HOOFDPAGINA      

donderdag 9 juni 2011

Voor burgemeesters geldt alleen de wet en geen bestuursakkoord

Minister Donner heeft geprobeerd wetgeving voor te bakken, door een akkoord te sluiten op het niveau van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, mijn vroegere werkgever. Het was natuurlijk leuk geweest zo'n akkoord tussen de minister en de VNG, maar niemand heeft daar echt wat aan.
Het zijn de wetten en algemene maatregelen van bestuur van bestuur die tellen en die gemeenten behoren uit te voeren. Doen
gemeenten, dat niet zijn er genoeg dwangmiddelen om ze te laten bijdraaien.
Burgemeesters, die besluiten van de Rijksoverheid niet uit willen voeren, moeten maar op zoek naar een andere baan, zei PVV-Kamerlid Hero Brinkman, bron telegraaf.nl. Akkoord mijnheer Brinkman, maar het verzet van de gemeenten tegen een gedeelte van het bestuursakkoord, is geen ongehoorzaamheid, maar hun goed recht.
Besluit het kabinet de zaken zo die in het ontwerpakkoord zijn opgenomen om te zetten in een wetsvoorstel en dat wordt door de beide Kamers der Staten-Generaal goedgekeurd, dan zit er voor de gemeenten niets anders op dan de nieuwe wet uit te voeren. Zouden ze dan weigeren, zou dat bestuurlijke ongehoorzaamheid betekenen. Dhr. Brinkman spreekt nu echter voor zijn beurt.
Zouden de gemeenten in meerderheid akkoord zijn gegaan met het totale conceptakkoord, was de enige betekenis geweest, dat het voor Donner makkelijker zou zijn geworden om zijn wetsvoorstellen, tot toedeling van nieuwe taken aan gemeenten en de herziening van de WSW, door de Staten-Generaal te krijgen. Het gegeven, dat gemeenten zich in het algemeen houden aan akkoorden, die de VNG namens hen sluit, is een ander verhaal. Het is nog altijd de Staten-Generaal, die in Nederland wetten aanneemt en niet de VNG.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten