de EU is mede een gevolg van hun wel erg ouderwetse politieke bestel, wat vooral tot uiting komt in de zetels voor adellijke personen in het Britse Hogerhuis, die via erfopvolging steeds worden doorgegeven aan een volgende generatie.

woensdag 7 december 2011

Mijnheer Rutte stoort ons

Waarom mensen met weinig inkomen op de oranje/VVD stemmen is mij een raadsel en toch gebeurt het in behoorlijke aantallen. Het enige dat de oranje/VVD doet is de hardwerkende Nederlander uitknijpen en kleineren ten faveure van de hoge inkomens. Nu staat mijnheer Rutte arrogant te kwallen over voedselbanken. De term armoede stoort hem.. Wel, dat zal ik voor kennisgeving aannemen mijnheer Rutte, maar u stoort mij in hoge mate door het gebruik van de kreet 'premier' voor de belangrijke Nederlandse politieke functie van minister-president.

maandag 5 december 2011

Waarom het aangepaste EU-verdrag dat Merkel en Sarkozy hebben verzonnen de crisis niet zal oplossen

Bondskanseliere Merkel en President Sarkozy hebben een nieuw plan verzonnen om de euro, de eurozone en mogelijk zelfs de hele EU te redden. De twee machtigste landen in de EU, Frankrijk en Duitsland, willen landen, met te hoge begrotingstekorten, automatisch een forse geldelijke sanctie opleggen. Een maatregel voor de tribune, want landen met een groot begrotingstekort kunnen al helemaal geen hoge sanctie aan de EU betalen en een dergelijke sanctie zal alleen maar hun tekort laten oplopen. De crisis wordt ook hiermee dus nog steeds niet opgelost, omdat de gestrafte landen dan gewoon geld lenen om hun sanctie te betalen. Een schijnoplossing en uitstel van executie.

zondag 4 december 2011

Het is politiek uit de vorige eeuw

Twan Huys stelde de vraag in Nieuwsuur: "is het geen politiek uit de vorige eeuw" en dat was naar aanleiding van het opheffen van de FNV en daarvoor een nieuwe structuur opzetten. Altijd leuk als zo'n mijnheer van de TV een dergelijke vraag opwerpt. Nederlanders blijven in tegenstelling tot andere Europese landen en de VS, sinds de opkomst van Internet, stug doorkijken naar nieuwsuitzendingen. Ze proberen krampachtig de omroepsfeer van vroeger vast te houden is mijn indruk, bang dat internet meteen uitmondt in de Republiek Nederland.
Toen Twan Huys de vraag stelde aan twee aanwezigen, is er niet nog veel meer uit de vorige eeuw en dan te denken aan politiek partijen. Het antwoord van Wijfels en Noten was ja. Inderdaad de hele eerste en Tweede kamer steunen nog blind Van oranje Nassau en zijn gewoon een grote oranjeclub, die uit angst voor de republiek blijven doordrammen met hun systeem uit de vorige eeuw.

zaterdag 3 december 2011

Een snel einde van het huidige bewind verwacht

Rein Jan Hoekstra, lid van de Raad van State "verwacht geen snel aftreden Beatrix". Nee, dat begrijp ik. Om af te treden moet je eerst optreden en u weet zo langzamerhand, dat mevrouw Van Oranje Nassau, in navolging van al haar familieleden sinds 1848, gewoon plichtsverzuim pleegt tegen onze Grondwet, door niet de Raad van State voor te zitten, zo onze Grondwet dat voorschrijft in artikel 74 lid1 eerste zin. In elk democratisch land zou een dergelijk plichtsverzuim meteen afgestraft worden met een afzetting. Zo niet in Nederland. sinds 1848 bestaat dit plichtsverzuim en wordt van oranje Nassau gedoogd. Sinds de RMP bestaat is van gedogen geen sprake meer, maar de RMP wil Van Oranje Nassau gewoon via een referendum vervangen door een President en maakt dus een punt van genoemd plichtsverzuim.

vrijdag 2 december 2011

Het blijft zwaar weer voor de eurozone en de EU

Bondskanseliere Merkel moet min of meer de handdoek in de ring gooien, waar het gaat om snelle en definitieve oplossingen voor de eurocrisis. Bron Telegraaf.nl. Zij erkent nu dat het niet zal meevallen en dat ben ik helemaal met haar eens.
Van een monetaire unie naar een begrotingsunie, zo A. Merkel het nu noemt, is toch een hele stap en alle parlementen van de eurozone zullen er mee moeten instemmen. In Nederland ligt het voor de hand, dat er een referendum over een eventuele begrotingsunie zal moeten plaatsvinden, omdat een essentieel deel van onze soevereiniteit daarmee zou worden weggegeven.

donderdag 1 december 2011

Een hart onder de riem voor Occupy

Het is zeer bewonderenswaardig dat Occupy, ondanks de invallende koude, doorzet. Zelfs nu er klappen zijn gevallen in Eindhoven, weten ze van geen wijken. Bron telegraaf.nl

De actie Occupy heeft mijn steun, omdat ik met hun van mening ben dat er dingen grondig moeten veranderen. De graaicultuur die ingegeven wordt door het belachelijke salaris van mevrouw Van oranje Nassau van 800.000 netto per jaar voor eten drinken en kleding. Ze gedragen zich als sjeiken in een rijke oliestaat, door er in totaal per jaar 120 miljoen door te jassen, terwijl 99% van het volk moet sappelen om rond te komen. Laat vallen de oranjes en ga met mij en mijn partij voor de Republiek.
Update:
De Gemeente Amsterdam blijft het de Occupy'ers moeilijk maken. Daarom spreek ik nogmaals mijn steun uit voor Occupy.
Occupy Soestdijk moet van het CDA betalen voor gemaakte kosten. Occupy' ers; niet betalen maar eerst de vordering betwisten voor de rechter. Overigens is het raadzaam te gaan occupy'en voor Huis Ten Bosch, succes verzekerd.
Politie arresteert 25 Occupy'ers. Occupy had een filiaal bezet van de ING. Bij dezen nogmaals een aanmoediging voor Occupy, om de tenten op te slaan op of nabij Huis Ten Bosch. Van Oranje Nassau bezet Nederland, sinds de door de Britten gesteunde staatsgreep in 1813. Laat Occupy Nederland daar met de Republikeinse Moderne Partij een eind aan maken.
De Belgische aartsbisschop André-Joseph Léonard steunt de Occupy-beweging
Occupy bestaat nog uit een groepje doorzetters. In alle grote steden is Occupy nog vertegenwoordigd. Occupy'ers, ga vooral door en organiseer flashmops bij Huis ten Bosch, want je moet daar spuiten waar het brand.

dinsdag 29 november 2011

President Obama dankt het presidentschap mede aan onze Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Van 1776 tot 1783, in de onafhankelijkheidsoorlog, hebben de Amerikanen de Britten verdreven en werd door Jefferson een Grondwet opgesteld, waarvoor onze Unie van Utrecht en onze daarop gebaseerde Republiek der 7 Verenigde Nederlanden, tot voorbeeld diende.
In 1789 werd in Amerika de eerste President ter wereld geïnstalleerd, George Washington. President Obama noemde Nederland, in zijn gesprek met Mark Rutte vandaag, "de belangrijkste bondgenoot van de VS" en dat is zo en is ingegeven door het feit, dat de VS het eerste land waren, dat onze republiek van toen overnam, inclusief een vertaling van de naam, waarna 90% van de wereld volgde. Eerst was er de republiek, onze republiek en toen pas de eerste President op de wereld. Onze republiek van toen is dus het belangrijkste fundament onder het presidentschap van Barack Obama en dat zal hem geïnspireerd hebben tot de uitspraak "geen belangrijker bondgenoot dan Nederland".

maandag 28 november 2011

De Nederlander begint zwaar af te wijken van andere Europese landen en de VS

De Nederlander kijkt zich suf naar het journaal en nieuwsuitzendingen van RTL. Ze kijken 100 minuten per week naar nieuwsuitzendingen, 20 jaar geelden was dat 60 minuten. De Nederlander begint een beetje achterlijk gedrag te vertonen, door naar nieuwsuitzendingen te blijven kijken terwijl hetzelfde nieuws al de hele dag op Internet heeft gestaan. In alle andere Europese landen hebben ze dat allang begrepen en hun kijkgedrag aangepast door minder te kijken naar nieuwsuitzendingen, voor de Verenigde Staten geldt hetzelfde.

zondag 27 november 2011

De Grieken en de Katholieken kun je niet zo maar laten barsten

Worden de ontwikkelingen louter economisch beschouwd, ben je snel geneigd te stellen dat een Noordwest Europese unie met een eigen munt het beste is. Bij nadere beschouwing is het echter niet zomaar mogelijk om de Grieken en de Katholieken te laten barsten. En wel, omdat nog altijd de Grieken en Romeinen de basis vormen van onze beschaving en Italië nog altijd het Vaticaan huisvest, het centrum van het Katholicisme. Het Katholicisme is nog altijd de grootste godsdienst al zit de Islam op de hielen.
Op basis van deze gegevens is het voornemen van het IMF om Italië te steunen met 600 miljard te verantwoorden. Het leven bestaat niet alleen uit economie ten slotte, al moeten we wel blijven eten en drinken anders kun je ook niet meer geloven.

De teller van onze nationale staatsschuld

zaterdag 26 november 2011

Wilders heeft gelijk: gegeven onze overbevolking moet de EU Nederland een uitzonderingspositie verlenen voor immigratie en asielzoekers

Wilders is binnen de oranje gelederen de enige, die ageert tegen de instroom van steeds maar weer meer immigranten en asielzoekers en dat verdient steun. Nu noemt Wilders het EU beleid op dit punt "bagger", wat populair klinkt, maar praatjes vullen geen gaatjes. Het nadeel is, dat Wilders vaak bakzeil haalt zodra het er op aan komt en dat dreigt ook nu weer. Hij dreigt met intrekken van zijn steun aan Oranje/Rutte als Oranje/Rutte niet bezuinigt op ontwikkelingshulp. De kwestie van toestroom van immigranten en asielzoekers komt daar nog eens bovenop aldus Wilders.

donderdag 24 november 2011

Door het verdwijnen van de gletsjers kunnen onze grote rivieren droogvallen

De klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen voor de stijgende zeespiegel. De gletsjers verdwijnen of worden steeds kleiner en daardoor zakt het waterpeil in onze grote rivieren nu al tot een niveau waarop scheepvaart al heel moeilijk wordt. Iedereen kan begrijpen, dat als de gletsjers zijn gesmolten of voor driekwart zijn gesmolten onze rivieren nagenoeg geheel kunnen droogvallen. Het water zal ten minste zodanig zakken, dat scheepvaart met enige diepgang niet langer mogelijk is. In Zuid-Amerika zijn al landen waar grote rivieren geheel zijn droog gevallen door het smelten en daarmee verdwijnen van de gletsjers.

dinsdag 22 november 2011

Binnenkort hebben we Internet op TV zijn we meteen van ons achterhaalde omroepbestel af

Samsung is met Google ver gevorderd met een TV met Internet, zodat je in je luie stoel video's, nieuwssites en allerlei Internet zenders, die zich zullen gaan aandienen, kunt bekijken en actief kunt zijn op sociale
media. De TV zal daarmee over een aantal jaren een verouderd medium zijn.
De fusieplannen die nu gelanceerd worden door Oranje/Van Bijsterveld zijn daarom niet de moeite waard om nog veel aandacht aan te schenken. Voor het gebakkelei over de plannen binnen de oranjeclub, geldt hetzelfde, niet meer de moeite waard.

maandag 21 november 2011

Het bang maken met een oorlog als de EU uiteenvalt

Eerst waarschuwde Angela Merkel voor een mogelijke oorlog als de EU uiteen zou vallen en nu wordt ze gevolgd door de Poolse minister van Financiën Jacek Rostowski . Ook de oranje Nederlandse politici laten zich graag uit over een oorlog als de EU uiteenvalt. Van de oranje Nederlandse politici is het zeker bangmakerij van de anderen zou ik het niet weten. Valt de EU uiteen in deze vorm, zal er zeker een andere unie of meerdere unies voor in de plaats komen. te denken valt aan een Noord West Europese Unie en een zuidelijke Europese unie. Frankrijk zal zeker toetreden tot de eerste en Frankrijk en Rusland zijn de enige landen in Europa met een arsenaal atoombommen.

zaterdag 19 november 2011

Waar blijven de media die de Republiek Nederland steunen?

De Telegraaf maakte, voorzover mij bekend, voor het eerst in de 11 jaar dat de RMP bestaat in een artikel melding van de Republiek der Nederlanden. Het staat in een verhaal naar aanleiding van de 400 jarige betrekkingen met Turkije, op telegraaf.nl.
Het blijft vreemd, dat in een land dat van 1588-1806 de enige republiek op de wereld was, ze noemden ons toen ook gewoon "De Republiek"", geen enkele krant, radio of TV station de Republiek Nederland omarmt en steunt met publicaties en uitzendingen. Alle media zijn van licht oranje tot lichtgevend oranje en dat is raar. In peilingen zegt 25% tot 50% voor de Republiek te zijn, afhankelijk van de vraagstelling en dan is het vreemd, dat de media, of moet ik schrijven de oude media, geen enkele aandacht besteden aan de republikeinen in Nederland en onze eeuwenlange republikeinse historie.

Voor Occupy' ers bestaat al een uitstekend politiek platform

Het wordt buiten te koud voor actie en bovendien gaat de gemeente Den Haag de Occupy' ers bestrijden met procedures, die voor iedereen gelden dus ook voor Occupy' ers. Niets aan de hand, Occupy' ers. In Nederland bestaat sinds 14 september 2000 de Republikeinse Moderne Partij, de eerste republikeinse partij in onze geschiedenis. U problemen tegen de maatschappij, macht bankiers, graaicultuur en het uitwonen van de aarde, zijn geheel terecht en de RMP is het daar helemaal mee eens. De statutaire doelstelling van de RMP is de Republiek Nederland met een President, al het overige moet nog worden ingevuld door de leden, maar die hebben we nog niet genoeg om een compleet programma in te vullen. Voor €12,- per jaar, het wettelijke minimumbedrag, ben je lid van de RMP en kun je alle bezwaren tegen de huidige maatschappij verwoorden in het partijprogramma.

dinsdag 15 november 2011

Nederlands-Duits renteverschil loopt op naar 3/4% en dat betekent naderend groot onheil voor ons land

Wie nu nog denkt, dat het goed komt met de eurozone en de EU is of een enorme optimist of een enorme domkop, want opnieuw is er een alarmerend signaal en het betreft ons eigen land, dat inmiddels gevaar loopt. Het renteverschil met Duitsland is opgelopen en bedraagt nu 3/4%. Nederland betaald 2,4% en Duitsland nog maar 1,78%.

zaterdag 12 november 2011

De President van Italië, Giorgio Napolitano, in de schijnwerpers

De President van Italië komt in beeld nu het land in crisis verkeerd en Berlusconi gaat aftreden. Het is de normale procedure waar de President de partijleiders ontvangt om te beslissen hoe en met wie als regering Italië doorgaat. In Nederland komt in zulke situaties mevrouw Van Oranje Nassau in beeld, maar dat kan beter met een President. Een President hoeft niet geheimzinnig te doen en kan zeggen wat hij meent te moeten zeggen, zonder dat een lagere politicus hem de mond snoert.
Bovendien is er geen discussie over het gegeven, dat een nieuw kabinet het beste door de President gestart kan worden door het aanstellen van een formateur of meteen een premier, in Nederland de minister-president. In Nederland kan de Tweede Kamer een formateur of kandidaat minister-president kiezen, die daarna door de President en de kandidaat zelf wordt aangesteld in een Presidentieel besluit.

