HOOFDPAGINA      

woensdag 6 juli 2011

Het plichtsverzuim van Van Oranje Nassau tegen artikel 74 lid 1 eerste zin van de Grondwet over het voorzitten van de Raad van State

Artikel 74 lid 1 eerste zin van onze grondwet luidt: De Koning is voorzitter van de Raad van State. Mevrouw Van Oranje Nassau lapt deze zin gewoon aan haar laars. De Raad van State is een belangrijk orgaan in onze staatsinrichting en vergadert een dag per week. Op deze vergaderingen worden alle wetsvoorstellen besproken en van advies voorzien terugestuurd naar Kamer of Kabinet.
Slechts op één dag per jaar zit mevrouw Van Oranje Nassau de RvS voor de rest van het jaar laat zij dit doen door een vice voorzitter in haar plaats en dat is regelrecht plichtsverzuim tegen onze Grondwet.
Hiermee maakt zij zich tot slechts een 'officieuze koningin' wat mij betreft en daarom noem ik haar maar bij haar naam. De Grondwet geldt voor iedereen en lapt zij die aan haar laars dan lap ik artikel 24 aan mijn laars en ik hoop en verwacht dat u mij volgt in deze, want ik ga ervan uit dat u zich ook niet door mevrouw Van Oranje Nassau laat belazeren.
Na Tjeenk Willink wil mevrouw Van Oranje Nassau nu dan Piet Hein Donner bombarderen tot vice-voorzitter van de RvS en zij is dus van plan gewoon door te gaan met haar plichtsverzuim.
Ik heb de minister-president een brief geschreven, waarin ik hem wees op zijn plicht mevrouw te wijzen op haar plichtsverzuim, dat was in de tijd van Balkenende. Hij schreef mij terug, dat het in de 2e Kamer wel eens aan de orde was geweest, maar men het toen geen probleem vond en hij zelf er niets aan ging doen. Ik vind het wel een probleem en een reden om snel de Republiek Nederland in te voeren. In alle andere landen zou zo iemand meteen worden vervangen door een President en hadden ze al een President door een andere President.
Voor slechts €10 per jaar bent u lid van de Republikeinse Moderne Partij, doneren kan al vanaf €1,-.

2 opmerkingen:

wdeb zei

Ik dacht altijd dat Republikeinen zich, afgezien van hun principiële voorkeur voor een gekozen staatshoofd, vooral beijverden voor een zo klein mogelijke rol van een erfelijk staatshoofd in het politieke bestel. Als er dan toch een koning is, moet die zo weinig mogelijk invloed uitoefenen op de dagelijkse politieke besluitvorming. Dat argument wordt bijvoorbeeld bij formaties steeds uit de kast gehaald om de rol van het staatshoofd op dat moment te beperken. Hinderlijk voor republikeinen is dat de gekozen leiders minder goed dan het staatshoofd in staat (b)lijken dat proces goed te sturen ….

In dat licht is het bijzonder om als republikein te pleiten voor een veel grotere en meer inhoudelijke rolinvulling van de Koning. Wilt u werkelijk dat Beatrix, en straks Willem Alexander als voorzitter van de Raad van State adviezen geeft aan Kamer en Kabinet over alle wetsvoorstellen? Natuurlijk niet – en er is bijna niemand die dat wel wil. Dat blijkt ook uit het feit dat de Kamer instemt met de feitelijk gehanteerde invulling van het voorzitterschap. Dat kan dan ook moeilijk gekwalificeerd worden als plichtsverzuim.

Sterker nog, de gekozen invulling is gewenst, en is in de tweede helft van de negentiende eeuw bevochten op het koningshuis. Het lijkt mij een ongewenste ontwikkeling om dat weer terug te draaien. Als argument om voor een republiek te pleiten (de koningin verzuimt haar taak!) is het dan ook vooral een gezochte en flauwe omweg.

Een republikein ben ik niet – als we nu net onafhankelijk werden en konden kiezen tussen republiek en monarchie dan koos ik republiek. Maar we zijn al een poos onafhankelijk, en ons bestel functioneert behoorlijk. Van het nu overstappen naar een republiek verwacht ik geen enkele echte verbetering. Integendeel. Dus: tot Beatrix, Willem Alexander of Amalia zichzelf onmogelijk of ongewenst maken als staatshoofd is het voor mij: Oranje boven! En dat op een republikeins blog…

Ben Van Herwijnen zei

@wdeb

Ik pleit nergens voor. Ik stel alleen vast dat mevrouw Van oranje Nassau plichtsverzuim pleegt jegens de Grondwet en alleen al daarom zo snel mogelijk de Republiek Nederland moet worden ingevoerd met een President en de minister-president die we al hebben.
Al dat officieuze gedoe van de Oranjes kost dat het barst en levert alleen maar ellende op.

Een reactie posten