HOOFDPAGINA      

vrijdag 29 juli 2011

Spong zegt hele rare dingen over Wilders

Volgens Spong heeft 'Wilders Noors bloed op zijn lippen'. Een vreemde uitspraak voor een advocaat. Hij geeft iemand de schuld, zonder dat er een veroordeling of zelfs maar een vervolging is voor hetgeen waarvan hij Wilders de schuld geeft. Nou niet direct beweringen, die je van een advocaat verwacht. Spong wil Wilders de schuld geven van de moorden in Noorwegen door Anders Behring Breivik.

maandag 25 juli 2011

De President, een nieuwe Nederlandse film


Vanaf 15 september in de bioscoop.
Bent u tegen Oranje en voor een President en de Republiek Nederland? Voor slechts €10 per jaar bent u lid van de Republikeinse Moderne Partij, doneren kan al vanaf €1,-.

vrijdag 22 juli 2011

"Griekenland gered', Rutte doet positief na het vullen van ene gat met het andere

Griekenland is alweer gered", luidt de kop op telegraaf.nl. Welja, toe maar weer 110 miljard naar de Grieken en Rutte doet opnieuw positief en beweerd, dat het goed nieuws is voor de Nederlandse spaartegoeden en banken en voor de euro. Economen zijn zeer kritisch. Hoogleraar Sweda van Wijnbergen zegt: "tot nu toe hebben ze de problemen alleen maar voor zich uit geschoven". Nu zijn economen geen politici en zijn ze al gauw kritisch, maar ik denk, dat deze econoom het nog niet zo slecht ziet.

donderdag 21 juli 2011

Laten Frankrijk en Duitsland de Euro vallen?

Frankrijk en Duitsland zijn van oudsher de twee landen, die in Europa de dienst uitmaken en dat is nog zo. De Euro staat op wankelen en dat weten Duitsland en Frankrijk maar al te goed. Vandaag is er de ingelaste top in Brussel over de toekomst van de Euro en daarmee de EU. De Tweede kamer komt vanochtend speciaal terug van reces om te overleggen met de oranje minister De Jager.

woensdag 20 juli 2011

Convenanten en beloningscodes werken niet, wetgeving is nodig voor beloningen in de (semi)publieke sector

Wilders wil dat mevr. Schippers de bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gaat aanspreken op zijn beloning van €400.000 per jaar, die ver uitgaat boven de 'balkenendenorm'.
Een zwak pleidooi van Wilders, want het gebeurt de volgende keer toch weer op een andere plaats. Alle convenanten en zelf opgelegde gedragscodes werken niet blijkt nu al jaren.

Convenanten en beloningscodes werken niet wetgeving is nodig voor beloningen in de (semi)publieke sector

Wilders wil dat mevr. Schippers de bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gaat aanspreken op zijn beloning van €400.000 per jaar, die ver uitgaat boven de 'balkenendenorm'.
Telegraaf.nl. Een zwak pleidooi van Wilders, want het gebeurt de volgende keer toch weer op een andere plaats. Alle convenanten en zelf opgelegde gedragscodes werken niet blijkt nu al jaren.

zondag 17 juli 2011

Prins Charles is jaloers op de aandacht in de VS voor William en Kate

Hij heeft gelijk, prins Charles, de aandacht voor William en Kate in Canada was enorm, maar dat zal prins Charles niet zo gestoord hebben, want Canada behoort tot het rijk van zijn moeder, koningin Elizabeth II. Nee, het zal de aandacht in Los Angeles zijn en vooral in Hollywood, een district in Californië, dat hem gestoord zal hebben. Prins Charles, bij gelijkblijvende politieke verhoudingen in Groot-Brittannië, de aanstaande koning van Groot-Brittannië, heeft nooit de aandacht gekregen in Los Angeles, die zijn zoon Wlliam met diens vrouw Kate wel ten deel viel en dat kan prins Charles blijkbaar niet goed hebben.
Tijdens zijn eerste huwelijk met prinses Diana kwam hij, wat betreft zijn positie op de
glamourladder, niet verder dan prins Albert van Monaco en met zijn tweede vrouw is hij daar blijven steken. Hollywood heeft hem nooit zien staan. William, de hertog van Cambridge, schopte het meteen tot prominente aandacht in Los Angeles, met het district Hollywood, de benchmark op het gebied van glamour.

zaterdag 16 juli 2011

Olympische Spelen waren de ondergang van Griekenland, Nederland moet dat vooral niet nadoen

De Olympische Spelen van 2004 in Athene luidde eigenlijk de neergang van Griekenland in. Ik weet niet hoeveel miljarden het de Grieken gekost heeft, maar ze hebben er tot op de dag van vandaag de naweeën van. Olympische Spelen zouden Nederland 2 miljard gaan kosten Telegraaf.nl meldt dit, op basis van een onderzoek door RTL4. De ervaring leert, dat dit soort schattingen uit politieke overwegingen altijd te laag worden gepresenteerd, dus het gaat ons zeker het dubbel kosten, 4 miljard.

donderdag 14 juli 2011

14 september de dag van de oprichting van de eerste republikeinse partij in Nederland

In Frankrijk viert men vandaag 14 juli de nationale feestdag. Het weer zit niet mee op hun dag van de revolutie, die begon op 14 juli 1789 met de bestorming van de Bastille en die het einde inluidde van de Franse monarchie. In 1792 werden de laatste koning, Lodewijk XVI en zijn vrouw Marie-Antoinette, onthoofd en was de eerste Franse republiek een feit. Na de VS was Frankrijk daarmee het tweede land op de wereld, dat onze republiek van toen overnam. Onze republiek was de enige republiek op de wereld van 1588 totdat de VS onze republiek overnamen rond 1780.

dinsdag 12 juli 2011

Politieke correctheid mag niet de veiligheid van een land in gevaar brengen

Human Rights Watch heeft een rapport gepubliceerd, waarin oud-President Bush wordt beschuldigd van martelingen. HRW slooft zich uit in politieke correctheid, maar politieke correctheid is natuurlijk nooit bedoeld om de veiligheid van een land in gevaar te brengen. De aanslag op 11 september 2001 was een zeer extreme en niet eerder vertoonde daad van terrorisme, door terroristen afkomstig uit het ene land of landen tegen een ander land.

Het gaat niet goed met de verhouding volk ruimte voedsel in Nederland

Telegraaf.nl maakt melding van het gebruik van onze oppervlakte aan land voor landbouw. Volgens recent onderzoek van het CBS wordt 55% van onze grond voor landbouw gebruikt. Telegraaf.nl wekt de indruk, dat dit nog behoorlijk veel is, maar dat is het niet.
Op Agri-Holland staan de cijfers voor het gebruik van onze grond voor landbouw vanaf 1981. In 1981 werd nog 71,1% van ons land gebruikt voor landbouw. Uit deze cijfers mag blijken, dat de ongebreidelde instroom van asielzoekers en immigranten alsmede de grote geboorteoverschotten in al die jaren, hun tol hebben geëist. Gaat het zo door, hebben we over een aantal jaren geen landbouwgrond meer, dus in principe niets meer te eten en voor het volk alleen nog staanplaatsen. Het is nu tijd de overbevolking te bestrijden en de RMP is de enige partij in Nederland, die daar aandacht voor heeft én een aantal maatregelen in haar programma heeft, die hout snijden.
Voor slechts €10 per jaar bent u lid van de Republikeinse Moderne Partij, doneren kan al vanaf €1,-.

maandag 11 juli 2011

Mart Smeets heeft Noord-Nederland het wielrennen bijgebracht

Het aanstaande pensioen van Mart Smeets van Studio Sport houdt zelfs de oranje gemoederen bezig, nu Jan Nagel van 50Plus heeft gepleit voor het aanblijven van Mart Smeets als chef van Studio sport. Daar kan ik met de RMP en de Republiek Nederland niet bij achterblijven.
In Zuid-Nederland was de Tour de France, kortweg de Tour, of schertsend de Tour de frats, een begrip en het meest populaire sportevenement. Een gegeven, dat alles te maken heeft met de ligging dichtbij Frankrijk en het katholicisme, dat Zuid-Nederland gemeenschappelijk heeft met de Fransen. Wielrennen wordt ook wel de meest katholieke sport genoemd. Jan Janssen, katholiek, was de eerste Nederlander die de Tour de France won in 1968 en dat vond Zuid-Nederland schitterend.
Noord-Nederland had nauwelijks weet van het internationale wielrennen, totdat Zoetemelk ging deelnemen aan de Tour de France in 1970.

vrijdag 8 juli 2011

Berlusconi een eeuwige tweede

Giorgio NapolitanoBerlusconi zal bij de volgende Presidentsverkiezingen in Italië geen kandidaat zijn, meldt telegraaf.nl. En zo zal Berlusconi de geschiedenis ingaan als eeuwige tweede, want hij heeft in zijn leven alles bereikt, miljardair, voorzitter/eigenaar van AC Milaan, jarenlang premier, maar hij werd nooit President.
Hij was nadrukkelijk aanwezig op het politieke toneel, met omstreden uitspraken en vooral ook met dames van plezier en bunga bunga feesten. Er zijn weinigen op de wereld zo succesvol en dat maakt het mislopen van het Presidentschap van Italië, dat hij zeer ambieerde, voor iemand zoals hij extra moeilijk te verteren. Het zij zo, de periode Berlusconi is of loopt ten einde, want hij is ook niet meer beschikbaar voor premier en de volgende zal zeker al klaarstaan of warmlopen. Overigens is de President van Italië Giorgio Napolitano.

woensdag 6 juli 2011

Het plichtsverzuim van Van Oranje Nassau tegen artikel 74 lid 1 eerste zin van de Grondwet over het voorzitten van de Raad van State

Artikel 74 lid 1 eerste zin van onze grondwet luidt: De Koning is voorzitter van de Raad van State. Mevrouw Van Oranje Nassau lapt deze zin gewoon aan haar laars. De Raad van State is een belangrijk orgaan in onze staatsinrichting en vergadert een dag per week. Op deze vergaderingen worden alle wetsvoorstellen besproken en van advies voorzien terugestuurd naar Kamer of Kabinet.
Slechts op één dag per jaar zit mevrouw Van Oranje Nassau de RvS voor de rest van het jaar laat zij dit doen door een vice voorzitter in haar plaats en dat is regelrecht plichtsverzuim tegen onze Grondwet.

maandag 4 juli 2011

President worden valt niet mee voor DSK

Na zijn escapades in de VS en de aangifte en vervolging, die hij moest ondergaan, opnieuw trammelant voor Dominique Strauss-Kahn. De Franse schrijfster Tristane Banon heeft aangifte gedaan tegen DSK wegens verkrachting
Een vreemd moment, omdat de Franse schrijfster eerder al aangifte heeft overwogen, maar altijd bang was om door te zetten. DSK is, of was, toch een 'hoge ome' ten slotte in de ogen van een schrijfster. Nu de aanklacht in de VS tegen DSK op lossen schroeven is komen te staan, is de positie van de Franse schrijfster ten opzichte van DSK zeker niet versterkt en toch zet zij juist nu haar aangifte wel door.

Eén miljoen Polen naar Nederland

Er kwamen al 125.000 mensen uit Midden en Oost-Europa naar Nederland, waarvan 4/5 Polen, bron telegraaf.nl. Beste mensen de Polen, maar ik zie niet waarom half Polen in het overvolle Nederland gevestigd moet worden. De meeste blijven hier en zullen familie en gezinnen laten overkomen uit Polen. Binnen nu en 20 jaar betekent dat een bevolkingsaanwas van 1.000.000 inwoners en dat is nou net het laatste wat Nederland nodig heeft.

zondag 3 juli 2011

Oranje/Rutte of Oranje/Balkenende, allemaal hetzelfde

Ik snap al sowieso niet dat het Nederlandse volk iedere keer weer naar de stembus gaat om op een andere schakering oranje te gaan stemmen, terwijl er al 11 jaar een republikeinse partij bestaat, die wordt geboycot voor deelname aan verkiezingen. Nu is het Oranje/Rutte en de vorige keren was het oranje/Balkenende, telegraaf.nl, maar het resultaat is steeds hetzelfde, Oranje. In het dagelijks beleid leidt dit tot slechts nuance verschillen, omdat welgestelde mensen nu eenmaal moeten eten maar ook de minder bedeelden moeten eten. Verschillen tussen welgesteld en minder welgesteld zullen ook altijd blijven bestaan.

vrijdag 1 juli 2011

President Medvedev maakt een foutje


Een blooper van de President. In Rusland doet de President af en toe stoer door zelf zijn auto te besturen. President Medvedev deed dat ook en vergat zijn Mercedes M klasse op de handrem te zetten, waarna de beveiliging alles in het werk moest stellen om te voorkomen dat de auto een helling afreed het publiek in.