HOOFDPAGINA      

zondag 7 april 2013

Eed van trouw aan van Oranje Nassau geldt niet voor de Republikeinse Moderne Partij

Artikel 2 van onze statuten luidt:
De vereniging heeft ten doel de verwezenlijking van een parlementaire republiek met een gekozen president

Op Telegraaf.nl liet Fred de Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer weten dat de eed van trouw aan W.A. Van Oranje Nassau niet verplicht is en dat dacht ik al. Want in hun Oranje wet met die eed staat niets van sancties.

De wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal kent, net als de oranje "wet op de inhuldiging" waar De Graaf op doelde, ook geen sancties en is dus ook niet afdwingbaar. Wel staat in beide wetten aan het einde het volgende: dat " alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden"  Op 30/4 deed het oranje-regime echter helemaal niets om de eed af te dwingen van de aanwezige weigeraars.

Gekozen Kamerleden van De Republikeinen kunnen dus gewoon weigeren de eed, zo die nu is opgesteld, af te leggen en te volstaan met het afleggen van een eed van trouw aan de Grondwet ten overstaan van de WA van Oranje Nassau. Doet W.A. van Oranje Nassau moeilijk, ontstaat er een groot politiek probleem, dat ook internationaal grote aandacht zal trekken. Een gang naar de rechter is dan nodig.
Op basis van onze statutaire doelstelling, die helemaal contra is aan de gewraakte eed, zal iedere rechter ons een democratische behaalde zetel toekennen, met een eed van trouw aan alleen de Grondwet.

Bent u republikein, dan gaat u niet meer stemmen op deze figuren die met uw stem vervolgens trouw gaan zweren aan Van Oranje Nassau, want daarmee werkt u mee aan de instandhouding van hun regime. In plaats daarvan wordt u lid van De Republikeinen of doneert u De Republikeinen, zodat we aan de volgende verkiezingen kunnen deelnemen en u kunt stemmen op de partij voor de Republiek, de minister-president en een President.
Van Oranje Nassau heeft er dom aan gedaan deze wetten te laten opstellen, zonder te zorgen voor naleving op 30/4. Hiermee hebben ze een precedent geschapen en het voor een rechter makkelijker gemaakt om De Republikeinen behaalde zetel(s) toe te kennen, met een eed van trouw aan alleen de Grondwet.

Tot 1983 stond de eed van trouw aan Oranje voor een Kamerzetel in de Grondwet. In 1983 is die eed uit de Grondwet verwijderd, maar bleef van kracht via een additioneel artikel van de Grondwet tot het bij gewone wet geregeld zou zijn.  De minister-president, die we al hadden sinds 1945 op basis van aanstellingsbesluiten, is in 1983 de Grondwet opgenomen. Onze partij, De Republikeinen, bestaat om een president in de Grondwet op te nemen in plaats van Van Oranje Nassau. Daarna zorgt De Republikeinen natuurlijk voor een welvarende Republiek Nederland, die ook blijft bestaan.
Leve de Republiek!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten