HOOFDPAGINA      

zondag 6 februari 2011

Mijn programma voor president

Om te beginnen zal een President in Nederland slechts beperkte macht hebben, omdat we in Nederland nu eenmaal niet houden van een alleenheerser en de Staten-Generaal van oudsher het hoogste gezag hebben.
De President zo die in de door mij aangepaste Grondwet van Thorbecke staat, heeft dezelfde macht die nu van Oranje Nassau heeft. Hij of zij mag wetten indienen en een minister-president aanstellen. Bovendien worden alle nieuwe wetten door de President mede ondertekend.

Voor de overgang naar de Republiek Nederland is een referendum nodig over de Grondwet van de Republiek Nederland en dat referendum beloof ik u. Met een ruim JA is de Republiek Nederland geboren.

Zelf wil ik na dat referendum minister-president worden om de Grondwet te veranderen via de Eerste- en Tweede Kamer, waarna ik de eerste president van de Republiek Nederland zou zijn voor 5 jaar. Daarna zijn er presidentsverkiezingen, waar u aan zult moeten deelnemen, omdat ik het dan wel bekeken heb.

Ik ben voor orde en veiligheid en wil daarom het Duitse systeem van politie invoeren, van twee soorten politie en nauwelijks vergaderen. Een categorie agenten, die worden opgeleid in vechtsporten, verdedigings- en aanvalstechnieken en leren schieten. Deze bevinden zich de gehele dag op straat. Een tweede categorie welke leren administreren, verhoren afnemen en het in bewaring nemen en hebben van arrestanten. Deze bevinden zich de gehele dag op het bureau. Dit leidt tot een 6 maal grotere oplossing van het aantal misdaden, blijkens een onderzoek in Rheinland Westfalen in 2002 door de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Tevens het vergaderen bij politie én justitie terugdringen naar het Duitse niveau van 2 uur per 14 dagen.

De oranje wetten in Nederland zijn te ingewikkeld geworden en dat is een belangrijke oorzaak van de inefficiëncy van politie en justitie. De oorzaak waren mevrouw Van Oranje Nassau en haar moeder, beide meester in de rechten. Zij hebben zo een overheersende invloed gehad op de wetgeving in Nederland, waardoor deze een chaotische oranje warboel is geworden.

Geen dingen doen, die niet passen bij een klein land. Griekenland ging er bijna aan failliet en daarom in plaats van Olympische Spelen organiseren in 2028 in Nederland, wil ik het geld besteden aan de aanleg van Terpendijken, om de inwoners van het Westen te beschermen tegen de stijgende zeespiegel.

De overbevolking is ons grootste probleem. Daarom wil ik een quotum op het aantal asielzoekers en immigranten en de kinderbijslag vanaf het derde kind afschaffen of ten minste ter discussie stellen.

Genoemde punten staan eveneens in het partijprogramma van de RMP.

2 opmerkingen:

Lex zei

Slechte zaak als de eerste President van Nederland niet door het volk gekozen wordt. Ook als de macht van de President hetzelfde is zoals de Koning(in) deze nu heeft volgens de grondwet. Er veranderd in grote lijnen dus niets en dan is de Republiek ook niet voor leven vatbaar. Rest mij niks anders dan tegen te stemmen of met een alternatief te komen. Dat laatste ben ik niet van plan er zijn belangrijkere dingen in het leven.

Lex zei

Waarom trouwens na een termijn van vijf jaar al stoppen als President? Dat is een goede instelling en niet geloofwaardig. Laten we zeggen dat je nog 30 jaar bezig bent met het eventueel behalen van deze doelstellingen ben je over 35 jaar President af???

Een reactie posten