HOOFDPAGINA      

vrijdag 30 januari 2015

De media houden het volk dom

© foto ANP
De indringer, die met een nep pistool verhinderde dat het achtuurjournaal werd uitgezonden heeft ervoor gezorgd dat de media nu eens zelf in het brandpunt van de belangstelling staan en dat komt mij goed uit.
Republikeinse Moderne Partij is opgericht op 14 september 2000. Het is de partij met als statutaire doelstelling het belangrijkste onderwerp van de politiek, namelijk de staatsvorm zelf. Met de Republiek, is de partij de enige oppositie tegen Van Oranje Nassau.
Toch wordt onze partij al 14 jaar nagenoeg dood gezwegen door de media en natuurlijk frustreert ons dat behoorlijk, maar dat is niet alles.
Door onze partij bijna dood te zwijgen houden de media het volk dom.

maandag 26 januari 2015

Huurders betalen de corruptie en oplichting bij de corporaties

Mijn huur werd vorige jaar verhoogd met 4,5% terwijl de inflatie slechts 2% bedroeg. Vandaag bleek mij tijdens een gesprek, dat de orangist Blok, oranje minister van huisvesting, deze extra verhoging van de huren heeft mogelijk gemaakt om de miljarden tekorten bij de corporaties weg te werken die het gevolg zijn van oplichting en corruptie door bestuurders.

Het onderstreept nog maar eens het asociale van het oranje-regime. Let wel het gaat hierbij om huren van de laagste inkomens tot €33,000. Daarboven bedroeg de huurverhoging zelfs 6,5%.
Hiermee draaien de huurders in Nederland op voor corruptie en oplichting bij de (semi)overheid.

Tijdens de "periode Drees en Juliana" kwam corruptie bij de overheid niet of nauwelijks voor, nu is het schering en inslag.
Weg met dit corrupte bewind. Tijd voor de Republiek.



Let wel, ook dit jaar krijgen alle huurders weer een extra huurverhoging opgelegd bovenop de inflatie om de schulden als gevolg van corruptie en oplichting bij de (semi)overheid weg te werken. Deze extra huurverhogingen werken oneindig door, dus dat gaat huurders miljarden kosten. Asociaal en nog eens asociaal.

Word LID van de Republikeinse Moderne Partij of DONEER onze partij en de republiek Nederland wordt een feit.

Orangisten noemen een premier zomaar weer President

President Hollande, het staatshoofd van Frankrijk
Ze blijven het proberen de orangisten. Premiers noemen ze Presidenten en Presidenten noemen ze premiers. Niet omdat ze zo dom zijn dat ze het verschil niet weten, maar om in hun verafgoding van #WaMax al het andere op de wereld te kleineren en te vernederen.
oranje premier Rutte de dienaar van WA v. Oranje Nasssau
Vandaag was het weer zo ver n.a.v. de beëdiging van de nieuwe premier van Griekenland. De presentatrice van RTLNieuws zei: "de nieuwe premier van Griekenland...", helemaal juist. Echter onderin beeld werd een bordje getoond met "de nieuwe President" en dat is een ongelooflijke domme fout of weer een bewuste kleinering van Presidenten door de orangisten.

woensdag 21 januari 2015

Hebben de MIVD en Argentinië een samenwerkingsovereenkomst?

Aan de minister van Defensie

Geachte mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert,

Graag vernemen wij van u, of de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst een samenwerkingsverband heeft met Argentinië, voor het verkrijgen van de nodige informatie voor een verklaring van geen bezwaar voor partners van militairen uit dat land afkomstig.

In afwachting van uw antwoord,
hoogachtend,

H.P. v. Herwijnen
voorzitter van de Republikeinse Moderne Partij
www.republikeinen.org
m. 06-18878673 t. 073-5997253 e. info@republikeinen.org

Deze email werd verzonden in het kader van de wet openbaarheid van bestuur naar aanleiding van mogelijk ontslag voor militairen met een buitenlandse partner. Lees Volkskrant.....
en defensie worstelt met liefdesleven militairen

dinsdag 20 januari 2015

Oranjeregime is asociaal

Overal lees je dat de rijken sinds de crisis in 2008 fors rijker werden en dat de niet rijken er fors op achteruit zijn gegaan.
Ik heb AOW en een bescheiden pensioen en ik ga er alleen al in 2015 6% NETTO op achteruit t.o.v. 2014.
Van 2008 tot en met 2014 bedroeg de inflatie in totaal 12,5%. De pensioenen zijn met deze 12,5% verlaagd, omdat sinds 2008 niet meer is geïndexeerd door 99% van de pensioenfondsen.
De rijken vullen hun zakken en de niet rijken draaien op voor de crisis. Asociaal heet dat.
Ik ben van mening, dat jet het geld moet halen waar het zit en dat de hoogste inkomens het meest moeten meebetalen aan de crisis, omdat toen het goed ging zij ook het meest hebben verdiend.
Onze republiek van 1588-1806 verdiende geld als water, maar was tevens behoorlijk sociaal. Wij willen dat terugzien in ons land, zowel onze Republiek als dat sociale hart.

Als je dan leest dat V&D het personeel 6% wil korten om uit de rode cijfers te geraken is het eerste dat je denkt; prima maar dan ook het personeel weer 6% of meer opslag geven zodra er weer winst wordt gemaakt.


zondag 18 januari 2015

Imagoschade Duitsland door islamitische extremisten

In de Duitse stad Dresden vond de afgelopen tijd wekelijks een demonstratie plaats van de anti-islambeweging Pegida. 
Morgen is deze afgelast naar aanleiding van dreigementen van moslim-extremisten aan het adres van de leider van Pegida, Lutz Bachmann. Lees Volkskrant.....
Hiermee zijn de moslim extremisten erin geslaagd Duitsland imagoschade toe te brengen, Zij bepalen immers door te dreigen met geweld, welke demonstraties in Duitsland kunnen plaatsvinden en welke niet.
De relaties met de moslims belooft weinig goeds voor de nabije toekomst en dat geldt ook voor ons land.

vrijdag 16 januari 2015

Nederland een Kalifaat Republiek of Koninkrijk

De keuzemogelijkheden, die er zijn op dit moment. De macht is aan het volk dus spannend wat het gaat worden.
De Republikeinse Moderne Partij is opgericht om de koning te verdrijven. Thorbecke stichtte in 1863 de Hogere Burgerschool(HBS) die tegenwoordig Atheneum heet, om burgers zodanig hoog op te leiden, dat ze de koning kunnen verdrijven op basis van kennis.
De RMP is er druk mee aan de slag, maar het schiet helaas nog niet erg op. Misschien dat de dreiging van een Kalifaat het Nederlandse volk nu toch maar doet besluiten voor de Republiek te kiezen.

donderdag 15 januari 2015

Prinsjesdag wordt 'Staat van het land'

Prinsjesdag is niet langer te handhaven. De strenge Europese begrotingsdiscipline eist namelijk dat de departementale begrotingen voor eind december door het parlement zijn.
De presentatie van de rijksbegroting op de derde dinsdag in september maakt deze uiterste datum onhaalbaar.
In Den Haag is men zich nu suf aan het denken hoe Willem Alexander toch de oranje-optocht door Den Haag kan voorgaan in zijn gouden koets op de 3e dinsdag van september, terwijl de miljoenennota al ruim te voren is gepresenteerd.
U ziet; opnieuw moet alles om WA v. Oranje Nassau heen georganiseerd worden.

Voor ons van de Republiek is het geen enkel probleem om de presentatie van de staatsbegroting voor het volgende jaar en de rede van de President over de staat van het land, half augustus te laten plaatsvinden.

Lekker midden in de zomer en de Eerste en Tweede Kamer hebben tijd genoeg om de begroting goed te behandelen en aan te passen.
We noemen die dag dan: "De dag van het land"

Oh ja en voor die gouden koets hebben we een Rolls Royce met daarin de President in de stoet, die voor het overige in grote lijnen hetzelfde blijft. Een beetje à la quatorze juillet.


Ook op onze "dag van het land" kunnen vrouwen van politici en vrouwelijke politici zich uitdossen met fraaie hoofddeksels en andere haute couture, zodat het een mooie show wordt. 


Steun ons voor de Republiek, dan is ook dit probleem meteen opgelost.


Word LID van de Republikeinse Moderne Partij of DONEER de RMP

zondag 11 januari 2015

Mars voor de Republiek

De republiek zit diep, zo is gebleken tijdens de mars voor de Republiek

Bij deze mijn condoleances voor de naasten van de slachtoffers en betuig ik mijn medeleven met het Franse volk.

De President van Frankrijk betuigde ik mijn medeleven via de site van het Elysee


Update 7/2/2015:
Als dank ontving ik vandaag namens de President van Frankrijk een schriftelijke dankbetuiging voor mijn medeleven.

donderdag 1 januari 2015

Verkiezingscampagne voor de Republiek NL jan. 2015

Ook in het nieuwe jaar rammen we gewoon door tot de eerste President van de Republiek Nederland in Den Haag zit.




De kans op vervroegde verkiezingen is thans bijna 100% omdat Oranje/Rutte II waarschijnlijk valt op de Zorgwet tenzij het parlement zichzelf buitenspel gaat zetten ten faveure van Oranje Rutte II. Het laatste zien wij niet gebeuren, zo dom zullen zelfs oranje politici niet zijn.
Ga bij die nieuwe verkiezingen niet opnieuw stemmen op de huidige 2e Kamer partijen, waarvan alle leden voor hun Kamerzetel met uw stem vervolgens trouw zweren aan van Oranje Nassau.

Word nu meteen LID van de RmP of DONEER ons, zodat we kunnen meedoen aan de aanstaande Kamerverkiezingen, zodat u i.p.v. weer de orangisten te steunen met hun oranje-koninkrijk kunt stemmen voor de Republiek NL.
Leve de Republiek ten slotte!!!