vrijdag 11 november 2011

Sinds 1848 is er al geknoei met de Raad van State

(Telegraaf,nl lezers: in dit artikel was abusievelijk een link opgenomen naar het verkeerde artikel op telegraaf.nl, dus sluiten de onderwerpen niet op elkaar aan)
Het rommelt weer rond de RvS. In 1848 is het gerommel met de Raad van State al begonnen. De Grondwet van Thorbecke werd ingevoerd, nadat Willem II bang was geworden vermoord te worden en na een nachtje slapen alle macht afstond aan het volk. Het werd in de praktijk gebracht door genoemde Grondwet van Thorbecke, waarin de ministers verantwoordelijk werden en de koning onschendbaar werd. Bovendien werd de koning nog slechts gedoogd, maar dat staat niet in de Grondwet. In documenten uit die tijd is dat nog wel terug te vinden, zie Collegenet.nl.

Wilders blaast met onderzoek naar terugkeer gulden de eurozone en de EU op

Het was al bekend, dat er in de wandelgangen gesproken werd over het einde van de eurozone en de EU, maar nu Wilders in Nederland naar buiten treedt met een statement over een onderzoek naar de terugkeer naar de gulden is het hek van de dam. Er waren nog weinigen die geloofden in een toekomst voor de eurozone op deze wijze en de EU in deze vorm, dat zullen er nu nog veel minder zijn. Wilders is bekend in Europa door zijn haat jegens de Islam en alles wat ermee samenhangt, dus heeft het statement dat hij nu maakt met de terugkeer naar de gulden, invloed op de stemming in de EU ten aanzien van de euro.

donderdag 10 november 2011

Tijdens onze Republiek schoot de VOC op alles wat haar schepen aanviel

Oranje/Opstelten gaat reders vervolgen, die gewapende beveiligers op hun schepen inzetten tegen piraten. Belachelijk. Bijna alle Europese landen staan gewapende beveiligers tegen priraten toe op hun koopvaardijschepen en oranje/Opstelten gaat het Nederlandse volk vervolgen, dat zijn bezit beschermt. Nogmaals belachelijk voor een land dat groot werd met onze Republiek(1588-1806) en de door onze Republiek uitgevonden eerste naamloze vennootschap op de wereld, de Verenigde Oost Indische Compagnie. De VOC was tijdens onze Republiek berucht en wereldberoemd. De VOC schoot op alles en iedereen die haar schepen aanviel. En dat land, waar Oranje tegenwoordig de dienst uitmaakt, zo lang het nog duurt, dat land verbiedt nu haar eigen volk zijn bezit te verdedigen.

Voor het eerst ziet Jolande Sap het goed

Rutte is een opgeblazen oranjebal, die internationaal niet serieus wordt genomen, of woorden van gelijke strekking uitte Jolande Sap, volgens telegraaf.nl Overigens vindt ze Jan Kees de Jager ook een bal gehakt of zoiets.
Dan denk je meteen, dat is voor het eerst dat Jolande Sap de dingen goed heeft gezien. Rutte mist de statuur voor zijn functie. Volgens de Grondwet is het de functie van minister-president, maar mevrouw Van Oranje Nassau kan niet tegen dat woord president dus noemt oranje-politiek Den Haag de minister-president premier en noemt Rutte zichzelf bij voortduring premier. Rutte woont ook niet in het Catshuis, want dat vindt zijn mevrouw ook niet goed.

woensdag 9 november 2011

De EU is een grote puinhoop aan het worden

Het is bijna niet meer bij te houden, de Europese schuldencrisis. Gelukkig staat er een overzicht van de schuldencrisis met tijdlijn op Wikipedia. Ierland, Portugal, de grote klapper tot dusver Griekenland en nu is Italië aan de beurt met een rendement voor beleggers op Italiaanse staatsobligaties van ver boven de 7%. Het betekent dat in Italië de neergang is ingezet. Italië is een zodanig groot land, dat de rest van de eurozone niet in staat zal blijken Italië te redden van de ondergang. Het wordt nu toch echt eens tijd, dat er betaald gaat worden door degene die de grote schulden gemaakt hebben. Wie zijn gat brand moet op de blaren zitten en je moet het geld halen waar het nog zit.

dinsdag 8 november 2011

'Cowboy' verhalen over Suriname

In 1986 toen Lubbers de 'premier' van Oranje was, zo noemt Van Oranje Nassau en hun club de minister-president, zou Nederland met de Amerikanen overwogen hebben Suriname binnen te vallen om de Nederlanders die daar verbleven te beschermen. Tenminste, dat heeft de regering Oranje/Rutte aan de Tweede Kamer geschreven, meldt Telegraaf.nl. Even verderop staat in het artikel; "het kabinet heeft destijds met een aantal fractievoorzitters” over de plannen gesproken. En dat is heel wat anders, dan hebben besproken met de Amerikanen om gezamenlijk Suriname binnen te vallen. De oranjeclub heeft te veel cowboy boeken boven hun stand gelezen denk ik, al is het mogelijk dat er in het informele circuit de mogelijkheid is geopperd.

zaterdag 5 november 2011

De republiek Griekenland heeft ook nog een President

Bijna onafgebroken is premier Papandreou in beeld, zodra het gaat om Griekenland, maar het land heeft ook nog een President. In Nederland spreekt dan al snel van een ceremoniële President, maar Nederlanders hebben nog niet zo veel verstand van president.
De President van Griekenland is gewoon het staatshoofd en er wordt geen wet ingevoerd zonder dat de handtekening van de President eronder staat. Hoe het exact geregeld is in Griekenland is mij niet bekend, maar het is best mogelijk, dat de President ook nog een vetorecht heeft of een beperkt vetorecht en het parlement kan ontbinden. Een President kan maar beter niet worden onderschat.
De President van Griekenland, Karolos Papoulias,  is 82 jaar oud.
Uiteindelijk moet er toch de President van Griekenland aan te pas komen om door te kunnen met het land, in deze crisistijd.
De President van Griekenland komt met een verklaring

Over 10 jaar hebben we de Republiek Nederland

Bondskanseliere Merkel blikte vooruit en stelde, dat de eurozone en de EU 10 jaar erover zullen doen om weer een beetje te herstellen van de schuldencrisis. Zou best kunnen. Het kan ook zo gaan, dat de EU en euro instorten en dat we over 10 jaar de West-Europese unie hebben en een Zuid-Europese Unie, ieder met een eigen munt.
Wat over 10 jaar zeker zal bestaan is de Republiek Nederland. Het gaat namelijk weer helemaal fout met onze bevolkingstoename. Sinds de oranje Wilders/PVV de regering Oranje/Rutte gedoogd is het aantal asielzoekers weer enorm gestegen t.o.v. de tijd kort na Fortuin en nu stijgt ook de immigratie weer explosief.

vrijdag 4 november 2011

Oude Facebook comments van dit Blog verdwenen

Het modereren van op dit Blog geplaatste Facebook-comments was een probleem. De reacties van bezoekers waren niet zichtbaar in de Facebook moderation tool. Tijdens het oplossen van dit probleem, moest ik de app van dit Blog in Facebook verwijderen en opnieuw aanmaken en een social plugin voor Facebook-comments opnieuw installeren in de code van dit Blog. Daarna bleken alle tot dusver op dit Blog geplaatste Facebook-comments verdwenen, waarvoor mijn excuses aan degenen die de reacties plaatsten.
De problemen zijn opgelost, dus ga ongeremd uw gang met het plaatsen van uw reacties in de Facebook-box onder elk artikel op dit Blog.

donderdag 3 november 2011

De EU danst de Griekse Sirtaki

Het land van de Sirtaki. De oudste democratie op de wereld was Athene in de Griekse oudheid. De eerste republiek op de wereld was in Corinte in de Griekse oudheid. Het is nog al wat, Griekenland. Nog altijd de basis van onze Europese beschaving en nu gaat alles fout met Griekenland. Papandreou wilde een referendum en dat was heel logisch in mijn visie, maar zijn mede politici zien dat niet zitten en zullen zelf wel even beslissen wat goed is voor hun en het Griekse volk. Welja, alles kan ten slotte.

dinsdag 1 november 2011

Het is moedig van Papandreou om een referendum over het EU akkoord te organiseren

Democratie is afgeleid van het Griekse demos(volk) en krateo(heersen). De oudste democratie was in Athene in de Griekse oudheid. Logisch dus dat premier Papandreou met een referendum voor de dag kwam om het volk te laten beslissen wat het beste is voor Griekenland in de gegeven zeer complexe situatie. Hij, Papandreou, doet niets anders dan terugvallen op zijn eigen historie.

maandag 31 oktober 2011

Bevolking van Bonaire wordt door 'Oranje' vals voorgelicht

In een artikel van de NOS staat een citaat waarin mevrouw Van Oranje Nassau zegt, dat ze zelf niets kan doen. Zij kan wel degelijk wat doen, want de huidige Grondwet schrijft voor, dat door of namens de koning wetten kunnen worden ingediend. Dan moet ze wel eerst beginnen met haar plichtsverzuim tegen art. 74 lid 1 eerste zin van dezelfde Grondwet ongedaan te maken, door gewoon iedere week de Raad van State voor te zitten.
De bevolking van Bonaire wordt, in een reactie op de petitie, die ze aan mevr. Van Oranje Nassau hebben aangeboden, dus gewoon vals voorgelicht door iemand die eigenlijk ons en hun staatshoofd zou moeten zijn, maar gewoon haar Grondwettelijke plicht verzuimd en daarmee zichzelf officieus heeft gemaakt.
De Republikeinse Moderne Partij pikt dat niet en eist van het oranjeregime een referendum over de staatsvorm Republiek, zodat we met een ruim ja van het Nederlandse volk weer een officieel staatshoofd kunnen hebben in de persoon van een President.

zondag 30 oktober 2011

Er is een nieuwe middenpartij nodig

Volgens de laatste peiling van Maurice de Hond zakt het CDA naar elf zetels. Het CDA spreekt de kiezer niet meer aan, te lichtgevend oranje, denk ik en datzelfde geldt voor de VVD. Nu profiteren ze nog van de ineenstorting van het CDA, maar de mensen die nu op de VVD zeggen te stemmen, zal ook die partij niet bevallen met zijn bekakte=, quasi rechtlijnige oranje verheerlijking en zelfverrijking.
Er is in Nederland een nieuwe middenpartij nodig, een partij met visie voor het land en een partij die de kippen bij het schuurtje houdt. geen excessen naar links of excessen naar recht, maar een gezonde economische visie met een sociaal hart.

donderdag 27 oktober 2011

Met een regeringsvliegtuig in het rood wit en blauw de overzeese generaliteitslanden bezoeken

Op telegraaf.nl lees ik net, dat mevr. Van Oranje Nassau, haar oudste zoon en diens partner, met een lijnvlucht in een Boeing 747 naar Aruba zijn vertrokken.
Nu had mevrouw wel een klein probleempje, want de Fokker 70, het huidige regeringsvliegtuig, heeft een actieradius van slechts 3500 km. Bleef nog over een Gulfstream vliegtuig in bezit van de marine en daarmee zou Aruba wel bereikbaar moeten zijn, voorzover mij bekend. Waarom mevrouw dan toch in

Het blijft creatief boekhouden wat de EU doet met de schuldencrisis

Er ligt een akkoord over de Europese schuldencrisis. maar kijk je naar de afspraken die zijn gemaakt, is de enige conclusie, dat het opnieuw is gebleven bij creatief boekhouden, al toont oranje/Rutte zich wederom kinderlijk enthousiast.
De banken zouden 'op vrijwillige basis' 50% op hun Grieks tegoeden gaan afschrijven, maar daarmee komen een aantal banken in de problemen en die worden dan weer door het noodfonds of het land van vestiging gered. Beter was het om banken die in de problemen komen, gewoon failliet te laten gaan.

woensdag 26 oktober 2011

China gaat opnieuw de wereld redden

De republiek China is eigenlijk het enige land dat het goed doet op de wereld, want de overbevolking op de wereld is ons grootste probleem en China is het enige land op de wereld, dat er wat tegen doet. Zonder de een-kind politiek van de Chinezen had het land niet 1,5 miljard inwoners gehad maar 3 miljard en was de wereldbevolking niet 7 miljard geweest maar 8,5 miljard en dat had desastreuze gevolgen gehad voor de hoeveelheid voedsel en grondstoffen op de wereld, die toch al schaars zijn en opraken..
De Chinezen zelf betalen daar een gruwelijke prijs voor, omdat tweede kinderen niet erkend worden door de staat. Tweede kinderen kunnen niet naar school en hebben geen gezondheidszorg, maar de Chinezen hebben geen keuze, want ze hebben al problemen genoeg om met 1,5 miljard Chinezen te overleven.

zaterdag 22 oktober 2011

Het CDA is een club van oude zeuren

Gelukkig is er niets over van het oude oranje machtsblok CDA, ze zijn verworden tot een club van oude zeuren. Waar vroeger de KVP met hun onvolprezen boegbeeld Luns, het imago van Nederland in het buitenland, nog getrouw was aan de paus, is het CDA alleen nog getrouw aan Van Oranje Nassau en daarmee een seculiere partij geworden. Een eeuw lang hebben ze het midden van de politiek onder Oranje beheerst en daaraan is op 14 september 2000 een einde gekomen met de oprichting van de Republikeinse Moderne Partij. Niks meer onder Van Oranje Nassau, maar zelf gaan voor President van de Republiek, die we altijd waren, voordat de Britten dat met Van oranje Nassau kwamen verzieken.

vrijdag 21 oktober 2011

Nederland kan met de VS overleggen over het invoeren van de dollar als betaalmiddel

Met de euro is het binnenkort wel afgelopen, die conclusie lijkt niet overdreven. Per persoon zijn we nu al €2.669,- kwijt aan het EU steunfonds en er zitten nog miljarden aan te komen, nu is gebleken dat Griekenland minimaal nog 252 miljard nodig heeft en in het slechtste geval zelfs nog €444 miljard. Achteraf blijkt altijd alles erger met de Grieken, dus ga maar uit van het hele noodfonds van 700 miljard alleen al voor Griekenland. Het zijn bedragen, die niet meer zijn op te brengen, dus het einde van de eurozone, want Portugal, Spanje en Italië volgen.

De oude donateurs van Rita Verdonk kunnen hun geld overmaken aan mij voor de eerste President van de Republiek Nederland

Rita Verdonk stopt met politiek, nou ja er zijn ergere dingen in het leven. Bijvoorbeeld, al haar ex-donateurs, die forse bedragen hebben verspild.
Dit is de volledige top 10 van de eerdere donateurs van TON Verdonk:
1. Chris Thunnessen 100.000 euro
2. Pershore Holding 100.000 euro
3. Willem Zegwaard 100.000 euro
4. Pieter Storms 50.000 euro
5. Willem Schouten 50.000 euro
6. Siebren Zeilstra 50.000 euro
7. Michael van de Kuit 35.000 euro
8. John de Mol 35.000 euro
9. Harry Mens 25.000 euro
10. Sylvia Töth 10.000 euro
Een lijstje eerder overgenomen van Telegraaf.nl
Geld verspillen is niets voor vermogende mensen. Nu Rita stopt zullen de oude donateurs van mevr. Verdonk een nieuwe politieke uitdaging nodig hebben.

donderdag 20 oktober 2011

Onze overzeese gebiedsdelen geven nog altijd problemen

Lees op Radio Nederland Wereldomroep het prima artikel over het wel en wee van de overzeese gebiedsdelen en de actuele, nog steeds zorgelijke, situatie.
ORANJE en de VVD zijn erg negatief over de overzeese gebiedsdelen.