HOOFDPAGINA      

zondag 30 september 2012

Mevrouw blundert op Curaçao met twee gelijktijdige minister-presidenten

Curaçao zit met twee minister-presidenten gelijktijdig. Stanley Betrian werd afgelopen zaterdag benoemd tot minister-president, terwijl er een demissionaire minister-president zat in afwachting van verkiezingen op 19 oktober 2012. Gerrit Schotte de demissionaire minister-president weigert zijn post af te staan. 
Blijkbaar heeft de oranje-gouverneur op het eiland, die de landsbesluiten met een of meer ministers ondertekent, een fout gemaakt en een nieuwe minister-president aangesteld zonder dat hij de zittende minister-president heeft ontslagen. De gouverneur tekent de landsbesluiten met een of meer ministers en dat moet fout zijn gegaan.

vrijdag 28 september 2012

Een atoomoorlog dreigt tussen de islam en de joden/christenen

Benjamin Netanyahu trok een rode streep op een tekening in de vergadering van de VN. Daarmee aangevende dat overschrijding van de gevarenzone door een Iraanse atoombom nabij is en gestopt dient te worden.
Gegeven de dreigende taal van de Iraanse President richting Israël, waarbij hij zelfs spreekt over vernietiging van Israël, omdat Israël geen bestaansrecht heeft in hun regio, is de angst van Netanyahu en het volk van Israël volkomen gegrond.

donderdag 27 september 2012

Anouchka van Miltenburg begint met het afbreken van de macht van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer begon eindelijk een beetje dapper te doen en nam de formatie in eigen hand. ten minste dat was de bedoeling. Mevrouw werd daarmee aanvankelijk publiekelijk geschoffeerd, maar zie, de tweede Kamer keert al op haar schreden terug, door de informateurs naar mevrouw te sturen.
Alle leden van de nieuwe Tweede Kamer hebben bij hun aantreden opnieuw trouw gezworen aan mevrouw en dan diezelfde mevrouw buiten spel zetten bij de formatie, vond de Republikeinse Moderne Partij zelfs vreemd.
Het duurde slechts een week toen al weer bleek, dat de oranje-Kamerleden het toch niet kunnen zonder hun mevrouw. Een afgang voor de Tweede Kamer!

vrijdag 21 september 2012

De belachelijk hoge uitgaven van Van Oranje Nassau moeten geheim blijven. Afzetten deze lieden

Opnieuw is er trammelant over de torenhoge uitgaven door Van Oranje Nassau van ons geld. HLB.be publiceert de weigering van Rutte om RTL inzage te verschaffen in de kosten van Van oranje Nassau.
RTL wilde deze inzien op basis van de wet openbaarheid van bestuur. Volkomen terecht natuurlijk en RTL gaat dan ook in beroep tegen de weigering van de oranje-Rutte.
 RTL is Duits eigendom en die hebben, met hun Bondsrepubliek, een hele andere positie ten opzichte van van Oranje Nassau dan de NL zenders.

donderdag 20 september 2012

Ben Knapen is een fake republikein

Ben Knapen is een van de oprichters van het Republikeinse Genootschap en heeft als staatssecretaris van buitenlandse zaken de eed afgelegd in artikel 2 van de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal. Daarmee heeft hij trouw gezworen aan mevrouw Van Oranje Nassau, een regelrechte farizeeër dus. Het Republikeinse Genootschap bestaat dus geheel of ten dele uit fake-republikeinen. Ze lullen quasi-republikeins en vullen hun zakken door van Oranje Nassau te steunen voor een koninkrijk.
Het zijn dit soort figuren, die de republikeinse politiek voor de Republiek Nederland verzieken.
U begrijpt, dat de RMP bij het halen van een of meer zetels deze eed niet gaat afleggen en toch haar zetel opeist.

Oranje afzetten kan alleen met de Republikeinse Moderne Partij

woensdag 19 september 2012

Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal

In de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal staat het volgende:

Artikel 2

Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de leden der Staten-Generaal in de vergadering van de kamer waarin zij zijn verkozen, de volgende eden of verklaringen en beloften af:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.
Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig!"
(Dat verklaar en beloof ik!").
Het dictatoriale zit in de derde zin "Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning".

dinsdag 18 september 2012

Bram Moszkowicz misbruikt geheimhoudingsplicht om contant geld al of niet zwart te cashen

Bram Moszkowicz gebruikt zijn geheimhoudingsplicht om contant geld te cashen. Op deze wijze is niet na te gaan of van wie en hoeveel contant geld Moszkowicz heeft ontvangen en nog ontvangt en of hij dat geld geheel, gedeeltelijk of helemaal niet opgeeft aan de belastingen.
De deken van advocaten wil hem schorsen en dat lijkt mij terecht, omdat hij niet aan de plicht heeft voldaan contante ontvangsten van meer dan €15.000 te melden. Bram Moszkowicz profileert zich hiermee als een advocaat van kwade zaken.


vrijdag 14 september 2012

Mevrouw Van Oranje Nassu zwaar geschoffeerd door haar eigen politieke aanhangers

Het aan de kant zetten van mevrouw in de formatie, door de gekozen oranje-Tweede-Kamerleden, is een publieke schoffering van mevrouw door haar eigen aanhangers. Ik meen dat de oranje Alexander Pechtold de aanstichter was van dit alles.
Het is niet alleen een schoffering binnen de Van Oranje Nassau-club, maar voor heel het Nederlandse volk. De republikeinen in ons land en dat is eigenlijk de grote meerderheid, vinden het natuurlijk prachtig en genieten er dagelijks van zolang de formatie zal gaan duren.

donderdag 13 september 2012

Mevr. van Oranje Nassau wint opnieuw 100% van de stemmen, LEVE DE REPUBLIEK

Gefeliciteerd heb ik mevrouw Van Oranje Nassau al met haar eclatante overwinning op de republikeinen in Nederland. Mevrouw haalde opnieuw 100% van de stemmen met de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.
Een diepgaande of oppervlakkige analyse van hoe het allemaal kan en komt heeft geen enkele zin, want ook deze 7e oranje-regering, sinds het bestaan van de RMP op 14 september 2000, gaat vroegtijdig ten onder. 
Nederlandse volk, word wakker. Het van Oranje Nassau-bewind werkt gewoon niet meer en daarom is het tijd voor de Republiek Nederland met een President en de minister-president die we al hebben.

woensdag 5 september 2012

Michelle Obama laat zien wat NL dagelijks mist


We worden nooit de VS en de VS wordt nooit Nederland, maar onze geschiedenis is bijna van elkaar overgeschreven. In 1777, Nederland was toen de enige republiek op de wereld, namen de VS onze Republiek der 7 Verenigde Nederlanden van ons over en vertaalden de naam in Verenigde Staten van Amerika. De President voegden ze er zelf aan toe, George Washington was de eerste President op de wereld en die President willen wij nu van onze Amerikaanse vrienden overnemen.
De trots en passie die Michelle Obama uitspreekt voor haar man, haar land en haar kinderen zullen we niet overtreffen of zelfs evenaren, maar een beetje meer bevlogenheid dan nu is wel nodig in Nederland
Een President op zijn Nederlands, dat wil zeggen met daaronder de minister-president die we al hebben, is daarvoor de beste start.

dinsdag 4 september 2012

President Obama's grootste verdienste

De grootste verdienste van Barack Obama is, dat hij de eerste kleurling is die President werd in het land dat zijn welvaart vooral ook te danken heeft aan de slavernij.
De rassenhaat in de VS, de bijbehorende rellen en discriminatie zijn nog niet zo lang geleden. Jesse Jackson, kolonel Powell en Condoleezza Rice hielpen het pad voor de eerste Afro-Amerikaanse President te effenen, maar het was Barack Obama die het flikte. Bravo! Het betekent eigenlijk het einde van de discriminatie en achterstelling van kleurlingen.

zondag 2 september 2012

Willem van Oranje Nassau uit kritiek op zijn moeder

In de gelogeerde aap citeert de uitspraak van Willem van Oranje Nassau: 'Het is voor Nederland belangrijk weer op de lange termijn te denken: waar gaan we met dit land naartoe?' En ziet deze uitspraak als mogelijke kritiek op de regering en de 1e en 2e Kamer. In de gelogeerde aap heeft dat ten dele goed gezien, maar Willem van Oranje Nassau uit eigenlijk regelrecht kritiek op zijn moeder.
Sinds de oprichting van de Republikeinse Moderne Partij op 14 september 2000, slaagde zijn moeder er 6 maal achtereen niet in om geformeerde oranje-regeringen de 4 jaar te laten uitzitten. Zes regeringen in 11 jaar is een gemiddelde regeerperiode van 11/6 = 1 jaar en 9 maanden en ja, dan kun je geen beleid op lange termijn voeren en dat is zeer schadelijk voor het land.
Daarom is het nu tijd voor de Republiek Nederland en een President want de feiten bewijzen, dat hte oranje-regime niet meer werkt.

zaterdag 1 september 2012

Ondernemertje spelen met belastinggeld moet afgelopen zijn

Sinds het overlijden van Drees in 1988 is alle soberheid bij de overheid en alle sociale controle verdwenen.
Veel te hoge salarissen in overheids- en semi-overheidsdiensten van aanhangers van Van Oranje Nassau, die ook nog eens ondernemertje spelen met belastinggeld en zo hun zakken extra vullen. De staat en dus de belastingbetaler is de dupe van dit vaak corrupte gedrag.
De corruptie heeft zo kunnen toenemen, omdat nieuwe generaties dachten erop los te gaan feesten met een jonge koning en een 'premier'. Helaas dàt feest gaat niet door.