HOOFDPAGINA      

vrijdag 16 december 2011

Piet Hein Donner moet het plichtsverzuim tegen art. 74 van de Grondwet gaan maskeren

Het was de meest ideale kandidaat die mevrouw Van Oranje Nassau kon vinden om vice-president te worden van de Raad van State. Ik heb ooit in een simultaan nog remise gespeeld tegen zijn oom, Jan Hein Donner, grootmeester en oud Nederlands kampioen schaken. En jawel, niemand was nog verbaasd, Piet Hein Donner werd vandaag door Oranje/Rutte benoemd tot de nieuwe vice-president van de RvS. Het heet volgens de oranje wet echt vice-president. Raar, dat woord president, in dit verband had vice voorzitter voor de hand gelegen, want Van Oranje Nassau houdt niet van president, maar afijn niet mijn probleem.
Piet Hein Donner zal de meest oranjegezinde inwoner van ons land zijn die mevrouw heeft kunnen vinden en daaraan dankt hij zijn benoeming. Was Tjeenk Willink nog van de PvdA, die in het verleden nog weleens moeilijk deden tegen Van Oranje Nassau, Piet Hein Donner is lichtgevend oranje. Artikel 74 lid 1 eerste zin van de Grondwet schrijft voor dat mevrouw Van Oranje Nassau zelf de RvS moet voorzitten.
Zij doet dit echter niet en pleegt daarmee plichtsverzuim tegen onze Grondwet. De RvS vergadert een dag per week over allerlei wetsvoorstellen en spreekt bestuurlijk recht, het is dus geen symbolische functie of erebaantje. Onze Grondwet geldt voor iedereen of niet, dus vandaar dat wij ons niet storen aan artikel 24, dat de positie van Van Oranje Nassau regelt. Mevrouw haar plichtsverzuim betekent allerlei onnodig en tijdrovend informeel overleg over wetsvoorstellen tussen mevrouw en haar dienaren, wat ons allemaal onnodig extra geld kost.
De lichtgevend oranje mijnheer Donner moet nu de komende jaren het plichtsverzuim van Van Oranje Nassau tegen onze Grondwet gaan maskeren. In elk ander land zou iemand, die pretendeert het staatshoofd te zijn en de Grondwet schendt, meteen worden afgezet. De Republikeinse Moderne Partij kan mevrouw haar plichtsverzuim natuurlijk niet accepteren en we eisen dan ook binnen afzienbare tijd een referendum over de Republiek Nederland, met de minister-president en een President gekozen door het volk.
Update:
Cohen reageert onnozel op 'Donner naar de RvS', want wat Oranje/Rutte heeft gedaan is toch heel gewoon binnen de oranjeclub. In mijn ogen zijn het allemaal marionetten van mevr. Van Oranje Nassau, die voor de schijn een nummertje mogen opvoeren. Zolang jullie mevr. willen laten zitten, kunnen jullie niet anders dan naar haar pijpen dansen. Ga voor President druiloren, dan is het juist de bedoeling, dat je de President aan de kant zet voor een andere. Ik ben voor eeuwig de eerste, die gaat voor President, maar schroom niet om de volgende te worden.
Benoeming Donner echte Oranje-vriendjespolitiek zo blijkt uit klachten ontvangen door de nationale ombudsman. Donner is gewoon de meest fanatieke oranje-bal en wordt daarom benoemd. de minder fanatieke oranje-ballen zijn nu boos en kunne maar beter lid worden van de RMP, dan kunnen ze zelfs President worden van Nederland.
Voor slechts €12 per jaar bent u lid van de Republikeinse Moderne Partij, doneren kan al vanaf €1,-.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten