HOOFDPAGINA      

zaterdag 27 september 2014

Oranje gebruikt geweld tegen een republikein

Het voorval vond plaats tijdens de "viering van 200 jaar oranje-koninkrijk" op 30 augustus j.l. op het Vrijthof te Maastricht.
Lees verder...........


donderdag 25 september 2014

Rusland heeft plaats genoeg voor opvang Syrische vluchtelingen

Het aantal eerste asielaanvragen is met 16.500 nu al hoger dan de 14.400 in 2013. Ruim de helft van deze vluchtelingen zijn Syriërs.
Rusland steunde het bewind van Assad tot dusver. Het is niet logisch dat Nederland opdraait voor Syriërs die bang zijn geworden in eigen land. 
Nederland is al over- en overvol en iedereen op de wereld die bang is of bang gemaakt is hier onderdak verlenen kan gewoon niet. 
Worden we nog dichter bevolkt zullen we ook hier elkaar de tent uit moeten vechten en zitten de vluchtelingen uit Syrië met hetzelfde probleem als ze in eigen land hadden.
Dit moet stoppen
Laat Rusland maar opdraaien voor de vluchtelingen voor het bewind dat zij nog altijd steunen, zij hebben plaats genoeg.
Ook de vluchtelingen voor IS niet zomaar onderdak bieden in Nederland, want onze militairen gaan daar vechten met gevaar voor eigen leven en dan zouden vluchtelingen voor IS hier gaan zitten schuilen. Ook dat is niet logisch.

Lees ook: De oranje PvdA pleit voor toestroom van asielzoekers in NL en we zitten al overvol

maandag 22 september 2014

De Presidenten Obama en Hollande steunden Queen Elizabeth tijdens het Schotse referendum

En dat was dom. Zowel Obama als Hollande heeft publiekelijk zijn angst uitgesproken voor de gevolgen van een Schots YES en zo de Schotten mede het kleine zetje gegeven naar een NO. Queen Elizabeth zal met groot genoegen hebben kennisgenomen van de angst voor de gevolgen van een Schots Yes bij beide Presidenten.

Erg dom van President Obama en President Hollande, om zo publiekelijk hun eigen angsten voor een Schots Yes te ventileren. Ze noemde beide mogelijk desastreuze gevolgen, die misschien wel helemaal niet hadden plaatsgevonden.
Juist deze twee Presidenten van twee zulke machtige landen hadden behoren te weten, dat een verandering zoals de Schotten die wilden, nooit simpel is en altijd gepaard gaat met onzekerheden over de gevolgen en de bijbehorende spanningen.

Koningin Elizabeth heeft zich niet publiekelijk uitgelaten over een Yes of No en ook niet indirect door te wijzen op mogelijke gevolgen.
Des te vreemder is het dat President Obama en President Holland zich wel geroepen voelden om de Schotten te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen en daarmee indirect steun verleende aan Queen Elizabeth met het Verenigd Koninkrijk.

Van Presidenten wordt niet verwacht dat ze in moeilijke politieke situaties een koningin gaan steunen. Ze hadden er beter gewoon het zwijgen toe kunnen doen en het helemaal aan de Schotten zelf over kunnen laten.


Update 23/9/2014:
'Queen Elizabeth bromde van vreugde over de Schotland' Lees ......

donderdag 18 september 2014

Wilders noemt Nederland een bananenrepubliek

De opgeverfde Limburger Wilders, noemt Nederland een bananenrepubliek zonder echte oppositie.
Wilders, zolang je trouw zweert aan Van Oranje Nassau noem je Nederland geen bananenrepubliek, maar een uitgedroogde zuurpruimen-koninkrijk.
In de tweede plaats is de Republikeinse Moderne Partij toch echt de oppositie in Nederland tegen Van Oranje-Nassau.
De Republikeinse Moderne Partij zorgt voor democratie in Nederland.
Het Nederlandse volk heeft namelijk dankzij onze partij de vrije en volledig legale keuze tussen de Republiek Nederland met de minister-president en een gekozen President als staatshoofd, of Van Oranje Nassau met hun erfopvolging.


woensdag 10 september 2014

Oranje bevoordeelt Marokkanen financieel

Het gaat daarbij om de export van uitkeringen naar Marokko, die nog steeds niet worden aangepast aan het prijspeil in het land van ontvangst.
Het betekent dat een Marokkaan die in Nederland AOW heeft opgebouwd, drie keer meer te besteden heeft als een AOW'er in Nederland.
Een grovere rechtsongelijkheid is nauwelijks te vinden en Oranje slaagt er maar niet in om dit te veranderen, omdat ze dat niet willen.
Marokkanen met hun koning zijn natuurlijk allemaal fanatieke aanhangers van Oranje, vandaar deze zeer grove bevoordeling.
Het gaat om ± 15.000 AOW uitkeringen naar Marokko. Aanpassing aan het lokale prijsniveau betekent een besparing van 160 miljoen per jaar.

De VS passeren Oranje voor de coalitie tegen IS

De VS brengen Oranje een klap toe door hun te passeren voor de coalitie "of the willing" tegen IS.
De reden zullen ze natuurlijk nooit hardop zeggen, maar het is duidelijk dat de VS van mening is dat Nederland hun niet van harte en naar vermogen steunt. Wel praatjes hebben en geen materieel en manschappen inbrengen.
Het Oranjebewind is hiervan toch blijkbaar behoorlijk geschrokken, want slechts enkele dagen later plande de Tweede Kamer een debat om toch deelname mogelijk te maken.
Het is alleen maar de vraag of de VS hier nog op zitten te wachten. Oranje en de VS dat zijn vijanden, de Republikeinse Moderne Partij is nodig, om onze vriendschap met de VS in stand te houden.
Het Oranjebewind zal moeten wijken voor de Republiek. Daarvoor is de Republikeinse Moderne Partij nodig in de Tweede Kamer, zodat er snel een referendum kan plaatsvinden over de staatsvorm. Voor/Tegen de Republiek met een President en de minister-president is de keuze voor het Nederlandse volk.

Word LID van de Republikeinse Moderne Partij of DONEER de RMP, om het referendum snel te realiseren

woensdag 3 september 2014

Het conflict Rusland versus VS/EU gaat nu om gebied en invloed

Hèt grote verschil met de koude oorlog van de vorige eeuw, is dat toen de gebieden en invloedssferen van Oost en West eigenlijk vast stonden sinds de Tweede wereldoorlog.
Sinds de het einde van de Sovjet-Unie en de twee Duitslanden is er veel veranderd in Europa.
De NAVO en de EU hebben naar mijn bescheiden mening te zeer gestreefd naar overname van de voormalige delen van Sovjet-Unie en een reactie van Rusland op de ongebreidelde machtsuitbreiding van de VS/NAVO richting Moskou kon niet uitblijven.
Daar komt bij dat Rusland er economisch vele malen beter voorstaat dan in de Sovjettijd en dat heeft zijn weerslag in hun macht. 
Ze zijn nu niet alleen militair met de VS het machtigste land, maar ook economisch gaat het ze voor de wind en gaan ze de VS benaderen en misschien ooit voorbij streven.
Vergeet niet, dat Rusland het grootste land ter wereld is, nog vele malen meer ruimte per inwoner heeft als de VS, maar bovendien zo ongeveer van alle grondstoffen en bodemschatten het meeste heeft op de wereld.
In tijden dat schaarste gaat ontstaan of zelfs al bestaat aan grondstoffen en bodemschatten, is Rusland dus het machtigste land op de wereld. De Russen willen dat weten, ze verwachten erkenning van hun macht en zullen niet langer met zich laten sollen.
De VS en de NAVO zullen de macht van Rusland snel moeten erkennen, anders volgt er een atoomoorlog.
Een levensgevaarlijke situatie.