HOOFDPAGINA      

dinsdag 12 juli 2011

Het gaat niet goed met de verhouding volk ruimte voedsel in Nederland

Telegraaf.nl maakt melding van het gebruik van onze oppervlakte aan land voor landbouw. Volgens recent onderzoek van het CBS wordt 55% van onze grond voor landbouw gebruikt. Telegraaf.nl wekt de indruk, dat dit nog behoorlijk veel is, maar dat is het niet.
Op Agri-Holland staan de cijfers voor het gebruik van onze grond voor landbouw vanaf 1981. In 1981 werd nog 71,1% van ons land gebruikt voor landbouw. Uit deze cijfers mag blijken, dat de ongebreidelde instroom van asielzoekers en immigranten alsmede de grote geboorteoverschotten in al die jaren, hun tol hebben geëist. Gaat het zo door, hebben we over een aantal jaren geen landbouwgrond meer, dus in principe niets meer te eten en voor het volk alleen nog staanplaatsen. Het is nu tijd de overbevolking te bestrijden en de RMP is de enige partij in Nederland, die daar aandacht voor heeft én een aantal maatregelen in haar programma heeft, die hout snijden.
Voor slechts €10 per jaar bent u lid van de Republikeinse Moderne Partij, doneren kan al vanaf €1,-.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Meneer Van Herwijnen, hoe kan het toch dat NL na de VS de grootste exporteur is van landbouwproducten in de wereld? En dit zonder dat er sprake is van een structurele hongersnood onder grote delen van de bevolking? Enige jaren geleden pleitte uw partij er nog voor om de markerwaard en het ijsselmeer droog te leggen, staat u hier nog steeds achter? En zo ja, overweegt u ook om de waddenzee droog te leggen indien dit nodig zou zijn? Behalve door grote (zout)waterplassen droog te leggen kan ons landbouwareaal nog vergroot worden door middel van zogehten "vertical farms", wolkenkrabbers waarin groente/fruit/etc worden verbouwd (zie ook: http://republicoflagrangia.wordpress.com/2013/01/15/vertical-farming/). Ik zou graag willen weten hoe de RMP tegen vertical farms aankijkt.

Ben Van Herwijnen zei

Het antwoord op uw eerste vraag is, door de hyper intensieve landbouw en veeteelt. De nadelen openbaren zich regelmatig in uitbrekende ziektes onder de dieren/mensen.
Tegenover onze gigantische export staat ook een gigantische import van agrarische producten. Daarmee rekening houdende zullen we zeker zakken op de lijst.
Niet droogleggen, maar volspuiten van Markerwaard en IJsselmeer of delen ervan, i.v.m. de overbevolking. Ja nog steeds, maar dat heeft pas zin als de stroom aan immigranten wordt gestopt en dat moet de EU mogelijk maken gegeven onze overbevolking.
"vertical farms" kan ook, maar daarmee wordt het nog voller en gekunstelder en neemt de kwaliteit van leven verder af.
"vertical farms" Doe je dus alleen als het moet om te overleven, maar voorlopig zetten we in op stoppen van de immigrantenstroom. Daar heb je de medewerking van de EU voor nodig.
Het bevorderen van emigratie kan NL nog zelf doen.

Anoniem zei

@Ben Van Herwijnen

1. Wat betreft de agrarische sector heeft u uiteraard volkomen gelijk.

2. Volspuiten of droogleggen, lijkt mij vooral een technische verschil. Verder heeft u op dit punt ook gelijk.

3. Hoe wilde u emigratie te bevorderen? Bent u er voorstander van om mensen geld aan te bieden indien zij besluiten om ons land te verlaten? En zo ja, bent u ook voorstander van het bieden van geld aan personen die zich vrijwillig laten sterilizeren opdat de natuurlijke bevolkingsgroei aan banden gelegd wordt?

4. Ik wil u hartelijk bedanken dat u mijn vragen rechtstreeks en inhoudelijk hebt beantwoord en niet zoals vele politici trachten te doen er om heen te draaien.

Ben Van Herwijnen zei

@republicoflagrangia
Emigratie zou idd gestimuleerd kunnen worden met een financiële bijdrage door de staat.

Steriliseren is een ethische kwestie, dat zou ik niet met geld stimuleren. Bovendien hebben mensen die dit doen vaak al een compleet gezin, dus is het effect nihil.

Over het beantwoorden schreef ik elders al, dat wij blij zijn met interactie en ik zal proberen zo vaak mogelijk te antwoorden, maar heb daar niet altijd de tijd voor.
meestal staat het antwoord ook al wel ergens op onze website www.republikeinen.org

Een reactie posten