HOOFDPAGINA      

woensdag 19 september 2012

Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal

In de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal staat het volgende:

Artikel 2

Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de leden der Staten-Generaal in de vergadering van de kamer waarin zij zijn verkozen, de volgende eden of verklaringen en beloften af:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.
Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig!"
(Dat verklaar en beloof ik!").
Het dictatoriale zit in de derde zin "Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning".


De Republikeinse Moderne Partij is opgericht bij notariële akte en is geheel legaal. Deelname aan de Kamerverkiezingen is geheel legaal mogelijk, zodra we genoeg euro's hebben en genoeg handtekeningen voor lijstondersteuning weten te verwerven.
Haalt de RMP dan bij de verkiezingen genoeg stemmen van het Nederlandse volk, halen we  één of meer zetels. 

Genoemd deel in de eed van trouw "Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning" kan de RMP niet afleggen en gaat de RMP ook niet afleggen, omdat dat contra is aan onze legale statutaire doelstelling. Toch eisen we dan natuurlijk onze behaalde Kamerzetel(s) op. 
Op dat moment is er een probleem.
De macht van van Oranje Nassau stopt hier. De macht is verdeeld over het parlement=wetgevend, de regering=uitvoerend en de rechterlijke macht.
Een rechter zal, onder druk van het Nederlandse volk, de EU, de VN en de internationale gemeenschap, in de dan ontstane situatie moeten beslissen wat er moet gebeuren. Een rechter zal de RMP niet kunnen verplichten tot genoemde eed, omdat de partij dan de eigen statuten zou verloochenen. En de rechter zal tevens de wil van het volk recht moeten doen en de RMP toch de in die situatie verworven zetel(s) moeten moeten toestaan.
Geen enkele rechter zal de genoemde wettelijke eed zwaarder zal laten wegen dan de democratische wil van het volk. Dus zal de wet worden aangepast, waarmee de RMP zonder de genoemde zin de Tweede Kamer in. Een bijkomend voordeel is, dat ook alle andere Kamerleden een eed kunnen afleggen zonder de genoemde zin en daarmee makkelijker voor een grondwetswijziging naar de Republiek kunnen stemmen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten