HOOFDPAGINA      

vrijdag 25 juli 2014

Maria Poetin en Maxima Zorreguieta

Pieter Broertjes suggereerde deze week, dat de dochter van President Poetin Nederland uitgezet zou kunnen worden i.v.m. het vermeende gedrag van haar vader. Maria Poetin woont met haar Nederlandse vriend regelmatig in Voorschoten bij Den Haag en zou zijn ondergedoken.
De opmerking van de burgemeester van Hilversum haalde de Guardian.
Later deze week werd Pieter Broertjes min of meer gedwongen zich te verontschuldigen voor zijn opmerking, lees....... Het is zeer wel mogelijk, dat de positie van Maxima Zorreguieta in Nederland hierbij aan de orde is gekomen.
Maxima flirt met President Obama
De vader van Maxima Zorreguieta maakte deel uit van de Videla-junta en werd lang verdacht van medeplichtigheid aan misdaden tegen de mensheid, waaraan de Videla junta zich schuldig maakte.
In Nederland werd dit alsmaar afgedaan als, "ja maar zij kan niets doen aan wat haar vader al of niet heeft gedaan."
Hetzelfde geldt voor natuurlijk voor Maria Poetin, die niet verantwoordelijk is voor al of niet gepleegde wandaden van haar vader. Zij blijft dan ook gewoon in Nederland wat de RMP betreft.
Pieter Broertjes doet er verstandig aan voortaan eerst het oranje-blazoen onder de loep te nemen, aleer hij het uitzetten suggereert van de dochter van een van de belangrijkste Presidenten op de wereld.

1 opmerking:

Mordanicus zei

Ik ben het geheel met u eens. Oproepen dat de dochter uitgewezen zou moeten wegens de daden van haar vader [waarbij opgemerkt moet worden dat de precieze rol van Poetin in deze nog altijd niet duidelijk is, en dat de separatisten aldaar slechts voor beperkte mate onder diens controle staan] zonder daarbij de positie va Maxima daarbij te betrekken is hypocriet. Het republikeinse princiepe is dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden en niet voor die van hun voorgeslacht. Hierbij hoort echter wel de prijs dat men geen voorrechten kan ontlenen aan de verdiensten van zijn of haar voorouders.

Een reactie posten