HOOFDPAGINA      

woensdag 21 januari 2015

Hebben de MIVD en Argentinië een samenwerkingsovereenkomst?

Aan de minister van Defensie

Geachte mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert,

Graag vernemen wij van u, of de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst een samenwerkingsverband heeft met Argentinië, voor het verkrijgen van de nodige informatie voor een verklaring van geen bezwaar voor partners van militairen uit dat land afkomstig.

In afwachting van uw antwoord,
hoogachtend,

H.P. v. Herwijnen
voorzitter van de Republikeinse Moderne Partij
www.republikeinen.org
m. 06-18878673 t. 073-5997253 e. info@republikeinen.org

Deze email werd verzonden in het kader van de wet openbaarheid van bestuur naar aanleiding van mogelijk ontslag voor militairen met een buitenlandse partner. Lees Volkskrant.....
en defensie worstelt met liefdesleven militairen


Aan de minister van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Geachte heer Plasterk,

Graag vernemen wij van u, of de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst een samenwerkingsverband heeft met Argentinië, voor het verkrijgen van de nodige informatie voor een verklaring van geen bezwaar voor partners van personen op vertrouwensposities in de Nederlandse politiek.

In afwachting van uw antwoord,
hoogachtend,
H.P. v. Herwijnen voorzitter van de Republikeinse Moderne Partij
www.republikeinen.org
m. 06-18878673 t. 073-5997253 e. info@republikeinen.org

De uiteindelijke bedoeling is natuurlijk bij een positief antwoord, om na te gaan of ze omtrent Maxima inlichtingen hebben ingewonnen.

17-2-2015 Antwoord minister Plasterk
Van het ministerie van Defensie werd een email ontvangen op 16/2/2015 met de mededeling dat het indienen van een WOB verzoek per post dient te geschieden. Direct een brief op de bus gedaan met het WOB verzoek.
Bij BZK gaat het blijkbaar wel per email, want vandaag ontving ik dit antwoord per brief..........
Klik op de afbeelding om te vergroten

26-2-2015 Gebeld door ministerie van defensie woordvoerder dhr. Ewald
Deelde mij mede dat MIVD nooit overeenkomsten heeft met landen, maar dat deze altijd via de AIVD lopen. Dhr. Eberharter zou mij een brief sturen analoog aan de eerder van BZK ontvangen brief waarin staat, dat ze vanwege de staatsveiligheid hierover geen mededelingen doen.

Overigens wees dhr. Eberharter mij op een website van de vakbond AFMP waar alle landen opstaan waarmee geen samenwerkingsovereenkomst bestaat tussen met de AIVD/MIVD, tenminste voorzover op dit moment bekend.


4-3-2015 antwoord ministerie van Defensie
Klik om te vergroten

Hiermee is dit eerste WOB verzoek van de partij helaas zonder resultaat afgesloten.
We gaan zeker vaker WOB verzoeken indienen, zodra we denken kans op succes te maken.

1 opmerking:

Mordanicus zei

Terecht. WA was militair ten einde van verloving met Maxima. Gelijke monikken, gelijke kappen, lijkt me. I verneem graag het antwoord van Hennis&Plasterk.

Een reactie posten