HOOFDPAGINA      

donderdag 29 november 2012

Tègen een hogere zorgpremie voor ongezond levende mensen

Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de premie van mensen die ongezond leven omhoog moet kunnen. Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van onderzoeksinstituut NIVEL en een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) die onafhankelijk van elkaar zijn gedaan. Bron:Telegraaf.nl
/> Hier ben ik tegen.
Ongezond levende mensen leven in de regel toch al korter, laat men ze ook nog een hogere zorgpremie betalen leven ze nog korter. Sinds het overlijden van Drees, u weet wel de verpersoonlijking van de minister-president die zelf 102 jaar was toen hij in 1988 overleed, is het sociale gehalte van Nederland toch al enorm achteruit gehold, de saamhorigheid nagenoeg verdwenen en de differentiatie tot belachelijke proporties toegenomen.

woensdag 28 november 2012

Het oranje-regime ontaardt in een oranje anarchie

Telegraaf.nl meldt dat "De agent die afgelopen zaterdagochtend met zijn dienstwapen op perron 4 van station Hollands Spoor de 17-jarige Rishi Chandrikasing doodschoot, krijgt tal van doodsbedreigingen aan zijn adres. De Haagse politie neemt dit zeer serieus en laat weten dat de Rijksrecherche de intimidaties in het onderzoek meeneemt"
Ook collega's van de agent die schoot, welke hun werk lopen te doen rond het Hollands spoor in Den Haag, krijgen te maken met schelden en intimidatie.
Het is niet het eerste en zeker niet het laatste voorval waarbij de politie de klappen krijgt en bedreigd wordt. Ook het agenten op dezelfde wijze vervolgen en berechten als gewone burgers, tast het gezag en vooral de effectiviteit van het politie apparaat aan.
De misdadigers weten, dat de politie op eieren moet lopen om niet zelf vervolgd te worden in plaats van de misdadigers en maken daarvan in toenemende mate gebruik. Ook op dit hoofd onderdeel van de maatschappij, orde en gezag, faalt het oranje-regime volledig. Het oranje-regime is nu zelfs een oranje anarchie.
Het is hier geen Afghanistan en daarom wil de RMP de Republiek Nederland met een gekozen President, zodat we af zijn van dat Willem de Zwijger gedoe, waar niemand wat kan zeggen en iedereen zich achter iedereen verschuilt onder het achterhaalde mom van de ministeriële verantwoordelijkheid.
In de Republiek Nederland zal ik ervoor pleiten politieagenten anders te berechten en te bestraffen als gewone burgers, omdat zij namens òns een vuurwapen dragen om de misdaad te bestrijden, dat daarbij zo nu en dan wat fout gaat brengt hun beroep mee. 


dinsdag 27 november 2012

De eurozone en de EU leunen helemaal op Duitsland

Opnieuw gaan miljarden van eurolanden naar Griekenland, om de eurozone te redden. Iedereen is boos, de oranje Wilders spreekt van Markos Ruttos, maar daar heb je natuurlijk niets aan.
De echte kwestie is, dat de eurozone en de EU helemaal op Duitsland leunen en het is bijna onmogelijk voor Duitsland, dit vol te houden zonder zelf in grote problemen te komen, waarmee de euro alsnog valt.
De jongste overmaking van 43 miljard euro naar Griekenland, is zeker niet de laatste steunmaatregel voor het land van de stelling van Pythagoras.
De EU heeft blijkbaar een decennium lang zitten slapen terwijl Griekenland in die tijd tot een schuldenlast kwam van 175% van hun BNP.

maandag 26 november 2012

'Nog nooit zoveel broeikasgassen'

'
Te denken, dat de hoeveelheid broeikasgassen zomaar kan worden terug gedrongen, door kleine beetjes aan aangepaste leefwijzen en maatregelen in de vervuilende industrie is mijn inziens een utopie.

woensdag 21 november 2012

De eurozone en de EU blijven balanceren op de rand van doorgaan of vallen

Het lot van de eurozone en de EU ligt eigenlijk in handen van Duitsland. Tot dusver blijft Duitsland Griekenland en andere zwakke eurolanden steunen, maar ook voor Duitsland bestaat een break-evenpoint, waarop ze niet nog meer steun kunnen verlenen en daarmee zichzelf in de problemen brengen, waardoor de eurozone en de EU alsnog vallen.
Een hele complexe situatie en in die zin lieten de ministers van financiën van de eurolanden zich ook uit tijdens het laatste beraad over al of niet doorgaan met verdere steun aan Griekenland. Vanwege de complexiteit is de beslissing uitgesteld en hangen er nog steeds donkere wolken boven de EU.

zaterdag 17 november 2012

Oranje/Plasterk wil weer rommelen aan de basis van ons land

Oranje/Plasterk wil Noord-Holland Utrecht en Flevoland bij elkaar vegen. De provincies vormen nog altijd de basis van Nederland en daar ga je niet mee rommelen. Weg met Van Oranje Nassau weg met Plasterk, want die heeft trouw gezworen aan van Oranje Nassau, kortom weg met het hele oranje-regime, tijd voor de Republiek. Steun ons, want oranje-regering nr. 7 sinds de RMP bestaat haalt de 4 jaar ook weer niet. De zeven Provinciën waren het ontstaan van Nederland en onze eerste republiek van 1588-1648. De Republikeinse Moderne Partij in dan ook vurig voorstander van het behoud van onze provincies.
Hecht u aan uw provincie? Word Lid van de RMP of href="http://www.republikeinen.org/bgdonatie.php">doneer.

woensdag 14 november 2012

De Republikeinse Moderne Partij biedt duidelijkheid

  1. Met een donatie via een sms'je op je mobiel, sms GO RMP naar 3010 €1,50 p.v.b
  2. Via een eenmalige donatie per bank
  3. Via een contante donatie, bel de voorzitter 073-5997253 of 0618878673
  4. Met een lidmaatschap van €12,- per jaar.

Bent u officieel en aantoonbaar republikein. Daarmee komt u uit voor uw politieke geaardheid.

donderdag 8 november 2012

Inkomens boven de €100.000 moeten niet zo zeuren over de inkomensafhankelijke zorgpremie

Geld kún je alleen maar halen waar het zit. N
u heeft het CPB berekend, dat een huishouden met tweeverdieners die allebei twee keer modaal verdienen, maximaal 6500 euro per jaar inleveren door de inkomensafhankelijke zorgpremie. De berekening van het CPB is exclusief compenserende maatregelen als een belastingverlaging en een arbeidskorting niet meegenomen. Genoemde €6500 zal dus lager uitvallen. Netto levert genoemde inkomensgroep ongeveer 7 tot 8 % in, maar ik heb aan pensioen al meer ingeleverd. Sinds 2008 is mijn pensioen al niet meer geïndexeerd en is daardoor al 10% in waarde gedaald. Over 2 jaar ontvang ik mijn eerste pensioen en het ABP is voornemens om in 2013 de pensioenen met 7% te verlagen. Ik lever dus al het tweevoudige in van de genoemde tweeverdieners met een inkomen van €140.000 of meer. Inkomens boven de €100.000 moeten dan ook niet zo piepen en gewoon meebetalen aan de ellende die het oranje-regime heeft veroorzaakt.

Agent doet zijn werk en hem wordt poging tot doodslag ten laste gelegd

Een agent in Ravenstein schiet na een achtervolging van 65 km een vluchtende verdachte neer en wordt vervolgens vervolgd voor doodslag. Op deze wijze kan de politiek inderdaad beter binnen blijven zitten en dat doen ze dan ook in grote getale.
Voor de politie moet een andere wet gelden als voor gewone burgers waar het gaat om toepassen van geweld, omdat hun beroep nu eenmaal geweld en vuurwapen gebruik meebrengt.
Agenten die ten onrechte geweld gebruiken of hun vuurwapen gebruiken, moeten niet vervolgd kunnen worden voor doodslag, omdat hun beroep nu eenmaal optreden met geweld meebrengt. Het wordt zelfs van hun geëist door de bevolking en de politiek.

woensdag 7 november 2012

President Obama is in NL 10x zo populair als mevr. Van Oranje Nassau.

En toch heeft de RMP nog geen 100 leden en nauwelijks geld. Hoe gek kan het zijn.
Het Nederlandse volk blijft ´s nacht opzitten om Barack Obama te zien winnen van Mitt Romney.
85% Van het Nederlandse volk gaf namelijk de voorkeur aan Obama, maar lid worden van de Republikeinse Moderne Partij, ho maar. Het is voer voor psychologen.
Aan ons kan het niet liggen, want we zijn bijna even aardig als Obama én we weten exact hoe we de Republiek Nederland moeten realiseren.

Video: Barack Obama overwinningsspeech 2012 presidentsverkiezingen


Barack Obama, van harte gefeliciteerd met je grootse overwinning!!!
Ook deze video bewijst maar weer, Barack Obama's vermogen tot speechen doet niet onder voor Ronald Reagan. Als ik ook in deze video weer de blijheid zie die Barack Obama bij zijn aanhang teweeg brengt en de hoop die hij hen geeft voor de nabije toekomst, denk ik, ze hebben de juiste President gekozen. Ook zijn vrouw Michelle doet het fantastisch wat mij betreft en maakt haar bijnaam first lady helemaal waar.
Barack Obama is gedeeltelijk opgegroeid in Indonesië, onze voormalige kolonie, die in 1949 onze vroegere Republiek heeft overgenomen van het oude moederland en dat schept toch een extra band met Barack Obama.
Leve de Republiek.

dinsdag 6 november 2012

De Amerikaanse presidentsverkiezingen 2012 in één video

Wat zouden u en ik graag een President in Nederland hebben. Ik ben er klaar voor. U ook? Word Lid van de Republikeinse Moderne Partij of doneer.

maandag 5 november 2012

RTL verslaat de NOS, doet journalistiek leuke dingen maar vergeet nog wat

Bij de eerste openbare oranje-beëdiging heeft RTL de NOS verslagen. RTL was er wel tijdig bij om de beëdiging uit te zenden, de NOS niet en voor de NOS moest het nog een keer worden overgedaan. Bravo RTL.

Eerder scoorde RTL goed met het boven water brengen van veel ergere gevolgen voor de koopkracht dan het VVD/PvdA akkoord vermeldt, veel te hoge en valse declaraties van bewindslieden en met belachelijk  hoge uitgaven van belastinggeld voor de Groene Draeck, de zeilboot van mevrouw Van Oranje Nassau. Allemaal bravo, maar voor echt goed journalistiek werk ontbreekt er nog wat.

Video: de openbare oranje beëdiging van ministers en staatsecretarissen

Mevrouw was een beetje gefrustreerd
Mevrouw Van Oranje Nassau wist zich bijna te onttrekken aan de aangekondigde eerste openbare beëdiging van ministers. Zij manipuleerde de procedure zo, dat het al gebeurd was voordat NOS-tv klaar was voor opnamen. RTL was er wel tijdig bij. Mevrouw moet er mee instemmen, dat het voor de NOS-tv nog een keer werd overgedaan. Mevrouw noemde dit een toneelstukje en daarmee maakte mevrouw meteen haar frustratie over de openbare beëdiging openbaar.
Overigens stelt een oranje-eed niet veel voor, want mevrouw zelf zweerde trouw aan de Grondwet, weigert vervolgens artikel 74 lid 1 eerste zin uit te voeren en dat is plichtsverzuim. Zo u weet, het betreft het voorzitten van de Raad van State op één dag per week.

De RMP gaat deze eed niet afleggen

Zodra de RMP een of meer zetels haalt in de Tweede Kamer eist de RMP deze zetels op en weigert de RMP deze eed af te leggen. De RMP kan dit maken, omdat in artikel 2 van onze legale statuten, notarieel opgemaakt en geregistreerd naar Nederlands recht, staat dat de doelstelling van de partij is een parlementaire republiek met een gekozen President.
Wijzigt het Van Oranje Nassau bewind niet uit zichzelf deze Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal zodanig, dat de RMP geen trouw hoeft te zweren aan Van Oranje Nassau, zal de RMP naar de rechter stappen om de op democratische en legale wijze behaalde zetels zonder deze eed op te eisen.
Geen enkele rechter zal tegen alle internationale en nationale druk, van de VN en de EU de de RMP dwingen tot genoemde eed van trouw aan Van Oranje Nassau en aan het statuut van het 'koninkrijk, omdat deze contra is aan de wettelijke statuten van de partij. De rechterlijke macht zal dus RMP ontheffen of bepalen dat de wet gewijzigd behoort te worden, zodanig dat de RMP geen eed van trouw hoeft af te leggen aan Van oranje Nassau of het statuut, doch alleen van zuivering en trouw aan de Grondwet.Opmerkingen
De Grondwet schrijft niet voor dat ministers en leden van de Staten generaal trouw zweren aan mevrouw Van oranje Nassau en aan het statuut van hun 'koninkrijk'
Wel is het zo dat de Staten Generaal, de 1e en 2e kamer, zich heeft laten verleiden door Van Oranje Nassau een wet aan te nemen waarin beide bepalingen wel zijn opgenomen.
Een gewone wet wordt aangenomen en kan ook weer worden ingetrokken, met een gewone meerderheid. De Grondwet wordt aangenomen met 2/3 meerderheid in de 1e Kamer en, met tussentijdse verkiezingen, twee keer een 2./3 meerderheid in de Tweede Kamer.

zaterdag 3 november 2012

PowNed presenteert: President Ben

PowNed presenteerde de afgelopen week:

President Ben


Het is geen grapje klik hier of op het plaatje

Het leverde de partij een boost aan bezoekers op op onze website, op ons YouTube kanaal De Republiek en op dit Blog.

vrijdag 2 november 2012

De oranje VVD'ers willen niet betalen

Grote opstand binnen de oranje VVD. Het is een gegeven, dat overwegend volk met een modaal of boven modaal inkomen lid is van de oranje VVD of op de oranje VVD stemmen. Het minder welgestelde volk is lid van de PvdA of SP en stemt ook op die oranjeclubs.
De oranje middenpartij CDA is geminimaliseerd en het oranje D66 wil middenpartij zijn maar komt niet verder dan ludiek gezwam over vlees noch vis.
Jarenlang hebben alle oranjeclubs in de Eerste en Tweede kamer ongegeneerd hun zakken gevuld met euro's Ze konden dat doen in ruil voor hun eed van trouw aan mevrouw Van Oranje Nassau. Nu het geld op is en ze grote schulden hebben gemaakt om hun zakken te vullen, krijgen ze ruzie over wie er nu moet gaan betalen.

donderdag 1 november 2012

De politie heeft het drukker met Oranje en zichzelf dan met het oplossen van misdaden

Er worden steeds minder misdaden opgelost schrijft telegraaf.nl en dat moet anders. De RMP hecht waarde aan orde en gezag op een wijze die past in deze tijd.

Voor de juiste orde en veiligheid het Duitse systeem overnemen van twee soorten politie en nauwelijks vergaderen. Een categorie agenten, die worden opgeleid in vechtsporten, verdedigings- en aanvalstechnieken en leren schieten. Deze bevinden zich de gehele dag op straat. Een tweede categorie welke leren administreren, verhoren afnemen en het in bewaring nemen en hebben van arrestanten. Deze bevinden zich de gehele dag op het bureau.