HOOFDPAGINA      

zaterdag 29 december 2012

Herstel de Republiek site is fake

De site Herstel de Republiek is FAKE. Ze schrijven aan de lopende band anoniem artikelen over Van Oranje Nassau en gaan vervolgens met iedere Tweede Kamerverkiezing stemmen op de lieden, die nadat ze hun stem binnen hebben, trouw zweren aan Van Oranje Nassau.
Het zijn dit soort fake-republikeinen, die ervoor zorgen dat Van Oranje Nassau aan de macht blijft. Vermoedelijk worden, ze via een of andere familie-stichting, betaalt door Van Oranje Nassau , om op deze wijze een quasi verzet te plegen tegen hun regime en daarmee de Republikeinse Moderne Partij, de eerste republikeinse partij in NL, die gaat voor het echte, de weg naar de Tweede Kamer te versperren.

Update 16/8/2013:
De site "Herstel de Republiek" waar dit artikel over gaat heeft het bijltje erbij neergegooid een half jaar geleden. Het was ook een zinloos gezeur over de Oranjes.
Update 31/3/2014:
Inmiddels is herstel de republiek een Wordpress blog geworden, waar doelloos in algemene zin over politiek wordt geschreven.

De Republikeinse Moderne Partij gaat gewoon door tègen W.A. v. Oranje Nassau en wil hem via een referendum zo snel mogelijk wegstemmen.
Steun ons!


Word LID van de Republikeinse Moderne Partij of DONEER de RMP

vrijdag 28 december 2012

Republikeinen in NL stemmen op Oranje


Het zijn in Nederland gek genoeg de republikeinen, die zorgen dat Van Oranje Nassau aan de macht blijft, door bij iedere Tweede Kamerverkiezing te gaan stemmen op personen, die een eed van trouw afleggen aan Van Oranje Nassau zodra ze hun Kamerzetel innemen. Wèg is je republikeinse stem en je wordt hartelijk bedankt.

Nee, er is maar één weg naar de Republiek Nederland voor republikeinen in NL. In plaats van te gaan stemmen op trouw zweerders aan Oranje, lid/donateur worden van de Republikeinse Moderne Partij en pas weer gaan stemmen zodra de RMP deelneemt aan de Kamerverkiezingen.

We rekenen op u. Lid van de RMP of doneren.

woensdag 26 december 2012

Gesjoemel met de kijkcijfers van de Oranje kerstrede 2012

Foto: www.volkskrant.nl
Telegraaf.nl maakte aanvankelijk melding van een beschamende 780.000 kijkers naar de kerstrede 2012 van mevrouw. De Gelderlander.nl noemde 1.100.000 kijkers.
Later werden deze aantallen veranderd in 1.800.000 kijkers en daarmee zou het aantal kijkers van 2010 en 2011, beide ongeveer 1.350.000, ruimschoots overschreden zijn.
De RMP vertrouwt dit niet en denkt dat er gesjoemeld is met de kijkcijfers 2012 van de oranje kerstrede.
Het aantal kijkers naar mijn kerstrede voor republikeinen op YouTube steeg tot nu toe met ruim 200% t.o.v. vorig jaar en dat is een gunstige ontwikkeling voor de Republiek en President. Leve de Republiek.
Begin 2013 goed en word vandaag nog lid van de RMP of doneer de partij.

vrijdag 21 december 2012

Kersttoespraak 2012 voor republikeinen


De kerstrede voor republikeinen in Nederland, want republikeinen in Nederland staan ook met kerst niet alleen.
Wilt u het hele jaar onder de paraplu van soortgenoren? Lid van de RMP of doneren.

Mevrouw sprak in haar kersttoespraak 2012 het volgende: "onvrede in de maatschappij lijkt alles te overschaduwen". Dat denk ik ook vaak, maar en dan denk ik er meteen bij, dat mevrouw daarvan de grootste oorzaak is.
Daarom onze vurige wens voor 2013, dat het nieuwe jaar ons de Republiek en een President mag brengen, of ten minste een nieuwe essentiële stap in de richting van de Republiek en President. Een Kamerzetel voor de RMP is zo'n essentiële stap.
Nogmaals, word lid van de RMP of doneer.

donderdag 20 december 2012

President Obama: "het rapport van de commissie aanpassen wapenwet gaat deze keer niet achter de rododendrons

President Obama maakte, in het kader van het aanpassen van de wapenwet n.a.v. het Newtown drama, een statement met de zin: "En het rapport van de commissie verdwijnt deze keer niet voorgoed in een bureaulade".
Impliciet gaf de President van de VS hiermee te kennen, dat menig rapport van een commissie in een bureaulade verdwijnt zonder dat er ooit wat mee wordt gedaan.
Best bijzonder, dat het machtigste land ter wereld, dat de President uitvond in 1789, dit impliciet onverbloemd naar buiten brengt.


vrijdag 14 december 2012

Bent u tègen de superprovincies? Word lid of doneer de Republikeinse Moderne Partij

Het Oranje-regime wil uw provincie afpakken. Oranje-Plasterk heeft de kolder in de kop gekregen en wil de basis van Nederland aantasten.
De basis van Nederland is nog altijd onze vroegere republiek der Zeven Provinciën en daar kun je niet mee sjoemelen.
Kom in opstand tègen Van Oranje Nassau en zorg met de Republikeinse Moderne Partij, dat uw provincie blijft zoals die is.

Word lid van de Republikeins Moderne Partij of doneer de partij.

donderdag 6 december 2012

Het Van Oranje Nassau-bewind is corrupt

We kunnen er niet langer omheen, het Van Oranje Nassau-bewind is corrupt, want bijna dagelijks komt er wel een of andere corruptie binnen hun regime naar buiten. Dan zit, sinds de Republikeinse Moderne Partij werd opgericht op 14 september 2000, ook nog eens geen enkele oranje-regering de 4 jaar uit en dat brengt het land grote schade toe. Ze zijn nu bezig met oranje-regering nr. 7 vroegtijdig te laten vallen en dat gaat hun zeker lukken gegeven de belabberde start met de zorgpremie en nu het aftreden van Co Verbaas, wegens opnieuw, vermeende fraude met declaraties.

De situatie in ons land is zo, we gaan òf verder met Van Oranje Nassau en een koninkrijk met een premier òf met de Republikeinse Moderne Partij met de Republiek Nederland, een President en de minister-president die we al hebben.

woensdag 5 december 2012

Jongeren van Marokkaanse afkomst in het Oranje-regime

Statistieken laten zien, dat jongeren met een Marokkaanse achtergrond aanzienlijk vaker in aanraking komen met Justitie dan andere jongeren, ook dan andere jongeren van allochtone komaf. Bron NU.jij
Het kan bijna niet anders of dat heeft te maken met het gegeven, dat immigranten uit Marokko, die volgens zichzelf en de Marokkaanse koning, nog steeds onderdanen zijn van de koning van Marokko en zich in het Van Oranje Nassau-regime daardoor meer denken te kunnen veroorloven dan bijvoorbeeld jongeren met een Turkse achtergrond.

dinsdag 4 december 2012

Wantoestanden in het oranje-regime moeten niet door hun zelf maar door de Republikeinse Moderne Partij onderzocht worden

Het ene corruptieschandaal in het oranje-regime na het andere. Inmiddels te talrijk om op te sommen, maar het laatste grote schandaal is Amarantis. Op basis van alle berichtgeving heb ik geconcludeerd, dat er corruptie is op menige andere grote scholengemeenschappen en menige woningcorporatie. Zelfs bij de provincie Noord Holland was sprake van corruptie door een bestuurder. Ook burgemeesters blijken nog al eens hun zakken op onheuse wijze te vullen met euro's.
De oranje-hofnarren in de Eerste en Tweede Kamer reageren dan namens mevrouw geschokt en nog een geschokt, maar doen natuurlijk niets, omdat alle schandalen onder hun toeziend oog hebben plaats gevonden en zij zelf dus mede schuldig zijn.

zaterdag 1 december 2012

Corrupte bestuurders vervolgen

De media boycotten de Republikeinse Moderne Partij en daardoor tiert de corruptie welig. Ga maar na, sinds het overlijden van Drees in 1988 heeft het oranje-regime eigenlijk een soort alleenheerschappij, omdat er niemand is die er tegenin gaat.
De enige oppositie tegen het oranje-regime, de Republikeinse Moderne Partij, wil meteen de Republiek Nederland met een vergaande sociale controle maar vooral ook weer een controle door de Eerste en Tweede Kamer op excessen in de maatschappij en directe maatregelen daartegen. En dan niet met halfzachte convenanten, maar met handhaving van wetten

donderdag 29 november 2012

Tègen een hogere zorgpremie voor ongezond levende mensen

Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de premie van mensen die ongezond leven omhoog moet kunnen. Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van onderzoeksinstituut NIVEL en een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) die onafhankelijk van elkaar zijn gedaan. Bron:Telegraaf.nl
/> Hier ben ik tegen.
Ongezond levende mensen leven in de regel toch al korter, laat men ze ook nog een hogere zorgpremie betalen leven ze nog korter. Sinds het overlijden van Drees, u weet wel de verpersoonlijking van de minister-president die zelf 102 jaar was toen hij in 1988 overleed, is het sociale gehalte van Nederland toch al enorm achteruit gehold, de saamhorigheid nagenoeg verdwenen en de differentiatie tot belachelijke proporties toegenomen.

woensdag 28 november 2012

Het oranje-regime ontaardt in een oranje anarchie

Telegraaf.nl meldt dat "De agent die afgelopen zaterdagochtend met zijn dienstwapen op perron 4 van station Hollands Spoor de 17-jarige Rishi Chandrikasing doodschoot, krijgt tal van doodsbedreigingen aan zijn adres. De Haagse politie neemt dit zeer serieus en laat weten dat de Rijksrecherche de intimidaties in het onderzoek meeneemt"
Ook collega's van de agent die schoot, welke hun werk lopen te doen rond het Hollands spoor in Den Haag, krijgen te maken met schelden en intimidatie.
Het is niet het eerste en zeker niet het laatste voorval waarbij de politie de klappen krijgt en bedreigd wordt. Ook het agenten op dezelfde wijze vervolgen en berechten als gewone burgers, tast het gezag en vooral de effectiviteit van het politie apparaat aan.
De misdadigers weten, dat de politie op eieren moet lopen om niet zelf vervolgd te worden in plaats van de misdadigers en maken daarvan in toenemende mate gebruik. Ook op dit hoofd onderdeel van de maatschappij, orde en gezag, faalt het oranje-regime volledig. Het oranje-regime is nu zelfs een oranje anarchie.
Het is hier geen Afghanistan en daarom wil de RMP de Republiek Nederland met een gekozen President, zodat we af zijn van dat Willem de Zwijger gedoe, waar niemand wat kan zeggen en iedereen zich achter iedereen verschuilt onder het achterhaalde mom van de ministeriële verantwoordelijkheid.
In de Republiek Nederland zal ik ervoor pleiten politieagenten anders te berechten en te bestraffen als gewone burgers, omdat zij namens òns een vuurwapen dragen om de misdaad te bestrijden, dat daarbij zo nu en dan wat fout gaat brengt hun beroep mee. 


dinsdag 27 november 2012

De eurozone en de EU leunen helemaal op Duitsland

Opnieuw gaan miljarden van eurolanden naar Griekenland, om de eurozone te redden. Iedereen is boos, de oranje Wilders spreekt van Markos Ruttos, maar daar heb je natuurlijk niets aan.
De echte kwestie is, dat de eurozone en de EU helemaal op Duitsland leunen en het is bijna onmogelijk voor Duitsland, dit vol te houden zonder zelf in grote problemen te komen, waarmee de euro alsnog valt.
De jongste overmaking van 43 miljard euro naar Griekenland, is zeker niet de laatste steunmaatregel voor het land van de stelling van Pythagoras.
De EU heeft blijkbaar een decennium lang zitten slapen terwijl Griekenland in die tijd tot een schuldenlast kwam van 175% van hun BNP.

maandag 26 november 2012

'Nog nooit zoveel broeikasgassen'

'
Te denken, dat de hoeveelheid broeikasgassen zomaar kan worden terug gedrongen, door kleine beetjes aan aangepaste leefwijzen en maatregelen in de vervuilende industrie is mijn inziens een utopie.

woensdag 21 november 2012

De eurozone en de EU blijven balanceren op de rand van doorgaan of vallen

Het lot van de eurozone en de EU ligt eigenlijk in handen van Duitsland. Tot dusver blijft Duitsland Griekenland en andere zwakke eurolanden steunen, maar ook voor Duitsland bestaat een break-evenpoint, waarop ze niet nog meer steun kunnen verlenen en daarmee zichzelf in de problemen brengen, waardoor de eurozone en de EU alsnog vallen.
Een hele complexe situatie en in die zin lieten de ministers van financiën van de eurolanden zich ook uit tijdens het laatste beraad over al of niet doorgaan met verdere steun aan Griekenland. Vanwege de complexiteit is de beslissing uitgesteld en hangen er nog steeds donkere wolken boven de EU.

zaterdag 17 november 2012

Oranje/Plasterk wil weer rommelen aan de basis van ons land

Oranje/Plasterk wil Noord-Holland Utrecht en Flevoland bij elkaar vegen. De provincies vormen nog altijd de basis van Nederland en daar ga je niet mee rommelen. Weg met Van Oranje Nassau weg met Plasterk, want die heeft trouw gezworen aan van Oranje Nassau, kortom weg met het hele oranje-regime, tijd voor de Republiek. Steun ons, want oranje-regering nr. 7 sinds de RMP bestaat haalt de 4 jaar ook weer niet. De zeven Provinciën waren het ontstaan van Nederland en onze eerste republiek van 1588-1648. De Republikeinse Moderne Partij in dan ook vurig voorstander van het behoud van onze provincies.
Hecht u aan uw provincie? Word Lid van de RMP of href="http://www.republikeinen.org/bgdonatie.php">doneer.

woensdag 14 november 2012

De Republikeinse Moderne Partij biedt duidelijkheid

  1. Met een donatie via een sms'je op je mobiel, sms GO RMP naar 3010 €1,50 p.v.b
  2. Via een eenmalige donatie per bank
  3. Via een contante donatie, bel de voorzitter 073-5997253 of 0618878673
  4. Met een lidmaatschap van €12,- per jaar.

Bent u officieel en aantoonbaar republikein. Daarmee komt u uit voor uw politieke geaardheid.

donderdag 8 november 2012

Inkomens boven de €100.000 moeten niet zo zeuren over de inkomensafhankelijke zorgpremie

Geld kún je alleen maar halen waar het zit. N
u heeft het CPB berekend, dat een huishouden met tweeverdieners die allebei twee keer modaal verdienen, maximaal 6500 euro per jaar inleveren door de inkomensafhankelijke zorgpremie. De berekening van het CPB is exclusief compenserende maatregelen als een belastingverlaging en een arbeidskorting niet meegenomen. Genoemde €6500 zal dus lager uitvallen. Netto levert genoemde inkomensgroep ongeveer 7 tot 8 % in, maar ik heb aan pensioen al meer ingeleverd. Sinds 2008 is mijn pensioen al niet meer geïndexeerd en is daardoor al 10% in waarde gedaald. Over 2 jaar ontvang ik mijn eerste pensioen en het ABP is voornemens om in 2013 de pensioenen met 7% te verlagen. Ik lever dus al het tweevoudige in van de genoemde tweeverdieners met een inkomen van €140.000 of meer. Inkomens boven de €100.000 moeten dan ook niet zo piepen en gewoon meebetalen aan de ellende die het oranje-regime heeft veroorzaakt.

Agent doet zijn werk en hem wordt poging tot doodslag ten laste gelegd

Een agent in Ravenstein schiet na een achtervolging van 65 km een vluchtende verdachte neer en wordt vervolgens vervolgd voor doodslag. Op deze wijze kan de politiek inderdaad beter binnen blijven zitten en dat doen ze dan ook in grote getale.
Voor de politie moet een andere wet gelden als voor gewone burgers waar het gaat om toepassen van geweld, omdat hun beroep nu eenmaal geweld en vuurwapen gebruik meebrengt.
Agenten die ten onrechte geweld gebruiken of hun vuurwapen gebruiken, moeten niet vervolgd kunnen worden voor doodslag, omdat hun beroep nu eenmaal optreden met geweld meebrengt. Het wordt zelfs van hun geëist door de bevolking en de politiek.

woensdag 7 november 2012

President Obama is in NL 10x zo populair als mevr. Van Oranje Nassau.

En toch heeft de RMP nog geen 100 leden en nauwelijks geld. Hoe gek kan het zijn.
Het Nederlandse volk blijft ´s nacht opzitten om Barack Obama te zien winnen van Mitt Romney.
85% Van het Nederlandse volk gaf namelijk de voorkeur aan Obama, maar lid worden van de Republikeinse Moderne Partij, ho maar. Het is voer voor psychologen.
Aan ons kan het niet liggen, want we zijn bijna even aardig als Obama én we weten exact hoe we de Republiek Nederland moeten realiseren.

Video: Barack Obama overwinningsspeech 2012 presidentsverkiezingen


Barack Obama, van harte gefeliciteerd met je grootse overwinning!!!
Ook deze video bewijst maar weer, Barack Obama's vermogen tot speechen doet niet onder voor Ronald Reagan. Als ik ook in deze video weer de blijheid zie die Barack Obama bij zijn aanhang teweeg brengt en de hoop die hij hen geeft voor de nabije toekomst, denk ik, ze hebben de juiste President gekozen. Ook zijn vrouw Michelle doet het fantastisch wat mij betreft en maakt haar bijnaam first lady helemaal waar.
Barack Obama is gedeeltelijk opgegroeid in Indonesië, onze voormalige kolonie, die in 1949 onze vroegere Republiek heeft overgenomen van het oude moederland en dat schept toch een extra band met Barack Obama.
Leve de Republiek.

dinsdag 6 november 2012

De Amerikaanse presidentsverkiezingen 2012 in één video

Wat zouden u en ik graag een President in Nederland hebben. Ik ben er klaar voor. U ook? Word Lid van de Republikeinse Moderne Partij of doneer.

maandag 5 november 2012

RTL verslaat de NOS, doet journalistiek leuke dingen maar vergeet nog wat

Bij de eerste openbare oranje-beëdiging heeft RTL de NOS verslagen. RTL was er wel tijdig bij om de beëdiging uit te zenden, de NOS niet en voor de NOS moest het nog een keer worden overgedaan. Bravo RTL.

Eerder scoorde RTL goed met het boven water brengen van veel ergere gevolgen voor de koopkracht dan het VVD/PvdA akkoord vermeldt, veel te hoge en valse declaraties van bewindslieden en met belachelijk  hoge uitgaven van belastinggeld voor de Groene Draeck, de zeilboot van mevrouw Van Oranje Nassau. Allemaal bravo, maar voor echt goed journalistiek werk ontbreekt er nog wat.

Video: de openbare oranje beëdiging van ministers en staatsecretarissen

Mevrouw was een beetje gefrustreerd
Mevrouw Van Oranje Nassau wist zich bijna te onttrekken aan de aangekondigde eerste openbare beëdiging van ministers. Zij manipuleerde de procedure zo, dat het al gebeurd was voordat NOS-tv klaar was voor opnamen. RTL was er wel tijdig bij. Mevrouw moet er mee instemmen, dat het voor de NOS-tv nog een keer werd overgedaan. Mevrouw noemde dit een toneelstukje en daarmee maakte mevrouw meteen haar frustratie over de openbare beëdiging openbaar.
Overigens stelt een oranje-eed niet veel voor, want mevrouw zelf zweerde trouw aan de Grondwet, weigert vervolgens artikel 74 lid 1 eerste zin uit te voeren en dat is plichtsverzuim. Zo u weet, het betreft het voorzitten van de Raad van State op één dag per week.

De RMP gaat deze eed niet afleggen

Zodra de RMP een of meer zetels haalt in de Tweede Kamer eist de RMP deze zetels op en weigert de RMP deze eed af te leggen. De RMP kan dit maken, omdat in artikel 2 van onze legale statuten, notarieel opgemaakt en geregistreerd naar Nederlands recht, staat dat de doelstelling van de partij is een parlementaire republiek met een gekozen President.
Wijzigt het Van Oranje Nassau bewind niet uit zichzelf deze Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal zodanig, dat de RMP geen trouw hoeft te zweren aan Van Oranje Nassau, zal de RMP naar de rechter stappen om de op democratische en legale wijze behaalde zetels zonder deze eed op te eisen.
Geen enkele rechter zal tegen alle internationale en nationale druk, van de VN en de EU de de RMP dwingen tot genoemde eed van trouw aan Van Oranje Nassau en aan het statuut van het 'koninkrijk, omdat deze contra is aan de wettelijke statuten van de partij. De rechterlijke macht zal dus RMP ontheffen of bepalen dat de wet gewijzigd behoort te worden, zodanig dat de RMP geen eed van trouw hoeft af te leggen aan Van oranje Nassau of het statuut, doch alleen van zuivering en trouw aan de Grondwet.Opmerkingen
De Grondwet schrijft niet voor dat ministers en leden van de Staten generaal trouw zweren aan mevrouw Van oranje Nassau en aan het statuut van hun 'koninkrijk'
Wel is het zo dat de Staten Generaal, de 1e en 2e kamer, zich heeft laten verleiden door Van Oranje Nassau een wet aan te nemen waarin beide bepalingen wel zijn opgenomen.
Een gewone wet wordt aangenomen en kan ook weer worden ingetrokken, met een gewone meerderheid. De Grondwet wordt aangenomen met 2/3 meerderheid in de 1e Kamer en, met tussentijdse verkiezingen, twee keer een 2./3 meerderheid in de Tweede Kamer.

zaterdag 3 november 2012

PowNed presenteert: President Ben

PowNed presenteerde de afgelopen week:

President Ben


Het is geen grapje klik hier of op het plaatje

Het leverde de partij een boost aan bezoekers op op onze website, op ons YouTube kanaal De Republiek en op dit Blog.

vrijdag 2 november 2012

De oranje VVD'ers willen niet betalen

Grote opstand binnen de oranje VVD. Het is een gegeven, dat overwegend volk met een modaal of boven modaal inkomen lid is van de oranje VVD of op de oranje VVD stemmen. Het minder welgestelde volk is lid van de PvdA of SP en stemt ook op die oranjeclubs.
De oranje middenpartij CDA is geminimaliseerd en het oranje D66 wil middenpartij zijn maar komt niet verder dan ludiek gezwam over vlees noch vis.
Jarenlang hebben alle oranjeclubs in de Eerste en Tweede kamer ongegeneerd hun zakken gevuld met euro's Ze konden dat doen in ruil voor hun eed van trouw aan mevrouw Van Oranje Nassau. Nu het geld op is en ze grote schulden hebben gemaakt om hun zakken te vullen, krijgen ze ruzie over wie er nu moet gaan betalen.

donderdag 1 november 2012

De politie heeft het drukker met Oranje en zichzelf dan met het oplossen van misdaden

Er worden steeds minder misdaden opgelost schrijft telegraaf.nl en dat moet anders. De RMP hecht waarde aan orde en gezag op een wijze die past in deze tijd.

Voor de juiste orde en veiligheid het Duitse systeem overnemen van twee soorten politie en nauwelijks vergaderen. Een categorie agenten, die worden opgeleid in vechtsporten, verdedigings- en aanvalstechnieken en leren schieten. Deze bevinden zich de gehele dag op straat. Een tweede categorie welke leren administreren, verhoren afnemen en het in bewaring nemen en hebben van arrestanten. Deze bevinden zich de gehele dag op het bureau.

woensdag 31 oktober 2012

Bram Moszkowicz word lid van de Republikeinse Moderne Partij en minister van Veiligheid en Justitie

Bram Moszkowicz stelde zich in navolging van zijn vader op als de verpersoonlijking van het recht in Nederland. Er is echter één groot verschil met zijn vader. Toen de vader van Bram Moszkowicz nog praktiseerde bestond de Republikeinse Moderne Partij nog niet en zegevierde Van Oranje Nassau toch altijd, maar dat ligt nu even anders.
De RMP is de eerste en enige echte republikeinse partij in Nederland en gaat ook zonder omwegen voor het échte. In onze statuten staat onze doelstelling en dat is de Republiek Nederland met een gekozen President.
Ook van Bram Moszkowicz verwachten we dat hij gaat voor het echte. Wil hij echt de verpersoonlijking van het recht worden in Nederland is de RMP dè aangewezen partij voor hem en of hij dan minister van Veiligheid en Justitie wordt, heeft hij zelf in de hand. 

dinsdag 30 oktober 2012

De belastingdienst treft ook blaam voor het niet betalen van belasting door Moszkowicz en andere advocaten

Het is aan de controleurs van de belastingdienst te bewijzen of en zo ja in welke bedragen Bram Moszkowicz en andere advocaten zwart geld hun zakken stoppen. Het verschuilen door de advocaten achter beroepsgeheim kan niet verhinderen dat een controle moet met een behoorlijke graad van nauwkeurigheid mogelijk is.

Dè glamour advocaat Bram Moszkowicz eruit gegooid

Bram Moszkowicz heeft blijkbaar zichzelf overschat. Hij heeft belastingen niet betaald en of ontdoken en zijn collega advocaten geschoffeerd door zich te gedragen of hij het recht in eigen persoon vertegenwoordigde.
Zijn optreden in RTL boulevard zal zijn positie binnen de advocatuur eveneens hebben aangetast doordat het afgunst bij zijn collega's heeft opgeroepen .

Door de druk van de RMP heeft het oranje-bewind apert fout gedrag van een van hun top-advocaten op de enige juiste wijze bestraft en dat is royeren. Zonder de RMP was het zeker weggemoffeld of gebagatelliseerd En het is maar goed de advocatuur nu maatregelen heeft genomen, omdat de corruptie binnen het oranje-bewind de laatste tijd toch al de spuigaten uitloopt.

dinsdag 23 oktober 2012

PowNed heeft nog aandacht voor de Republikeinse Moderne Partij

De Amerikaanse presidentsverkiezingen trekken steevast grote aandacht op de wereld. In Nederland is het deze keer wel een stuk minder dan 4 jaar geleden. Jammer dat het zich niet vertaalt in aandacht en tv optredens van de Republikeinse Moderne Partij tijdens de langdurige (voor)verkiezingen in de VS.
De RMP is toch echt de enige in Nederland die verstand heeft van Republiek en President en dus ook van de Republiek VS en hun President. Toch worden wij gepasseerd door de oranje media. Inderdaad oranje media en dat is het probleem.
PowNed deed nog een schuchtere poging mij te verleiden tot medewerking aan een item op tv over de VS presidentsverkiezingen. Van mij werd dan verwacht, dat ik mijn voorkeur zou uitspreken in hun programma voor Mitt Romney.

zaterdag 20 oktober 2012

Gebruik uw macht en steun mij voor de Republiek Nederland en President

Stop met dit corrupte oranje-regime!!! U en ik, het Nederlandse volk, hebben macht. U en ik bepalen welk staatsbestel Nederland heeft. 
Helaas steunt u tot op de dag van vandaag het oranje-regime van de familie Van Oranje Nassau, een regime dat steeds corrupter blijkt te zijn. 
Telegraaf.nl publiceerde vandaag een citaat uit de Gooi- en Eemlander over de praktijken in van Noord Holland. Een onthutsend verhaal over een maffiacultuur in het provinciebestuur
Onderling spraken gedeputeerden en Commissaris van de Koningin, Harry Borghouts, elkaar aan in maffiose termen, blijkt uit interne e-mails die de krant heeft ingezien.
GroenLinks-milieugedeputeerde Albert Moens bespreekt in 2008 per mail met zijn collega’s hoe hij een overstap naar windenergiebedrijf Econcern geheim kan houden. Een precaire overstap: hij doet als gedeputeerde zaken met Econcern. Moens noemt Hooijmaijers ’Tonio’ en sluit af met ’Ciao, Alberto’. Commissaris Borghouts, die in een cc is gezet, antwoordt op zijn beurt: "Alberto, Volgens mij primio." 

vrijdag 19 oktober 2012

Tour de doping

De Rabobank heeft enorm geprofiteerd van de wielersport. Zelden zal een sponsoring zo succesvol geweest zijn, niet qua prestaties maar wel qua reclame voor de sponsor.
De affaire rond Armstrong zou de directe aanleiding zijn voor de Rabobank na 16 jaar te stoppen met de sponsoring van een wielerploeg die aan de Tour deelneemt. Jammer, maar een bank en zwendel met doping, ja dat is een moeilijke relatie.
Toch is het een beetje hypocriet van de Rabobank, want zolang de wielersport bestaat wordt er doping gebruikt om te presteren en dat wist de Rabobank. Ze hebben dus bewust het risico genomen en voor relatief weinig geld een enorme publiciteit verworven.

maandag 15 oktober 2012

N-VA met Bart De Wever brengt de republiek Vlaanderen dichtbij

De N-VA met Bart De Wever heeft de Republiek Vlaanderen als doelstelling in haar statuten. De Nieuw-Vlaamse Alliantie met De Wever als aanvoerder, boekte een grote overwinning bij de laatste verkiezingen in België, waarmee de Republiek Vlaanderen nu echt reëel.wordt.
De RMP heeft de Republiek Nederland in haar statuten. Het schept een band tussen de N-VA en de RMP en mede daarom stuurde ik dhr. De Wever meteen de volgende een email:

Geachte heer De Wever,

vrijdag 12 oktober 2012

Politie A'dam discrimineert niet maar doet goed politiewerk

Antroproloog Sinan Çankaya deed anderhalf jaar onderzoek naar de wijze waarop agenten in de hoofdstad selecteren bij bijvoorbeeld preventieve fouilleeracties, meldt Het Parool.
Zo gaf de politie toe dat ze 'twee Poolse mannen in een krakkemikkige auto in een chique buurt' eerder zal aanhouden.
Als ik politiekagent was zou ik ook geen modaal gezinnetje op zaterdagmiddag in C&A, V&D of op een terrasje aanhouden en fouilleren, maar zou ik ook een verdachte personen in een verdacht voertuig in een afwijkende omgeving staande houden en nader onderzoeken.
Telegraaf.nl kopte 'Politie discrimineert', weliswaar tussen aanhalingstekens, maar toch het staat er maar weer.
Ik ben van mening, dat uit het onderzoek van genoemde mijnheer blijkt, dat de politie dit deel van hun werk goed uitvoert.

dinsdag 9 oktober 2012

De oranje PvdA doet quasi kritisch over de komst van Zorreguieta bij het familie feestje van Van Oranje Nassau

Binnenkort gaat mevrouw het opvolgingsnummertje opvoeren waarmee ze haar oudste zoon presenteert aan de vaderlandse politiek. Haar oudste zoon wordt dan aspirant hoofd van de oranjeclub heb ik begrepen, want in hun systeem van erfopvolging hoort het zo te zijn, dat eerste de een dood moet voor de ander het hoofd is van de club.
De oranje PvdA, dat oranje staat er voor, omdat alle zittende Kamerleden van de PvdA trouw hebben gezworen aan Van Oranje Nassau, gaat nu quasi kritisch doen over de aanwezigheid van ex-Videla-junta lid Zorreguieta bij het aanstaande familie-feestje van de familie Van oranje Nassau.
Bla bla bla bla, denk je dan, want uiteindelijk stemt de oranje PvdA braaf voor de aanwezigheid van papa Zorreguieta en daarmee wordt de oranjeclub dan de oranjejunta. Hun eed van trouw maakt hun tot slaafse oranje hondjes, die hun oorsprong verloochenen en dat is nog altijd de Russische revolutie, die leidde tot de val van de laatste tsaar. De Republiek Rusland dus!
Hierbij breng ik u in herinnering, dat dezelfde figuren in 1978 tijdens het WK voetbal in Argentinië om het hardst schreeuwde, dat het Nederlandse elftal het WK moest boycotten vanwege de schending van mensenrechten door de junta, waarvan Zorreguieta deel uit maakte.

Het Nederlandse volk dat niets moet hebben van junta's en Van Oranje Nassau, heeft ook niets te verwachten van Maxima Zorrguieta en Van Oranje Nassau.
Hoort u bij genoemd deel van het Nederlandse volk, dat er niets van moet hebben, trek uw conclusie en word direct lid van de Republikeinse Moderne Partij of doneer de RMP, zodat ook uw belangen behartigd blijven worden in ons land.

Lid van de RMP of doneren.

vrijdag 5 oktober 2012

Oud RMP-lijsttrekker in A'dam Delano Felter na 2½ jr. vrijgesproken van beledigen en dicrimineren van homo's

Ook Hof spreekt Delano Felter vrij
Het Oranje Ministerie(OM) ging in hoger beroep tegen de vrijspraak door de rechtbank van Delano Felter voor homo-discriminatie. Vandaag was de uitspraak in het hoger beroep en Delano Felter werd opnieuw vrijgesproken

Op Nieuws.nl staat op 11/03/2013:
Het hof brengt echter in herinnering dat de uitlatingen zijn gedaan door een politicus. En het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens schrijft voor dat de vrijheid van meningsuiting voor een politicus zeer ruim is vergeleken met die van een niet-politicus. En de betreffende uitspraken vallen onder die vrijheid, aldus het hof.


