HOOFDPAGINA      

dinsdag 27 december 2011

Een nieuwe benadering voor werklozen en bijstand-gerechtigden

In het partijprograam van de Republikeinse Moderne Partij staat onder het kopje sociale zaken, dit:
In een republiek is de weerzin tegen de overheid stukken geringer, al is het is geen enkele staatsvorm weg te denken. De sociale controle en de lust tot arbeid is stukken groter en de kosten voor de Bijsrand, WW en WAO zullen hierdoor dalen.
De overheid zorgt voor een modern stelsel van sociale voorzieningen:
- Een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor degene die niet kunnen werken.
- Een bestaansuitkering aan degene die geen werk of andere inkomsten hebben.
- De AOW uitkering voor ouderen.
- Werkgevers het recht geven personen in de bijstand met een verplichte CWI inschrijving, tegen ten minste het minimumloon in dienst te nemen. Dezelfde werkgevers de plicht opleggen al hun vacatures aan te melden bij het CWI. Zo heeft iedereen gelijke kansen op werk en zit niemand ten onrechte in een uitkering.
- Het in 2006 ingevoerde solidaire zorgstelsel voldoet.
- De hoogte van uitkeringen laten afhangen van de stand van de welvaart van het land.
Zo is iedereen zo goed mogelijk voorzien van geld om te leven en verzekert van (goede) gezondheidszorg.

Het plan, dat de Sociale Dienst in Rotterdam nu wil gaan uitvoeren, lijkt erg op het RMP programmapunt met betrekking tot de rechten en plichten van werkgevers ten aanzien van werk en mensen met een CWI inschrijving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten