HOOFDPAGINA      

maandag 13 april 2015

Discriminatie republikeinen gemeld aan College voor de rechten van de mens


Partijbureau: Advocatenlaan 15, 5324 AL Ammerzoden, tel 973-5997253 of 0618878673, email: info@republikeinen.org

Het College voor de rechten van de mens heette vroeger de Commissie gelijke behandeling 

Geachte commissie,

Nederland kent sinds kort regels en gedragscodes voor ambtenaren in het kader van 'Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties'. Een ministeriële regeling.

In deze regels worden rijksambtenaren gedwongen voor hun functie trouw te zweren aan de Grondwet en expliciet aan de Koning. 
Een eed/belofte van trouw aan de Grondwet is geen probleem. Een eed van trouw expliciet aan de Koning is echter nergens voor nodig en kan alleen maar bedoeld zijn om republikeinen te weren uit overheidsbanen, omdat de Grondwet immers al de Koning vermeldt, maar ook de mogelijkheid vermeldt de Grondwet te wijzigen. 
Republikeinen een eed/belofte van trouw expliciet aan de Koning afdwingen voor een overheidsfunctie is dus discriminatie en dus in strijd met de Grondwet en een overtreding van de Algemene Wet Gelijke Behandeling .
Republikeinen worden nu gedwongen hun politieke overtuiging te verloochenen en expliciet trouw te zweren/beloven aan de Koning of af te zien van de overheidsbaan, waarvoor de eed/belofte geldt. Gegeven het grote aantal overheidsbanen in Nederland worden republikeinen hiermee tevens economisch geschaad.

Discriminatie/uitsluiting
Valt bovenstaande niet onder discriminatie, is het uitsluiting en daarvan zegt de overheid het volgende op:
Rijksoverheid Verbod op discriminatie (wat verder naar onder scrollen)
"Het is soms lastig te bepalen of iemand wordt gediscrimineerd. Bij discriminatie wordt verschil gemaakt op basis van kenmerken die er niet toe doen. Als iemand zonder rijbewijs solliciteert naar een baan als vrachtwagenchauffeur en wordt afgewezen, is dat geen discriminatie. Dat is het wel als deze persoon de baan niet krijgt omdat hij of zij bijvoorbeeld een bepaalde religie aanhangt."
Republikeinen expliciet trouw laten zweren aan de Koning is dus uitsluiting via een omweg.
Graag vernemen wij van u wat uw commissie vindt van het discrimineren c.q. uitsluiten van republikeinen voor een groot deel van de banen in Nederland.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,
H.P. van Herwijnen, voorzitter van de RMP


Antwoord College rechten van de mens:
Geachte heer Van Herwijnen,

Hierbij beantwoord ik uw e-mail van 13 april 2015.

U vraagt het College voor de Rechten van de Mens wat deze vindt van het discrimineren c.q. uitsluiten van republikeinen voor een groot deel van de banen in Nederland. Het College kan klachten hierover helaas niet behandelen.

Wat doet het College wel?
Het College houdt toezicht op mensenrechten in Nederland. Het College kan zelf onderzoek doen, brengt adviezen uit en staat in nauw contact met andere organisaties die zich bezighouden met mensenrechten. Ieder jaar brengt het College een rapportage uit waarin de stand van zaken in Nederland wordt beschreven met betrekking tot mensenrechten. Naast dat het College zelf onderzoek doet en informatie krijgt van andere organisaties, is het daarbij ook belangrijk dat burgers bij het College melden wat zij denken dat er mis is. Deze signalen zijn voor het College belangrijk, omdat het daardoor een beeld krijgt van wat mensen in Nederland bezighoudt, als het gaat om mensenrechten.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij het College als iemand zich gediscrimineerd voelt op het werk, op school of als consument. Het College heeft dan een procedure waarin uiteindelijk in een oordeel wordt uitgesproken of iemand wel of niet gediscrimineerd is in de zin van de wet. De procedure is vergelijkbaar met een gang naar de rechter. Het College vraagt de partij waartegen wordt geklaagd om een reactie, stelt zelf vragen en houdt een zitting, waarna het onderzoek wordt gesloten. Na acht weken volgt dan een oordeel. De mogelijkheden om zo'n individuele klacht te behandelen zijn beschreven in de gelijkebehandelingswetgeving. Als een situatie niet valt binnen die wetgeving, mag het College de klacht niet in behandeling nemen en een oordeel over uitspreken. De klacht kan dan alleen als melding worden meegenomen in de signalering.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Mw. L. van Wijnbergen

Front Office
College voor de Rechten van de Mens
Kleinesingel 1-3
Postbus 16001
3500 DA Utrecht
T 030 888 38 88
F 030 888 38 83Resumerend
Het enige dat ons nu nog rest is naar de rechter en daar hebben we het Nieuwe Republikeinse Genootschap voor nodig, die hebben geld en juristen onder hun leden om uit te zoeken of een aanklacht mogelijk is.
Een aanklacht is zéker mogelijk, zodra we iemand hebben die is aangenomen als rijksambtenaar en vervolgens de eed van trouw expliciet aan de Koning onder zijn neus krijgt, die hij weigert af te leggen. Wordt zo iemand dan de baan geweigerd is een aanklacht sowieso mogelijk.
Helaas had het NRG momenteel geen tijd wegens een 2 sterfgevallen van jonge leden van hun bestuur, zodra ze weer tijd hadden zouden ze het op hun agenda zetten.

Update 22/7/2015
Vandaag had ik telefonisch contact met de voorzitter van het NRG dhr. Clement.
Hij zal de kwestie op de agenda zetten voor de vergadering van het NRG in september. In hun bestuur zit een jurist en die kan aangeven welke mogelijkheden er zijn om deze eed expliciet aan de Koning ongedaan te maken.

2 opmerkingen:

Mordanicus zei

>>Graag vernemen wij van u wat uw fractie vindt van het discrimineren c.q. uitsluiten van republikeinen voor een groot deel van de banen in Nederland.

Heeft u soms dezelfd tekst van uw brief die u aan de fractievorzitters heeft gestuurd, naar de commissie voor de rechten van de mens gestuurd?

Ben Van Herwijnen zei

Ja, dat zie je goed. Later zag ik het zelf ook en heb een email met een excuus voor de fout gestuurd. ik zal het hier ook ff veranderen.

Een reactie posten