De eerdere rechtszaak
U herinnert zich ongetwijfeld Delano Felter, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam in 2010 spectaculaire uitspraken deed op AT5 over homo's in de stad en vooral homo's in het openbaar bestuur. De hele homoscene in Amsterdam en zelfs in heel Nederland viel over Delano Felter en de RMP heen. Honderden reacties op onze website en menig telefoontje vielen ons ten deel. Felter haalde zelfs het NOS achtuur journaal en dat was nog niemand van de partij gelukt. Na twee en een half jaar is Delano Felter door de rechter vrijgesproken.

De rechtbank oordeelt op 4 oktober 2012, dat de uitspraken niet beledigend zijn en niet aanzetten tot discriminatie. Lees hier het verhaal
Voor Delano Felter, die destijds zelfs Amsterdam moest ontvluchten, moet dit een grote opluchting zijn. Het OM kan nog in beroep gaan. Is de vrijspraak definitief, is het nodig, dat het bestuur een mogelijke terugkeer van Felter naar de RMP bespreekt. Felter is tenslotte de eerste die het gelukt is met de partij aan een verkiezing deel te nemen en dat wordt niet vergeten.
Zonder strijd worden geen oorlogen gewonnen en deze strijd heeft Delano Felter en de RMP gewonnen tot zover.
Het OM kan nog in beroep, maar de kans daarop lijkt niet groot. 
Bijna alle media besteedde destijds aandacht aan dit voorval en wij rekenen nu op de media om dhr. Felter èn de RMP te rehabiliteren.zondag 30 september 2012

Mevrouw blundert op Curaçao met twee gelijktijdige minister-presidenten

Curaçao zit met twee minister-presidenten gelijktijdig. Stanley Betrian werd afgelopen zaterdag benoemd tot minister-president, terwijl er een demissionaire minister-president zat in afwachting van verkiezingen op 19 oktober 2012. Gerrit Schotte de demissionaire minister-president weigert zijn post af te staan. 
Blijkbaar heeft de oranje-gouverneur op het eiland, die de landsbesluiten met een of meer ministers ondertekent, een fout gemaakt en een nieuwe minister-president aangesteld zonder dat hij de zittende minister-president heeft ontslagen. De gouverneur tekent de landsbesluiten met een of meer ministers en dat moet fout zijn gegaan.

vrijdag 28 september 2012

Een atoomoorlog dreigt tussen de islam en de joden/christenen

Benjamin Netanyahu trok een rode streep op een tekening in de vergadering van de VN. Daarmee aangevende dat overschrijding van de gevarenzone door een Iraanse atoombom nabij is en gestopt dient te worden.
Gegeven de dreigende taal van de Iraanse President richting Israël, waarbij hij zelfs spreekt over vernietiging van Israël, omdat Israël geen bestaansrecht heeft in hun regio, is de angst van Netanyahu en het volk van Israël volkomen gegrond.

donderdag 27 september 2012

Anouchka van Miltenburg begint met het afbreken van de macht van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer begon eindelijk een beetje dapper te doen en nam de formatie in eigen hand. ten minste dat was de bedoeling. Mevrouw werd daarmee aanvankelijk publiekelijk geschoffeerd, maar zie, de tweede Kamer keert al op haar schreden terug, door de informateurs naar mevrouw te sturen.
Alle leden van de nieuwe Tweede Kamer hebben bij hun aantreden opnieuw trouw gezworen aan mevrouw en dan diezelfde mevrouw buiten spel zetten bij de formatie, vond de Republikeinse Moderne Partij zelfs vreemd.
Het duurde slechts een week toen al weer bleek, dat de oranje-Kamerleden het toch niet kunnen zonder hun mevrouw. Een afgang voor de Tweede Kamer!

vrijdag 21 september 2012

De belachelijk hoge uitgaven van Van Oranje Nassau moeten geheim blijven. Afzetten deze lieden

Opnieuw is er trammelant over de torenhoge uitgaven door Van Oranje Nassau van ons geld. HLB.be publiceert de weigering van Rutte om RTL inzage te verschaffen in de kosten van Van oranje Nassau.
RTL wilde deze inzien op basis van de wet openbaarheid van bestuur. Volkomen terecht natuurlijk en RTL gaat dan ook in beroep tegen de weigering van de oranje-Rutte.
 RTL is Duits eigendom en die hebben, met hun Bondsrepubliek, een hele andere positie ten opzichte van van Oranje Nassau dan de NL zenders.

donderdag 20 september 2012

Ben Knapen is een fake republikein

Ben Knapen is een van de oprichters van het Republikeinse Genootschap en heeft als staatssecretaris van buitenlandse zaken de eed afgelegd in artikel 2 van de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal. Daarmee heeft hij trouw gezworen aan mevrouw Van Oranje Nassau, een regelrechte farizeeër dus. Het Republikeinse Genootschap bestaat dus geheel of ten dele uit fake-republikeinen. Ze lullen quasi-republikeins en vullen hun zakken door van Oranje Nassau te steunen voor een koninkrijk.
Het zijn dit soort figuren, die de republikeinse politiek voor de Republiek Nederland verzieken.
U begrijpt, dat de RMP bij het halen van een of meer zetels deze eed niet gaat afleggen en toch haar zetel opeist.

Oranje afzetten kan alleen met de Republikeinse Moderne Partij

woensdag 19 september 2012

Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal

In de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal staat het volgende:

Artikel 2

Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de leden der Staten-Generaal in de vergadering van de kamer waarin zij zijn verkozen, de volgende eden of verklaringen en beloften af:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.
Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig!"
(Dat verklaar en beloof ik!").
Het dictatoriale zit in de derde zin "Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning".

dinsdag 18 september 2012

Bram Moszkowicz misbruikt geheimhoudingsplicht om contant geld al of niet zwart te cashen

Bram Moszkowicz gebruikt zijn geheimhoudingsplicht om contant geld te cashen. Op deze wijze is niet na te gaan of van wie en hoeveel contant geld Moszkowicz heeft ontvangen en nog ontvangt en of hij dat geld geheel, gedeeltelijk of helemaal niet opgeeft aan de belastingen.
De deken van advocaten wil hem schorsen en dat lijkt mij terecht, omdat hij niet aan de plicht heeft voldaan contante ontvangsten van meer dan €15.000 te melden. Bram Moszkowicz profileert zich hiermee als een advocaat van kwade zaken.


vrijdag 14 september 2012

Mevrouw Van Oranje Nassu zwaar geschoffeerd door haar eigen politieke aanhangers

Het aan de kant zetten van mevrouw in de formatie, door de gekozen oranje-Tweede-Kamerleden, is een publieke schoffering van mevrouw door haar eigen aanhangers. Ik meen dat de oranje Alexander Pechtold de aanstichter was van dit alles.
Het is niet alleen een schoffering binnen de Van Oranje Nassau-club, maar voor heel het Nederlandse volk. De republikeinen in ons land en dat is eigenlijk de grote meerderheid, vinden het natuurlijk prachtig en genieten er dagelijks van zolang de formatie zal gaan duren.

donderdag 13 september 2012

Mevr. van Oranje Nassau wint opnieuw 100% van de stemmen, LEVE DE REPUBLIEK

Gefeliciteerd heb ik mevrouw Van Oranje Nassau al met haar eclatante overwinning op de republikeinen in Nederland. Mevrouw haalde opnieuw 100% van de stemmen met de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.
Een diepgaande of oppervlakkige analyse van hoe het allemaal kan en komt heeft geen enkele zin, want ook deze 7e oranje-regering, sinds het bestaan van de RMP op 14 september 2000, gaat vroegtijdig ten onder. 
Nederlandse volk, word wakker. Het van Oranje Nassau-bewind werkt gewoon niet meer en daarom is het tijd voor de Republiek Nederland met een President en de minister-president die we al hebben.

woensdag 5 september 2012

Michelle Obama laat zien wat NL dagelijks mist


We worden nooit de VS en de VS wordt nooit Nederland, maar onze geschiedenis is bijna van elkaar overgeschreven. In 1777, Nederland was toen de enige republiek op de wereld, namen de VS onze Republiek der 7 Verenigde Nederlanden van ons over en vertaalden de naam in Verenigde Staten van Amerika. De President voegden ze er zelf aan toe, George Washington was de eerste President op de wereld en die President willen wij nu van onze Amerikaanse vrienden overnemen.
De trots en passie die Michelle Obama uitspreekt voor haar man, haar land en haar kinderen zullen we niet overtreffen of zelfs evenaren, maar een beetje meer bevlogenheid dan nu is wel nodig in Nederland
Een President op zijn Nederlands, dat wil zeggen met daaronder de minister-president die we al hebben, is daarvoor de beste start.

dinsdag 4 september 2012

President Obama's grootste verdienste

De grootste verdienste van Barack Obama is, dat hij de eerste kleurling is die President werd in het land dat zijn welvaart vooral ook te danken heeft aan de slavernij.
De rassenhaat in de VS, de bijbehorende rellen en discriminatie zijn nog niet zo lang geleden. Jesse Jackson, kolonel Powell en Condoleezza Rice hielpen het pad voor de eerste Afro-Amerikaanse President te effenen, maar het was Barack Obama die het flikte. Bravo! Het betekent eigenlijk het einde van de discriminatie en achterstelling van kleurlingen.

zondag 2 september 2012

Willem van Oranje Nassau uit kritiek op zijn moeder

In de gelogeerde aap citeert de uitspraak van Willem van Oranje Nassau: 'Het is voor Nederland belangrijk weer op de lange termijn te denken: waar gaan we met dit land naartoe?' En ziet deze uitspraak als mogelijke kritiek op de regering en de 1e en 2e Kamer. In de gelogeerde aap heeft dat ten dele goed gezien, maar Willem van Oranje Nassau uit eigenlijk regelrecht kritiek op zijn moeder.
Sinds de oprichting van de Republikeinse Moderne Partij op 14 september 2000, slaagde zijn moeder er 6 maal achtereen niet in om geformeerde oranje-regeringen de 4 jaar te laten uitzitten. Zes regeringen in 11 jaar is een gemiddelde regeerperiode van 11/6 = 1 jaar en 9 maanden en ja, dan kun je geen beleid op lange termijn voeren en dat is zeer schadelijk voor het land.
Daarom is het nu tijd voor de Republiek Nederland en een President want de feiten bewijzen, dat hte oranje-regime niet meer werkt.

zaterdag 1 september 2012

Ondernemertje spelen met belastinggeld moet afgelopen zijn

Sinds het overlijden van Drees in 1988 is alle soberheid bij de overheid en alle sociale controle verdwenen.
Veel te hoge salarissen in overheids- en semi-overheidsdiensten van aanhangers van Van Oranje Nassau, die ook nog eens ondernemertje spelen met belastinggeld en zo hun zakken extra vullen. De staat en dus de belastingbetaler is de dupe van dit vaak corrupte gedrag.
De corruptie heeft zo kunnen toenemen, omdat nieuwe generaties dachten erop los te gaan feesten met een jonge koning en een 'premier'. Helaas dàt feest gaat niet door.

vrijdag 31 augustus 2012

Oranje-regime laat bewezen moordenaar Jason Halman vrij

Het blijft onverteerbaar, een bewezen moordenaar vrijspreken van rechtsvervolging. En dat is wat het oranje-regine deed met Jason Halman. Jason Halman vermoordde zijn broer, een beroemd honkballer, maar omdat hij onder invloed was van cannabis zou hij in een psychose hebben verkeerd en kan de moord hem niet worden aangerekend volgens het OM(oranje ministerie) en de rechter die dit OM volgde.
Niemand kan dit begrijpen. Het is een ontsporing van de oranje rechtsspraak en nu is het helemaal tijd voor de Republiek en een President, want we willen wel gezond blijven denken en rechtspreken. De oranje-lijn doortrekkende zou iedereen onder invloed van cannabis een ander ongestraft kunnen vermoorden. Voor deze zienswijze bedank ik en ook daarom tijd voor de Republiek Nederland en een President

maandag 27 augustus 2012

Van Oranje Nassau is tègen Europa, de Republikeinse Moderne Partij en ondernemers vóór

Nederlandse topondernemers spreken zich plotseling uit vóór Europa, maar hebben daarmee een probleem. Het probleem is, dat Van Oranje Nassau, waar Nederlandse topondernemers ook allemaal zo mee weglopen, tègen Europa is. Hetzelfde geldt voor de Britten, die zelfs overwegen uit de EU te treden.
Het voordurende gekwal tègen de EU van de Van Oranje Nassau-clubjes SP en de PVV is het bewijs van de anti-Europa mening van de familie Van oranje Nassau. Logisch, want Van Oranje Nassau moet het hebben van soevereine macht en streeft daar al 5 eeuwen naar in Nederland, terwijl Europa alleen maar verder kan als nog meer macht wordt overgedragen aan Brussel. Het laatste leert de actuele crisis. Duitsland ziet dat ook zo en is bereid macht af te staan aan Brussel en zelfs tot een nieuw EU-verdrag, met een grotere macht voor Brussel.

zondag 26 augustus 2012

Mevr. van Oranje Nassau dankt haar populariteit aan de Republikeinse Moderne Partij

Mensen houden nu eenmaal van gratis, vrijblijvendheid, feestvieren en niet werken. Welnu, mevr. Van Oranje Nassau slaagt erin u wijs te maken, dat al deze zegeningen dankzij haar mogelijk zijn, terwijl u bij de Republikeinse Moderne Partij al moet betalen om lid te worden, u uw hele leven keihard moet werken en u ook nog eens blauw betaalt aan belastingen. Nee, daar houdt de burger niet van en dat begrijpen wij wel. Daarom nu, is mevrouw zo populair en beweert soms tot 90% van het volk, dat ze een koninkrijk willen en feest willen vieren.
De RMP gelooft daar natuurlijk niets van en vindt het nogal simpel gedacht van een groot deel van het volk dat Oranje zo'n zegening zou zijn en de Republiek en President zo hard en cru, ook een beetje weglopen voor de realiteit.

zaterdag 25 augustus 2012

De Republiek en de President zorgen voor u van de wieg tot aan uw crematie respectievelijk tot in uw graf

Vroeger vertrouwde Nederland blind op vadertje staat Drees, de grillen en grollen van mevrouw Juliana werden gedoogd en Luns was ons boegbeeld in het buitenland.
Drees was de verpersoonlijking van de minister-president en dankte daaraan zijn bijnaam 'vadertje staat'. Het vertrouwen van het Nederlandse volk in Drees was geheel terecht en Drees beschaamde dat vertrouwen nooit.
Tijden veranderen en zelfs 'vadertje staat' Drees overleed, hij was toen wel 101 jaar. Nu is er helemaal niemand die duidelijk richting geeft aan Nederland en vertrouwen wekt. Mevrouw Van Oranje Nassau, doet niets goed, doet niets fout, wordt nog altijd gedoogd, maar geeft zeker geen richting aan Nederland of perspectief. De oranje verkiezingscampagne tot 12 september besteedt veel

vrijdag 24 augustus 2012

Na Romeinse- Habsburgse- en het Bourgondische rijk, de Europese Unie

Europa is gewend met een grote verscheidenheid aan landen, volkeren en culturen onder één bewind te functioneren. Alleen, al deze eerdere grote Europese rijken implodeerden en de huidige malaise met de EU en eurozone belooft niet veel goeds wat de bestendigheid betreft van de EU.
Bondskanseliere Merkel voelt dit aankomen blijkbaar en pleit nu voor een nieuw Europees verdrag , met een verdergaande integratie van Europa. Anders gezegd, de landen moeten meer macht afstaan aan Brussel.

woensdag 22 augustus 2012

Helft van de jongeren ziet niets meer in de Van Oranje Nassau democratie

Het aantal jongeren dat gaat stemmen daalt al jaren. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, was de opkomst 75% en het aantal jongeren dat ging stemmen nog slechts 50%.
De oorzaak is, dat het Van Oranje Nassau-bewind blijkbaar niet het perspectief aan jongeren kan bieden, dat nodig is om hun tevreden te stellen. En dus beginnen ze met onverschilligheid en gaan ze al niet meer stemmen.
Van onverschilligheid kun je niet eten, dus worden de jongeren vanzelf weer verschillig. En verschil maken met het bewind van Van Oranje Nassau, en de Eerste en Tweede Kamerleden die allemaal trouw aan hun hebben gezworen, betekent kiezen voor de Republiek Nederland met een President. Dan heb je geen oranje-democratie, maar een echte democratie.
Op 14 september 2000 is de partij daarvoor al opgericht, de Republikeinse Moderne Partij. De RMP biedt perspectief aan jongeren.

dinsdag 14 augustus 2012

Republikeinse stemwijzer

Bent u vóór de Republiek Nederland met een President en de minister-president?

Zo ja, ga niet stemmen, maar word meteen LID van de RMP of DONEER de RMP, zodat de RMP kan deelnemen aan de volgende verkiezingen en u op uw echte politieke voorkeur kunt stemmen.

Zo nee, hoepel direct op naar een van de Van Oranje Nassau-clubs, die nu in de Tweede Kamer zitten en die allemaal trouw hebben gezworen aan mevrouw van Oranje Nassau.

maandag 13 augustus 2012

Oranje/D66 wil rommelen met een superprovincie en minder gemeenten

Opnieuw wil Van Oranje Nassau laten rommelen aan de basis van ons land, de provincies. Nu is het oranjeclubje D66 dat weer begint te emmeren namens mevrouw.
Nederland werd na de opstand tegen Van Habsburg voor het eerst een land. Deze opstand werd weliswaar geleid door Willem van Oranje, maar die wilde een Willem van Oranje-koninkrijk van Nederland maken en werd daarom doodgeschoten.
Na de moord op Willem van Oranje was er niemand die de macht opeiste en werden de Zeven Provinciën zelfs aangeboden aan de koningen van Frankrijk en Engeland, maar die bedankten beide voor de eer. Als vanzelf ontstond toen de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. De basis van de nieuwe republiek was de Unie van Utrecht van 1588. In 1648, na de zege op de Spanjaarden, werd de Republiek algemeen erkent en de naam veranderd in de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden.

zaterdag 11 augustus 2012

Stemmen via je smartphone, tablet of PC moet mogelijk worden

De oranje-VVD wil opnieuw de stemmachines invoeren. De speciale stemcomputer is echter ingehaald door de tijd wat mij betreft en daardoor veel te duur en onbetrouwbaar.
Het moet mogelijk zijn in deze tijd om via je smartphone, tablet of PC te stemmen bij verkiezingen. Een kwestie van software en beveiliging met een tancode volgens het systeem dat ook banken gebruiken.
Een groot pluspunt in dit verband is, dat iphone en ipad bijzonder geschikt zijn voor visueel gehandicapten.
Voor burgers, die geen eigen smartphone, tablet of PC hebben of een exemplaar van familie of verzorging kunnen gebruiken, kunnen openbare iphone en of ipad worden ingezet. Op deze wijze is de uitslag vrijwel meteen bekent en heb je per gemeente slechts één of enkele stembureaus nodig. Een enorme besparing.

dinsdag 31 juli 2012

Overbevolking het grootste probleem voor verre Oosten en Europa

De overbevolking op de wereld is het grootste probleem. De gigantische stroomuitval in India, treft ruim de helft van de bevolking van het zeer dichtbevolkte land. India telde in 2009 1,2 miljard inwoners, 355 per km2. Ter vergelijking, Nederland telt 500 inwoners per km2 land, nog veel erger dus. Zie de Lijst van bevolkingsdichtheid per land India wordt natuurlijk totaal ontwricht door deze enorme stroomuitval en het is afwachten hoe lang dat gaat duren en wat de gevolgen zijn op korte maar vooral ook lange termijn. Ook ons zal het raken, omdat veel goederen op de Nederlandse markt goedkoop worden geproduceerd in India.