HOOFDPAGINA      

zondag 31 maart 2013

Marianne Thieme probeert een halve oranje kip te zijn

Op basis van de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal uit 1992, heeft Marianne Thieme bij de inname van haar Tweede Kamerzetel al een eed van trouw afgelegd aan mevrouw Van Oranje Nassau.
Nu, bij het naar voren schuiven van Willem van Oranje Nassau, weigert mevrouw Thieme plotseling een eed van trouw af te leggen aan Willem van Oranje Nassau. Merkwaardig oranje kippengedrag van Marianne Thieme.
Kijk Marianne Thieme, je bent in Nederland voor Oranje of voor de Republiek. Ben je voor Oranje ben je tegen de Republiek en leg je braaf je eed van trouw af die Van Oranje Nassau van je eist voor je Kamerzetel en de daarbij horende €130.000 per jaar aan salaris en onkostenvergoedingen.
Ben je voor de Republiek, neem je dat op in je programma of beter nog je statuten en kun je naar de rechter stappen voor een ontheffing van de eed van trouw aan Oranje.
Zolang jij een eed van trouw aflegt aan Oranje ben je voor ons een Oranje-kip en onze politieke tegenstandster. Ik de ogen van de Oranje-club is je weigergedrag op 30 april totaal ongepast en een halve oranje-kip kunnen wij ook niets mee doen.

Het is niet ons probleem, maar in de wet op de inhuldiging en in de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal staat, dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Het betekent, dat Marianne Thieme en de andere weigeraars, indien zij aanwezig zijn bij de verenigde vergadering van de Staten-generaal op 30/4, zullen moeten worden gedwongen de eed van trouw af te leggen. Doet Van Oranje Nassau dat niet kunnen ze de wet op hun 'inhuldiging' en de wet op beëdiging ministers en leden Staten-Generaal, beter weggooien, want het zijn daarmee wassen neuzen.
Wetten die niet gehandhaafd worden tasten de geloofwaardigheid en de autoriteit van regering en Staten-Generaal aan..
Mevrouw en straks Willem van Oranje Nassau weigeren zelf art. 74, lid 1 eerste zin van de Grondwet uit te voeren en dat is plichtsverzuim. Alleen al daarom moet de familie worden afgezet voor een President.

Wat voor Marianne Thieme geldt, geldt natuurlijk ook voor de andere weigeraars van de oranje-PvdD en oranje-GL.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten