HOOFDPAGINA      

woensdag 26 januari 2011

De oranje wetten zijn te gekunsteld geworden

Saba en Sint Eustatius wonen tegenwoordig wel in Nederland, maar hebben in tegenstelling tot andere Nederlanders geen indirect kiesrecht voor de Eerste Kamer via de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Volgens de oranje wetten zijn ze formeel een openbaar lichaam. Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van Oranje, een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Ik ben geen deskundige betreffende de oranje wetten, maar blijkbaar heeft Oranje vergeten Saba en Eustatius bij een of andere provincie in te delen, dan wel er een overzeese provincie voor te creëren.
Nu schrijft de Groningse staatsrechtgeleerde Douwe Jan Elzinga in NRC Handelsblad, dat de Statenverkiezingen van 2 maart eigenlijk onrechtmatig zijn.
Oranjevertegenwoordigers in de Eerste kamer beweren weer: "Formeel staatsrechterlijk zit dit niet goed in elkaar. Maar als we die inwoners hadden laten meestemmen, zou dat direct ingaan tegen de tekst van de grondwet," aldus D66-fractievoorzitter Hans Engels tegen de Telegraaf.
Dhr. Elzinga voorspelt, dat een rechter de uitsluiting "zonder twijfel" in strijd zou achten met het gelijkheidsbeginsel uit internationale verdragen.
Kortom Oranje heeft er een zootje van gemaakt.
Politiek is nog altijd staatsinrichting en Oranje heeft dus politiek totaal gefaald met Saba en Eustatius.

Tijd dus voor de Republikeinse Moderne Partij om met de Republiek Nederland, de minister-president en een president weer orde te scheppen in de ontstane chaos.
Het is jammer, dat de RMP de Euro's er niet voor heeft, anders hadden we zeker de verkiezingen ongeldig laten verklaren door een Nederlandse of Europese rechter en zo publiciteit en de 2e kamer gehaald. Steunt u ons met een lidmaatschap of donatie, kan het volgende keer wel.

Oranje isoleert Nederland

Iedereen is het er nu wel over eens, dat Van Oranje Nassau Nederland isoleert, zodra hun volgelingen conform hun wil besluiten en geen nieuwe missie naar Afghanistan sturen. Vandaag meldt Ko Colijn, directeur van Instituut Clingendael in Den Haag en hoogleraar internationale betrekkingen en internationale veiligheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, dat Nederland Duitsland laat barsten. Bron: telegraaf.nl. Eerder meldde ik, dat Nederland de VS laat barsten bij het niet sturen van een nieuwe missie naar Afghanistan. Ik ben voor het samen optrekken in het algemeen met de VS en Duitsland en voor het met hun strijden in Afghanistan.
Nogmaals wil ik benadrukken, dat Nederland de VS en Duitsland wel nodig heeft en Oranje niet. Daarom de Republiek Nederland. Steun mij om het als minister-president te realiseren en daarmee de eerste President van de Republiek Nederland te worden. //

dinsdag 25 januari 2011

Kardinaal Simonis: "ik wist het niet"

Kardinaal Simonis verklaart simpelweg "ik wist het niet" meldt SpitsNieuws. Daar geloof ik helemaal niets van, want dat wist iedereen dat het gebeurde op Internaten en binnen de kerken.
Hetzelfde don't ask don't tell geldt voor bloedschande, wat later al flauwer incest werd genoemd en tegenwoordig zelfs familieseks heet. Typisch don't ask don't tell toestanden. //

De VOC herleeft

De oranjeclub begint, bij monde van de PVV, te emmeren over gewapende militairen aan boord van onder Nederlandse vlag varende koopvaardijschepen. Bron telegraaf.nl Een goed plan, alleen moet de oranjeclub niet proberen met het roemruchte verleden van de VOC te gaan strijken. De VOC was het boegbeeld van onze vroegere Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De VOC schepen schoten op alles en iedereen, die hun aanviel en het is niet meer dan logisch om dat te blijven doen.
Daarom ben ik voor gewapende militairen aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen om  Somalische en andere piraten van het schip te weren. Anno 2011 gewoon nodig. //

De oranjeclub wil een allochtonenstop

Hun gebrek aan beleid en visie waar het gaat om de ongeremde toestroom van buitenlanders naar Nederland begint de oranjeclub nu op te breken. In Den Haag wil de VVD een allochtonenstop, omdat ze de problemen niet meer aankunnen.
Het gaat daarbij vooral om allochtonen met heel weinig of helemaal geen opleiding. Het oranjeregime heeft deze mensen van buitenlandse oorsprong eerst ongelimiteerd toegelaten en nu zitten ze met de gebakken peren. Straks blijkt het hele oranjeregime in te storten en mogen wij hun wanbeleid ten aanzien van de immigratie recht gaan zetten.
Word lid van de RMP, om weerstand te bieden aan onze bevolkingsgroei en de alsmaar stijgende immigratie. //

maandag 24 januari 2011

Afghanistan blijft een politieke splijtzwam

Mevr. Van Oranje Nassau zou voor een nieuwe missie naar Afghanistan zijn, volgens sommige interpretaties. WikiLeaks meldt, dat zij gezegd heeft tegen de VS ambassadrice "dat een nieuwe missie moeilijk zal worden".
Mevr. Van Oranje Nassau kan niet zomaar even de VS gaan steunen, sinds het bestaan van de Republikeinse Moderne Partij voor republiek en President in eigen land. Zij wil immers koningin zijn op haar manier.
De politieke realiteit geeft aan, dat haar woorden door haar achterban juist zijn opgevat. Nu GL waarschijnlijk tegen een nieuwe missie gaat stemmen, is er geen meerderheid in de Tweede-Kamer en kan mevrouw zeggen, zie je wel ik zei het al "het wordt moeilijk". Tegenover haar tegenstanders, de VS en de Republikeinse Moderne Partij, kan zij zich dan verschuilen achter een Kameruitspraak conform haar wil.
Oranje zit met Afghanistan in de maag. Oranje weet heel goed, dat Nederland de VS nodig heeft en probeert de VS zoveel mogelijk te gebruiken en toch een President in Nederland te voorkomen. Een onmogelijke opgave, nu we al 10 jaar een republikeinse partij hebben in Nederland.
Geen nieuwe missie naar Afghanistan, betekent, dat Oranje de VS laat barsten. De RMP is natuurlijk een trouwe bondgenoot van de VS. Bij afwijzing isoleert Oranje Nederland en bij steun aan een nieuwe missie steunen ze hun grootste tegenstanders op de wereld, de VS en de RMP.
Benieuwd wat het wordt.
Overigens wilde een deel van de Afghanen aanvankelijk de oude koning terug, maar die weigerde, waarna de VS zorgde, dat Karzai werd benoemd tot eerste president. Dus ook in Afghanistan was het een kwestie van koning of president. De President won.

zaterdag 22 januari 2011

2000 Griekse asielzoekers naar Nederland is belachelijk

De EU begint Nederland en andere West-Europese landen enorm geld te kosten. Het reddingsplan voor de zwakke EU landen, die er een potje van maken, kost ons miljarden. Deze week bleek dat Griekenland niet in staat is, of niet de wil heeft, om asielzoekers behoorlijk te behandelen en de EU stuurt nu 2000 van deze Griekse asielzoekers naar Nederland. Te gek voor woorden in een land, dat al te vol zit. Juist onze overbevolking zou voor de EU een reden moeten zijn, om Nederland minder asielzoekers te bezorgen. De Griekse asielzoekers, die de EU nu op ons dak stuurt, gaan ons ook weer een enorme hoeveelheid geld kosten.
Het oranjeregime heeft niet de kracht om de EU te dwingen rekening te houden met onze overbevolking en dat is gewoon falen.
De EU is een grote kostenpost geworden voor Nederland. Natuurlijk staan daar ook economische voordelen tegenover en zomaar uittreden uit de EU is dan ook geen optie. Echter een West-Europese Unie is wel een optie nu de EU toch een fiasco dreigt te worden. In de functie van minister-president zou ik, in de Griekse asielzoekerskwestie die we nu hebben, ten minste Brussel onder druk zetten met de mogelijkheid van een West-Euopese Unie. Steun mij met de RMP voor het eerste presidentschap van de Republiek Nederland.

Oranje slijmt met republikeinen

De familie Van Oranje Nassau heeft het in hun hoofd gehaald de president van de ECB, Jean Claude Trichet een echte Franse republikein, te benoemen tot Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. Uit beleefdheid zal Trichet de decoratie aanvaard hebben, maar gelet op de achterdochtige blik in zijn ogen op de foto zal ook hij het wel uiterst vreemd hebben gevonden. Eerdaags wil mevrouw Van Oranje Nassau Nicolas Sarkozy nog onderscheiden, omdat hij zo'n fijne President is of mij omdat ik zo'n leuke republikeinse partij heb verzonnen en opgericht.

vrijdag 21 januari 2011

Hoe meer oproer in Den Haag hoe beter

Studentenprotest in Den Haag zou uit de hand lopen volgens telegraaf.nl. Het is maar hoe je het bekijkt. Het is een opstand binnen het oranjeregime of tegen het oranjeregime, dat is niet duidelijk. Elke opstand in Nederland is meegenomen zolang het oranjeregime aan de macht is, want het is altijd, of opstand tegen het oranjebewind, of opstand binnen het oranjebewind. Koren op mijn molen.
Voor alle opstandelingen geldt, is uw opstand gericht tegen Oranje, wordt dan gewoon lid van de Republikeinse Moderne Partij of doneer de RMP, zodat het oranjebewind kan worden weggestemd voor een President via een referendum. De enige echte opstand tegen Oranje is de RMP.
Kunt u zich niet langer vinden binnen het oranjeregime, wordt dan ook lid van de RMP of doneer ons. Meldt u aan op http://www.republikeinen.org/

donderdag 20 januari 2011

Recht is recht

Helder van de PVV wil, dat snelrecht een permanent karakter krijgt. Populistische prietpraat, want rechter dan recht kan niet en snelrecht is dus niet rechter dan gewoon recht. Blijkbaar is er wel wat aan de hand met het justitiële apparaat van Oranje, dat men moet aandringen op snelrecht. Beter is het te zorgen, dat de reguliere rechtspraak binnen een zodanige termijn plaatsvindt, dat het Nederlandse volk het ook als recht ervaart. Het Duitse systeem in Nordrhein Westfahlen is een mooi voorbeeld. Prof Tak van de Universiteit van Nijmegen onderzocht het Duitse systeem en stelde vast, dat in Duitsland 10x meer zaken behandeld worden met dezelfde bezetting als in Nederland. De oorzaak die prof. Tak noemde was, dat in Duitsland slechts een halve dag per 14 dagen vergaderd wordt, terwijl de rechters in Nederland 2 dagen per week vergaderen. Ik wil er nog een oorzaak aan toevoegen. De Nederlandse wetgeving is veel te gedetailleerd, onoverzichtelijk en daardoor te ingewikkeld om het rechtspreken vlot te laten verlopen. Tijd voor de Republiek dus, want van de huidige oranjebrei kun je geen wordt meer maken.

woensdag 19 januari 2011

WikiLeaks is opvallend pro Groot-Brittannië en contra de VS

Nu WikiLeaks enige tijd bezig is met allerlei onthullingen van vooral de Amerikaanse diplomatieke kringen en ministeries, valt het mij op, dat ze van alles en nog wat lekken met betrekking tot Nederland, Frankrijk, Duitsland en bovenal van de VS en de oorlog in Irak, maar nauwelijks m.b.t. Groot-Brittannië. Julian Assange is een geboren Australiër en nog altijd een onderdaan van koningin Elizabeth II, een gegeven van belang in dit verband. Nu allerlei minder fatsoenlijke praktijken, van vooral de VS, naar buiten worden gebracht, is het verstandig voor de VS om eens goed te onderzoeken waar Assange zijn geld vandaan haalt, waarmee hij hun handel en wandel op straat gooit. Het is onwaarschijnlijk, dat de Britten geen fouten hebben gemaakt in Irak en in het internationale politieke verkeer. Toch blijven zij tot dusver nagenoeg buiten schot op Wikileaks. Straks blijkt MI6 geheim agent 007 erachter te zitten, om het imago van de Britten wat op te poetsen ten koste van de VS, Frankrijk en Duitsland.
Uiteindelijk is het allemaal wel aardige leesstof de WikiLeaks, maar het zal de verhoudingen op de wereld niet veranderen.

dinsdag 18 januari 2011

Bonnen schrijven een belangrijke taak van de politie

Mijnheer Opstelten van het oranjeregime wil het bonnenquotum voor de politie verbieden, de korpschefs gaan er toch mee door tot dusver. De korpschefs hebben gelijk, want bonnenschrijven is een van de belangrijkere taken van de politie op straat. Het verhoogt hun gezag en verbetert het gedrag van de burgers. Een bonnenquotum zorgt ervoor, dat een agent een van zijn primaire taken tenminste niet ontloopt of vergeet. //

De AOW heeft thans een redelijk niveau

Ouderen hebben een petitie ingediend om de AOW te verhogen en dat juist in een tijd dat het voor allemaal minder wordt en het aantal ouderen sterk toeneemt ten opzichte van de werkenden. Zij beweren in de afgelopen tien jaar 15% te hebben ingeleverd aan koopkracht. Iedereen heeft ingeleverd in de afgelopen jaren en het absolute niveau van de AOW is zeker alleszins redelijk te nomen op dit moment. Het handhaven van de AOW op het actuele niveau van koopkracht zal al een hele toer blijken. Een verhoging gaat op dit moment dan ook tegen alles in.
Toen Drees de noodvoorziening ouden van dagen invoerde was de gemiddelde leeftij bij overlijden voor mannen 59 jaar en voor vrouwen 63. In 2009 was de gemiddelde leeftijd bij overlijden voor mannen 73,7 en voor vrouwen 79,4. Bron: CBS sterftetabel
Een verhoging van de leeftijd waarop AOW wordt ontvangen naar 67 jaar is dan ook alleszins redelijk. Op dit moment is er niets mis met onze AOW en steken we gunstig af bij alle andere landen, dat het zo mag blijven.

maandag 17 januari 2011

Een actuele foto van het Catshuis is nodig

Op Internet zijn geen actuele foto's beschikbaar van het gerenoveerde Catshuis. De getoonde twee foto's zijn de enige die een beeld geven van het Catshuis na de renovatie, maar de tuinen zijn nog niet aangelegd en dat staat dus erg onaf.
Voor fotografen liggen er kansen om goede sier te maken met geslaagde foto's van het gerenoveerde Catshuis.
Het Catshuis is ooit bestemd tot ambtswoning van de minister-president, maar geen van de oranjefiguren had de allure, die nodig is om er ook echt te gaan wonen. Zorgt u dat ik minister-president word ga ik er wel wonen om het na de grondwetswijziging naar de Republiek Nederland te bestemmen tot ambtswoning van de President.
Update:
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is er een behoorlijke foto van het gerenoveerde Catshuis met begroeide nieuw aangelegde tuin. //

Onze relatie met China en de VS


Voor Nederland zijn de VS en China van groot belang. De VS is voor ons politiek en economisch van essentieel belang en China is van het grootste belang voor onze economie en dan vooral onze toekomstige economie. Gelukkig zijn het beide republieken en dat maakt het voor en de RMP mij al heel eenvoudig om een goede band te hebben. Steun van de VS is nodig om de Republiek Nederland te realiseren. Nederland heeft met de Republiek een grote status op de wereld, omdat Nederland het oudste land is dat nog bestaat en een republiek had. Van deze status kunnen de vruchten geplukt worden, zodra de Republiek weer is gerealiseerd, omdat de hele wereld het van ons overnam, de VS voorop.

Combine van PvdA, SP en GL wordt niets

In het verleden heeft een combine van PvdA, GL en SP nog nooit tot enig resultaat geleid en dat zal ook nu niet gebeuren. De verdeeldheid over de macht in een dergelijke combine is te groot en door na-ijver wordt het niets.
Het is wel te hopen, dat ze ondanks alles er toch in slagen Oranje/Rutte van een meerderheid in de Eerste-Kamer te weerhouden. Oranje/Rutte zal dan spoedig vallen en dus opnieuw verkiezingen, waaraan de Republikeinse Moderne Partij graag zou deelnemen. Wordt nu al lid van de RMP of doneer, zodat we klaar staan voor de volgende verkiezingen.
Het is nu een keuze geworden voor de VS of Oranje. Oranje wil de VS laten barsten in Afghanistan, maar dat kan niet. Nederland heeft de VS nodig en Oranje niet. Kies daarom voor de RMP.

zaterdag 15 januari 2011

Oranje is tegen en ik ben vóór een nieuwe missie in Afghanistan

De partijraad van GL is tegen een nieuwe missie in Afghanistan, in welke vorm dan ook. Voor de Tweede-Kamerfractie van GL zit er nu eigenlijk niets anders op dan de partijraad te volgen. Het zou betekenen dat er geen kamermeerderheid is voor een nieuwe missie in Afghanistan en dat is koren op de molen van de RMP. Obama heeft uitgesproken tijdens een ontmoeting met Sarkozy op het Witte Huis, dat Frankrijk een trouwere bondgenoot is als Groot Brittannië en daarmee maakt Obama zelf ook een duidelijke keuze voor de Republiek Frankrijk i.p.v. het Britse koninkrijk. De Britten zijn ten minste tegenstanders van de VS en mogelijk zelfs vijanden van de VS. De RMP kan nu haar steun uitspreken voor een missie in Afghanistan en zo steun geven aan de VS. In ons streven naar de Republiek Nederland en een President is het logisch, dat de partij in meerderheid de VS steunt. Oranje is de tegenstander en mogelijk zelfs een vijand van de VS, de RMP is tegen Oranje en dus voor de VS in de Afghanistankwestie. De Afghanistanmissie dwingt het Nederlandse volk zo tot een keuze, tussen een geïsoleerd land met Oranje, of meetellen op de wereld met de RMP, de minister-president en een President.

vrijdag 14 januari 2011

Bent u voor de VS of voor de Taliban?

De VS nam onze republiek over in 1777 en ik wil voor Nederland hun President overnemen, daarom ben ik in Nederland een trouwe bondgenoot van de VS. Bovendien heeft de VS ons bevrijdt van de Duitsers in 1945 en gezorgd dat we ten minste de minister-president al hebben.
De Oranjes werden vroeger betrapt op Nazi sympathieën en waren dus tegen de VS. Het zou me dus niet verbazen als mevrouw Van Oranje Nassau nu stiekem voor de Taliban is, omdat Oranje nog steeds tegen de VS is. De VS en de RMP zijn immers de grootste bedreiging voor hun streven naar een koninkrijk. Uitgelekt is, dat mevrouw van Oranje Nassau Afghanistan heeft besproken met de VS-ambassadrice in Den Haag. Zie telegraaf.nl In dat gesprek zou ze zich hebben uitgesproken voor verlenging van de missie, maar de kans dat mevrouw daarbij de waarheid sprak is niet groot, de VS en de RMP zijn immers nog altijd haar grootste tegenstanders.
De VS heeft vroeger banden gehad met de Taliban , maar nu is de Taliban hun grootste vijand.
Mevrouw Van Oranje Nassau heeft er dus alle belang bij dat haar grootste tegenstander, de VS, verliest en kan niet beweren dat ze zorgt voor het belang van Nederland, want de VS ís het belang van Nederland .

Daarom zou mevrouw stiekem wel eens voor de Taliban kunnen zijn. Aan welke kant staat u? Aan de mijne of aan de kant van Oranje?

De ramp bij Chemie-pack

Het is een tragische ramp geweest in Moerdijk bij Chemie-pack en het optreden van het oranjeregime rond de ramp was beneden alle peil.
Natuurlijk is deze ramp schadelijk voor de gezondheid van de bewoners van het gebied waar de brand plaatsvond en van de gebieden waar de giftige rookwolken overheen trokken.
Ik hoorde een man zeggen op TV: “ja maar we verdienen er ook weer ons geld mee”
Met die gevaarlijke industrie bedoelde hij en dat is zo.
Met andere woorden hij vond het een risico dat genomen moest worden om sowieso de kost te kunnen verdienen en te kunnen bestaan. En deze gedachte heeft een kern van waarheid.
Het leven is tegenwoordig zeer complex en kent andere gevaren dan vroeger. Met onze enorme bevolkingsdichtheid is het lang niet altijd mogelijk op een voor iedereen veilge manier de kost te verdienen, zo is gebleken.
Er zijn vele bedrijven zoals Chemie-pack. Chemiebedrijven zonder bedrijfsbrandweer.
Een dergelijke ramp kan zo opnieuw gebeuren. RTL nieuws toonde aan dat 180 van de 280 chemiebedrijven nog altijd geen bedrijfsbrandweer hebben
De preventiemaatregelen kunnen dus nog beter, maar we zijn te dichtbevolkt om dit soort rampen voor de toekomst geheel uit te sluiten.

woensdag 12 januari 2011

Landgenoten; uit de kast!

En dat bedoel ik niet het Arie Boomsma verhaal, maar of u voor Oranje bent of voor de Republiek. Bij deze doe ik een oproep aan u. Het enthousiasme voor de presidenten van de VS, Clinton en Obama is mij natuurlijk niet ontgaan. Ook niet het enthousiasme voor de Amerikaanse voorverkiezingen en de uiteindelijk presidentsverkiezingen. In Nederland luidt bejubeld als democratie op zijn best.
Genoemde jubel voor de VS en hun president valt niet te rijmen met al die gemaakte oranjeheisa rond het voetballen en schaatsen en het op een voetstuk plaatsen van de familie Van Oranje Nassau. U kunt u ware aard niet blijven verheulen
Of u wilt van Oranje Nassau of u wilt een president voor het eigen land. U bepaalt.
En nu eens stoppen met vluchten in het opsommen en op een rijtje zetten van al die voor- en nadelen die kleven aan Oranje en aan een President. Het is niet een puur raionele keuze uit voor- en nadelen, uiteindelijk geeft uw ware politieke aard de doorslag.

dinsdag 11 januari 2011

De president in de VS is mooi maar een President in NL is beter

Nederland is vaak zeer enthousiast bezig met de presidentsverkiezingen in de VS. Ten tijde van Clinton was het enthousiasme groot, maar tijdens de campagne van Obama kende het nauwelijks grenzen.
Mijn conclusie is dan ook, dat de meerderheid van het Nederlandse volk een President en wat er allemaal omheen hangt fantastisch vindt. Het zeer tot de verbeelding sprekende Witte Huis en de smaakmakende campagnes van de kandidaten zijn voor de media in Nederland en hun publiek om te smullen, waarbij ze het eigen land helemaal vergeten.
Nederland heeft het Catshuis en dat lijkt na de renovatie wel heel erg op het Witte Huis. Het is ooit bedoeld als ambtswoning voor de minister-president, maar geen enkele minister-president woonde er full time, sommigen verbleven er af en toe.
Steunt u mij, ben ik de eerste minister-president, die ook echt gaat wonen in het Catshuis, daarna kan het bestemt worden tot ambtswoning van de President.
Bent u enthousiast geworden, steun mijn campagne voor President en denkt u het zelf beter te kunnen, ga dan zelf voor President, zodat het vooral blijft opschieten.