HOOFDPAGINA      

zaterdag 26 september 2015

Elke vluchteling kost ons €120.000

Het CPB berekende dat een immigrant met een niet-westerse achtergrond die in Nederland arriveert als hij 25 jaar is, de staat gedurende de rest van zijn leven per saldo 43.000 euro kost. De gemiddelde Nederlandse staatsburger van 25 levert over de rest van zijn leven een netto bijdrage van 76.000 euro aan de overheidsfinanciën. Voor jongere en oudere immigranten zijn de verschillen met Nederlanders kleiner, maar toch nog tienduizenden euro's. Bron: Volkskrant

En wat die oranje positivo's u ook proberen wijs te maken, vluchtelingen kosten ons een vermogen en dat gaat af van onze levensstandaard, dat is het economische verhaal. Erger nog is het ruimte verhaal.

vrijdag 18 september 2015

Video: Het gedrag van de zogenaamd "goed opgeleide en vredelievende vluchtelingen"De Oranje politici doen zo gemaakt positief over de miljoen vluchtelingen die ons land gaan overspoelen, dat het tijd wordt om dit verzwijgen van de problemen te tonen.
De van Oranjes en van Nassauwes zijn zijn zelf immigranten en kunnen dus weinig of niets zeggen. Misschien is dat de reden dat zij en hun aanhang zo belachelijk positief doen over de tsunami aan vluchtelingen in Nederland.

Nu de herfst en de winter naderen neemt het aantal vluchtelingen weliswaar af, maar volgend jaar zal het weer een veelvoud zijn van dit jaar.


zaterdag 12 september 2015

Politici leven in een droomwereld m.b.t. vluchtelingen

Volgens Viktor Orbande premier van Hongarije, leven de Europese leiders in een droomwereld met betrekking tot de vluchtelingen.  "Ze hebben geen idee van het gevaar dat de vluchtelingen voor ons betekenen."
Ik ben het grotendeels met hem eens. Het betekent een langdurige ontwrichting van onze samenleving.  Islamitische vluchtelingen zouden de christelijke beginselen van Europa in gevaar brengen, aldus Orban. Voordelen zijn er niet want we, Nederland, zitten al overvol.
Hij beweert ook, dat het geen vluchtelingen zijn, omdat ze al waren opgevangen in opvangcentra in de regio en daar veilig waren.
"Ze zijn niet op de vlucht voor hun veiligheid, maar omdat ze een leven willen zoals de Duitsers, Zweden en Nederlanders".

vrijdag 11 september 2015

Plan Juncker betekent buitenproportioneel veel vluchtelingen voor Nederland

Op basis van het plan Juncker moet Nederland 7000 extra asielzoekers opnemen van de 120.000 uit Italië, Griekenland en Hongarije, die verplicht verdeeld gaan worden in eerste aanleg over de EU lidstaten.
Voor Nederland is dit een buitenproportioneel aantal. Frankrijk moet er 25.000 extra opnemen volgens Juncker.
Rekening houdende met onze aantallen inwoners per km2 en de totale oppervlakte aan land zou Nederland slechts 1/57 deel van het Franse aantal hoeven op te nemen. 1/57 van de Franse 25.000 is 484 extra asielzoekers.
Het plan Juncker wordt bij acceptatie een automatisme, zodat voortaan voor alle vluchtelingen deze verdeling over de lidstaten gaat gelden.
Een belachelijk zware belasting van ons land en Oranje met hun Oranjeregime accepteert dit allemaal om vooral hun oranje-koninkrijk niet in gevaar te brengen.
Valt namelijk Oranje Rutte II ook weer is dat de 7e achtereenvolgende regering sinds het bestaan van de Republikeinse Moderne Partij die de 4 jaar niet uitzit.
Dan is er maar een conclusie voor het Nederlandse volk: Oranje kan het niet meer dus de Republiek Nederland en een President.

