HOOFDPAGINA      

woensdag 16 oktober 2013

Daklozenbeleid Nederland

Olivier Mareschal stuurde de RMP het volgende bericht:

DAKLOZENBELEID NEDERLAND
(met  voorbeelden van wat een van de schrijvers van dichtbij meemaakt)

Nederlandse steden weigeren zeven van de tien keer de opvang aan mensen die uit andere regio’s van het land komen, en krijgen dus geen onderdak. De gemeenten gaan te streng om met regiobinding. Dat wil zeggen, daklozen moeten aan een bepaalde regio verbonden zijn om aanspraak te kunnen maken op ondersteuning. Dit is in strijd met de wet. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vindt dat de opvang van daklozen moet verbeteren.  De Europese koepelorganisatie van de maatschappelijke opvang, FEANTSA, heeft een ‘collective complaint’ ingediend tegen de Staat der Nederlanden, en deze is ontvankelijk verklaard. De klacht richt zich tegen het gebruik van regiobinding als toegangseis voor de maatschappelijke opvang.

Volgens de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) zijn gemeenten wettelijk verplicht mensen zonder onderdak in ieder geval tijdelijk op te vangen. Dus van Bed, Brood en Bad te voorzien en dan via een persoonlijk traject te kijken of de mensen terug kunnen naar de regio met goede hulpverlening, dit noemt men de 'warme overdracht'.

In Arnhem zijn er afgelopen jaar 60 mensen geweest die te maken hadden met regiobinding, waarvan er 14 direct weggestuurd zijn. Dit is in strijd met de afspraak: 'niemand onvrijwillig op straat'. De gemeenten moeten hardere afspraken maken over de toegankelijkheid van hun opvang. Ook heeft de gemeente Arnhem plannen
 het kruispunt 's morgens te sluiten. De daklozen hebben dan geen inloop meer waar ze van een boterham met koffie kunnen genieten. Het beleid van de gemeente Arnhem gaat tegen de visie van de staatssecretaris in. Ook nu slapen de daklozen nog gewoon op straat. Op 21 oktober gaat de nachtopvang de Duif(het stoelenproject)open. Deze wordt gesloten in April. Ook een punt, is de opening of sluiting van de opvang, het hele jaar door af te laten hangen van het weer (in de lente en de zomer, kan het wel eens frisjes zijn). Hier is nog niks over bekend. Het is een goede zaak dit zo snel als mogelijk onder de aandacht te brengen. Daklozen hebben geen keus.  Alle voorzieningen worden aan banden gelegd, niet toegankelijk gemaakt of opgeheven.  Daklozen mogen niet de dupe worden van bezuinigingen en eigen regelgevingsbeleid van de gemeenten.  Navraag leert ook dat de 'warme overdracht' in de praktijk niet goed uitgevoerd wordt; soms wordt er alleen een treinkaartje geven en verder niks.
De SP heeft hier vorig jaar al twee keer vragen over gesteld, omdat wij de regiobinding ongewenst vinden. Deze tast namelijk de menselijke waardigheid aan en (kwetsbare) mensen vallen hierdoor vaak tussen wal en schip. De maatschappelijke opvang moet laagdrempelig zijn en er mogen geen toegangseisen gehanteerd worden.


Ook constateert de SP dat de doorstroming in de opvangvoorziening een knelpunt is: er moeten voldoende woningen komen om mensen uit de opvang te plaatsen. Tevens moet alles op alles gezet worden om uithuisplaatsing te voorkomen, daarom hebben we maandag j.k. (9 september) vragen gesteld aan het college van B&W. Het antwoord daarop stemde ons niet tevreden. Er werd gesteggeld met cijfers en het ontaardde in een welles-nietes-spelletje. Daarom dienen we aanstaande maandag (16 september) een motie in met de vraag om een uitgebreide evaluatie en cijfers.

------------------------
Dhr. Mareschal stuurt de RMP wel vaker alarmverhalen. Zijn emailadres is o.mareschal@online.nl

Ongeacht of het verhaal helemaal waar is, is mijn standpunt dat de opvang van daklozen prioriteit heeft boven opvang asielzoekers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten