HOOFDPAGINA      

dinsdag 28 april 2015

Mediabericht voor de Republiek Nederland mei 2015


DeRepubliek heeft je een video gestuurd: 'Campagne voor de Republiek Nederland mei 2015'
Klik op de afbeelding om de video af te spelen


De eerste koningsdag en de republikeinen in Nederland


Verantwoording
U ontvangt deze email beroepshalve, of omdat u in het verleden belangstelling toonde voor de Republikeinse Moderne Partij, dan wel u zich opgaf voor een ondersteuningsverklaring of onze nieuwsbrief.
Wilt u het niet ontvangen, klik (verwijderd)
  
Leve de Republiek!
Vr. gr.,
Ben v. Herwijnen, voorzitter van de RMP

donderdag 23 april 2015

Oranje maakt van de asielzoekers één grote puinhoop

Natuurlijk gaat het om mensen en natuurlijk kun je die niet zomaar uitzetten, maar je kunt ook niet de halve wereld in een piepklein landje met alleen maar staanplaatsen stoppen.
Daarom zal er evenwicht moeten komen in het omgaan met asielzoekers.

Nu is het zo dat de lager betaalde Nederlanders nooit meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, omdat de alsmaar groeiende stroom asielzoekers altijd voorrang krijgen bij de verdeling van sociale huurwoningen en steeds dus bovenaan op de lijst komen. Asociaal beleid is dat.
Het is niet meer dan logisch dat de laagst betaalden hiertegen ageren. Beter is het nog, wanneer deze bevolkingsgroep in opstand komt en gaat demonstreren voor villa Eikenhorst van Willem Alexander, want het is zijn regime dat voor deze achterstelling van het eigen Nederlandse volk zorgt.

maandag 13 april 2015

Discriminatie republikeinen gemeld aan College voor de rechten van de mens


Partijbureau: Advocatenlaan 15, 5324 AL Ammerzoden, tel 973-5997253 of 0618878673, email: info@republikeinen.org

Het College voor de rechten van de mens heette vroeger de Commissie gelijke behandeling 

Geachte commissie,

Nederland kent sinds kort regels en gedragscodes voor ambtenaren in het kader van 'Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties'. Een ministeriële regeling.

In deze regels worden rijksambtenaren gedwongen voor hun functie trouw te zweren aan de Grondwet en expliciet aan de Koning. 
Een eed/belofte van trouw aan de Grondwet is geen probleem. Een eed van trouw expliciet aan de Koning is echter nergens voor nodig en kan alleen maar bedoeld zijn om republikeinen te weren uit overheidsbanen, omdat de Grondwet immers al de Koning vermeldt, maar ook de mogelijkheid vermeldt de Grondwet te wijzigen. 

maandag 6 april 2015

Griekenland zoekt steun bij Rusland en dat komt ons niet slecht uit

De Grieken kloppen aan bij Rusland om hun problemen op te lossen. De EU kan de Griekse last niet meer dragen en de Grieken zien een logische uitweg door bij de Russen aan te kloppen.
De stringente scheiding tussen Oost en West is niet meer zo stringent sinds de val van de Sovjet Unie Hun financiële nood noopt de Grieken de EU sancties tegen Rusland maar even opzij te zetten en te proberen hun eigen handel met Rusland weer op gang te brengen om de nodige pecunia te verdienen.
Economische wetten gelden tegenwoordig ook voor Rusland en de Grieken maken daar gebruik van.
Rusland valt niet meer te negeren en zeker niet te isoleren. De Grieken hebben dat als eerste goed begrepen.

zaterdag 4 april 2015

Discriminatie van republikeinen in NLRepublikeinse rijksambtenaren laat het oranje-regime trouw zweren aan de Grondwet(akkoord), maar ook nog eens expliciet aan de Koning en dat kan niet.