maandag 7 september 2015

EU dwingt NL tot onevenredig veel vluchtelingen

De Europese Commissie heeft nu weer bepaald dat Nederland 7214 extra asielzoekers moet opnemen en Frankrijk 24031. 
Worden de asielzoekers eerlijk verdeeld binnen de EU hoeft Nederland maar een fractie op te nemen van wat Frankrijk opneemt.
Frankrijk heeft 114 inwoners per km2 land, Nederland heeft er 450 per km2 land. In 2013 had Frankrijk 56.000 asielaanvragen. Frankrijk is qua oppervlakte 25x groter als Nederland. In de bergen valt moeilijk te wonen, worden die in mindering gebracht is het zeker nog 15 keer groter dan Nederland.
Ons quotum voor 2013 kan als volgt worden berekend:
 (56.000 / 15) / (450/114) = 975 asielaanvragen. 1/57 deel van het aantal Franse asielzoekers.

Voor de laatste herverdeling van de extra asielzoekers betekent dat Nederland 1/57 had moeten krijgen van de 24031 van Frankrijk oftewel 421 extra vluchtelingen.

zondag 6 september 2015

De oranje "dikke ik mentaliteit"


Op stand.nl vindt 76%, dat in Nederland een te grote dikke ik mentaliteit heerst.
Wel, de enige die echt in Nederland heerst is de familie Van Oranje Nassau, in het bijzonder thans Willem Alexander.
Hij is dus de oorzaak en verantwoordelijk voor de "dikke ik mentaliteit". Extrapolerend is het dus een "dikke ik oranje mentaliteit" waar hun onderdanen mee rond lopen.
Volgens mij komt dat, omdat de Nederlanders zich best een beetje achterlijk voelen met hun oranje-koninkrijk en dat willen compenseren door een grote dikke ik gedrag.
Wij van de Republikeinse Moderne Partij vormen een uitzondering, wij zijn namelijk geen onderdanen maar de officiële tegenstanders van WA v. Oranje Nassau en gelijkwaardig aan de burgers in de republieken Duitsland, Frankrijk en de VS.

De onderdanen van W.A. willen zich allemaal een beetje Koning voelen en gedragen zich dan ook als zodanig op hun eigen terrein. Deze absolute machtsuitoefening op hun (vak)gebied) gaat gewoonlijk gepaard met machtsmisbruik en corruptie.
Een Koning is persoonsgebonden en een koninkrijk is uitsluitend van de Koning.
De minister-president is van het volk, iedereen kan het worden. Hetzelfde geldt voor de nog in te voeren President.

vrijdag 4 september 2015

Een tsunami aan vluchtelingen overspoelt ons land


De Hongaarse premier waarschuwt voor miljoenen vluchtelingen volgend jaar.
Niet langer een probleem maar een rampzalige situatie.
Halve maatregelen en overdreven menselijke praatjes schrijf ik hier niet op. Een oplossing op korte termijn is er niet, ze komen gewoon. Op lange termijn

dinsdag 1 september 2015

Video: Oranje-bewind grijpt hardhandig in bij protestactie tegen de Gouden Koets

Op de tentoonstelling van de Gouden Koets op paleis Het Loo was er vreedzaam protest in de vorm van teksten op een a4 tje. Het Oranjebewind reageerde wat overspannen op deze actie. Later boden ze opnieuw excuses daarvoor aan, wat ze eerder deden bij acties met protestbordjes van Joanna v. H en dhr. Maassen van het NRG in Utrecht en op de Dam.


Af en toe een paar seconden een chaotisch beeld, maar dat komt steeds weer goed.
Bron: Doorbraak.eu

Op 5 zaterdag september 2015 was er op het Museumplein in Amsterdam een protestacties van de actiegroep de Grauwe koets

beste mensen stop met die onnozele demonstraties. Wil je van die koets af of de Oranjes pesten, word dan LID van de Republikeinse Moderne Partij of DONEER de RMP, zodat we in de 2e kamer komen.
Daarmee is Nederland binnen de kortste keren van de Gouden Koets èn van de Oranjes af.