HOOFDPAGINA      

vrijdag 9 december 2011

Alleen met een referendum kan een deel van onze soevereiniteit worden overdragen aan een fiscale-unie binnen de EU

In Brussel op de EU-top is besloten tot een fiscale unie binnen de EU. Negen van de 10 niet eurolanden gaan eveneens akkoord met deze fiscale unie, alleen Groot-Brittannië gaat niet akkoord. De gevolgen zullen dus zijn, het kunnen opleggen van Europese belastingen en een isolement voor Groot-Brittannië binnen de EU. Het laatste is geheel conform de geografie van Groot-Brittannië, een eiland. De uitzonderlijke Britse positie in de EU is mede een gevolg van hun wel erg ouderwetse politieke bestel, wat vooral tot uiting komt in de zetels voor adellijke personen in het Britse Hogerhuis, die via erfopvolging steeds worden doorgegeven aan een volgende generatie.
Het is alleen lang niet zeker, dat een fiscale unie met strenge begrotingsregels en automatische sancties, voorkomt dat landen er opnieuw een potje van maken. Geven zij teveel geld uit en moeten ook nog hoge sancties worden betaald, komen ze nog verder in de problemen. Een fiscale unie maakt het dan mogelijk voor de Europese Commissie, belastingmaatregelen op te leggen aan landen met begrotingstekorten en te grote schulden, maar of die effect zullen hebben blijft de vraag. De bevolking in probleemlanden kan de straat opgaan en via demonstraties en oproer het EU beleid frustreren en dan is er geen Europese macht, die dergelijke opstanden kan bestrijden. De eigen politie en leger van de probleemlanden zullen, daartoe niet zo snel bereid zijn.
Het blijft dus afwachten wat het wordt met de eurozone en de EU. We zitten weer in een lichte recessie en een opverende eurozone is de beste manier om ons daar weer uit te tillen.
Het is evident, dat een fiscale unie een behoorlijke machtsoverdracht betekent van Nederland aan de EU en alleen het volk kan hierover beslissen in een referendum.
Nu Groot-Brittannië zich heeft opgesteld tegenover de 26 andere lidstaten, heeft mevr. Van Oranje Nassau een groot probleem op het vaste land. De Van Oranje Nassau's zijn in 1813 in Nederland aan de macht gekomen via een staatsgreep gesteund en geleid door Groot-Brittannië. De Britten verdreven Napoleon en bombardeerde familie van de, in 1795, naar Engeland gevluchte Willen V tot koning in ons land.
Mevr. Van Oranje Nassau dankt haar positie nog steeds aan het Britse vorstenhuis en nu de Britten zich isoleren van de rest van de EU zijn ook mevr. Van Oranje Nassau en haar aanhangers geïsoleerd in Europa. Voor mij het juiste moment om mijn steun aan de EU en de eurozone uit te spreken. De Republieken hebben ruim de meerderheid in de eurozone en de EU.
Updates:
Ondanks het nieuwe reddingsplan, is de waarde van de euro gedaald. De euro staat op de laagste stand sinds 11 maanden t.o.v. de dollar en is ook gedaald t.o.v. de Japanse yen.
Oranje/De Jager zwamt wat over oplossen van de crisis, dat volgens hem pas in 2013 is e verwachten. Een slag in de lucht, want het kan net zo goed 2020 worden voor het is opgelost of de EU valt in 2012 al uit elkaar. Alles is mogelijk in dit verband.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten