HOOFDPAGINA      

zondag 27 februari 2011

GroenLinks bazelt over ceremoniële rol Oranje

Volgens GroenLinks is mevrouw Van Oranje Nassau straks niet meer het hoofd van de regering. Daarmee hoeft het staatshoofd geen wetten meer te ondertekenen en is hij of zij niet langer voorzitter van de Raad van State. Bron Telegraaf.nl
Een idioot plan van GroenLinks, want zodra ze Van Oranje Nassau niet aan het hoofd van de regering willen, kiezen ze eigenlijk voor een President aan het hoofd van de regering, omdat je nu eenmaal iemand aan het hoofd van de regering moet hebben. In het GroenLinks verhaal wordt echter nergens gerept over een President. Een onzin verhaal voor de publieke tribune, onderling oranje gestoei zo we dat al twee eeuwen kennen. Een verhaal waarvan ze nu al weten, dat het hun toch niet lukt, omdat ze voor hun plannen de Grondwet moeten wijzigen en de daarvoor nodige 2/3 meerderheid in de Eerste en Tweede kamer is er niet. Er is, tot nu toe, slechts een gewone meerderheid in de Tweede Kamer voor inperking van de macht van Oranje.
Nee, Groenlinks het is nu voor het echte. Wil je Oranje weg hebben, steun je de RMP voor de Republiek Nederland en mij voor het eerste Presidentschap van de Republiek Nederland.

zaterdag 26 februari 2011

Een President kan vrijuit spreken

Waarom nog langer moeilijk doen met de Oranjes en de ministeriële verantwoordelijkheid. Telegraaf.nl Kies gewoon een President die verantwoordelijk is voor zijn eigen doen en laten en alle problemen zijn de wereld uit. Doet hij of zij dingen fout kan hij zo worden afgezet en een andere President worden gekozen.
We worden een beetje moe van dat voortdurende gezeur over de Oranjes. "Zij mag niets zeggen en zij kan er allemaal niets aan doen". Onzin. Mevrouw Van Oranje Nassau mag zeggen wat zij wil alleen zij durft niet en dat is zo sinds 1848 toen Willem II bang was vermoord te worden en onder die druk alle macht afstond aan het volk. Te vergelijken met Noord-Afrika nu. Thorbecke regelde dat in 1848 via de ministeriële verantwoordelijkheid in de Grondwet. Het ging 150 jaar goed, maar nu werkt het niet meer. Een voortdurend gezeur onderling binnen het oranjeregime over wie nou de baas is, mevrouw Van oranje Nassau of de minister-president en ministers. Het kan zo niet langer. Iemand die de hoogste politieke gezagsdrager wil zijn in een land, kun je niet verschonen van alle verantwoordelijkheden, die daar nu eenmaal bij horen. Nederland moet de consequente lijn doortrekken en na de minister-president, in gevoerd in 1945, nu doorzetten naar een door het volk gekozen President. De RMP is helemaal klaar voor de Republiek Nederland en ik ben helemaal klaar om de eerste President te worden. Steun de RMP en mij, kunt u daarna zelf President worden.

donderdag 24 februari 2011

Bedreigingen binnen de oranje gelederen

Oranje en hun aanhang hameren er voortdurend op, dat een koninkrijk zo stabiel zou zijn. Nou, vergeet het maar. Alle koninkrijken die er nog over zijn verdwijnen langzaam maar zeker voor republieken en de republieken blijven allemaal bestaan. De republiek is dus de stabiele regeringsvorm. In de VS hebben ze nooit een kabinetscrisis en in Nederland en België aan een stuk door.
Binnen het oranjekamp staan ze elkaar bovendien naar het leven. Op 30 april 2009 was er de aanslag in Apeldoorn en die werd niet gepleegd door de RMP, nu worden er binnen het oranjekamp zware bedreigen geuit tegen medewerkers van de VARA, naar aanleiding van de cartoon over de door Wilders gelanceerde 'tuigdorpen'. Zo erg dat De Joop de cartoon heeft verwijderd. De conclusie is, dat ze binnen het oranjekamp elkaar niet kunnen luchten of zien.
Politiek gaat niet altijd in vrede, maar elkaar binnen één stroming naar het leven staan, duidt op grote verdeeldheid en frustratie. De PvdA en de PVV zijn beide monarchistisch aangelegd en steunen Van Oranje Nassau.
Ziet u niets in het oranjekamp, waar ze elkaar bedreigen, stap over op de RMP met de Republiek Nederland en de minister-president en een door het volk gekozen President. Voor €10 per jaar bent u lid en doneren kan al vanaf €1,-.

woensdag 23 februari 2011

De Jaap ruikt opstand in Nederland

Het bekende Blog De Jaap is een satirische opstand met een serieuze ondertoon gestart, ingegeven door het succes van Facebook en Twitter tijdens de opstanden in Egypte en Libië. Via hashtag #22februari is het te volgen op Twitter.
Elke actie tegen het oranjeregime is meegenomen. //

zaterdag 19 februari 2011

De ministeriële verantwoordelijkheid is uit de vorige eeuw

Opnieuw blijkt maar weer eens hoe vreemd het huidige oranjeregime manoeuvreert om iemand die het staatshoofd wil zijn te behandelen of het een klein kind is. Bij mij trekken de tenen krom in mijn schoenen bij het lezen van dit soort berichten. "Zij had meer willen zeggen, dan ze heeft gezegd in haar kersttoespraak" beweert iemand uit de nabije omgeving van mevrouw Van Oranje Nassau.
Het Nederlandse volk leeft in een land, waar degene die het hoogste politieke woord zou moeten spreken wordt bevoogd door de ministers. In Nederland doet dat de minister-president, maar het kan iedere minister doen, want de huidige Grondwet zegt, de ministers zijn verantwoordelijk.
In de nieuwe eeuw en met het bestaan van de Republikeinse Moderne Partij voor de republiek en een President kun je dat niet meer verkopen aan het Nederlandse volk. Laat vallen, dit achterhaalde gekunstelde deel van onze geschiedenis en ga met mij over op de Republiek, met de minister-president gekozen door de Tweede Kamer en de President gekozen door het volk. Gewoon een staatshoofd dat zijn mond open kan doen zodra hem of haar dat goeddunkt en die zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar doen en laten. Gaat een President over de schreef, wat zeer zelden voorkomt in West-Europa, stort niet het hele systeem in, maar wordt de President afgezet door de Staten_Generaal, wordt een nieuwe President gekozen door het volk en gaat alles weer gewoon door.
De ministeriële verantwoordelijkheid dateert uit de tijd van Thorbecke, in 1848 kon men er mee vooruit, maar nu werkt het niet meer. Het is nu eerder een belachelijke toestand. Tijd voor de Grondwet van de Republiek Nederland.

vrijdag 18 februari 2011

De republiek der Zeven Provinciën nog altijd de basis van Nederland

De provincies moeten vooral blijven bestaan. Gelukkig is driekwart van het Nederlandse volk het met mij eens blijkens een TNS/NIPO enquête. Op zich niet zo gek, want de Republiek der Zeven Provinciën was eigenlijk het begin van ons land en we gaan onszelf natuurlijk niet opheffen.

//

donderdag 17 februari 2011

In Egypte begon het ook met een demonstratie

Volgens telegraaf.nl hebben 10.000 demonstranten zich verzameld op het Malieveld. Ze demonstreren tegen de bezuinigingen van het kabinet in de publieke sector.
Opnieuw sociale onrust nadat kortgeleden de studentenprotesten uitbraken.
Het moeten allemaal oranjeaanhangers zijn, die demonstreren tegen hun eigen oranjeregime en dat duidt op grote verdeeldheid in het oranjekamp, wat de Republikeinse Moderne Partij zeer welgevallig is. Het effect van de demonstraties zal nihil blijken, zo dat ook was met de studentenprotesten. Oranje moet wel bezuinigen, want het geld is op. Ze hebben decennia lang het land uitgewoond en alle rek eruit gehaald en nu moet er betaald worden.
Ik begrijp, dat zelf oranje aanhangers niets voelen voor betalen, maar ja zelfs oranje kost geld.
Het deel van de betogers, die het bij nader inzien niet meer zien zitten met Oranje, adviseer ik lid te worden van de Republikeinse Moderne Partij of de RMP te doneren. De RMP is de enige of officiële Nederlandse protestbeweging tegen het oranjeregime. Een lidmaatschap, ad €10, of donatie vanaf €,- is goedkoper dan de reiskosten naar Den Haag voor een demonstratie.
Een lid van de RMP neemt niet half maar helemaal deel aan de inrichting van het land en kan zelfs gaan voor president.

De Republikeinse Moderne Partij steunt Jan Nagel en de PvdD

Jan Nagel overwoog een kort geding tegen de NOS aan te spannen. De NOS heeft een wettelijke taak om een afspiegeling van de maatschappij over te brengen, aldus Nagel en laat 50Plus niet deelnemen aan de debatten in de aanloop naar de provinciale Statenverkiezingen op 2 maart.
Jan nagel zou toezeggingen hebben gekregen van de NOS en zag af van een kort geding. De PvdD spant echter een kort geding aan tegen de NOS om dezelfde reden.
De Republikeinse Moderne Partij representeert het republikeinse deel van het Nederlandse volk en dat is afhankelijk van wie het wanneer peilt, 20% tot 50% van de bevolking. Toch mag ook de RMP nooit aanschuiven bij de NOS tijdens debatten, in Nieuwsuur of Buitenhof.
Hiermee verzaakt de NOS haar publieke en wettelijke plicht en daarom steun ik deze keer Marianne Thieme met de oranje PvdD en hoop ik dat zij het geding tegen de NOS doorzet en wint.

woensdag 16 februari 2011

De interne en accountantscontroles bij de belastingdienst zijn waardeloos

Criminelen hebben de belastingdienst getild voor 135 miljoen Euro met ten onrechte verleende voorlopige teruggaven. Bron Telegraaf.nl Nu heb ik zelf jarenlang in de controle gezeten en je maakt mij niet wijs, dat met een juiste interne en accountantscontrole dit soort fraude mogelijk is. De controleurs waren dus blijkbaar quasi controleurs, die veel geld opgestreken hebben zonder tegenprestatie. Ook dat is oplichting. De belastingdienst wordt dus door iedereen opgelicht.
Iemand in Nederland, moet een paspoort hebben en moet voor arbeid een sofinummer hebben. Een sofinummer krijgt hij of zij neem ik aan alleen op vertoon van een paspoort en asielzoekers op basis van een vertoon van een bewijs van de staat dat hij of zij ook echt asielzoeker is.
Voor voorlopige teruggaaf worden bij de belastingdienst controleerbare gegevens ingediend en het is aan de belastingdienst om te controleren of die wel kloppen. Blijkbaar hebben ze daar geen procedures voor gehad of wel procedures, maar die gewoon niet uitgevoerd. Criminelen ruiken dat, daar zijn ze crimineel voor en hup, het kost de staat en dus de brave welbetalende burger 135 miljoen Euro. Mooi boel, dat oranjeregime.
Steun mij voor president en de RMP voor de Republiek Nederland.

Salaris van de minister-president is te laag

Veel ophef over de Balkenende norm ad €188.500, maar dat is een zwaar geflatteerd bedrag.
De feiten volgens de staatscourant van 11 februari 2010 over het inkomen van de minister-president in 2009:
- bruto jaarsalaris ministers bedraagt € 137.759 (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
- pensioenbijdrage € 27.521
- bijtelling dienstauto € 17.600
- individuele belastbare onkostenvergoedingen die ministers ontvangen op basis van het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen.
Bron: Vara Zembla
Alleen Finland en Spanje betalen nog minder, alle andere landen beduidend meer. Zie Parlement & Politiek met een overzicht van andere Europese landen.
De minister-president verdient dus zo'n 10.000 Euro per maand bruto en dat is grofweg 5.000 Euro per maand netto. Een dergelijk salaris kun je niet opleggen aan de directie van de NS, zo de Tweede kamer dat nu wil.
Mevrouw Van Oranje Nassau ontvangt €900.000 per jaar netto alleen aan persoonlijk inkomen, om haar eten, drinken, uitgaan en kleding van te betalen. Ook dat is publiek inkomen van het belastinggeld. Ik stel voor het bruto salaris van de minister-president inclusief toelagen en compensaties te verhogen naar 240.000 per jaar en voor de directie van de NS de oranjenorm in te voeren, dus ten hoogste 900.000 per jaar netto. Let wel ten hoogste, minder is beter. Of de persoonlijke toelage van mevr. Van Oranje Nassau alvast te verlagen naar €300.000 netto in afwachting van de Republiek Nederland.
De directie van de NS met €5000,- netto per maand naar huis sturen, zal heel Nederland belachelijk vinden. Euro 5000 netto per maand is ook voor de minister-president belachelijk. Ik stel voor een salaris voor de minister-president van €7000,- netto per maand. Inclusief toelage vakantiegeld, eindejaarsuitkering en compensaties bedraagt dit zo'n 240.000 bruto salariskosten per jaar voor de staat. Voor dit bedrag verlos ik u van Oranje en verander ik met u de staat in de Republiek Nederland.

dinsdag 15 februari 2011

Verkiezingsfilmpjes in NL halfbakken en amateuristisch

Ze komen niet in de buurt van de gelikte Amerikaanse verkiezingsfilmpjes aldus RTL. Gelukkig beweerde RTL Editie.nl dit, zodat ik niet iedere keer hoef aan te komen, met de ergernis over het halfbakken oranje verkiezingsgebeuren in Nederland. De filmpjes zijn eigenlijk slechts een exacte weergave van de werkelijkheid, want de politiek van de oranjeclubs is halfbakken en amateuristisch zolang ze niet gaan voor President, wat de Democraten en de Republikeinen in de VS wel doen en wat de Republikeinse Moderne Partij in Nederland doet.
Het is niet mijn probleem, maar de oranje filmpjes zouden winnen aan kracht en overtuiging, zodra Rutte, Verhagen of Wilders samen met mevrouw Van Oranje Nassau in beeld kwamen en samen het volk toespraken in een verkiezingsvideo. Een beetje serieuze concurrentie maakt de politiek voor mij met de RMP een stuk aantrekkelijker.
De aanleiding tot dit artikeltje was CDA op de pornotoer Overigens is de foto, het slotbeeld uit de video, overgenomen van de Telegraaf website.

Het wordt tijd dat Hugo Chavez de RMP financieel steunt

Volgens wikileaks zou Hugo Chavez Bouterse financieel hebben geholpen om aan de macht te komen in Suriname, aldus Suriname.net.
Hugo Chavez kan natuurlijk ook de Republikeinse Moderne Partij financieel steunen, dan heeft hij ten minste binnenkort niet meer die bemoeienis van mevrouw Van Oranje Nassau vlak voor zijn kust, want daar zal Hugo Chavez toch niet vrolijk van worden neem ik aan. //

maandag 14 februari 2011

Geen oranjebitter maar jenever

Oranje paaide de Nederlanders decennialang met oranjebitter. Weggooien, niet te drinken, het is wel mooi geweest met al dat oranje.

Onze drie eerdere Republieken, de Zeven Provinciën, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Bataafse Republiek, hadden natuurlijk eveneens aandacht voor de inwendige mens en stookte daarvoor eeuwenlang de oer Nederlandse dranken oude, jonge en bessenjenever. Neem een lekker jenevertje en breng een toast uit op de republiek! //

zondag 13 februari 2011

Eendracht maakt macht


//

Een droomscenario tekent zich af

In de laatste Politieke Barometer staan de oranjeclubs VVD, CDA, PVV op in totaal 69 Tweede-Kamerzetels. Wordt deze minderheid werkelijkheid bij de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten is dat voor mij met de Republikeinse Moderne Partij een droomscenario.
Sinds de oprichting van de RMP op 14 september 2000 zat geen enkele regering de 4 jaar uit en nu zijn ze zelfs al moeten beginnen met een minderheidsregering met gedoogsteun. Een minderheid voor VVD/CDA/PVV op 2 maart in de Eerste kamer zou goed nieuws zijn voor de RMP en de Republiek Nederland.
Al kan Oranje natuurlijk ook met een minderheid in de Eerste Kamer toe, het stelt wel andere eisen aan de wijze van regeren. Men kan niet zomaar met allerlei onnozele wetten aankomen, want die worden meteen weggestemd. Oranje/Rutte zal dan moeten aankomen met oranje wetten die echt nodig zijn om meerderheden te halen in de beide Kamers. En wetten die echt nodig zijn, dat zijn er niet zoveel.
Het hoofdprobleem blijft echter en dat is Oranje zo snel mogelijk uit de regering. In Egypte namen ze slechts genoegen met het aftreden van Mubarak. Ik neem slechts genoegen met een referendum over de staatsvorm, om eens echt vast te stellen, wat het Nederlandse volk echt wil.
Update: een peiling door Synovata op 17/2/ geeft een totaal van 35 zetels in de Eerste Kamer aan voor VVD, PVV en CDA op 2 maart 2011. Hoe minder zetels voor de oranje gedoogregering hoe beter.

zaterdag 12 februari 2011

ALLEEN SCHRIJVEN FORCEERT GEEN DOORBRAAK

Met bovengenoemde titel publiceerde de site HerstelDeRepubliek een artikel. klik hier om het artikel te lezen. Uit het artikel blijkt, dat het politieke inzicht toeneemt op de sites Herstel de Republiek en ProRepublica.
Herstel de Republiek trekt duizenden kijkers. In het laatste halfjaar trokken ze 130.000 kijkers en hetzelfde geldt voor de site van ProRepublica. Ze schrijven zich suf aan vrijblijvende verhalen over de Oranjes, Herstel de Republiek doet dat ook nog eens allemaal anoniem en ze weigeren zich te vermannen tegenover de Oranjes, door lid of donateur te worden van de Republikeinse Moderne Partij. De RMP is nog altijd de eerste en enige echte republikeinse partij in Nederland, die linea recta de Tweede kamer in wil om de Oranjes binnen de kortste keren weg te stemmen met een referendum. Egypte heeft laten zien waar druk van het volk toe in staat is. In Nederland gaat het op zijn West-Europees. Geen protesten op straat, het bestaan van de RMP is al het grootst denkbare protest tegen de Oranjes.
Gewoon achter uw computer lid of donateur worden van de RMP, hoe groter de RMP hoe groter de druk, we nemen deel aan de verkiezingen, halen 1 tot 10 zetels en door de druk is het nodige referendum zo geregeld.
Met een ruim JA van het volk, is daarna de staat zo veranderd in de Republiek Nederland.
Zolang de duizenden bezoekers van Herstel de Republiek en ProRepublica niet de moed hebben lid of donateur te worden van de Republikeinse Moderne Partij heeft Van Oranje Nassau lol, om al hun gekrakeel van we willen wel maar we durven niet. De RMP durft wel èn weet hoe het moet. In de tussentijd wacht ik op aanmeldingen voor mijn partij door de duizenden bezoekers van genoemde sites.
Aanmelden op de site van de Republikeinse Moderne Partij.
Voor €10,- bent u een heel jaar lid met alle rechten en plichten, die een lidmaatschap meenrengt, deelnemen aan en stemmen op vergaderingen, op kandidatenlijsten, bestuursfuncties, contributie betalen, noem maar op. Doneren kan al vanaf €1,-.

vrijdag 11 februari 2011

De macht aan het volk

In het afgeleide van het Grieks heet dat democratie. En het werkt, want ook Mubarak kon niet op tegen de wil van het volk en treedt af. Sensationeel is het wel. Het gebeurt niet zo vaak dat een President van een groot land aftreedt. Een President is gekozen door het volk en wordt ook door het volk of haar vertegenwoordigers weggestuurd. Voilà.
In Nederland is de basis voor een democratische afzetting van Van Oranje Nassau gelegd door Thorbecke in 1848. Toen keerde het volk zich tegen Oranje en was Willem II bang vermoord te worden. Daarom moest ook hij toen alle macht afstaan aan het volk. Ook dat is niet genoeg, we willen nog steeds het aftreden van Van Oranje Nassau ten faveure van een gekozen President.
Voor de eerste president is dat een probleem, omdat je eigenlijk meteen, zodra Oranje wordt afgezet of aftreedt, een President nodig zou hebben, die grondwettelijk is gekozen en dat kan weer niet zolang Oranje er zit. Daarom kan de door de Tweede kamer gekozen minister-president van dat moment, maar het beste de eerste president worden op het moment van inwerkingtreding van de herziene Grondwet voor de Republiek Nederland.

donderdag 10 februari 2011

Geen heksenjacht op prostituees

Opstelten ziet af van een verplichte 'peespas' voor prostituees. Een verstandige beslissing van deze oranje bestuurder.
Was het plan elke prostituee een pasje op te dringen met naam en foto, die ze aan hun klanten zouden moeten tonen, Opstelten heeft dit laten varen. In de plaats daarvan gaat hij nadenken over een registratie op nummer, maar zonder pasje.
Het is spijkers zoeken op laag water en een onnodige achtervolging van een beroepsgroep. 90% Van de prostitutiebranche functioneert heel behoorlijk, inclusief een fatsoenlijke belastingafdracht. Voor controleurs van de belastingen is het niet eenvoudig de branche te controleren, maar zeer wel uitvoerbaar. Blijft over de gedwongen prostitutie waar het oranjeregime zo mee begaan zou zijn. Natuurlijk, dit zal zeker voorkomen op beperkte schaal, maar er is ook zeker een andere manier om dit in de gaten te houden. Iedere maatschappelijk werker, wijkagent of rechercheur mag contact opnemen met een prostituee, om zicht te krijgen op de leefomstandigheden. Excessen zullen daarbij zeker opvallen. Bovendien kunnen slachtoffers altijd zelf aangifte doen en 'loverboys' worden terecht zwaar bestraft tegenwoordig.
Een pasje en ook een registratie van prostituees op burgerservicenummer is discriminerend voor allen die het beroep naar eer en geweten uitvoeren en dat is zeker de overgrote meerderheid. Mijn advies aan deze branche, mocht de verplichte registratie doorgaan: "vecht het aan bij de Nederlandse rechter en bij het Europese hof wegens discriminatie."
Gewoon een beetje in de gaten houden en niet moeilijk doen.
Overigens de PVV van Wilders, die de mond vol heeft over vrijheid, is voor een registratieplicht voor prostituees op burgerservicenummer, dat is nu het nieuwe plan van het oranjeregime. Laat vallen die club en wordt lid van de RMP of doneer ons.

Bram doet moeilijk

Het gaat om dit filmpje waarin Bram Moszkowicz staat te dansen met Desi Bouterse, zijn toenmalige cliënt.

Vanavond is Bram te zien in Nova collegetour en hij deed moeilijk over het vertonen van deze video in de uitzending. Bron Telegraaf.nl
Een meester in de 'oranje rechten' moet toch snappen, dat een dergelijke video voor iedereen te vinden is op YouTube en dat hij door moeilijk te doen nu zelf extra de aandacht op deze video heeft gevestigd.
Ik had hem nog nooit gezien, maar nu wel. Een reclamevideo is het bepaald niet.
Mocht, door de video, mijnheer Moszkowicz de woede van het oranjekamp over zich afroepen, wordt hij gewoon lid of donateur van de RMP. Kan hij in de voetsporen treden van zijn danspartner in de video en president worden. //

maandag 7 februari 2011

Gerechtigheid in Den Haag met de Ronald Reaganstraat

De VVD heeft zich in den Haag eindelijk eens van de republikeinse kant laten zien, door het voorstel te lanceren voor een Ronald Reaganstraat in Den Haag. De chagrijnen van D66 en GL wilden het nog tegenhouden, maar het gemeentebestuur heeft besloten dat de Ronald Reaganstraat er komt. En daarmee wordt recht gedaan aan de populaire 40e President van de VS. Hij was het, die de Berlijnse muur liet vallen en daarmee het hele communisme. De grote stoere Amerikaanse President, die hij was. Een geboren optimist.
Den Haag laat zich graag voorstaan op recht, het Strafhof, Vredespaleis enz.
Ze hadden al een Kennedy- en Rooseveldlaan in Den Haag, geloof ik en Reagan geeft nog extra luister aan de residentie. Hoe meer Presidenten in Den Haag hoe beter. Nu nog de eerste Nederlandse President. Ik ga ervoor, steun mij via de Republikeinse Moderne Partij met een lidmaatschap of donatie.

zondag 6 februari 2011

Mijn programma voor president

Om te beginnen zal een President in Nederland slechts beperkte macht hebben, omdat we in Nederland nu eenmaal niet houden van een alleenheerser en de Staten-Generaal van oudsher het hoogste gezag hebben.
De President zo die in de door mij aangepaste Grondwet van Thorbecke staat, heeft dezelfde macht die nu van Oranje Nassau heeft. Hij of zij mag wetten indienen en een minister-president aanstellen. Bovendien worden alle nieuwe wetten door de President mede ondertekend.

Voor de overgang naar de Republiek Nederland is een referendum nodig over de Grondwet van de Republiek Nederland en dat referendum beloof ik u. Met een ruim JA is de Republiek Nederland geboren.

Zelf wil ik na dat referendum minister-president worden om de Grondwet te veranderen via de Eerste- en Tweede Kamer, waarna ik de eerste president van de Republiek Nederland zou zijn voor 5 jaar. Daarna zijn er presidentsverkiezingen, waar u aan zult moeten deelnemen, omdat ik het dan wel bekeken heb.

Ik ben voor orde en veiligheid en wil daarom het Duitse systeem van politie invoeren, van twee soorten politie en nauwelijks vergaderen. Een categorie agenten, die worden opgeleid in vechtsporten, verdedigings- en aanvalstechnieken en leren schieten. Deze bevinden zich de gehele dag op straat. Een tweede categorie welke leren administreren, verhoren afnemen en het in bewaring nemen en hebben van arrestanten. Deze bevinden zich de gehele dag op het bureau. Dit leidt tot een 6 maal grotere oplossing van het aantal misdaden, blijkens een onderzoek in Rheinland Westfalen in 2002 door de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Tevens het vergaderen bij politie én justitie terugdringen naar het Duitse niveau van 2 uur per 14 dagen.

De oranje wetten in Nederland zijn te ingewikkeld geworden en dat is een belangrijke oorzaak van de inefficiëncy van politie en justitie. De oorzaak waren mevrouw Van Oranje Nassau en haar moeder, beide meester in de rechten. Zij hebben zo een overheersende invloed gehad op de wetgeving in Nederland, waardoor deze een chaotische oranje warboel is geworden.

Geen dingen doen, die niet passen bij een klein land. Griekenland ging er bijna aan failliet en daarom in plaats van Olympische Spelen organiseren in 2028 in Nederland, wil ik het geld besteden aan de aanleg van Terpendijken, om de inwoners van het Westen te beschermen tegen de stijgende zeespiegel.

De overbevolking is ons grootste probleem. Daarom wil ik een quotum op het aantal asielzoekers en immigranten en de kinderbijslag vanaf het derde kind afschaffen of ten minste ter discussie stellen.

Genoemde punten staan eveneens in het partijprogramma van de RMP.

zaterdag 5 februari 2011

Tijd om kleur te bekennen

Ga niet quasi geamuseerd zitten kijken naar beelden van het naderende einde van Mubarak in Egypte, want dat is koren op de molen van Oranje, terwijl Oranje,  in samenwerking met koningin Elizabeth II, u al twee eeuwen onderdrukt in Nederland.
De Republikeinse Moderne Partij, opgericht 14 september 2000, heeft de Oranje onderdrukking eigenlijk al beëindigd. U wordt lid of donateur van de RMP en u bent van Oranje af. //

De RMP eist meer republikeinen op TV

De koepelorganisatie, de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), wil 11% allochtonen op TV. Bron telegraaf.nl. Akkoord zeggen we dan. Maar nu we toch de eerlijke mens gaan uithangen, wil de RMP een evenredig aantal republikeinen op TV in politieke programma's. De meeste oranjepeilingen geven aan dat 25% tot 50% van het Nederlandse volk voor de republiek is. Welnu, daarom eist de Republikeinse Moderne Partij, u weet wel de eerste en enige republikeinse partij in Nederland, een evenredig aantal republikeinen op TV.
Nederland zit zich nu te amuseren met de aanstaande val van Mubarak, om niet te hoeven denken aan de onderdrukking door Oranje in eigen land. We willen er van af van Oranje en in hun plaats een President, met behoud uiteraard van de minister-president die we al hebben.
De onderdrukking door Oranje is doorbroken door de RMP. Sinds de oprichting hebt u de keuze tussen de RMP of de onderdrukking door Oranje. De RMP heeft in de afgelopen 10 jaar genoeg ervaring, nationaal en internationaal opgedaan en is helemaal klaar voor de Republiek Nederland. Steun ons, meldt u aan op de RMP site.

dinsdag 1 februari 2011

Mubarak neemt een wijs besluit

Mubarak heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen bij de aanstaande presidentsverkiezingen in Egypte in september 2011 en dat is een wijs besluit in de gegeven situatie. Hij blijft op zijn post tot een nieuwe President is gekozen en waarborgt daarmee de continuïteit van Egypte. Het kan alleen nog veranderen, zodra zou blijken dat de demonstranten geen genoegen nemen, met deze aankondiging. Een optie is nog vervroegde presidentsverkiezingen, mocht de druk aanhouden. Een andere President via verkiezingen is gunstig voor Egypte zelf, Noord-Afrika en het Westen.
Het is van Mubarak moedig om aan te blijven tot  nieuwe verkiezingen plaatsvinden en zo te voorkomen, dat het land in een nog grotere chaos stort. Al hoort een President geen 30 jaar achtereen te zitten, voor het Westen en Israël was Mubarak niet zo'n slechte President, zijn eigen volk is duidelijk minder tevreden met hem.
Update: Telegraaf.nl

Nu zeurt de PVV over gekozen burgemeesters

Eerst heeft D66 40 jaren lopen zeuren over een gekozen burgemeester om af te haken toen puntje bij paaltje kwam en nu begint de PVV te zeuren.
Nederland is het enige land in Europa waar burgemeesters niet worden gekozen en dat is beschamend. Zelfs België en groot-Brittannië hebben gekozen burgemeesters. Oranje wil natuurlijk geen gekozen burgemeesters, omdat ze bang zijn, dat ze na een gewonnen burgemeestersverkiezing in een grote stad, meteen President willen worden.
Wil Nederland eindelijk eens zijn burgemeesters gaan kiezen, zal eerst Oranje het veld moeten ruimen voor een gekozen President. Daarna is het eenvoudig de burgemeesters en gouverneurs van de provincies te gaan kiezen.