HOOFDPAGINA      

donderdag 22 september 2011

Wilders vet cool bezig in de Tweede Kamer

Nederland heeft opnieuw een hoofdstuk toegevoegd aan de wijze waarop het oranjebewind elkaar bejegent in de Tweede Kamer. Wilders tegen Rutte, " doe eens normaal man".
In de reacties van lezers op telegraaf.nl blijkt een meerderheid het niet zo erg te vinden wat Wilders deed of het zelfs te waarderen.
Het mag u bekend zijn, dat van Oranje Nassau sinds het overlijden van Drees in 1988, hij was de verpersoonlijking van de minister-president, bezig is de minister-president te vervangen door de premier, omdat oranje niet tegen het woord president in minister-president kan, bang dat het de Republiek Nederland wordt. Misschien zijn er onder u die dan de vraag opwerpen, maar premier is toch hetzelfde als minister-president? Mijn antwoord is neen.
Nederland heeft een minister-president sinds 1945 bij de vredesonderhandelingen na de Tweede wereldoorlog. De Amerikanen hadden toen gewonnen van de Duitsers en ons land bezet. Er moest een nieuwe regering worden gevormd en de Amerikanen wilden natuurlijk een republiek met een President, dat willen ze overal, naar hun eigen voorbeeld. Helaas voor ons waren ook de Britten betrokkenen, als mede bevrijders en zij wilden natuurlijk geen republiek met een President naast hun. Het compromis werd, dat van Oranje Nassau zou terugkeren uit Engeland, maar dat ze naast hun een minister-president moesten toestaan. De clou is de term President, die al in minister-president zit en waarmee de Amerikanen konden leven. De minister-president staat sinds 1983 in onze Grondwet en Nederland is dus al aardig op weg naar een President in de Grondwet met Oranje naar het buitenland of op een zijspoor. Sinds 14 september 2000 bestaat de RMP en het wordt dus niet Van Oranje Nassau met een 'premier', maar de Republiek Nederland met de minister-president en een President, nodig om door te kunnen gaan met het land.
Al dat gepremier van het oranjebewind ligt ten grondslag aan de wijze van bejegenen van Rutte door Wilders. Rutte noemt zelfs zichzelf 'premier' en laat zich zo noemen, wat Balkenende overigens ook al deed en heeft daarmee al zijn aanzien verloren, hetgeen blijkt uit het vet cool taalgebruik jegens hem. Het gepremier heeft er toe geleid dat alle autoriteit van de staat is verdwenen, ook die van Van Oranje Nassau en dat resulteert nu in een soort jongensgedrag in de Tweede Kamer met mevrouw Van oranje Nassau aan het hoofd van deze jongensclubs. Overigens in het voormalige Oostblok is het nog erger daar gaan ze elkaar ook nog te lijf. Voor orde en gezag is de RMP nodig, want hun kunnen het niet meer. Voor slechts €12 per jaar bent u lid van de Republikeinse Moderne Partij, doneren kan al vanaf €1,-.. Yes we can en Leve de Republiek.
Update:
Bezorgde reacties op gedrag Wilders.
Bij gunstige peilingen is Wilders van plan bij de aanstaande extra bezuinigingen het gedoogkabinet te laten vallen. Lees zijn uitspraken op telegraaf.nl.
Men is nog niet uitgesproken over Wilders' taal richting Rutte, zo blijkt uit dit artikel: 'straattaal hoort niet in de Kamer'. Gerd Leers merkte op "We moeten het goede voorbeeld geven". Zeker goed gezien mijnheer Leers, maar u en de andere leden van de oranjeclubs kunnen dat blijkbaar niet.
Oud-Kamervoorzitter Weiszglas merkt op dat Kamervoorzitster Gerdy Verbeet had moeten ingrijpenen Wilders had moeten sommeren zijn woorden terug te nemen en hem anders van de vergadering had moeten uitsluiten.
Steun voor "doe eens normaal man", al keurt een ruime meerderheid van het Nederlandse volk het af. Het Nederlandse volk verwacht toch wat meer stijl en autoriteit blijkbaar van politici. De oranjeclubs in de Tweede Kamer kunnen dat niet meer, dus tijd voor de RMP met de Republiek Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten