HOOFDPAGINA      

maandag 30 november 2015

Hybride republikeinen


Het Nieuwe Republikeinse Genootschap en ProRepublica zijn volgens mij Hybride Republikeinen.
Ze willen de republiek zeggen ze, maar doen niets anders dan heulen en interessant doen met de Kamerleden, die zonder uitzondering allemaal een expliciete eed van trouw hebben afgelegd aan de Koning en dus alle 150 orangisten zijn.
Je moet als Hybride Republikein toch wel erg onnozel zijn, om te denken dat dit soort lieden ooit de moed zullen hebben om in de Tweede kamer hun stem uit te brengen voor afschaffing van het rijk van hun Koning, waar ze trouw aan hebben gezworen bij het aanvaarden van hun zetel.
Hetzelfde, beste Hybride Republikeinen, geldt voor alle 75 Eerste Kamerleden.
Wij van de Republikeinse moderne Partij gaan niet interessant doen of zitten slijmen met Oranje en de orangisten en wij hoeven ook geen eed van trouw af te leggen aan WA zodra we Kamerzetels behalen. Wij gaan helemaal en uitsluitend voor de Republiek Nederland.
Schudt uw hybride gedrag af ga met ons ook voor alleen de Republiek Nederland.


Mediabericht 12/2015: de Republikeinen tegen Oranje


Republikeinse moderne Partij heeft je een video gestuurd: 'De Republikeinen tegen Oranje dec./2015'
klik op de afbeelding om af te spelen


Het arrogante Oranjebewind stuwt Nederland helemaal vol met vluchtelingen en weigert bovendien de burgers te beschermen tegen de dreiging van IS terreur.
Laat vallen die arrogante studentikoze club en ga met ons voor de Republiek Nederland.


Verantwoording
U ontvangt deze email beroepshalve, of omdat u in het verleden belangstelling toonde voor de Republikeinse Moderne Partij, dan wel u zich opgaf voor een ondersteuningsverklaring of onze nieuwsbrief.
Wilt u het niet ontvangen, klik (link verwijderd) 
  
Leve de Republiek!
Vr. gr.,
Ben v. Herwijnen, voorzitter van de RMP

zaterdag 21 november 2015

De IS is zeer dichtbij

In België is de IS terreur dreiging op het hoogste niveau en zijn alle metrostations in Brussel gesloten.
Het betekent dat de IS zeer nabij is en dat er nu toch echt maatregelen genomen moeten worden.
Ik erger me mateloos aan die studentikoze houding van het Oranjebewind, die blijven feestvieren en zijn werkelijk te arrogant om de IS serieus te nemen.
Ik neem de IS zeer serieus en daarbij passen zeer serieuze maatregelen.
De krijgsmacht inzetten om de grenzen te controleren en overal waar het nodig is bij grote evenementen en op cruciale plaatsen als Schiphol, Hoog Catherijne en dergelijke. Hier mee doorgaan, tot de EU of de Schengen landen de buitengrenzen naar behoren controleren.

donderdag 19 november 2015

Oranje-bewind blijft studentikoos doen over de IS terreurdreiging en vluchtelingen

Franse premier Manuel Valls ©AFP
Frankrijk wapent zich met tegengif na 13/11 uit angst voor chemische aanvallen door terroristen. België heeft inmiddels besloten terugkerende Jihadisten te weigeren of meteen op te sluiten. Zo wordt het terrorisme van binnenuit doeltreffend bestreden.
Lees ook: Zo gruwelijk omvangrijk waren de terreurplannen voor Hannover

Het Oranje-regime blijft gewoon studentikoos doen over de IS terreurdreigingen en de enorme aantallen vluchtelingen. Of ze met hun arrogante regime boven de IS terreur verheven zijn en een zo'n groot land hebben, dat ze makkelijk miljoenen vluchtelingen kunnen herbergen.

dinsdag 17 november 2015

De EU veel sterker dan gedacht

©AP
Frankrijk heeft een beroep gedaan op artikel 42 lid 7 van het verdrag van de EU.
Artikel 42 lid 7: Indien een lidstaat op zijn grondgebied gewapenderhand wordt aangevallen, rust op de overige lidstaten de plicht deze lidstaat met alle middelen waarover zij beschikken hulp en bijstand te verlenen overeenkomstig artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties.
Juist op het moment, dat de EU op instorten stond, blijkt de EU plotseling een veel sterkere entiteit dan menigeen dacht. De 28 lidstaten stemden namelijk unaniem in met het Franse beroep op artikel 42 lid 7,
De EU is hiermee meteen een serieuze macht, naast Rusland, de VS en China.

Zie ook: Landen in Zuidoost-Azië richten eigen gemeenschap op, met voorbeeld aan de EU
http://www.z24.nl/economie/landen-in-zuidoost-azie-richten-eigen-gemeenschap-op-met-voorbeeld-aan-de-eu-asean-600887

zaterdag 14 november 2015

Vandaag nog de grenzen dicht en het leger laten patrouilleren

Overal ter wereld werden gebouwen met de Franse driekleur belicht. Ook in Rotterdam.
Oranje weigert het land naar behoren te verdedigen tegen terroristische aanslagen.
Oranje-Rutte zevert wat over zichtbare en onzichtbare aanscherpingen , maar de grenzen laat Oranje open.
Gaat u er maar vanuit dat binnen een jaar een soortgelijke aanslag, als gisteravond in Parijs, in ons land plaatsvindt.
Parijs is zeer dichtbij en ook Nederland is in oorlog met de IS.
Daarom, vandaag nog de grenzen sluiten en laten bewaken door het leger. zolang dat nodig is. De EU en Schengen maar even opzij zetten tot betere tijden, nood breekt wetten.
Een ten minste even grote bedreiging zijn de moslims die hier al verblijven. IS heeft moslims die in Frankrijk verblijven al opgeroepen aanslagen te plegen. Gisteravond was daar de eerste van.
Ook in Nederland zal IS deze oproep plaatsen en ook hier zullen dan zelfmoordterroristen aanslagen plegen.
Zelfmoordaanslagen zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar door landelijk het leger in te zetten en te laten patrouilleren, kan wel het risico tot een minimum worden ingedamd.
donderdag 12 november 2015

Oranje heeft met lek 'commissie stiekem' een groot probleem

Wij vinden het hele Oranje-bewind natuurlijk onbetrouwbaar, maar nu blijkt dat ze elkaar ook al niet kunnen vertrouwen.
Eén van de fractievoorzitters moet gelekt hebben uit de vergadering van de commissie stiekem, die uiterst geheime staatszaken en de aanpak daarvan bespreekt.
Wij zijn benieuwd wat de politieke gevolgen zullen zijn van dit gegeven. Ten minste zal de schuldige fractievoorzitter zijn Kamerzetel moeten opgeven.
Alle verdachtmakingen wijzen naar Diederik Samsom en als hij het inderdaad blijkt te zijn, zal de hele regering Oranje/Rutte II moeten aftreden en waarschijnlijk ook, als het een andere fractieleider is.

donderdag 5 november 2015

Nederland kan de stroom asielzoekers niet meer aan

Na Zweden moet ook Nederland erkennen de stroom asielzoekers niet langer aan te kunnen. Het overheidsorgaan in Zweden is overbezet en dat geldt ook voor Nederland.
Nu willen ze weer op slinkse wijze extra vluchtelingen gaan verdelen en u kunt er vergif op innemen, dat Nederland wederom een buitenproportioneel aantal zal krijgen toebedeeld.
De verafgode v. Oranje Nassau in dit land en de nog harder verafgode Maxima zijn immigranten en kunnen dus niets zeggen, laat staan ondernemen tegen andere immigranten. En daarom raakt NL steeds over- en over voller.
En wat die Oranje paradijsfiguren ook tegen beter weten in lullen over "gunstig voor de economische groei" Absolute kwats, bedrog en onzin. Het brengt alleen narigheid en ellende voor de bestaande bevolking.