HOOFDPAGINA      

maandag 5 november 2012

Video: de openbare oranje beëdiging van ministers en staatsecretarissen

Mevrouw was een beetje gefrustreerd
Mevrouw Van Oranje Nassau wist zich bijna te onttrekken aan de aangekondigde eerste openbare beëdiging van ministers. Zij manipuleerde de procedure zo, dat het al gebeurd was voordat NOS-tv klaar was voor opnamen. RTL was er wel tijdig bij. Mevrouw moet er mee instemmen, dat het voor de NOS-tv nog een keer werd overgedaan. Mevrouw noemde dit een toneelstukje en daarmee maakte mevrouw meteen haar frustratie over de openbare beëdiging openbaar.
Overigens stelt een oranje-eed niet veel voor, want mevrouw zelf zweerde trouw aan de Grondwet, weigert vervolgens artikel 74 lid 1 eerste zin uit te voeren en dat is plichtsverzuim. Zo u weet, het betreft het voorzitten van de Raad van State op één dag per week.

De RMP gaat deze eed niet afleggen

Zodra de RMP een of meer zetels haalt in de Tweede Kamer eist de RMP deze zetels op en weigert de RMP deze eed af te leggen. De RMP kan dit maken, omdat in artikel 2 van onze legale statuten, notarieel opgemaakt en geregistreerd naar Nederlands recht, staat dat de doelstelling van de partij is een parlementaire republiek met een gekozen President.
Wijzigt het Van Oranje Nassau bewind niet uit zichzelf deze Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal zodanig, dat de RMP geen trouw hoeft te zweren aan Van Oranje Nassau, zal de RMP naar de rechter stappen om de op democratische en legale wijze behaalde zetels zonder deze eed op te eisen.
Geen enkele rechter zal tegen alle internationale en nationale druk, van de VN en de EU de de RMP dwingen tot genoemde eed van trouw aan Van Oranje Nassau en aan het statuut van het 'koninkrijk, omdat deze contra is aan de wettelijke statuten van de partij. De rechterlijke macht zal dus RMP ontheffen of bepalen dat de wet gewijzigd behoort te worden, zodanig dat de RMP geen eed van trouw hoeft af te leggen aan Van oranje Nassau of het statuut, doch alleen van zuivering en trouw aan de Grondwet.Opmerkingen
De Grondwet schrijft niet voor dat ministers en leden van de Staten generaal trouw zweren aan mevrouw Van oranje Nassau en aan het statuut van hun 'koninkrijk'
Wel is het zo dat de Staten Generaal, de 1e en 2e kamer, zich heeft laten verleiden door Van Oranje Nassau een wet aan te nemen waarin beide bepalingen wel zijn opgenomen.
Een gewone wet wordt aangenomen en kan ook weer worden ingetrokken, met een gewone meerderheid. De Grondwet wordt aangenomen met 2/3 meerderheid in de 1e Kamer en, met tussentijdse verkiezingen, twee keer een 2./3 meerderheid in de Tweede Kamer.
Grondwet


  • Artikel 49 Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de ministers en de staatssecretarissen bij de aanvaarding van hun ambt ten overstaan van de Koning een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.


    Artikel 60 Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de leden van de kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.
Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal


Artikel 1
Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de ministers en de staatssecretarissen ten overstaan van de Koning de volgende eden of verklaringen en beloften af:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot minister (staatssecretaris) te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.
Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig!"
(Dat verklaar en beloof ik!").


Steun ons.
Lid van de RMP of doneren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten