HOOFDPAGINA      

donderdag 23 april 2015

Oranje maakt van de asielzoekers één grote puinhoop

Natuurlijk gaat het om mensen en natuurlijk kun je die niet zomaar uitzetten, maar je kunt ook niet de halve wereld in een piepklein landje met alleen maar staanplaatsen stoppen.
Daarom zal er evenwicht moeten komen in het omgaan met asielzoekers.

Nu is het zo dat de lager betaalde Nederlanders nooit meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, omdat de alsmaar groeiende stroom asielzoekers altijd voorrang krijgen bij de verdeling van sociale huurwoningen en steeds dus bovenaan op de lijst komen. Asociaal beleid is dat.
Het is niet meer dan logisch dat de laagst betaalden hiertegen ageren. Beter is het nog, wanneer deze bevolkingsgroep in opstand komt en gaat demonstreren voor villa Eikenhorst van Willem Alexander, want het is zijn regime dat voor deze achterstelling van het eigen Nederlandse volk zorgt.

Wat sociaal is voor de asielzoekers is asociaal voor het Nederlandse volk. Daarin moet een balans worden gevonden en dat kan Willem-Alexander met zijn volgelingen niet, want het overvolle land stroomt steeds voller en voller. Tijd voor de Republiek dus.

Erken gewoon dat wij een overvol land zijn waar eigenlijk geen immigrant meer bij kan en handel daarnaar.
De redenering van de Republikeinse Moderne Partij is als volgt: Frankrijk is 16 keer groter als Nederland en onze bevolkingsdichtheid is 4 keer groter als die van Frankrijk.
Heeft Frankrijk in een jaar 100.000 asielaanvragen, geldt voor ons een quotum van 100.000/16/4 = 100.000/64 = 1560 asielzoekers.
Na alle herenigingen die elke asielzoeker meebrengt, loopt dit aantal voor een jaar toch nog op naar 15.000.

De EU zal onze realistische grondslag voor een verdeling van asielzoekers niet kunnen negeren. Doet de EU dat wel dan is van solidariteit geen sprake en dus ook niet van een Verenigd Europa.

Nu is het gedoe met asielzoekers een grote puinhoop. Gemeenten weigeren gehoor te geven aan 'krankzinnige' fake-maatregelen van Oranje Rutte II. Het leger aan klaar staande vluchtelingen weet dat, via de social media, en zal extra gemotiveerd worden om Nederland te bereiken. Zo wordt de puinhoop alleen nog maar groter.
De enige oplossing: is: Weg met Oranje voor de Republiek, Nederland, zodat het Nederlandse volk eindelijk tegengas kan bieden aan de toestroom van asielzoekers.
De Republikeinse Moderne Partij staat er klaar voor.

Word LID van de Republikeinse Moderne Partij of DONEER de RMP

Geen opmerkingen:

Een reactie posten