HOOFDPAGINA      

maandag 28 maart 2011

Met papier kun je geen misdaad bestrijden

Alle papieren oranje wetten werkten tot dusver niet, wat betreft de misdaadbestrijding onder jongeren. En er zijn wat wetten, kasten en nog eens kasten vol. En omdat al die oranje wetten niet werken tegen de misdaad onder jongeren adviseert de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan staatssecretaris Fred Teeven om nog maar een nieuwe lading oranje wetten te produceren, die ditmaal een apart strafrecht en wetboek voor jongeren moet gaan behelzen.
Trap er niet in, in deze nieuwe kolder, want ook deze wetten gaan weer niet werken en zijn alleen bedoeld om de oranjeaanhangers bezig te laten zijn om hun zakken te vullen met Euro's.
Nee, met papier bestrijd je geen misdaad. Natuurlijk moeten er wetten en regels op papier staan, maar vervolgens is het de uitvoering die bepaalt of de wetten zin hebben. Nu schort het aan de uitvoering en dan moeten ten aanzien van de uitvoering maatregelen worden genomen en niet nog een stapel wetten met dezelfde strekking waar vervolgens opnieuw niets mee gedaan wordt. Politie is nodig en kost geld. Wil de burger een ordelijke samenleving, zal de burger wat van zijn luxe moeten inleveren voor beter en doeltreffend politiewerk. De politie heeft ook gezag nodig en de te makkelijke vervolging door de overheid van de eigen agenten bij voorvallen tijdens de dienstuitoefening, tasten het gezag van de politie aan. Het schept een situatie, waarin een agent nog nauwelijks durft op te treden, bang voor klachten van de burgers en vervolging voor zijn daden.

donderdag 24 maart 2011

Spoeddebatten zijn bijna allemaal voor de flauwekul

Om de haverklap vindt een spoeddebat plaats en zelden of nooit leidt het ergens toe. Ook nu weer over een onnozel lek in de voicemail van ministers. Iedereen begrijpt, dat de oranjeclubs in de tweede Kamer het doen om op TV te komen en aandacht te trekken, maar republikeins Nederland wordt langzamerhand wel moe neem ik aan van dat kinderlijke gedoe in Den Haag. Het enige effect van spoeddebatten kan een verschuiving zijn tussen de oranjeclubs in de Kamer in de peilingen, maar dat was het dan wel.
Elke minister weet dat een gsm telefoon afgeluisterd kan worden en of gehackt en daarom zullen toch wel zo slim zijn geen al te belangrijke dingen per gsm te communiceren. Om nu meteen een soort spionageverhaal te maken van een paar afluisterbare voicemails is allemaal te ver gezocht. Bovendien heeft Vodafone het probleem al opgelost, dus wordt het Nederlandse volk weer onnodig lastig gevallen met spookverhalen in het journaal en Nieuwsuur, alleen bedoeld om de aandacht te vestigen op Oranje en de onmisbaarheid van Oranje voor Nederland. Totale onzin. In de Republiek Nederland zonder Oranje gaat alles veel doelgerichter en efficiënter. Oranje kost Nederland een vermogen, 120 miljoen per jaar aan salaris, onkosten en beveiliging en enkele miljarden aan ondoelmatigheid. Tijd voor de Republiek, word lid van de Republikeinse Moderne Partij.

dinsdag 22 maart 2011

Dutch wonderland wil niet meer

Op Radio Nederland Wereldomroep vindt u een zeer lezenswaardig artikel over wat er toch aan de hand is met Nederland. Een citaat "'In de laatste 20 jaar veranderde Nederland van een ruimdenkende, tolerante natie in een land van islamofobie, allochtonenjargon en zwarte scholen – een Nederland dat groepen mensen uitsluit, en dat niet weet hoe het zich moet gedragen in een wereld die onomkeerbaar is veranderd.'
Niet alleen de RMP is van mening dat het niet meer klopt, ons land en dat het nu toch echt tijd is voor de Republiek en een President.
Vooral deze zin 'dat niet weet hoe het zich moet gedragen in een wereld die onomkeerbaar is veranderd' is typerend voor de situatie. //

maandag 21 maart 2011

Poetin en Kaddafi spreken van een kruistocht

Kaddafi noemt de actie van Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS tegen Libië een kruistocht tegen de Islam en de Russische premier Poetin is van mening, dat de VN-resolutie, die als juridische basis dient voor de aanval op Libië, op „een middeleeuwse oproep tot een kruistocht” lijkt.
De President van Rusland, Medvedev, uitte zijn boosheid op Poetin met de woorden „onder geen enkele omstandigheid is het aanvaardbaar uitdrukkingen te gebruiken die in wezen tot een botsing tussen beschavingen leiden, zoals de term kruistocht”.
Al met al is het conflict met Kaddafi nu al ingewikkelder dan men zich had voorgesteld, lijkt mij zo. Het is jammer dat President Obama zich al in zo'n vroeg stadium heeft laten verleiden tot deelname door de VS aan de aanvallen op Libië. Een actie waarmee hij opnieuw het beeld bevestigt, dat de VS zich overal mee bemoeit op de wereld, ondanks dat de Arabische Liga achter een ingrijpen stond. Een standpunt overigens, waarover later door de voorzitter van de Arabische Liga later weer twijfel werd gezaaid.
En juist van President Obama, met zijn halve Islamitische achtergrond, had terughoudendheid verwacht mogen worden in deze. Kort na zijn aantreden zei hij nog, dat de VS niet in oorlog is met de Islam en dat ook nooit zal zijn, maar het optreden van de VS tegen Libië kan helaas opnieuw zo worden uitgelegd.
Poetin begint nu achteraf zijn mening te geven, maar Rusland had natuurlijk zijn veto kunnen uitspreken tegen de resolutie in de VN veiligheidsraad. Poetins woorden zijn blijkbaar een kanttekening bij het gebeuren.
Ik weet niet of het oranjeregime de RMP zit na te doen of dat ze ons hebben zitten nadenken, maar het standpunt 'slechts op verzoek van de Navo deelnemen'is helemaal des Republiek.

zaterdag 19 maart 2011

Vette bonussen en korting op de pensioenen bij ING

Eigenlijk is het een schandaal. ING keert aan topman Jan Hommen 1,25 miljoen bonus uit en bevriest de pensioenen van overige werknemers. De oranje VVD vindt het zelfs belachelijk, toch de zogenaamde club voor de oranje rijken, kunt u nagaan.
Jan Hommen beurde aan salaris in 2010 1,35 miljoen en daarbovenop dus genoemde bonus van 1,25 miljoen Euro.
Enkele dagen na het uitkeren van de grote bonus aan Jan Hommen, maakt de ING bekend, dat het resultaat tegenvalt en dat bezuinigd moet worden op de pensioenen. Er is toch een asociale moraal of onbegrensde arrogantie voor nodig om in deze tijd van crisis, met dit soort van wanbeleid naar buiten te treden. De ING is nog altijd een bank die staatssteun nodig had en heeft om te blijven bestaan en dat was en is nog altijd geld van de belastingbetaler. Het is dan ook voor mij niet te begrijpen, dat het Nederlandse volk, dit zich allemaal laat welgevallen.
Ga niet voor de TV zitten en tegen uw partner zitten roepen dat het toch schandalig is, nee kom in opstand. Doe wat. En de beste manier om aan deze oranje arrogantie of asociaal gedrag een einde te maken is lid worden van de Republikeinse Moderne Partij. Onze Republiek van vroeger was zeer welvarend, denk maar aan de Gouden Eeuw, tolerant en behoorlijk sociaal. Oranje past daar niet bij, die mensen roepen weerzin op.
Update: na de VVD begint ook het CDA te krakelen en dat terwijl de oranjeclubs eigenlijk helemaal geen recht van spreken hebben. Voor de oranjeclubs geldt de ORANJENORM oftewel het netto salaris van mevrouw Van Oranje Nassau en dat is €900.000 per jaar. Het netto-inkomen van Jan Hommen in 2010 was ongeveer dir bedrag en past dus binnen de oranjenorm. De RMP heeft wel recht van spreken, want de RMP vindt dit een schandalig oplichten van de belastingbetaler. Vindt u dat ook, word lid van de RMP of doneer.

woensdag 16 maart 2011

De 2e atoomramp in Japan na de 1e in Hiroshima


Japan is nog altijd het eerste land waar ooit een atoombom op werd geworpen, dat was op de stad Hiroshima. Op 6 augustus 1945 wierp de VS een atoombom op deze stad en enkele dagen later wierp de VS een atoombom op Nagasaki. Honderdduizenden doden en gewonden waren het gevolg. Het maakt het extra tragisch dat Japan nu opnieuw wordt getroffen. De gevolgen van de aardbeving beginnen de omvang van een nieuwe atoomramp aan te nemen. De door de overheid gemeten radioactiviteit in Tokio is 40 keer hoger dan normaal. De bevolking heeft geen vertrouwen in de berichtgeving van de overheid. Er zit dus niets anders op dan vluchten uit Tokio, omdat ze zelf de radioactiviteit niet kunnen waarnemen.

maandag 14 maart 2011

Er wordt gezwendeld met uw pensioen

Kamp wil snel hogere pensioenleeftijd, maar dat niet alleen.
Het zijn van die gluiperige berichten, dar er wordt nagedacht over een geheel nieuw pensioenstelsel. Wees op uw hoede, dit stinkt naar oranjezwendel. Het doet denken aan gekunstelde constructies, die er op neer komen, dat ze kunnen doorgaan met grote pensioenen beloven voor gelijkblijvende premies om stemmen te trekken en hun zakken te vullen. Op het moment, dat de pensioenen uitgekeerd moet worden is er natuurlijk geen geld, want dat zit dan in de zakken van Oranje en hun aanhangers.
Voor pensioenen bestaat geen nieuw systeem, zolang mensen gewoon dood gaan. Pensioenfondsen sparen de door verzekerden opgebrachte premies, beleggen deze premies om de geldontwaarding bij te houden en een klein rendement te maken. Premies worden berekend op basis van de toegezegde uitkering en de sterftetabel, waarin precies staat hoe oud mensen gemiddeld overlijden. Allemaal harde gegevens, waar niets aan te vernieuwen valt en niets aan te veranderen valt. De enige variabele in de premieberekening is de hoogte van de toegezegde uitkeringen. Alles wat dus de naam vernieuwing of nieuw stelse of systeem draagt is zwendel.
Trap niet in deze nieuwe oplichtingstruc van het oranjeregime om hun mislukte koninkrijk te rekken over uw rug, want u zit straks met een gehalveerd pensioen. Neem meteen maatregelen, geen halve maar hele maatregelen. Meteen lid worden van de Republikeinse Moderne Partij of de RMP doneren.
In 1950 werd de Nederlander gemiddeld 61,25 jaar in 2008 76,5 jaar. Een verhoging van de pensioenleeftijd is dus wél gerechtvaardigd.

zaterdag 12 maart 2011

Wat iedereen verwachtte gebeurde ook

In de eerste plaats medeleven voor Japan en condoleances voor de nabestaanden. De aardbeving in Japan was voorspelbaar, omdat er zeer frequent aardbevingen zijn in en rond Japan en de nucleaire gevolgen, die nu plaatsvinden, waren ook te voorzien. Menig wetenschapper waarschuwde voor het gevaar van kerncentrales in aardbevingsgebieden en naar nu is gebleken, geheel terecht.
Kernenergie is voor Japan echter geen vrije keuze, maar een absolute noodzaak om voort te bestaan, omdat het land zeer dichtbevolkt is en geen grondstoffen heeft.
Het moet een waarschuwing zijn voor de wereld, dat de planeet in gevaar is. De grens wat de aarde aan kan is eigenlijk al overschreden. Ontbossing, stijgende zeespiegel, opraken olie en andere grondstoffen, het dreigende uitsterven van de bijen, het leegvissen van de oceanen en zeeën, voedselschaarste, allemaal alarmerende signalen.
Een land, dat actief de overbevolking bestrijdt is China. Zij hebben al sinds 1979 de eenkindpolitiek. De Chinezen, die toch als tweede kind geboren worden, betalen hier een hoge prijs voor. Zij worden door de staat niet erkend en kunnen niet naar school, dokter of ziekenhuis. Een gruwelijk lot. Had China de eenkindpolitiek niet ingevoerd, had de wereld nu geen 7 miljard mensen geteld maar 10 miljard. We moeten China dus eigenlijk dankbaar zijn.
Voor de wereldbevolking is het nodig dat meerdere landen besluiten tot maatregelen. De eenkinpolitiek van China is erg rigoureus, maar een tweekindpolitiek om de bevolkingsaanwas te stuiten zal ook zeker een groot effect hebben. Wordt de bevolkingsaanwas geen halt toe geroepen, zullen rampen zoals nu in Japan alleen maar toenemen.
Update: vielen de berichten over het aantal doden aanvankelijk nog mee, dat geldt niet meer sinds het laatste bericht over 10.000 vermisten in een half weggespoeld dorp. Bron Telegraaf.nl.

woensdag 9 maart 2011

Niet alleen joden hebben recht op beveiliging

De PVV wil de staat laten opdraaien voor beveiliging van Joodse instellingen, bron telegraaf.nl
Een kortzichtig verhaal, want de veiligheid van alle burgers is een taak van de staat. Winkeliers, voetbalclubs, de horeca, Schiphol enz. zij allen hebben recht op beveiliging door de staat.
In de particuliere beveiliging is een totale wildgroei ontstaan ten koste van de politie. Particuliere beveiliging heeft voordelen, maar ook grote nadelen. De inzet van particuliere beveiliging is wat makkelijker op moeilijke en onregelmatige werktijden, maar ze missen het gezag van de agenten, omdat ze niet van vuurwapens zijn voorzien en hun mogelijkheden tot optreden tegen misdadigers, daardoor sterk beperkt worden.
Qua kosten maakt het nauwelijks wat uit, of de beveiliging geschiedt door particulieren, door agenten of door straatcoaches in dienst van de staat. De opmerking van de PVV is een goede aanleiding voor de politiek om zich eens te bezinnen op het in dienst te nemen als politieagent van particuliere beveiligers en ze van overheidswege in te zetten daar waar nodig.

dinsdag 8 maart 2011

ProRepublica heeft geld, leden en doet niets

ProRepublica is een verzameling van merkwaardige lieden. Ze hebben, ruw geschat, tussen de duizend en tweeduizend leden, die jaarlijks €15 contributie betalen en ze hebben nog leuke donaties volgens Bob Elbracht. Een geschat ledenaantal van 1500 x €15 is 22.500 per jaar aan contributie + een paar duizend aan donaties is een jaaropbrengst van €25.000 Euro. Ik ga er niet over, maar je vraagt je wel af wat doen ze met dat geld? Een partij oprichten kost €500 en deelnemen aan verkiezingen kost een waarborgsom van €11.000. Bedragen die ProRepublica makkelijk kan betalen. Verdere kosten hebben ze niet veel. Toch doen ze niets met al dat geld en dat is koren op de molen van Van Oranje Nassau.
Ze romen de republikeinse markt af met hun vrijblijvende benadering van de Republiek. Veel mensen spreekt het blijkbaar aan, om leuk te kunnen discussiëren over de Republiek en Oranje zonder een beslissende keuze te maken voor een van beide.
Tegen ProRepublica zeg ik: "sluit u aan bij de Republikeinse Moderne Partij voor de volgende verkiezingen of ga zelf deelnemen aan de volgende verkiezingen".
De tijd is er rijp voor, met de opstanden in Noord-Afrika en het compromitterende privé-bezoek van mevrouw Van Oranje Nassau aan een Sultan, die met geweld de opstand in zijn land moet onderdrukken.

vrijdag 4 maart 2011

Gijzeling in Libië vermoedelijk verzwegen tot na de verkiezingen

Het heeft er alle schijn van dat de gijzeling in Libië werd verzwegen door de coalitie tot na de verkiezingen. De gijzeling vond plaats op zondag en pas donderdag kwam men met reacties naar buiten. Het lot van de militairen zou zo ondergeschikt gemaakt zijn aan het belang van de verkiezingen. Alle bezorgdheid, die Hillen nu uit dient men dus met dit gegeven in het achterhoofd te beoordelen. Internationaal is het van belang of de Nederlanders, die men wilde evacueren, in levensgevaar verkeerde, zo niet dan staat Libië in haar recht en wordt de vrijlating van de militairen een zeer moeilijke zaak. Libië zal er alles aan doen hun vrijlating te koppelen aan de sancties tegen het land en de vervolging van Kaddafi door het Internationale Strafhof in Den Haag.
Vreemd, dat ze het in Den Haag zo lang hebben kunnen verzwijgen. Blijkbaar heeft ook CNN en of Al Jahira het niet eerder naar buiten gebracht. Erg moreel verantwoord jegens de slachtoffers is het allemaal niet.

De Republikeinse Moderne Partij steunt natuurlijk onze drie gevangen genomen militairen en spreekt de hoop, dat ze snel vrij mogen komen.
Update:
De hele operatie was niet nodig geweest volgens piloten van de Libisch-Maltese luchtvaartmaatschappij Medavia. Kortom er zit een verdacht luchtje aan deze operatie.
Interessant is ook de op Internet uitgelekte Audio helikopter

donderdag 3 maart 2011

Hoezo "too close to call"?

Landelijk bezien haalden VVD, CDA en de PVV 19,6%, 14,2% en 12,4% van de stemmen. In totaal 46,2 %. Bron: telegraaf.nl
Volgens Volkskrant.nl betekent dit voor de VVD 16 zetels, het CDA 11 en de PVV 10 zetels, in totaal 37 zetels. Met wat gerommel en geknoei met restzetels zouden ze dus toch nog een meerderheid kunnen halen van 38 zetels. Het totale percentage, van de door het gedoogkabinet behaalde stemmen, maal het totaal aantal Eerste Kamerzetels van 75 geeft het volgende resultaat: 46,2% X 75 = 34,65 zetels, afgerond 35 zetels.
Toch suggereert de Volkskrant, dat een meerderheid van 38 zetels op 23 mei nog mogelijk is voor het gedoogkabinet. Op basis van mijn berekening moeten ze dan toch grof frauderen en daarom mijn advies aan de andere oranjeclubs, controleer strenger dan normaal op 23 mei 2011, tijdens de echte verkiezing door de Provinciale Staten van de Eerste Kamerleden.
Het moet mij van het hart, dat voor mijn streven naar minister-president en de eerste president van de Republiek Nederland een minderheid voor de gedoogclub op 23 mei zeer gunstig is, omdat het de val van Oranje/Rutte zeer zal bespoedigen.
Toch heeft ook deze keer Oranje weer gewonnen met 100% van de zetels en dat blijft zo zolang ik met de Republikeinse Moderne Partij niet kan deelnemen aan de verkiezingen. U kunt zorgen dat
de RMP wel kan deelnemen de volgende keer keer door nu lid van de RMP te worden of de partij te doneren.

woensdag 2 maart 2011

Laatste exit poll: Oranje wint 100% van de stemmen

Nederland heeft achterover zitten kijken hoe Moubarak na 32 jaar het veld moest ruimen. In die 32 jaar heeft hij altijd 90% van alle stemmen weten binnen te halen en dat is niet altijd op een frisse manier gegaan, zo is gebleken.
Het is makkelijk om achterover te gaan zitten denken, dat zulke dingen alleen in het buitenland voorkomen, maar zo zit het niet. In Nederland haalt oranje al sinds de invoering van het algemeen kiesrecht 100% van de stemmen en dat gaat niet altijd op een frisse manier. Toch hebben we een echte democratie, want de Republikeinse Moderne Partij wordt weliswaar geboycot waar mogelijk door het oranjeregime, logisch, maar ze kunnen ons niet verbieden. Dus er bestaan twee richtingen in de Nederlandse politiek. De Republikeinse Moderne Partij met de Republiek, de minister-president en President, republiek en president horen immers bij elkaar en aan de andere kant Van Oranje Nassau met een premier en een koninkrijk.
Wat de Nederlandse burgers, die wel kunnen kotsen van Oranje, nu eigenlijk steeds fout doen, is tijdens oranje verkiezingen te gaan stemmen. Alle groeperingen, die in de Staten-generaal en de Provinciale Staten zitten steunen van Oranje Nassau en zijn dus gewone oranjeclubs, waarvan hun mevrouw aan het hoofd staat.
Nee, het enige zinnige dat republikeinse of anti-oranje burgers in deze fase kunnen doen is lid worden van de RMP of de RMP doneren, zodat de RMP de volgende keer op de stembiljetten staat en elke Nederlander voortaan kan kiezen tussen Oranje met hun clubs of de RMP met de Republiek. Het raadplegen van stemwijzers is in deze fase kinderlijk flauwekul, of het Nederlandse volk niet zelfstandig kan denken en een keuze maken, tussen oranje of de Republiek.

dinsdag 1 maart 2011

U kunt ook niet gaan stemmen op 2 maart 2011

Cohen versus de PVV, een zogenaamde strijd, mijn zolen. De enige keuze die u morgen hebt zijn schakeringen oranje. 25-50% van de Nederlanders beweert republikein te zijn, maar gaan morgen toch stemmen op een van de oranjeclubs, die nu in de Staten generaal en of Provinciale Staten zitten. Wat schiet u daar mee op? De economische verdeling van inkomen over arm en rijk wordt toch wel redelijk gehouden anders valt het regime door oproer, dus daarvoor hoeft u het niet te doen. Republikeinen zijn tegen oranje en gaan dus niet stemmen op de aanhangers van Oranje. Het is hier nog erger dan in Egypte, daar haalde Moubarak steeds 90% van de stemmen, in Nederland haalt Oranje telkens 100% van de stemmen.
En dat is helaas niet alleen de schuld van Oranje, nee, u bent zelf debet aan deze voorspelbare verkiezingsuitslagen. In plaats van te gaan stemmen op de een of andere schakering van oranje kunnen republikeinen in Nederland beter lid worden van de Republikeinse Moderne Partij of de RMP doneren. Kijk op de RMP site Nederland is wel degelijk een democratie te noemen, anders had de Republikeinse Moderne Partij niet bestaan en nog volkomen legaal bovendien. Sinds het bestaan van de RMP heeft de burger een echte keuze, hij kiest of voor Oranje, via de hun steunende groeperingen of de burger kiest voor de RMP.
Het kiezen voor de RMP kan nog niet op het stembureau, nee, eerst zullen republikeinen lid moeten worden van de RMP of donateur, zodat de partij volgende keer wel op het stembiljet staat.
De keuze Republiek of koninkrijk is nog altijd de belangrijkste van de hele politiek en zolang u die overslaat, blijft het allemaal gestoei in de marge.