HOOFDPAGINA      

dinsdag 15 april 2014

Het waardeloze referendum van Oranje Nassau

Het oranje-referendum mag overal over gaan, maar niet over de staatsvorm. Oeiii, alweer een dictatoriale wet.
U wordt weer in de maling genomen met een drog referendumwet.
Lees maar artikel 5 van de wet raadgevend referendum

Artikel 5
Geen referendum kan worden gehouden over:
a. wetten inzake het koningschap;
b. wetten inzake het koninklijk huis;
c. wetten inzake de begroting, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van de
Grondwet;

d. wetten tot verandering in de Grondwet en wetten houdende
verklaring dat er grond bestaat een voorstel hiertoe in overweging te
nemen;
e. wetten die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of
besluiten van volkenrechtelijke organisaties;
f. rijkswetten, behoudens rijkswetten tot goedkeuring van verdragen die
binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland of een deel daarvan gelden;
g. wetten als bedoeld in de artikelen 11 en 12, tweede en derde lid, die
uitsluitend strekken tot intrekking of tot regeling van de inwerkingtreding
van een wet naar aanleiding van een daarover gehouden referendum;
h. wetten als bedoeld in de artikelen 12, derde lid, en 16, derde lid, die
uitsluitend strekken tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging
van een verdrag naar aanleiding van een over de goedkeuring van dat
verdrag gehouden referendum;
i. wetten als bedoeld in artikel 15, tweede lid, die uitsluitend strekken tot
intrekking van de aan een verdrag verleende goedkeuring naar aanleiding
van een daarover gehouden referendum

De clou is lid d betreffende wijziging van de Grondwet, want dat is nu exact waar de RMP een referendum over eist van het oranje-regime.
Logisch dat WA van Oranje Nassau ons waar mogelijk tegenwerkt, maar al dat slim doen zal niet baten. Wij eisen gewoon een referendum over de wijziging van de Grondwet naar de Republiek Nederland.

Overigens is het raadgevend referendum tijdelijk, totdat de Grondwet is gewijzigd om een correctief bindend referendum mogelijk te maken.
De RMP kan deze wet raadgevend referendum toch gebruiken, zodra we de 2e kamer halen. We eisen dan een raadgevend referendum met deze wet als basis, uiteraard zonder artikel 5 en nog wat kleine wijzigingen.

Zelfs een gek kan nog begrijpen, dat zodra het volk vertrouwd is geraakt met het fenomeen referendum, de roep om een referendum voor de Republiek Nederland spoedig zal ontstaan. De RMP staat daar garant voor.

1 opmerking:

Mordanicus zei

Als de monarchie zo populair is als sommige orangisten beweren, waarom zij die lui dan toch zo bang voor een referendum over de monarchie?

Een reactie posten