HOOFDPAGINA      

woensdag 30 oktober 2013

De oranje PvdA pleit voor toestroom van asielzoekers in NL en we zitten al overvol

Nederland is overbevolkt en toch wil de oranjeclub PvdA de grenzen verder open voor asielzoekers.
In 2013 zullen naar verwachting 17.000 asielzoekers zich hier melden. Een explosieve stijging t.o.v. de 10.000 van 2012 en dan zwamt de oranjeclub PvdA over een eerlijke verdeling van de asielzoekers in Europa en onze grenzen nog verder openstellen voor asielzoekers. Nu zouden de zuidelijke landen er teveel voor opdraaien volgens de Oranje-PvdA. Blablabla.

Het is totaal asociaal om iedere vreemdeling die een keer piept in Nederland te huisvesten. Daarmee wordt het land nog onleefbaarder dan het al is, door de overbevolking.
Worden de asielzoekers eerlijk verdeeld binnen de EU hoeft Nederland maar een fractie op te nemen van wat Frankrijk opneemt.
Frankrijk heeft 114 inwoners per km2 land, Nederland heeft er 450 per km2 land. In 2013 had Frankrijk 56.000 asielaanvragen. Frankrijk is qua oppervlakte 25x groter als Nederland. In bergen valt moeilijk te wonen, worden die in mindering gebracht is het zeker nog 15 keer groter dan Nederland.
Ons quotum kan als volgt worden berekend:
 (56.000 / 15) / (450/114) = 975 asielaanvragen per jaar.
Uit de tabel blijkt, dat Nederland in 2012 op ruim 10.000 asielaanvragen zat en dat was voor ons land al buitenproportioneel. In 2016 verwacht het CBS 70.000 asielzoekers.
En dan komt de oranje-PvdA met verhalen over nog meer asielzoekers. Krankzinnig!

Ik wil een eerlijke verdeling van de asielzoekers binnen de EU. Een verdeling, die rekening houdt met onze overbevolking en grootte van het land. Zodra we zetels hebben zullen we de EU hierop aanspreken.
Ook de EU-toelatingseisen kunnen worden verscherpt. Men vindt zich nu wel erg snel bedreigd en vervolgd, gegevens die nauwelijks te bewijzen zijn.

Elke asielzoeker die wordt toegelaten, brengt op termijn ook nog eens een hele familie hier naar toe en kan dus met een factor 10 worden vermenigvuldig. De berekende 975 is dan ook een reëel aantal voor ons overbevolkte kleine land.
Met alle familie die een toegelaten vluchteling achterna komen is het werkelijke aantal al gauw een factor 10 groter dus 9750 per jaar

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Er is een simpele oplossing voor de asielzoekers. Door middel van zonnenergie kunnen we goedkoop zeewater onzilten, hierdoor kunnen we delen van de Sahara ontginnen en voor landbouw gebruiken. De asielzoekers kunnen daar te werk worden gesteld.

Ben Van Herwijnen zei

Aardig idee, alleen nog iemand die de leiding neemt voor zo'n project.
De UNHCR is de instantie die daarvoor in de eerste plaats in aanmerking komt.

Anoniem zei

Evetueel kan de Europese Unie deze rol opzich nemen, mocht de UNHCR hierin te kort schieten. De EU kan een bilaterale overeenkomst sluiten met, bijv., Lybië (een land met 6 miljoen inwoners, maar 1,8 miljoen vierkante kilometer groot).

Een reactie posten