HOOFDPAGINA      

dinsdag 29 november 2011

President Obama dankt het presidentschap mede aan onze Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Van 1776 tot 1783, in de onafhankelijkheidsoorlog, hebben de Amerikanen de Britten verdreven en werd door Jefferson een Grondwet opgesteld, waarvoor onze Unie van Utrecht en onze daarop gebaseerde Republiek der 7 Verenigde Nederlanden, tot voorbeeld diende.
In 1789 werd in Amerika de eerste President ter wereld geïnstalleerd, George Washington. President Obama noemde Nederland, in zijn gesprek met Mark Rutte vandaag, "de belangrijkste bondgenoot van de VS" en dat is zo en is ingegeven door het feit, dat de VS het eerste land waren, dat onze republiek van toen overnam, inclusief een vertaling van de naam, waarna 90% van de wereld volgde. Eerst was er de republiek, onze republiek en toen pas de eerste President op de wereld. Onze republiek van toen is dus het belangrijkste fundament onder het presidentschap van Barack Obama en dat zal hem geïnspireerd hebben tot de uitspraak "geen belangrijker bondgenoot dan Nederland".

maandag 28 november 2011

De Nederlander begint zwaar af te wijken van andere Europese landen en de VS

De Nederlander kijkt zich suf naar het journaal en nieuwsuitzendingen van RTL. Ze kijken 100 minuten per week naar nieuwsuitzendingen, 20 jaar geelden was dat 60 minuten. De Nederlander begint een beetje achterlijk gedrag te vertonen, door naar nieuwsuitzendingen te blijven kijken terwijl hetzelfde nieuws al de hele dag op Internet heeft gestaan. In alle andere Europese landen hebben ze dat allang begrepen en hun kijkgedrag aangepast door minder te kijken naar nieuwsuitzendingen, voor de Verenigde Staten geldt hetzelfde.

zondag 27 november 2011

De Grieken en de Katholieken kun je niet zo maar laten barsten

Worden de ontwikkelingen louter economisch beschouwd, ben je snel geneigd te stellen dat een Noordwest Europese unie met een eigen munt het beste is. Bij nadere beschouwing is het echter niet zomaar mogelijk om de Grieken en de Katholieken te laten barsten. En wel, omdat nog altijd de Grieken en Romeinen de basis vormen van onze beschaving en Italië nog altijd het Vaticaan huisvest, het centrum van het Katholicisme. Het Katholicisme is nog altijd de grootste godsdienst al zit de Islam op de hielen.
Op basis van deze gegevens is het voornemen van het IMF om Italië te steunen met 600 miljard te verantwoorden. Het leven bestaat niet alleen uit economie ten slotte, al moeten we wel blijven eten en drinken anders kun je ook niet meer geloven.

De teller van onze nationale staatsschuld

zaterdag 26 november 2011

Wilders heeft gelijk: gegeven onze overbevolking moet de EU Nederland een uitzonderingspositie verlenen voor immigratie en asielzoekers

Wilders is binnen de oranje gelederen de enige, die ageert tegen de instroom van steeds maar weer meer immigranten en asielzoekers en dat verdient steun. Nu noemt Wilders het EU beleid op dit punt "bagger", wat populair klinkt, maar praatjes vullen geen gaatjes. Het nadeel is, dat Wilders vaak bakzeil haalt zodra het er op aan komt en dat dreigt ook nu weer. Hij dreigt met intrekken van zijn steun aan Oranje/Rutte als Oranje/Rutte niet bezuinigt op ontwikkelingshulp. De kwestie van toestroom van immigranten en asielzoekers komt daar nog eens bovenop aldus Wilders.

donderdag 24 november 2011

Door het verdwijnen van de gletsjers kunnen onze grote rivieren droogvallen

De klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen voor de stijgende zeespiegel. De gletsjers verdwijnen of worden steeds kleiner en daardoor zakt het waterpeil in onze grote rivieren nu al tot een niveau waarop scheepvaart al heel moeilijk wordt. Iedereen kan begrijpen, dat als de gletsjers zijn gesmolten of voor driekwart zijn gesmolten onze rivieren nagenoeg geheel kunnen droogvallen. Het water zal ten minste zodanig zakken, dat scheepvaart met enige diepgang niet langer mogelijk is. In Zuid-Amerika zijn al landen waar grote rivieren geheel zijn droog gevallen door het smelten en daarmee verdwijnen van de gletsjers.

dinsdag 22 november 2011

Binnenkort hebben we Internet op TV zijn we meteen van ons achterhaalde omroepbestel af

Samsung is met Google ver gevorderd met een TV met Internet, zodat je in je luie stoel video's, nieuwssites en allerlei Internet zenders, die zich zullen gaan aandienen, kunt bekijken en actief kunt zijn op sociale
media. De TV zal daarmee over een aantal jaren een verouderd medium zijn.
De fusieplannen die nu gelanceerd worden door Oranje/Van Bijsterveld zijn daarom niet de moeite waard om nog veel aandacht aan te schenken. Voor het gebakkelei over de plannen binnen de oranjeclub, geldt hetzelfde, niet meer de moeite waard.

maandag 21 november 2011

Het bang maken met een oorlog als de EU uiteenvalt

Eerst waarschuwde Angela Merkel voor een mogelijke oorlog als de EU uiteen zou vallen en nu wordt ze gevolgd door de Poolse minister van Financiën Jacek Rostowski . Ook de oranje Nederlandse politici laten zich graag uit over een oorlog als de EU uiteenvalt. Van de oranje Nederlandse politici is het zeker bangmakerij van de anderen zou ik het niet weten. Valt de EU uiteen in deze vorm, zal er zeker een andere unie of meerdere unies voor in de plaats komen. te denken valt aan een Noord West Europese Unie en een zuidelijke Europese unie. Frankrijk zal zeker toetreden tot de eerste en Frankrijk en Rusland zijn de enige landen in Europa met een arsenaal atoombommen.

zaterdag 19 november 2011

Waar blijven de media die de Republiek Nederland steunen?

De Telegraaf maakte, voorzover mij bekend, voor het eerst in de 11 jaar dat de RMP bestaat in een artikel melding van de Republiek der Nederlanden. Het staat in een verhaal naar aanleiding van de 400 jarige betrekkingen met Turkije, op telegraaf.nl.
Het blijft vreemd, dat in een land dat van 1588-1806 de enige republiek op de wereld was, ze noemden ons toen ook gewoon "De Republiek"", geen enkele krant, radio of TV station de Republiek Nederland omarmt en steunt met publicaties en uitzendingen. Alle media zijn van licht oranje tot lichtgevend oranje en dat is raar. In peilingen zegt 25% tot 50% voor de Republiek te zijn, afhankelijk van de vraagstelling en dan is het vreemd, dat de media, of moet ik schrijven de oude media, geen enkele aandacht besteden aan de republikeinen in Nederland en onze eeuwenlange republikeinse historie.

Voor Occupy' ers bestaat al een uitstekend politiek platform

Het wordt buiten te koud voor actie en bovendien gaat de gemeente Den Haag de Occupy' ers bestrijden met procedures, die voor iedereen gelden dus ook voor Occupy' ers. Niets aan de hand, Occupy' ers. In Nederland bestaat sinds 14 september 2000 de Republikeinse Moderne Partij, de eerste republikeinse partij in onze geschiedenis. U problemen tegen de maatschappij, macht bankiers, graaicultuur en het uitwonen van de aarde, zijn geheel terecht en de RMP is het daar helemaal mee eens. De statutaire doelstelling van de RMP is de Republiek Nederland met een President, al het overige moet nog worden ingevuld door de leden, maar die hebben we nog niet genoeg om een compleet programma in te vullen. Voor €12,- per jaar, het wettelijke minimumbedrag, ben je lid van de RMP en kun je alle bezwaren tegen de huidige maatschappij verwoorden in het partijprogramma.

dinsdag 15 november 2011

Nederlands-Duits renteverschil loopt op naar 3/4% en dat betekent naderend groot onheil voor ons land

Wie nu nog denkt, dat het goed komt met de eurozone en de EU is of een enorme optimist of een enorme domkop, want opnieuw is er een alarmerend signaal en het betreft ons eigen land, dat inmiddels gevaar loopt. Het renteverschil met Duitsland is opgelopen en bedraagt nu 3/4%. Nederland betaald 2,4% en Duitsland nog maar 1,78%.

zaterdag 12 november 2011

De President van Italië, Giorgio Napolitano, in de schijnwerpers

De President van Italië komt in beeld nu het land in crisis verkeerd en Berlusconi gaat aftreden. Het is de normale procedure waar de President de partijleiders ontvangt om te beslissen hoe en met wie als regering Italië doorgaat. In Nederland komt in zulke situaties mevrouw Van Oranje Nassau in beeld, maar dat kan beter met een President. Een President hoeft niet geheimzinnig te doen en kan zeggen wat hij meent te moeten zeggen, zonder dat een lagere politicus hem de mond snoert.
Bovendien is er geen discussie over het gegeven, dat een nieuw kabinet het beste door de President gestart kan worden door het aanstellen van een formateur of meteen een premier, in Nederland de minister-president. In Nederland kan de Tweede Kamer een formateur of kandidaat minister-president kiezen, die daarna door de President en de kandidaat zelf wordt aangesteld in een Presidentieel besluit.

vrijdag 11 november 2011

Sinds 1848 is er al geknoei met de Raad van State

(Telegraaf,nl lezers: in dit artikel was abusievelijk een link opgenomen naar het verkeerde artikel op telegraaf.nl, dus sluiten de onderwerpen niet op elkaar aan)
Het rommelt weer rond de RvS. In 1848 is het gerommel met de Raad van State al begonnen. De Grondwet van Thorbecke werd ingevoerd, nadat Willem II bang was geworden vermoord te worden en na een nachtje slapen alle macht afstond aan het volk. Het werd in de praktijk gebracht door genoemde Grondwet van Thorbecke, waarin de ministers verantwoordelijk werden en de koning onschendbaar werd. Bovendien werd de koning nog slechts gedoogd, maar dat staat niet in de Grondwet. In documenten uit die tijd is dat nog wel terug te vinden, zie Collegenet.nl.

Wilders blaast met onderzoek naar terugkeer gulden de eurozone en de EU op

Het was al bekend, dat er in de wandelgangen gesproken werd over het einde van de eurozone en de EU, maar nu Wilders in Nederland naar buiten treedt met een statement over een onderzoek naar de terugkeer naar de gulden is het hek van de dam. Er waren nog weinigen die geloofden in een toekomst voor de eurozone op deze wijze en de EU in deze vorm, dat zullen er nu nog veel minder zijn. Wilders is bekend in Europa door zijn haat jegens de Islam en alles wat ermee samenhangt, dus heeft het statement dat hij nu maakt met de terugkeer naar de gulden, invloed op de stemming in de EU ten aanzien van de euro.

donderdag 10 november 2011

Tijdens onze Republiek schoot de VOC op alles wat haar schepen aanviel

Oranje/Opstelten gaat reders vervolgen, die gewapende beveiligers op hun schepen inzetten tegen piraten. Belachelijk. Bijna alle Europese landen staan gewapende beveiligers tegen priraten toe op hun koopvaardijschepen en oranje/Opstelten gaat het Nederlandse volk vervolgen, dat zijn bezit beschermt. Nogmaals belachelijk voor een land dat groot werd met onze Republiek(1588-1806) en de door onze Republiek uitgevonden eerste naamloze vennootschap op de wereld, de Verenigde Oost Indische Compagnie. De VOC was tijdens onze Republiek berucht en wereldberoemd. De VOC schoot op alles en iedereen die haar schepen aanviel. En dat land, waar Oranje tegenwoordig de dienst uitmaakt, zo lang het nog duurt, dat land verbiedt nu haar eigen volk zijn bezit te verdedigen.

Voor het eerst ziet Jolande Sap het goed

Rutte is een opgeblazen oranjebal, die internationaal niet serieus wordt genomen, of woorden van gelijke strekking uitte Jolande Sap, volgens telegraaf.nl Overigens vindt ze Jan Kees de Jager ook een bal gehakt of zoiets.
Dan denk je meteen, dat is voor het eerst dat Jolande Sap de dingen goed heeft gezien. Rutte mist de statuur voor zijn functie. Volgens de Grondwet is het de functie van minister-president, maar mevrouw Van Oranje Nassau kan niet tegen dat woord president dus noemt oranje-politiek Den Haag de minister-president premier en noemt Rutte zichzelf bij voortduring premier. Rutte woont ook niet in het Catshuis, want dat vindt zijn mevrouw ook niet goed.

woensdag 9 november 2011

De EU is een grote puinhoop aan het worden

Het is bijna niet meer bij te houden, de Europese schuldencrisis. Gelukkig staat er een overzicht van de schuldencrisis met tijdlijn op Wikipedia. Ierland, Portugal, de grote klapper tot dusver Griekenland en nu is Italië aan de beurt met een rendement voor beleggers op Italiaanse staatsobligaties van ver boven de 7%. Het betekent dat in Italië de neergang is ingezet. Italië is een zodanig groot land, dat de rest van de eurozone niet in staat zal blijken Italië te redden van de ondergang. Het wordt nu toch echt eens tijd, dat er betaald gaat worden door degene die de grote schulden gemaakt hebben. Wie zijn gat brand moet op de blaren zitten en je moet het geld halen waar het nog zit.

dinsdag 8 november 2011

'Cowboy' verhalen over Suriname

In 1986 toen Lubbers de 'premier' van Oranje was, zo noemt Van Oranje Nassau en hun club de minister-president, zou Nederland met de Amerikanen overwogen hebben Suriname binnen te vallen om de Nederlanders die daar verbleven te beschermen. Tenminste, dat heeft de regering Oranje/Rutte aan de Tweede Kamer geschreven, meldt Telegraaf.nl. Even verderop staat in het artikel; "het kabinet heeft destijds met een aantal fractievoorzitters” over de plannen gesproken. En dat is heel wat anders, dan hebben besproken met de Amerikanen om gezamenlijk Suriname binnen te vallen. De oranjeclub heeft te veel cowboy boeken boven hun stand gelezen denk ik, al is het mogelijk dat er in het informele circuit de mogelijkheid is geopperd.

zaterdag 5 november 2011

De republiek Griekenland heeft ook nog een President

Bijna onafgebroken is premier Papandreou in beeld, zodra het gaat om Griekenland, maar het land heeft ook nog een President. In Nederland spreekt dan al snel van een ceremoniële President, maar Nederlanders hebben nog niet zo veel verstand van president.
De President van Griekenland is gewoon het staatshoofd en er wordt geen wet ingevoerd zonder dat de handtekening van de President eronder staat. Hoe het exact geregeld is in Griekenland is mij niet bekend, maar het is best mogelijk, dat de President ook nog een vetorecht heeft of een beperkt vetorecht en het parlement kan ontbinden. Een President kan maar beter niet worden onderschat.
De President van Griekenland, Karolos Papoulias,  is 82 jaar oud.
Uiteindelijk moet er toch de President van Griekenland aan te pas komen om door te kunnen met het land, in deze crisistijd.
De President van Griekenland komt met een verklaring

Over 10 jaar hebben we de Republiek Nederland

Bondskanseliere Merkel blikte vooruit en stelde, dat de eurozone en de EU 10 jaar erover zullen doen om weer een beetje te herstellen van de schuldencrisis. Zou best kunnen. Het kan ook zo gaan, dat de EU en euro instorten en dat we over 10 jaar de West-Europese unie hebben en een Zuid-Europese Unie, ieder met een eigen munt.
Wat over 10 jaar zeker zal bestaan is de Republiek Nederland. Het gaat namelijk weer helemaal fout met onze bevolkingstoename. Sinds de oranje Wilders/PVV de regering Oranje/Rutte gedoogd is het aantal asielzoekers weer enorm gestegen t.o.v. de tijd kort na Fortuin en nu stijgt ook de immigratie weer explosief.

vrijdag 4 november 2011

Oude Facebook comments van dit Blog verdwenen

Het modereren van op dit Blog geplaatste Facebook-comments was een probleem. De reacties van bezoekers waren niet zichtbaar in de Facebook moderation tool. Tijdens het oplossen van dit probleem, moest ik de app van dit Blog in Facebook verwijderen en opnieuw aanmaken en een social plugin voor Facebook-comments opnieuw installeren in de code van dit Blog. Daarna bleken alle tot dusver op dit Blog geplaatste Facebook-comments verdwenen, waarvoor mijn excuses aan degenen die de reacties plaatsten.
De problemen zijn opgelost, dus ga ongeremd uw gang met het plaatsen van uw reacties in de Facebook-box onder elk artikel op dit Blog.

donderdag 3 november 2011

De EU danst de Griekse Sirtaki

Het land van de Sirtaki. De oudste democratie op de wereld was Athene in de Griekse oudheid. De eerste republiek op de wereld was in Corinte in de Griekse oudheid. Het is nog al wat, Griekenland. Nog altijd de basis van onze Europese beschaving en nu gaat alles fout met Griekenland. Papandreou wilde een referendum en dat was heel logisch in mijn visie, maar zijn mede politici zien dat niet zitten en zullen zelf wel even beslissen wat goed is voor hun en het Griekse volk. Welja, alles kan ten slotte.

dinsdag 1 november 2011

Het is moedig van Papandreou om een referendum over het EU akkoord te organiseren

Democratie is afgeleid van het Griekse demos(volk) en krateo(heersen). De oudste democratie was in Athene in de Griekse oudheid. Logisch dus dat premier Papandreou met een referendum voor de dag kwam om het volk te laten beslissen wat het beste is voor Griekenland in de gegeven zeer complexe situatie. Hij, Papandreou, doet niets anders dan terugvallen op zijn eigen historie.