HOOFDPAGINA      

zaterdag 31 december 2011

Een voorspoedig 2012

Met politiek uit de vorige eeuw komen we niet uit de crisis

Het einde van het jaar is de tijd van voorspellingen. Volgens een Rabo topman komt de eurozone in 2012 uit de crisis.. Het is geen voorspelling maar het uitspreken van hoop, wat deze persoon doet. Niemand zit te wachten op een zo ingrijpende crisis als we nu kennen en iedereen wil er zo snel mogelijk vanaf. Dan zijn er van die lieden, die denken met doorzichtig optimistisch doen een dergelijke crisis een wending te geven, tot die groep behoor ik niet. Een economische crisis ontstaat vanzelf, al heeft het achteraf altijd wel een of meerdere oorzaken en een crisis gaat vanzelf, al zijn er altijd wel wat stimulerende maatregelen, die een marginale bijdrage hebben geleverd aan het oplossen. Zo zit het economische verkeer al eeuwen in elkaar en dat zal wel zo blijven.

vrijdag 30 december 2011

Ook in Nederland hebben we een republikeinse partij en iemand die gaat voor PresidentHet is altijd leuk, als de Nederlandse media aandacht hebben voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in plaats van voor van Oranje Nassau, telegraaf.nl, maar daarbij wordt wel altijd vergeten, dat we in Nederland al 11 jaar een republikeinse partij hebben en sinds 2008 zelfs iemand die gaat voor President van de Republiek Nederland.
Tijdens de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen liep het enthousiasme voor deze verkiezingen zeer hoog op. Uren TV belden, internet en radioverslagen, maar nauwelijks aandacht voor de Republikeinse Moderne Partij in eigen land en mijn persoon, terwijl ik op het hoogtepunt van de voorverkiezingen van 2008 in de VS bekend maakte te gaan voor President in eigen land.

donderdag 29 december 2011

Reken maar op 25% verlaging van uw pensioen in 2013 en 2014

De crisis houdt aan, ondanks alle inspanningen van Duitsland en Frankrijk. Het blijft zeer de vraag of de twee machtigste landen in Europa er nog in slagen de eurocrisis te keren en de eurozone en de EU te redden. Gaat het fout met de eurozone en de EU vergaat de wereld natuurlijk niet en zal er ongetwijfeld een andere vorm van Europese samenwerking ontstaan met een eigen munteenheid, maar dan wel op een andere basis. De crisis kan dus makkelijk nog tot 10 jaar duren en helemaal op het oude niveau komen we niet meer, is mijn verwachting.

woensdag 28 december 2011

Wilders; je poot stijf houden en de hele gedoogregering opblazen

Wilders twittert weer hoog van de daken. Hij zou op Twitter hebben medegedeeld, dat er niet wordt getornd aan de hypotheekrenteaftrek ook niet in de marge, doet oranje/Rutte dat wel, dan wil oranje/Wilders nieuwe verkiezingen. Zo, opnieuw stoere taal van de oranje Wilders. Helaas leert de ervaring, dat het met oranje/Wilders altijd bij stoere taal blijft en dat zodra puntje bij paaltje komt hij braaf inbindt en zich schaart in de gelederen van de, in de oranje ogen, nagenoeg volmaakte mevr. Van Oranje Nassau. Ook nu zal het wel weer zo gaan.

dinsdag 27 december 2011

Een nieuwe benadering voor werklozen en bijstand-gerechtigden

In het partijprograam van de Republikeinse Moderne Partij staat onder het kopje sociale zaken, dit:
In een republiek is de weerzin tegen de overheid stukken geringer, al is het is geen enkele staatsvorm weg te denken. De sociale controle en de lust tot arbeid is stukken groter en de kosten voor de Bijsrand, WW en WAO zullen hierdoor dalen.
De overheid zorgt voor een modern stelsel van sociale voorzieningen:
- Een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor degene die niet kunnen werken.
- Een bestaansuitkering aan degene die geen werk of andere inkomsten hebben.
- De AOW uitkering voor ouderen.

zaterdag 24 december 2011

Oranje/Rutte laat de hoge inkomens opnieuw in hun vuistje lachen

Tornen aan hypotheekrente aftrek onbespreekbaar volgens CDA, VVD, PVV.
Het lijkt mooi en ardig, maar het is een maatregel die slechts gunstig is voor de hoge inkomens, die kunnen tegen het hoogste belastingtarief hun rente blijven aftrekken. De lage inkomens moeten dan weer blij zijn in de ogen van oranje/Rutte dat ze op bescheidenere schaal mee mogen profiteren, want zij kunnen slechts tegen een lager belastingtarief rente aftrekken en ook nog eens veel minder rente. Kortom een maatregel, die de rijken laat lachen en een extra flesje champagne laat opentrekken met kerst en een extra snuifje coke laat nemen met oud-en nieuw.

donderdag 22 december 2011

Nederland heeft straks alleen nog staanplaatsen

In 2016 heeft Nederland 17.000.000 inwoners, voorspelt het CBS, dat is dan exclusief de 500.000 illegalen die nu al in Nederland verblijven en de 1.000.000 Polen die via immigratie en gezinshereniging al in de pijplijn zitten. Tel hierbij op een paar miljoen Bulgaren en Hongaren en we zitten in 2020 op 20.000.000. Het oranje-regime slaagt er niet in de immigratie terug te dringen en de emigratie te bevorderen. Het is zelfs zo erg, dat de immigratie, sinds Wilders deelneemt aan de gedoogregering, nog nooit zo hoog was.

vrijdag 16 december 2011

Piet Hein Donner moet het plichtsverzuim tegen art. 74 van de Grondwet gaan maskeren

Het was de meest ideale kandidaat die mevrouw Van Oranje Nassau kon vinden om vice-president te worden van de Raad van State. Ik heb ooit in een simultaan nog remise gespeeld tegen zijn oom, Jan Hein Donner, grootmeester en oud Nederlands kampioen schaken. En jawel, niemand was nog verbaasd, Piet Hein Donner werd vandaag door Oranje/Rutte benoemd tot de nieuwe vice-president van de RvS. Het heet volgens de oranje wet echt vice-president. Raar, dat woord president, in dit verband had vice voorzitter voor de hand gelegen, want Van Oranje Nassau houdt niet van president, maar afijn niet mijn probleem.
Piet Hein Donner zal de meest oranjegezinde inwoner van ons land zijn die mevrouw heeft kunnen vinden en daaraan dankt hij zijn benoeming. Was Tjeenk Willink nog van de PvdA, die in het verleden nog weleens moeilijk deden tegen Van Oranje Nassau, Piet Hein Donner is lichtgevend oranje. Artikel 74 lid 1 eerste zin van de Grondwet schrijft voor dat mevrouw Van Oranje Nassau zelf de RvS moet voorzitten.

donderdag 15 december 2011

De 'balkenendenorm' moet op de schop

De 'balkenendenorm' slaat nergens op, zolang mevr. Van Oranje Nassau €850.000 per jaar netto opstrijkt voor alleen al eten en kleding, dat is 61.000 per maand plus €61.000 vakantiegeld en €61.000 eindejaarsuitkering. Belachelijk. Het salaris van de minister-president bedraagt op jaarbasis € 144.000 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Netto is dat ruim €5000 per maand netto en dat is belachelijk laag. Overigens is de 'balkenendenorm' vastgesteld op 188.000 per jaar, maar de minister-president, die de oranjeclub 'premier' noemt, ontvangt slechts €144.000 per jaar. Voor een 'premier' is dat al €144.000 teveel, want Nederland kent helemaal geen premier volgens de Grondwet, maar voor de minister-president is het al €44.000 te weinig. Het salaris van de minister-president moet worden opgetrokken naar ten minste €200.000 en dat bedrag moet ook feitelijk worden uitbetaald.

dinsdag 13 december 2011

Eindelijk een concrete actie tegen de graaicultuur en corruptie

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) stelt zeven oud-commissarissen van woningcorporatie SGBB aansprakelijk voor 39 miljoen euro. en dat betekent eigenlijk voor het eerst een concrete actie tegen de oranje graaicultuur.
De zoveelste directeur van een woningcorporatie wordt verdacht van corruptie en wordt strafrechtelijk vervolgd, omdat hij bijna altijd zaken deed met een bevriende zakenpartner. Corruptie ligt hier voor de hand.

maandag 12 december 2011

Alleen geld van de staat bij een tegenprestatie

De oranje PVV komt nu weer met een verhaal voor de tribune over koffiehuisinspecties, die jeugd aan een baan zouden moeten helpen. Gauw vergeten, dit soort plannen waren er al honderd, veel gezwam over harder en strenger en nog niet een oranje plan heeft gewerkt.

De presidentsverkiezingen in de VS voor 2012 komen op gang

vrijdag 9 december 2011

Alleen met een referendum kan een deel van onze soevereiniteit worden overdragen aan een fiscale-unie binnen de EU

In Brussel op de EU-top is besloten tot een fiscale unie binnen de EU. Negen van de 10 niet eurolanden gaan eveneens akkoord met deze fiscale unie, alleen Groot-Brittannië gaat niet akkoord. De gevolgen zullen dus zijn, het kunnen opleggen van Europese belastingen en een isolement voor Groot-Brittannië binnen de EU. Het laatste is geheel conform de geografie van Groot-Brittannië, een eiland. De uitzonderlijke Britse positie in de EU is mede een gevolg van hun wel erg ouderwetse politieke bestel, wat vooral tot uiting komt in de zetels voor adellijke personen in het Britse Hogerhuis, die via erfopvolging steeds worden doorgegeven aan een volgende generatie.

woensdag 7 december 2011

Mijnheer Rutte stoort ons

Waarom mensen met weinig inkomen op de oranje/VVD stemmen is mij een raadsel en toch gebeurt het in behoorlijke aantallen. Het enige dat de oranje/VVD doet is de hardwerkende Nederlander uitknijpen en kleineren ten faveure van de hoge inkomens. Nu staat mijnheer Rutte arrogant te kwallen over voedselbanken. De term armoede stoort hem.. Wel, dat zal ik voor kennisgeving aannemen mijnheer Rutte, maar u stoort mij in hoge mate door het gebruik van de kreet 'premier' voor de belangrijke Nederlandse politieke functie van minister-president.

maandag 5 december 2011

Waarom het aangepaste EU-verdrag dat Merkel en Sarkozy hebben verzonnen de crisis niet zal oplossen

Bondskanseliere Merkel en President Sarkozy hebben een nieuw plan verzonnen om de euro, de eurozone en mogelijk zelfs de hele EU te redden. De twee machtigste landen in de EU, Frankrijk en Duitsland, willen landen, met te hoge begrotingstekorten, automatisch een forse geldelijke sanctie opleggen. Een maatregel voor de tribune, want landen met een groot begrotingstekort kunnen al helemaal geen hoge sanctie aan de EU betalen en een dergelijke sanctie zal alleen maar hun tekort laten oplopen. De crisis wordt ook hiermee dus nog steeds niet opgelost, omdat de gestrafte landen dan gewoon geld lenen om hun sanctie te betalen. Een schijnoplossing en uitstel van executie.

zondag 4 december 2011

Het is politiek uit de vorige eeuw

Twan Huys stelde de vraag in Nieuwsuur: "is het geen politiek uit de vorige eeuw" en dat was naar aanleiding van het opheffen van de FNV en daarvoor een nieuwe structuur opzetten. Altijd leuk als zo'n mijnheer van de TV een dergelijke vraag opwerpt. Nederlanders blijven in tegenstelling tot andere Europese landen en de VS, sinds de opkomst van Internet, stug doorkijken naar nieuwsuitzendingen. Ze proberen krampachtig de omroepsfeer van vroeger vast te houden is mijn indruk, bang dat internet meteen uitmondt in de Republiek Nederland.
Toen Twan Huys de vraag stelde aan twee aanwezigen, is er niet nog veel meer uit de vorige eeuw en dan te denken aan politiek partijen. Het antwoord van Wijfels en Noten was ja. Inderdaad de hele eerste en Tweede kamer steunen nog blind Van oranje Nassau en zijn gewoon een grote oranjeclub, die uit angst voor de republiek blijven doordrammen met hun systeem uit de vorige eeuw.

zaterdag 3 december 2011

Een snel einde van het huidige bewind verwacht

Rein Jan Hoekstra, lid van de Raad van State "verwacht geen snel aftreden Beatrix". Nee, dat begrijp ik. Om af te treden moet je eerst optreden en u weet zo langzamerhand, dat mevrouw Van Oranje Nassau, in navolging van al haar familieleden sinds 1848, gewoon plichtsverzuim pleegt tegen onze Grondwet, door niet de Raad van State voor te zitten, zo onze Grondwet dat voorschrijft in artikel 74 lid1 eerste zin. In elk democratisch land zou een dergelijk plichtsverzuim meteen afgestraft worden met een afzetting. Zo niet in Nederland. sinds 1848 bestaat dit plichtsverzuim en wordt van oranje Nassau gedoogd. Sinds de RMP bestaat is van gedogen geen sprake meer, maar de RMP wil Van Oranje Nassau gewoon via een referendum vervangen door een President en maakt dus een punt van genoemd plichtsverzuim.

vrijdag 2 december 2011

Het blijft zwaar weer voor de eurozone en de EU

Bondskanseliere Merkel moet min of meer de handdoek in de ring gooien, waar het gaat om snelle en definitieve oplossingen voor de eurocrisis. Bron Telegraaf.nl. Zij erkent nu dat het niet zal meevallen en dat ben ik helemaal met haar eens.
Van een monetaire unie naar een begrotingsunie, zo A. Merkel het nu noemt, is toch een hele stap en alle parlementen van de eurozone zullen er mee moeten instemmen. In Nederland ligt het voor de hand, dat er een referendum over een eventuele begrotingsunie zal moeten plaatsvinden, omdat een essentieel deel van onze soevereiniteit daarmee zou worden weggegeven.

donderdag 1 december 2011

Een hart onder de riem voor Occupy

Het is zeer bewonderenswaardig dat Occupy, ondanks de invallende koude, doorzet. Zelfs nu er klappen zijn gevallen in Eindhoven, weten ze van geen wijken. Bron telegraaf.nl

De actie Occupy heeft mijn steun, omdat ik met hun van mening ben dat er dingen grondig moeten veranderen. De graaicultuur die ingegeven wordt door het belachelijke salaris van mevrouw Van oranje Nassau van 800.000 netto per jaar voor eten drinken en kleding. Ze gedragen zich als sjeiken in een rijke oliestaat, door er in totaal per jaar 120 miljoen door te jassen, terwijl 99% van het volk moet sappelen om rond te komen. Laat vallen de oranjes en ga met mij en mijn partij voor de Republiek.
Update:
De Gemeente Amsterdam blijft het de Occupy'ers moeilijk maken. Daarom spreek ik nogmaals mijn steun uit voor Occupy.
Occupy Soestdijk moet van het CDA betalen voor gemaakte kosten. Occupy' ers; niet betalen maar eerst de vordering betwisten voor de rechter. Overigens is het raadzaam te gaan occupy'en voor Huis Ten Bosch, succes verzekerd.
Politie arresteert 25 Occupy'ers. Occupy had een filiaal bezet van de ING. Bij dezen nogmaals een aanmoediging voor Occupy, om de tenten op te slaan op of nabij Huis Ten Bosch. Van Oranje Nassau bezet Nederland, sinds de door de Britten gesteunde staatsgreep in 1813. Laat Occupy Nederland daar met de Republikeinse Moderne Partij een eind aan maken.
De Belgische aartsbisschop André-Joseph Léonard steunt de Occupy-beweging
Occupy bestaat nog uit een groepje doorzetters. In alle grote steden is Occupy nog vertegenwoordigd. Occupy'ers, ga vooral door en organiseer flashmops bij Huis ten Bosch, want je moet daar spuiten waar het brand.