HOOFDPAGINA      

dinsdag 28 februari 2012

Beperkt u zich tot het bewonderen van de presidentsverkiezingen in de VS of steunt u mij met de RMP voor de Republiek Nederland en de 1e President

iv> Het is bijna hartverwarmend, alle aandacht in Nederland voor de presidentsverkiezingen in de VS, ware het niet dat daarbij geen enkele aandacht is voor de eerste republikeinse partij in onze eigen geschiedenis, de Republikeinse Moderne Partij, die al 12 jaar bestaat en waarvan de voorzitter gaat voor President in eigen land. Daardoor lijkt het op vluchtgedrag van de Nederlandse media. de Republiek leeft in Nederland bij zeker 80% van het volk en de presidentsverkiezingen in de VS vinden we prachtig.

maandag 27 februari 2012

Het glamour hoogtepunt van 2012, de Oscars in Hollywood

Een mooiere reclame voor de President bestaat nauwelijks. De wereld van Hollywood is toch de wereld waar bijna iedereen van droomt. Het blijft bij oud en jong tot de verbeelding spreken.

woensdag 22 februari 2012

President Obama zingt de sterren van de hemel in het Witte Huis


Op een muziekavond in het Witte Huis zingt de President zijn nummertje in aanwezigheid van BB King en Mick Jagger. Koningin Elizabeth II heb ik dat nog nooit zien doen en het zal de herverkiezing van President Obama zeker een duw geven in de goede richting.

dinsdag 21 februari 2012

Joachim Gauck wordt de nieuwe President van Duitsland, hij is getrouwd en heeft een vriendin

Duitsland heeft de laatste tijd weinig geluk met hun Presidenten. Eerst was er Horst Köhler, die vervroegd aftrad en daarna trad zijn opvolger, Christian Wulff, vervroegd af. Op 18 maart 2012 wordt Joachim Gauck gekozen tot president, omdat alleen voor hem de benodigde meerderheid bestaat in de Bondsraad. Toch is er ook nu alweer een klein probleempje gerezen. Gauck trouwde namelijk 63 jaar geleden in de voormalige DDR met Hansi, tevens de moeder van zijn vier kinderen. Na de val van de muur ging het echtpaar Gauck uit elkaar, scheidde niet officieel en Gauck heeft nu een lat-relatie met zijn vriendin Daniela Schadt(52), een journaliste.

maandag 20 februari 2012

De PvdA is een ordinaire Van Oranje Nassau-club geworden

Vroeger, ja vroeger, maar vroeger is nu niet en daarom blijft er niets anders over van de PvdA dan een ordinair Van Oranje Nassau-clubje met een handjevol zetels en zullen ze op den duur zelfs helemaal verdwijnen, tenzij ze weer snel de Republiek en een President omarmen. Wouter Bos deugde niet, Job Cohen deugde niet en alle volgende PvdA-leiders zullen ook wel niet deugen, in de ogen van de PvdA zelf.. De PvdA is gewoon de weg kwijt tot ze terugkeren naar hun beginselen en het gekozen staatshoofd weer opnemen in hun programma.

De familie Van Oranje Nassau toont weinig moraal door te gaan skiën terwijl prins Johan Friso in levensgevaar verkeert

Prins Willem Alexander Van Oranje Nassau, zijn broer, Maxima en neven en nichtjes van Joan Friso gingen skiën terwijl prins Johan Friso in levensgevaar verkeerde en nog verkeert. Moraal is niet voor iedereen hetzelfde blijkbaar, want wij van de Republiek waren toch echt niet gaan skiën terwijl een naaste in levensgevaar verkeerde. De moraal van de familie, die Nederland zo vereert en verafgoodt,  is blijkbaar niet zo hoog.

zondag 19 februari 2012

Wet wijkt voor God

Een Haagse kantonrechter zet mogelijk de wereld op zijn kop, met een uitspraak waarmee rituele slacht, het dragen van een boerka, het uithuwelijken van minderjarige meisjes, het slaan van vrouwen en zelfs eerwraak kan worden gebillijkt als een ‘religieuze plicht’.
Genoemde rechter ontsloeg een orthodox-joodse man van rechtsvervolging. Bron: telegraaf.nl.
De vrijgesproken man kon zich op zaterdag 8 oktober in Rijswijk niet identificeren, omdat hij op sabbat buiten de deur niets bij zich mag dragen van zijn geloof. Dus ook geen ID-kaart. De man had een boete opgelegd gekregen van 150 euro. „De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland”, aldus persrechter Elkerbout.
De staat kan natuurlijk nog in beroep gaan tegen de uitspraak van deze kantonrechter en afwachten of het gerechtshof de uitspraak bevestigt of anders oordeelt. Daarna kan de staat nog in cassatie bij de Hoge Raad.

Ouderen gaan naar buitenlandse ziekenhuizen uit angst voor gedwongen euthanasie in NL

Niet iedereen is zo gecharmeerd van het Oranje/regime. Presidentskandidaat Rich Santorum houdt zijn gehoor voor, dat in Nederland ouderen naar buitenlandse ziekenhuizen gaan uit angst voor gedwongen euthanasie in eigen land. Bewijzen zijn er niet direct, maar er zijn ook geen bewijzen dat het niet zo is, wat Rick Santorum beweert.

vrijdag 17 februari 2012

President Wulff treedt af en dat is jammer

Christian Wulff lag al lang onder vuur wegens enkele scheve schaatsen, die hij had gereden. Supermensen bestaan niet en ook de President is maar een gewone burger en maakt dus fouten en doet niet alles even goed. De President is wel een gewone burger in een bijzondere positie, waar elk foutje of minder geslaagde actie, door tegenstanders wordt aangegrepen om hem af te zetten, of tot aftreden te dwingen. Zo geschiedde bij onze buren, de Bondsrepubliek. Horst Köhler, de vorige President van Duitsland, was de eerste President in de geschiedenis van de Bondsrepubliek, die vervroegd aftrad. De aanleiding voor Horst Köhler was een minder geslaagde opmerking over militair optreden van Duitsland in Somalië en in Afghanistan. Het leidde tot kritiek op de President Köhler en dat was voor Duitsland nieuw en voor Horst Köhler aanleiding direct af te treden, eigenlijk tot ieders verbazing.
Christian Wulff werd, na het aftreden van Horst Köhler, gekozen tot de nieuwe President van de Bondsrepubliek. Direct na zijn verkiezing tot Bondspresident feliciteerde ik Christian Wulff met zijn verkiezing in de volgende emal:


Sehr geehrter Herr Wulff,
Ich möchte Ihnen zu Ihrer Wahl zum Bundespräsidenten gratulieren.

Herzliche Grüße

Ben Van Herwijnen
Gründer die RMP und der erste Niederländer, wer geht für Präsident zu werden
Enkele weken later werd ik aangenaam verrast met deze bedankkaart van de President van Duitsland gericht aan mij en de partij. Een bedankkaart, die meteen de eerste internationale politieke erkenning voor mij en de Republikeinse Moderne Partij betekende en daarvoor blijf ik Christian Wulff altijd dankbaar.
Klik op de kaart om te vergroten en te lezen.
Het is de tweedeachtereenvolgende President van de Bondsrepubliek, die aftreedt om niet zulke hele erge miskleunen in mijn beleving. Het zou gaan om vriendjespolitiek, mar altijd nog op zeer bescheiden wijze. Duitsland legt de lat voor hun President blijkbaar erg hoog. In een interview dat RTL4 nieuws had met een Duitse burger, werd dat onderstreept. De betreffende burger zei: "was het in Italië geweest had iedereen gezegd typisch Italiaans", daarmee aangevende, dat dan iedereen de schouders had opgehaald en de president gewoon was blijven zitten.

dinsdag 14 februari 2012

Het oranje-regime knijpt ouden van dagen af

Ouden van dagen moeten goed weten aan wie ze hun behoorlijk bestaan tot dusver te danken hadden en dat was niet aan van Oranje Nassau, maar aan Drees. Het was Drees, die in 1947 de noodwet Ouderdomsvoorziening invoerde en de AOW is een vervolg op die noodwet van Drees. Enige dankbaarheid jegens Drees zou wel gepast zijn voor 65+ die het alleen of in belangrijke mate van hun AOW moeten hebben. In bejaardentehuizen, zie je desondanks, dat bejaarden vervallen in verering van Van Oranje Nassau en dat slaat helemaal nergens op en is een teken van verloochening van Drees.

maandag 13 februari 2012

Wet regulering prostitutie is te kraakgevoelig

De Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche zal ongetwijfeld worden afgeblazen nu de ene na de andere hacker er in slaagt allerlei gevoelige informatie bloot te leggen. Het gaat daarbij niet om de eerste de beste amateuristische bedrijfjes, nee; Gegevens KPN klanten gekraakt
Bavaria data op straat
Hacker steelt 200.000 emailadressen van Philip En zo zijn er nog talrijke recente voorbeelden van privacy gevoelige informatie, die eenvoudig werd gekraakt.

dinsdag 7 februari 2012

De Britten en Oranje hebben zich tegen de EU verklaard

De Britten hebben zich geïsoleerd binnen de EU, door hun weigering mee te werken aan een oplossing van de crisis waar 26 van de 27 EU landen vóór stemden. De Van Oranje Nassau-club regeert in Nederland bij gratie van Britse steun en heeft zich dus ook geïsoleerd binnen de EU. Voor de Republikeinse Moderne Partij een gewenste ontwikkeling, omdat daarmee in een klap een grote tegenstelling tussen de beide kampen in Nederland, het kamp Oranje en het kamp van de republikeinen, heeft aangediend. de grootste tegenstelling blijft natuurlijk de staatsvorm, de RMP wil de Republiek Nederland, maar deze nieuwe tegenstelling tekent meteen ook het verschil in overige politiek tussen de Van oranje Nassau-club en de Republikeinse Moderne Partij.

zondag 5 februari 2012

Het oranje-regime is een voedingsbodem voor criminaliteit onder niet-westerse-allochtonen

De oranjeclub van Wilders, de PVV, heeft een uitgebreid artikel geschreven om hun eigen falen te benadrukken, klik hier om het te lezen.

zaterdag 4 februari 2012

Het oranje-regime wordt steeds corrupter

Alle macht in een land bij een club, de Van Oranje Nassau-club is een voedingsbodem voor corruptie. Vroeger was het prins Bernhard, die steekpenningen aannam en prinses Cristina, die de belasting ontweek door constructies via Jersey of zoiets. Het laatste decennium komt steeds vaker corruptie naar buiten in de hele Van Oranje Nassau-club. Bestuurders, die elkaar veel te hoge beloningen toespelen, rechters met dubieuze uitspraken en nu zelfs rechters verdacht van meineed.
De scheiding der machten is geheel verwaterd binnen het oranje-regime, omdat de enige oppositie tegen Van Oranje Nassau en hun regime, de Republikeinse Moderne Partij, niet aan bod komt in Den Haag. Hun regime weet ons nog altijd te weren.
Het laatste voorval dat duidt op toenemende corruptie in het oranje-regime is de vervolging door Justitie van de voormalige rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch voor hun rol in de zogenoemde Chipsholzaak. De twee worden verdacht van meineed.

vrijdag 3 februari 2012

De volgende economische ramp staat voor de deur

Eerst de kredietcrisis, toen de schuldencrisis en nu is er de vastgoedcrisis, volgens Jan Sijbrand directeur toezicht van DNB, in het Financieel dagblad, meldt telegraaf.nl
Het is natuurlijk allemaal van hetzelfde en terug te voeren tot regeringen, particulieren en banken die veel te grote leningen aangingen zonder of tegen te weinig onderpand. De vastgoedsector barst al jaren van de leegstand. Hoe het dan toch mogelijk is, dat banken grote kredieten verstrekken om nog meer leegstand te bouwen is mij een raadsel. Het bonussysteem kan hieraan debet zijn. Bonussen op basis van omzet door de bankdirecteuren, zal de motivering zijn geweest om kredieten te verstrekken voor leegstand. De kruik gaat te water tot hij barst en dat is nu blijkbaar.

woensdag 1 februari 2012

Grote media-aandacht voor de presidentsverkiezingen in de VS en geen enkele aandacht voor de Republikeinse Moderne Partij in eigen land, is bijna achterlijk te noemen

Laat ik voorop stellen, dat elke aandacht voor de VS en hun presidentsverkiezingen door ons zeer wordt gewaardeerd. Toch blijft het merkwaardig en zelfs bijna achterlijk te noemen, dat Nederland zo warm loopt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, terwijl de republikeinse partij in Nederland, de RMP, volledig wordt genegeerd in dit verband. De Republikeinse Moderne Partij is nog altijd de enige partij in Nederland, die gaat voor de Republiek Nederland en gaat voor President. de RMP is dan ook het meest op de hoogte van het reilen en zeilen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ook al is het hier geen Amerika, toch zijn wij van de RMP de deskundigen in ons land, zodra het gaat om President en Republiek. Alle Amerika-deskundigen die de media ten tonele voeren ten spijt, het blijven mensen, die het hebben van horen zeggen en lezen en niet weten wat het in de praktijk in ons land betekent om te gaan voor President en dus voor de Republiek Nederland.
Romney staat 3-1 voor op Gingrich
Romney stelt orde op zaken, een uitgebreide analyse van de Amerikaanse voorverkiezingen tot dusver.