HOOFDPAGINA      

woensdag 30 december 2015

Mediabericht jan. 2016: De Republikeinen tegen Oranje


Republikeinse moderne Partij heeft je een video gestuurd: 'De Republikeinen tegen Oranje jan. 2016'
Klik op de afbeelding om af te spelenAan Diederik Samsom is een steek los met zijn stelling, dat NL makkelijk 200.000 vluchtelingen per jaar aankan. Krankzinnig gezwam wat mij betreft.
Over 2 jr. is deze 'oranjemens' weg met 1 miljoen euro's in zijn zakken en zitten wij met 1 miljoen vluchtelingen.


Verantwoording
U ontvangt deze email beroepshalve, of omdat u in het verleden belangstelling toonde voor de Republikeinse Moderne Partij, dan wel u zich opgaf voor een ondersteuningsverklaring of onze nieuwsbrief.
Wilt u het niet ontvangen, klik (verwijderd)
  
Leve de Republiek!
Vr. gr.,
Ben v. Herwijnen, voorzitter van de RMP

Aan Diederik Samsom zit een steek los

Volgens Samsom kan Nederland 200.000 vluchtelingen opvangen, 4 keer zoveel als in het afgelopen jaar. De slimme Diederik, hij wint alle iq testen e.d., onderbouwt zijn 'do-goodie' uitspraak nergens en het is in mijn ogen dan ook een krankzinnige slag in de lucht.
Het land zit nu al over- en overvol. 200.000 Asielzoekers per jaar is na alle herenigingen het dubbele, dus 400.000. Het betekent tussen de 50.000 en 100.000 extra nieuwe woningen per jaar. Asielzoekers werken in de regel niet, dus die moeten wij voor hun bouwen. Een onmogelijke opgave.
Aan Diederik Samsom zit blijkbaar een steek los.

maandag 28 december 2015

Kerncentrale in Doel(Be) het nieuwe Tsjernobyl

Aan een stuk door zijn er problemen met de 3 kerncentrales in Doel. Stilleggen, repareren, weer opstarten, totdat het fout gaat als in Tsjernobyl.
Ik woon hemelsbreed op 84 km afstand van deze levensgevaarlijke verouderde Belgische centrales en zit bij een ramp dus in de nucleaire straling, in proporties dodelijk of zware verminking.
Oranje doet natuurlijk niets en daarom zal ik er bij de Belgen op aandringen, deze zwaar verouderde en dus zeer gevaarlijke centrale direct te sluiten.

donderdag 17 december 2015

Anouchka v. Miltenburg de 1e orangiste die ik tegenkwam...

..op weg naar de Republiek Nederland.
Tijdens de Balkanoorlogen begin jaren 90 vorige eeuw schoot mij mijn vroegere gedachte weer te binnen: "ik ben voor een republiek met een President".
Ik dacht het op het moment dat we in de 6e klas van de lagere school les kregen over landen met een koninkrijk en met een republiek.
Het was in 1993, dat mijn oude gedachte weer bovenkwam en lid worden van de VVD leek me het beste om mijn voornemen te realiseren.
Op de eerste afdelingsvergadering van de VVD in mijn regio, ontmoette ik als eerste Anouchka v. Miltenburg.
Uit haar opstelling kon ik al meteen opmaken dat ze een pure Oranjegezinde tante was
Al spoedig bleek de hele VVD afdeling Zaltbommel een Oranjevereniging pur sang, de meest fanatieke orangisten die er zijn in ons land, maar een alternatief was er niet.

maandag 14 december 2015

Willem Alexander politicus van het jaar

En ik goede tweede, want hij is er toch maar in geslaagd mij met de Republiek Nederland alweer een jaartje achter zich te houden. Sportief als ik ben, schrijf ik 'gefeliciteerd Alexander'.
Zoetemelk was ook altijd eeuwige tweede in de ogen van het Nederlandse volk, toch won hij de Tour de France in 1980.  Het Nederlandse volk zag het dus verkeerd.
Juist op het moment dat je denkt dat het niet meer gaat lukken, blijkt de Republiek Nederland aanstaande. Ook nu ziet het Nederlandse volk het verkeerd, al kan ik dat nog niet bewijzen.

Duitslandnieuws.nl: Het ontbeert Nederland aan leiders en angst regeert

De titel op Duitslandnieuws.nl is 'Een vlak land' en daarin geeft Ursula W. een treffende analyse van ons land.
Ons was het ook al opgevallen, dat met het aantreden van Willem Alexander de politiek bijna totaal is verdwenen.
De kerken zijn leeg, men gelooft blijkbaar alleen nog in Oranje het nieuwe geloof of de nieuwe sekte en wat vroeger politiek was is nog slechts een overdreven correct economische systeem waarin alleen maar het BBP telt, de CAO's , de bonuscultuur en de onderhandelingen over dit alles tussen alle betrokkenen. De rijken noemen zich rechts de armen links terwijl de allesoverheersende
politieke tegenstelling is, de Republiek Nederland versus oranje-Koninkrijk. Helaas is deze hoofdtegenstelling geheel uit de aandacht verdwenen sinds 2013, terwijl het sinds de oprichting van de Republikeinse moderne Partij in 2000 toch echt in de lift zat.

Teeven-deal in naam van de Koningin

Fred Teeven de oranje-vvd'er dacht even slim weg te komen met zijn deal. Hij zei het gedaan te hebben voor 'volk en vaderland'.  Nee mijnheer Teeven,
u zweerde trouw aan van Oranje Nassau, dus uw Teeven-deal was destijds in naam van de Koningin. Volk en vaderland laat u maar aan ons, van de republiek, over.
Wij van de Republiek begrijpen, dat het voor een orangist schier onmogelijk is om fouten in naam van de koningin te erkennen, maar er zit toch echt niets anders op.
Wij van de Republiek voor volk en vaderland, orangisten in naam van de koning(in). Voilà.

woensdag 9 december 2015

Donald Trump's 'moslimverbod' heeft ruime steun

De ene 'politiek in-correcte' uitspraak na de andere rolt uit de mond van Donald Trump. Het hele 'politiek correcte' establishment rolt over hem heen en volgens het Witte Huis kan Trump zelfs geen President worden door zijn uitspraken.
Zelfs de burgemeester van Londen en de schrijfster van Harry Potter bemoeien zich ermee en menen vanuit hun Britse koninkrijk, als onderdanen van koning Elizabeth, een Amerikaan de les te kunnen lezen, die wel de moed heeft te gaan voor de hoogste positie in zijn land.
Donald Trump gaat voor President en dus het staatshoofd van de VS. Daar kunnen Britten als Boris Johnson alleen nog maar van dromen.

maandag 30 november 2015

Hybride republikeinen


Het Nieuwe Republikeinse Genootschap en ProRepublica zijn volgens mij Hybride Republikeinen.
Ze willen de republiek zeggen ze, maar doen niets anders dan heulen en interessant doen met de Kamerleden, die zonder uitzondering allemaal een expliciete eed van trouw hebben afgelegd aan de Koning en dus alle 150 orangisten zijn.
Je moet als Hybride Republikein toch wel erg onnozel zijn, om te denken dat dit soort lieden ooit de moed zullen hebben om in de Tweede kamer hun stem uit te brengen voor afschaffing van het rijk van hun Koning, waar ze trouw aan hebben gezworen bij het aanvaarden van hun zetel.
Hetzelfde, beste Hybride Republikeinen, geldt voor alle 75 Eerste Kamerleden.
Wij van de Republikeinse moderne Partij gaan niet interessant doen of zitten slijmen met Oranje en de orangisten en wij hoeven ook geen eed van trouw af te leggen aan WA zodra we Kamerzetels behalen. Wij gaan helemaal en uitsluitend voor de Republiek Nederland.
Schudt uw hybride gedrag af ga met ons ook voor alleen de Republiek Nederland.


Mediabericht 12/2015: de Republikeinen tegen Oranje


Republikeinse moderne Partij heeft je een video gestuurd: 'De Republikeinen tegen Oranje dec./2015'
klik op de afbeelding om af te spelen


Het arrogante Oranjebewind stuwt Nederland helemaal vol met vluchtelingen en weigert bovendien de burgers te beschermen tegen de dreiging van IS terreur.
Laat vallen die arrogante studentikoze club en ga met ons voor de Republiek Nederland.


Verantwoording
U ontvangt deze email beroepshalve, of omdat u in het verleden belangstelling toonde voor de Republikeinse Moderne Partij, dan wel u zich opgaf voor een ondersteuningsverklaring of onze nieuwsbrief.
Wilt u het niet ontvangen, klik (link verwijderd) 
  
Leve de Republiek!
Vr. gr.,
Ben v. Herwijnen, voorzitter van de RMP

zaterdag 21 november 2015

De IS is zeer dichtbij

In België is de IS terreur dreiging op het hoogste niveau en zijn alle metrostations in Brussel gesloten.
Het betekent dat de IS zeer nabij is en dat er nu toch echt maatregelen genomen moeten worden.
Ik erger me mateloos aan die studentikoze houding van het Oranjebewind, die blijven feestvieren en zijn werkelijk te arrogant om de IS serieus te nemen.
Ik neem de IS zeer serieus en daarbij passen zeer serieuze maatregelen.
De krijgsmacht inzetten om de grenzen te controleren en overal waar het nodig is bij grote evenementen en op cruciale plaatsen als Schiphol, Hoog Catherijne en dergelijke. Hier mee doorgaan, tot de EU of de Schengen landen de buitengrenzen naar behoren controleren.

donderdag 19 november 2015

Oranje-bewind blijft studentikoos doen over de IS terreurdreiging en vluchtelingen

Franse premier Manuel Valls ©AFP
Frankrijk wapent zich met tegengif na 13/11 uit angst voor chemische aanvallen door terroristen. België heeft inmiddels besloten terugkerende Jihadisten te weigeren of meteen op te sluiten. Zo wordt het terrorisme van binnenuit doeltreffend bestreden.
Lees ook: Zo gruwelijk omvangrijk waren de terreurplannen voor Hannover

Het Oranje-regime blijft gewoon studentikoos doen over de IS terreurdreigingen en de enorme aantallen vluchtelingen. Of ze met hun arrogante regime boven de IS terreur verheven zijn en een zo'n groot land hebben, dat ze makkelijk miljoenen vluchtelingen kunnen herbergen.

dinsdag 17 november 2015

De EU veel sterker dan gedacht

©AP
Frankrijk heeft een beroep gedaan op artikel 42 lid 7 van het verdrag van de EU.
Artikel 42 lid 7: Indien een lidstaat op zijn grondgebied gewapenderhand wordt aangevallen, rust op de overige lidstaten de plicht deze lidstaat met alle middelen waarover zij beschikken hulp en bijstand te verlenen overeenkomstig artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties.
Juist op het moment, dat de EU op instorten stond, blijkt de EU plotseling een veel sterkere entiteit dan menigeen dacht. De 28 lidstaten stemden namelijk unaniem in met het Franse beroep op artikel 42 lid 7,
De EU is hiermee meteen een serieuze macht, naast Rusland, de VS en China.

Zie ook: Landen in Zuidoost-Azië richten eigen gemeenschap op, met voorbeeld aan de EU
http://www.z24.nl/economie/landen-in-zuidoost-azie-richten-eigen-gemeenschap-op-met-voorbeeld-aan-de-eu-asean-600887

zaterdag 14 november 2015

Vandaag nog de grenzen dicht en het leger laten patrouilleren

Overal ter wereld werden gebouwen met de Franse driekleur belicht. Ook in Rotterdam.
Oranje weigert het land naar behoren te verdedigen tegen terroristische aanslagen.
Oranje-Rutte zevert wat over zichtbare en onzichtbare aanscherpingen , maar de grenzen laat Oranje open.
Gaat u er maar vanuit dat binnen een jaar een soortgelijke aanslag, als gisteravond in Parijs, in ons land plaatsvindt.
Parijs is zeer dichtbij en ook Nederland is in oorlog met de IS.
Daarom, vandaag nog de grenzen sluiten en laten bewaken door het leger. zolang dat nodig is. De EU en Schengen maar even opzij zetten tot betere tijden, nood breekt wetten.
Een ten minste even grote bedreiging zijn de moslims die hier al verblijven. IS heeft moslims die in Frankrijk verblijven al opgeroepen aanslagen te plegen. Gisteravond was daar de eerste van.
Ook in Nederland zal IS deze oproep plaatsen en ook hier zullen dan zelfmoordterroristen aanslagen plegen.
Zelfmoordaanslagen zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar door landelijk het leger in te zetten en te laten patrouilleren, kan wel het risico tot een minimum worden ingedamd.
donderdag 12 november 2015

Oranje heeft met lek 'commissie stiekem' een groot probleem

Wij vinden het hele Oranje-bewind natuurlijk onbetrouwbaar, maar nu blijkt dat ze elkaar ook al niet kunnen vertrouwen.
Eén van de fractievoorzitters moet gelekt hebben uit de vergadering van de commissie stiekem, die uiterst geheime staatszaken en de aanpak daarvan bespreekt.
Wij zijn benieuwd wat de politieke gevolgen zullen zijn van dit gegeven. Ten minste zal de schuldige fractievoorzitter zijn Kamerzetel moeten opgeven.
Alle verdachtmakingen wijzen naar Diederik Samsom en als hij het inderdaad blijkt te zijn, zal de hele regering Oranje/Rutte II moeten aftreden en waarschijnlijk ook, als het een andere fractieleider is.

donderdag 5 november 2015

Nederland kan de stroom asielzoekers niet meer aan

Na Zweden moet ook Nederland erkennen de stroom asielzoekers niet langer aan te kunnen. Het overheidsorgaan in Zweden is overbezet en dat geldt ook voor Nederland.
Nu willen ze weer op slinkse wijze extra vluchtelingen gaan verdelen en u kunt er vergif op innemen, dat Nederland wederom een buitenproportioneel aantal zal krijgen toebedeeld.
De verafgode v. Oranje Nassau in dit land en de nog harder verafgode Maxima zijn immigranten en kunnen dus niets zeggen, laat staan ondernemen tegen andere immigranten. En daarom raakt NL steeds over- en over voller.
En wat die Oranje paradijsfiguren ook tegen beter weten in lullen over "gunstig voor de economische groei" Absolute kwats, bedrog en onzin. Het brengt alleen narigheid en ellende voor de bestaande bevolking.

zaterdag 31 oktober 2015

Oranje moet uitleggen waarom ze al die vluchtelingen toelaten

Honderdduizenden vluchtelingen toelaten in ons land, absoluut zelfs meer dan Frankrijk en Groot-Brittannië, terwijl we het dichtstbevolkte land van de EU zijn, valt niet uit te leggen.
Ook nog eens, terwijl de Hongarije en de Baltische staten gewoon weigeren vluchtelingen op te nemen.
Toch laat het Oranje-regime deze absurde aantallen vluchtelingen toe ongehinderd binnen stromen. Leg dat eens uit Oranje-regime, waarom u dit allemaal goed vindt of goed moet vinden.
U kunt mij altijd bellen of hieronder een reactie plaatsen.
En al die mensen, die lokaal demonstreren raad ik aan te gaan demonstreren voor de woningen van Mark Rutte en Willem-Alexander, dat heeft geheid effect. Net zolang demonstreren voor hun woningen tot het oranje-regime uitlegt waarom ze deze buitenproportionele aantallen vluchtelingen toelaten.
Lees ook: Bram Moszkowicz doet namens VNL aangifte tegen de oranje-regering om asielbeleid


Bram Moszkowicz trad, een dag na dit artikel van mijn hand, naar buiten met zijn plan morgen aangifte te doen tegen de Oranje-regering. Hiermee wordt het Oranje-regime, waar Bram's VNL deel van uitmaakt want VNL steunt v. Oranje Nassau, meteen al gedwongen om uit te leggen waarom ze het land laten overlopen van de asielzoekers.


vrijdag 30 oktober 2015

Mediabericht 11/2015: De Republikeinen tegen Oranje         Edward Koenen onze nieuwe secretaris
Het is nieuws als de eerste en officiële republikeinse partij in Nederland een nieuwe secretaris heeft.
Bij deze stellen we Edward Koenen aan u voor, onze nieuwe secretaris.
Het adres en contactgegevens van dhr. Koenen vindt u op http://www.republikeinen.org/bestuur.php

Republikeinse moderne Partij heeft je een video gestuurd: 'De Republikeinen tegen Oranje 11/2015'
Bekijk de video voor onze visie op de vluchtelingen en de aanpak van het probleem.


Verantwoording
U ontvangt deze email beroepshalve, of omdat u in het verleden belangstelling toonde voor de Republikeinse Moderne Partij, dan wel u zich opgaf voor een ondersteuningsverklaring of onze nieuwsbrief.
Wilt u het niet ontvangen, klik (verwijderd)
  
Leve de Republiek!
Vr. gr.,
Ben v. Herwijnen, voorzitter van de RMP

woensdag 28 oktober 2015

Oranje-land de gekke Gerrit van de EU

Nederland is het dichtst bevolkte land van de EU en vangt procentueel de meeste vluchtelingen op. In absolute aantallen zelfs meer dan Frankrijk en Groot Brittannië, landen die respectievelijk 18x en 7x groter zijn dan wij qua oppervlakte land. Kortom Oranje-land is de gekke Gerrit van de EU.
De Oranjes zijn zelf immigranten. Waarschijnlijk hierdoor, kan het Oranje-bewind helemaal niets doen om de instroom van vluchtelingen te stoppen. Bewoners worden geconfronteerd met plannen voor honderden tot duizenden vluchtelingen in hun woonplaats. Ze mogen dan hun bezwaren uiten, maar die weten de Oranje-bestuurders al. Horen die opnieuw aan terwijl ze spelletjes spelen op hun smartphones en vervolgens gaan de bewoners gefrustreerd naar huis en worden de vluchtelingen geplaatst.

maandag 26 oktober 2015

Het volk heeft geen enkel vertrouwen in het stoppen van de vluchtelingen

Op stand..nl heeft 69% geen enkel vertrouwen in het EU plan om de vluchtelingen te stoppen dan wel in te perken.
Een zeer terecht wantrouwen, want het enige dat de EU, Merkel en Oranje/Rutte doet is zich uitputten in technische en juridische blabla en misplaatste barmhartigheid. Er wordt niet één vluchtelinge tegengehouden of terug gestuurd.
Duitsland en Nederland stromen vol met islamieten en dat zal leiden tot religieus geweld, toenemende misdaad, woningnood, stijgende huren, toenemende onveiligheid, corruptie en armoede.
Kom in opstand werp met ons het Oranje-regime omver, voor de Republiek Nederland en een President, zodat het Nederlandse volk eindelijk weer eens zelf bepaald wat er met het land gebeurd, zonder bij alles in hypocrisie om Oranje en hun oranje-koninkrijk te moeten manoeuvreren.
Word LID van de Republikeinse Moderne Partij of DONEER ons.

zaterdag 24 oktober 2015

Giga vluchtelingen schuld van Merkel en Oranje

Het hartelijk welkom van Bondskanselier Merkel aan de 1.000.000 vluchtelingen per jaar in Duitsland is te krankzinnig voor woorden. Het is dan ook volkomen logisch dat het Duitse volk in verzet komt tegen mevrouw Merkel en haar aftreden eist. Ook haar eigen zusterpartij de CSU in Beieren wil van haar af.
Voor de integratie tussen de voormalige DDR en Duitsland na de hereniging heeft ze ongetwijfeld haar betekenis gehad, ze is geboren in de voormalige DDR, maar nu slaat ze met haar misplaatste barmhartigheid de plank helemaal mis. Ze zadelt haar eigen volk en het onze op met giga problemen.

donderdag 15 oktober 2015

Angela Merkel verantwoordelijk voor de vluchtelingen

Ook nog een foute kleur jasje
Ministerpräsident Horst Seehofer van Beieren stelt Angela Merkel verantwoordelijk voor de miljoenen toestroom aan vluchtelingen in Duitsland. Ik steun de ministerpräsident van Beieren in die mening. Lees artikel Elsevier
De opstelling van Angela Merkel is er niet alleen een van open grenzen, maar ook nog eens met een extra aanmoediging, dat alle vluchtelingen in Duitsland welkom zijn. Een naïeve en oneigenlijke menslievende opstelling van Angela Merkel. Zelfs Duitsland kan niet jaarlijks 2.000.000 vluchtelingen opnemen.
In september kwamen 225.000 vluchtelingen Duitsland binnen. Per jaar is dat grofweg keer 10 oftewel 2.225.000 vluchtelingen. na herenigingen is dat tenminste 4.000.000. En dat elk jaar tot heel Syrië, Eritrea en Afghanistan in Europa zit.
Duitsland kan dat natuurlijk nooit verwerken, dus komen van die 4.000.000 er tenminste 1 miljoen per jaar naar Nederland.

woensdag 14 oktober 2015

Het Oranje-vluchtelingen paradijs

Oranje/Rutte noemt dreigbrieven aan raadsleden 'bizar en verwerpelijk'. Ik noem het begrijpelijk.
Kijk arrogante oranje mijnheer Rutte, de vluchtelingen gebruiken onconventionele methode om hier te komen en dat kun je van het Nederlandse volk niet verwachten, dat ze zich uitsloven in politieke correctheid om hun belangen te beschermen tegen dit giga probleem, waar jij noch Willem-Alexander wat aan doen.
Het Nederlandse volk moet dus wel zelf proberen haar belangen veilig te stellen.
De meeste bezwaren die burgers aanvoeren tegen de komst van miljoenen asielzoekers naar ons land zijn juist en terecht en het is logisch dat men zich verzet.

donderdag 1 oktober 2015

Mediabericht 10/2015: De republikeinen tegen Oranje


Republikeinse moderne Partij heeft je een video gestuurd: 'De republikeinen tegen Oranje okt./2015'
klik op de afbeelding om af te spelen


Nederland krijgt procentueel de meeste vluchtelingen toebedeeld door de EU en we zijn al het dichtstbevolkt van de EU.
W.A. v. Oranje-Nassau's bewind kan daar niets tegen doen blijkbaar. Misschien omdat hij zelf van immigranten is. Wij van de republiek kunnen dat wel.


Verantwoording
U ontvangt deze email beroepshalve, of omdat u in het verleden belangstelling toonde voor de Republikeinse Moderne Partij, dan wel u zich opgaf voor een ondersteuningsverklaring of onze nieuwsbrief.
Wilt u het niet ontvangen, klik hier(link verwijderd)
  
Leve de Republiek!
Vr. gr.,
Ben v. Herwijnen, voorzitter van de RMP

zaterdag 26 september 2015

Elke vluchteling kost ons €120.000

Het CPB berekende dat een immigrant met een niet-westerse achtergrond die in Nederland arriveert als hij 25 jaar is, de staat gedurende de rest van zijn leven per saldo 43.000 euro kost. De gemiddelde Nederlandse staatsburger van 25 levert over de rest van zijn leven een netto bijdrage van 76.000 euro aan de overheidsfinanciën. Voor jongere en oudere immigranten zijn de verschillen met Nederlanders kleiner, maar toch nog tienduizenden euro's. Bron: Volkskrant

En wat die oranje positivo's u ook proberen wijs te maken, vluchtelingen kosten ons een vermogen en dat gaat af van onze levensstandaard, dat is het economische verhaal. Erger nog is het ruimte verhaal.

vrijdag 18 september 2015

Video: Het gedrag van de zogenaamd "goed opgeleide en vredelievende vluchtelingen"De Oranje politici doen zo gemaakt positief over de miljoen vluchtelingen die ons land gaan overspoelen, dat het tijd wordt om dit verzwijgen van de problemen te tonen.
De van Oranjes en van Nassauwes zijn zijn zelf immigranten en kunnen dus weinig of niets zeggen. Misschien is dat de reden dat zij en hun aanhang zo belachelijk positief doen over de tsunami aan vluchtelingen in Nederland.

Nu de herfst en de winter naderen neemt het aantal vluchtelingen weliswaar af, maar volgend jaar zal het weer een veelvoud zijn van dit jaar.


zaterdag 12 september 2015

Politici leven in een droomwereld m.b.t. vluchtelingen

Volgens Viktor Orbande premier van Hongarije, leven de Europese leiders in een droomwereld met betrekking tot de vluchtelingen.  "Ze hebben geen idee van het gevaar dat de vluchtelingen voor ons betekenen."
Ik ben het grotendeels met hem eens. Het betekent een langdurige ontwrichting van onze samenleving.  Islamitische vluchtelingen zouden de christelijke beginselen van Europa in gevaar brengen, aldus Orban. Voordelen zijn er niet want we, Nederland, zitten al overvol.
Hij beweert ook, dat het geen vluchtelingen zijn, omdat ze al waren opgevangen in opvangcentra in de regio en daar veilig waren.
"Ze zijn niet op de vlucht voor hun veiligheid, maar omdat ze een leven willen zoals de Duitsers, Zweden en Nederlanders".

vrijdag 11 september 2015

Plan Juncker betekent buitenproportioneel veel vluchtelingen voor Nederland

Op basis van het plan Juncker moet Nederland 7000 extra asielzoekers opnemen van de 120.000 uit Italië, Griekenland en Hongarije, die verplicht verdeeld gaan worden in eerste aanleg over de EU lidstaten.
Voor Nederland is dit een buitenproportioneel aantal. Frankrijk moet er 25.000 extra opnemen volgens Juncker.
Rekening houdende met onze aantallen inwoners per km2 en de totale oppervlakte aan land zou Nederland slechts 1/57 deel van het Franse aantal hoeven op te nemen. 1/57 van de Franse 25.000 is 484 extra asielzoekers.
Het plan Juncker wordt bij acceptatie een automatisme, zodat voortaan voor alle vluchtelingen deze verdeling over de lidstaten gaat gelden.
Een belachelijk zware belasting van ons land en Oranje met hun Oranjeregime accepteert dit allemaal om vooral hun oranje-koninkrijk niet in gevaar te brengen.
Valt namelijk Oranje Rutte II ook weer is dat de 7e achtereenvolgende regering sinds het bestaan van de Republikeinse Moderne Partij die de 4 jaar niet uitzit.
Dan is er maar een conclusie voor het Nederlandse volk: Oranje kan het niet meer dus de Republiek Nederland en een President.

maandag 7 september 2015

EU dwingt NL tot onevenredig veel vluchtelingen

De Europese Commissie heeft nu weer bepaald dat Nederland 7214 extra asielzoekers moet opnemen en Frankrijk 24031. 
Worden de asielzoekers eerlijk verdeeld binnen de EU hoeft Nederland maar een fractie op te nemen van wat Frankrijk opneemt.
Frankrijk heeft 114 inwoners per km2 land, Nederland heeft er 450 per km2 land. In 2013 had Frankrijk 56.000 asielaanvragen. Frankrijk is qua oppervlakte 25x groter als Nederland. In de bergen valt moeilijk te wonen, worden die in mindering gebracht is het zeker nog 15 keer groter dan Nederland.
Ons quotum voor 2013 kan als volgt worden berekend:
 (56.000 / 15) / (450/114) = 975 asielaanvragen. 1/57 deel van het aantal Franse asielzoekers.

Voor de laatste herverdeling van de extra asielzoekers betekent dat Nederland 1/57 had moeten krijgen van de 24031 van Frankrijk oftewel 421 extra vluchtelingen.

zondag 6 september 2015

De oranje "dikke ik mentaliteit"


Op stand.nl vindt 76%, dat in Nederland een te grote dikke ik mentaliteit heerst.
Wel, de enige die echt in Nederland heerst is de familie Van Oranje Nassau, in het bijzonder thans Willem Alexander.
Hij is dus de oorzaak en verantwoordelijk voor de "dikke ik mentaliteit". Extrapolerend is het dus een "dikke ik oranje mentaliteit" waar hun onderdanen mee rond lopen.
Volgens mij komt dat, omdat de Nederlanders zich best een beetje achterlijk voelen met hun oranje-koninkrijk en dat willen compenseren door een grote dikke ik gedrag.
Wij van de Republikeinse Moderne Partij vormen een uitzondering, wij zijn namelijk geen onderdanen maar de officiële tegenstanders van WA v. Oranje Nassau en gelijkwaardig aan de burgers in de republieken Duitsland, Frankrijk en de VS.

De onderdanen van W.A. willen zich allemaal een beetje Koning voelen en gedragen zich dan ook als zodanig op hun eigen terrein. Deze absolute machtsuitoefening op hun (vak)gebied) gaat gewoonlijk gepaard met machtsmisbruik en corruptie.
Een Koning is persoonsgebonden en een koninkrijk is uitsluitend van de Koning.
De minister-president is van het volk, iedereen kan het worden. Hetzelfde geldt voor de nog in te voeren President.

vrijdag 4 september 2015

Een tsunami aan vluchtelingen overspoelt ons land


De Hongaarse premier waarschuwt voor miljoenen vluchtelingen volgend jaar.
Niet langer een probleem maar een rampzalige situatie.
Halve maatregelen en overdreven menselijke praatjes schrijf ik hier niet op. Een oplossing op korte termijn is er niet, ze komen gewoon. Op lange termijn

dinsdag 1 september 2015

Video: Oranje-bewind grijpt hardhandig in bij protestactie tegen de Gouden Koets

Op de tentoonstelling van de Gouden Koets op paleis Het Loo was er vreedzaam protest in de vorm van teksten op een a4 tje. Het Oranjebewind reageerde wat overspannen op deze actie. Later boden ze opnieuw excuses daarvoor aan, wat ze eerder deden bij acties met protestbordjes van Joanna v. H en dhr. Maassen van het NRG in Utrecht en op de Dam.


Af en toe een paar seconden een chaotisch beeld, maar dat komt steeds weer goed.
Bron: Doorbraak.eu

Op 5 zaterdag september 2015 was er op het Museumplein in Amsterdam een protestacties van de actiegroep de Grauwe koets

beste mensen stop met die onnozele demonstraties. Wil je van die koets af of de Oranjes pesten, word dan LID van de Republikeinse Moderne Partij of DONEER de RMP, zodat we in de 2e kamer komen.
Daarmee is Nederland binnen de kortste keren van de Gouden Koets èn van de Oranjes af.


maandag 31 augustus 2015

Mediabericht 09/2015: de republikeinen tegen de orangisten


Republikeinse moderne Partij heeft je een video gestuurd: 'De republikeinen tegen de orangisten sept./2015'

klik op de afbeelding om af te spelen


Zelfs de orangisten willen de Gouden Eeuw en dus onze Republiek terug.
Het was Mark Rutte die deze merkwaardige voorkeur van de orangisten naar buiten bracht.
Leve de Republiek dan maar Mark.
Word lid van de Republikeinse Moderne Partij joh of doneer de RMP ruimhartig, dan is je wens zo vervuld.

Verantwoording
U ontvangt deze email beroepshalve, of omdat u in het verleden belangstelling toonde voor de Republikeinse Moderne Partij, dan wel u zich opgaf voor een ondersteuningsverklaring of onze nieuwsbrief.
Wilt u het niet ontvangen, klik hier(verwijderd)
  
Leve de Republiek!
Vr. gr.,
Ben v. Herwijnen, voorzitter van de RMP