HOOFDPAGINA      

maandag 30 mei 2011

Kernenergie omdat het moet tot er genoeg wind- en zonne-energie is

De gedoogregering wil een tweede kerncentrale in Borssele bouwen. Niemand is daar blij mee, want het is een enorm risico, maar het is onontkoombaar en opnieuw een prijs die we betalen voor de overbevolking. Het maakt Nederland zeer gevaarlijk, want een ramp zoals die in Japan, betekent voor ons, dat meteen half Nederland onbewoonbaar is.
Daarom is het nodig, naast de bouw van een tweede kerncentrale, direct alle aandacht te richten op wind- en zonne-energie. Met windenergie is Nederland groot geworden en welvarend. Het waren de windmolens tijdens onze Republiek van 1588-1806, die omvangrijke landwinning mogelijk
maakten en werden gebruikt voor de houtindustrie in de Zaanstreek. Daar moet Nederland mee doorgaan. Een windmolen(tje) op iedere woning in Nederland moet technisch en economisch haalbaar zijn en zeker in de Westelijke helft van het land genoeg energie kunnen opleveren. Blijft over de grote windmolenparken en vooral ook zonne-energie.
De TU-Delft heeft een nieuwe productiemethode voor zonnepanelen ontwikkelt met een tien keer hoger rendement, waardoor de prijzen aanzienlijk kunnen dalen.
Nederland moet op wind- en zonne-energie volledig inzetten, zodat de kerncentrales zo snel mogelijk kunnen worden gesloten. De kerncentrales zijn weliswaar al een stuk veiliger dan 40 jaar geleden, maar het blijft gevaarlijk. Het afval is nog altijd een groot probleem, al wordt het afval steeds minder, omdat wat vroeger afval heette nu voor een groot deel alweer gebruikt wordt om er verder energie uit te halen. Kortom een ingewikkeld probleem, maar de inzet voor de langere termijn is wat mij betreft zonne- en windenergie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten