HOOFDPAGINA      

zondag 9 oktober 2011

Beatrix van Oranje Nassau hoort volgens de Grondwet de Raad van State voor te zitten, maar doet dat niet

In 1848 gaf Willem II opdracht aan Thorbecke om de Grondwet te herzien. Hij gaf die opdracht aan Thorbecke, omdat hij bang was vermoord te worden. In omringende landen werden koningen vermoord en dat dreigde over te slaan naar Nederland. Willem II stond onder druk van het volk de macht af aan het volk en Thorbecke bracht dat tot uitdrukking in de Grondwet met de ministeriële verantwoordelijkheid. De koning zou verder worden gedoogd en voor de vorm deel uitmaken van de regering.
Daarom werd de koning het voorzitterschap van de Raad van State opgedragen, dat staat nog steeds in artikel 74 lid 1 eerste zin van de huidige Grondwet. Echter vanaf het begin heeft Willem II dat niet uitgevoerd en pleegde daarmee eigenlijk direct plichtsverzuim tegen de Grondwet. Op basis van eerder genoemde angst, liet hij in de praktijk het voorzitten van de Raad van State over aan een officieuze vice voorzitter.
De RvS vergadert een dag per week dus het voorzitten van de raad is een serieuze aangelegenheid. De RvS geeft advies over ontwerp-wetten en beslist bij bestuurlijke geschillen, tussen overheidsorganen. Mevrouw Van Oranje Nassau maakt zich er dus te gemakkelijk vanaf, eigenlijk gewoon plichtsverzuim en alleen dat al is een reden mevrouw af te zetten voor een President. Alleen de Staten-generaal kan daarover beslissen en de huidige bezetting van de Staten-generaal keurt het plichtsverzuim van mevr. Van Oranje Nassau tegen de Grondwet goed. Ik, met de Republikeinse Moderne Partij,  keur het af. Daarom moet de RMP zo snel mogelijk de Tweede kamer in, zodat het volk zich in een referendum kan uitspreken over het afzetten van mevrouw Van Oranje Nassau. Nu doet een deel van Nederland wel net of de van Oranje Nassau's de meest geliefde personen van Nederland zijn, maar dat is niet zo, ze worden nog steeds slechts gedoogd.
Vindt u ook dat Van Oranje Nassau moet wijken voor een President en de Republiek Nederland?
Voor slechts €12 per jaar bent u lid van de Republikeinse Moderne Partij, doneren kan al vanaf €1,-.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten