HOOFDPAGINA      

woensdag 30 oktober 2013

De oranje PvdA pleit voor toestroom van asielzoekers in NL en we zitten al overvol

Nederland is overbevolkt en toch wil de oranjeclub PvdA de grenzen verder open voor asielzoekers.
In 2013 zullen naar verwachting 17.000 asielzoekers zich hier melden. Een explosieve stijging t.o.v. de 10.000 van 2012 en dan zwamt de oranjeclub PvdA over een eerlijke verdeling van de asielzoekers in Europa en onze grenzen nog verder openstellen voor asielzoekers. Nu zouden de zuidelijke landen er teveel voor opdraaien volgens de Oranje-PvdA. Blablabla.

donderdag 24 oktober 2013

Te pas en te onpas de term bananenrepubliek zelfs in VI van RTL7

Orangisten die zich met hun, toch eigenlijk achterlijke, erfopvolging boven de Republiek verheven willen voelen bezigen te pas en te onpas de term bananenrepubliek.
In het tv verslag van AZ tegen Karagandy in Kazachstan, werd melding gemaakt van de zoon van de President die in een hoog elftal zou spelen, omdat hij de zoon van de President is. Zo gaat dat in bananenrepublieken aldus de commentator.
Ja dat zal best allemaal, maar in het uitgedroogde pruimenrijk van de  Van Oranje Nassau-club zijn de mooie baantjes en hoge positie in de eerste plaats voor de familie Van Oranje Nassau en daarna voor hun naaste families en trouwe aanhangers. Kortom nog erger als in een bananenrepubliek.
In een republiek is het voordeel, dat er steeds een andere familie aan de beurt komt, om de voordelen van een President uit hun familie op te strijken en dat er nauwelijks tijd is om corruptie te ontwikkelen, omdat er na een of twee termijnen alweer een andere President zit.

zondag 20 oktober 2013

PvdA heeft de primeur met een primary in NL

Uitgerekend een oranje club wiens voorgangers trouw zweren aan Van Oranje Nassau, heeft de primeur in Nederland met een primary op zijn Amerikaans.
In Zoetermeer vond de eerste PvdA primary plaats waarbij leden van de PvdA en niet leden konden stemmen voor de nieuwe lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgens jaar. Het was daarmee tevens de eerste primary in Nederland, een primeur dus.

zaterdag 19 oktober 2013

Weer een inkomstenbelastingherziening op komst

Oranje gaat ons belastingstelsel maar weer eens omgooien. de plannen staan in het rapport van de commissie Van Dijkhuizen
De huidige wet inkomstenbelasting dateert van 2000 en trad in 2001 in werking. Het is natuurlijk weer het gewone getouwtrek waar de hoge inkomens proberen de lage te laten betalen en andersom. Het enige dat u, hoge en lage inkomens, hoeven te doen is de blabla overslaan en erop letten, dat u niet wordt genept door het Van Oranje Nassau-regime.
Het rondpompen van geld via toeslagen via de belastingdienst zou beperkt gaan worden. Wel, dat werd hoog tijd want dat heb ik vanaf het begin belachelijk gevonden.

woensdag 16 oktober 2013

Daklozenbeleid Nederland

Olivier Mareschal stuurde de RMP het volgende bericht:

DAKLOZENBELEID NEDERLAND
(met  voorbeelden van wat een van de schrijvers van dichtbij meemaakt)

Nederlandse steden weigeren zeven van de tien keer de opvang aan mensen die uit andere regio’s van het land komen, en krijgen dus geen onderdak. De gemeenten gaan te streng om met regiobinding. Dat wil zeggen, daklozen moeten aan een bepaalde regio verbonden zijn om aanspraak te kunnen maken op ondersteuning. Dit is in strijd met de wet. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vindt dat de opvang van daklozen moet verbeteren.  De Europese koepelorganisatie van de maatschappelijke opvang, FEANTSA, heeft een ‘collective complaint’ ingediend tegen de Staat der Nederlanden, en deze is ontvankelijk verklaard. De klacht richt zich tegen het gebruik van regiobinding als toegangseis voor de maatschappelijke opvang.

dinsdag 15 oktober 2013

Het Duitse systeem van zorgpremies overnemen

Het Duitse systeem van zorgpremies blijkt stukken effici├źnter dan Nederlandse. Daarom een pleidooi om dit Duitse systeem over te nemen.
In grote lijnen werkt het zo, 99% of 100% van alle verwachte zorgkosten worden uitgedrukt in een percentage van alle inkomens. Het zo berekende percentage wordt geheven over alle inkomens tot een maximum van bijvoorbeeld twee keer modaal en in een pot gestopt. Boven het maximum sluit men een particuliere verzekering.
De verzekeraars ontvangen voor hun verzekerden een bijdrage uit deze pot, rekening houdende met voorspelbare kostenverschillen tussen verzekerdenportefeuilles, voor zover deze samenhangen met verschillen in leeftijd, geslacht en gezondheid.

vrijdag 11 oktober 2013

11 okt. Kom-uit-de-kast-dag Van Oranje Nassau of de Republiek en een President

Kom-uit-de-kast-dag 11 oktober is buitengewoon geschikt om nu eindelijk eens voor de dag te komen, met wat u nou eigenlijk wil. Van Oranje Nassau of de Republiek Nederland met de minister-president die we al hebben en een gekozen President als staatshoofd.
Wij hebben alsmaar het idee, dat wel driekwart van Nederland de Republiek zou willen, maar er niet mee voor de dag durft te komen.
De Republikeinse Moderne Partij vangt u voor €12 per jaar op met al uw republikeinse gedachten en met een donatie mag u zich van ons ook republikein noemen.
Vergeet niet dat we, het Nederlandse volk, twee eeuwen lang de enige republiek op de wereld waren van 1588-1806. We waren zeer succesvol en wereldberoemd. Met de Republiek hebben we weer die ongekende status op de wereld, omdat alle thans bestaande republieken het van ons overnamen. 85% Van alle landen en 90% van de wereldbevolking heeft de Republiek..

U wilt vast niet langer bij dat excentrieke minderheidje op de wereld horen en daarom
word je LID van de Republikeinse Moderne Partij of DONEER je de RMP.
De RMP weet exact hoe het allemaal te realiseren.