HOOFDPAGINA      

maandag 7 mei 2012

De hele 1e en 2e kamer heeft trouw gezworen aan het Van Oranje Nassau-regime

Stop met republikeinse daden te verwachten van de zittende leden van de Staten Generaal. Alle leden van de 1e en 2e Kamer hebben de volgende eed afgelegd:


"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot minister/staatssecretaris/lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.
Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)"

U zult nu begrijpen, dat er niet één Kamerlid is, die de moed heeft zijn eed van trouw te schenden en een voorstel in te dienen voor een wijziging van onze Grondwet naar de Republiek Nederland of voor een referendum over onze staatsvorm.

Het Republikeinse Genootschap, het Nieuwe Republikeinse Genootschap en ProRepublica hebben nog altijd de naïeve gedachte, dat zij zodanig invloed kunnen hebben op Kamerleden, dat ze te bewegen zijn voor de Republiek en President. Open uw ogen en stop met dat naïeve gedoe. Ga er voor of ga er niet voor, maar hou op met dat ludieke gedoe. Gaat u voor de Republiek Nederland en een President, kunt u terecht bij de de Republikeinse Moderne Partij. bent u, zodra puntje bij paaltje komt toch van de Van Oranje Nassau-club, sluit u dan aan bij een van hun oranjeverenigingen in de Staten Generaal.

De Republikeinse Moderne Partij kan met genoeg leden en euro's 1 tot 10 zetels halen bij een eerste deelname aan verkiezingen en dat is genoeg voor grote internationale commotie en druk op het oranje- regime. De RMP zal haar recht op bij verkiezingen behaalde kamerzetel(s) opeisen en zal natuurlijk niet de genoemde eed afleggen.
Daarmee ontstaat een groot politiek probleem. De RMP wijst op de statutaire doelstelling van de partij, de Republiek Nederland met een gekozen President en dat de gekozen leden van de RMP dus geen eed van trouw kúnnen afleggen aan Van Oranje Nassau. Wil van oranje Nassau internationaal niet helemaal voor schut gaan, zullen ze niet anders kunnen dan de door hun aangenomen wet met de genoemde eed in te trekken of voor de RMP een uitzondering te maken. Een strijd die de RMP. met internationale steun en een beroep op democratie. zeker zal winnen van Van Oranje Nassau. De EU en VN zullen meteen erkennen dat een referendum over de staatsvorm in de dan ontstane situatie de enige mogelijke uitweg is uit de dan ontstane impasse.

Steun de RMP en we realiseren de Republiek Nederland binnen 10 jaar.

Ter informatie nog dit:

Mevrouw van oranje Nassau heeft ook een eed afgelegd:


"Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.
Zo waarlijk helpe Mij God almachtig! (Dat beloof Ik!)"

Maar mevrouw Van Oranje Nassau trekt zich niets aan van haar eed tegenover het Nederlandse volk en pleegt plichtsverzuim tegen de Grondwet artikel 74 lid 1 eerste zin die zij gezworen heeft te handhaven. Een plichtsverzuim, dat ik mevrouw voor de voeten werp.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten