HOOFDPAGINA      

vrijdag 5 augustus 2011

De economie dreigt opnieuw in te storten

De AEX is gezakt onder de 300 punten. In Amerika is er een tweede huizencrisis en stagneert het economische herstel. De werkeloosheid blijft in de VS 9% en dat is erg hoog.
Op het dieptepunt van de laatste beurscrisis stond de Dow-Jones-index op 7000 punten en de Aex op 200. Gisteren sloot de Dow-Jones op 11400 punten. Sinds de laatste beurscrsis steeg de Dow dus met (11400-7000)/1% van 7000 = 62%. De AEX steeg met (295-200) / 1% van 200= 47,5%. De stijging van de AEX blijft dus nog altijd verachter bij de stijging van de Dow en dat is meestal andersom.
Er is dus geen reden tot grote paniek voor Nederland, maar de kredietcrisis is niet achter de rug. Men kan op de wereld niet ongestraft doorgaan met schulden maken en nog meer schulden maken om oude schulden af te lossen. Landen die niet meer kunnen terugbetalen en nog meer geld nodig hebben, dat werkt niet op den duur. Iemand zal voor de schulden op moeten draaien en dat zijn nu de Chinezen en Oliesjeiken, die in de toekomst naar hun in Westerse staatsobligaties gestoken geld kunnen fluiten of naar een belangrijk deel ervan. Ook zullen zij steeds hogere rentes gaan vragen voor hun geld.
Een instorten van de economie heeft natuurlijk directe gevolgen voor onze pensioenen en de welvaart in het algemeen. De problemen in de VS, waar het herstel stagneert en een tweede hypotheekcrisis zich aandient en de problemen met een groot aantal Eurolanden, geven duidelijk aan dat de kredietcrisis niet voorbij is en dat we rekening moeten houden met een blijvende verlaging van ons welvaartsniveau. De pensioenfondsen in Nederland melden zich nu alweer bij DNB, omdat de dalende koersen nu al hebben geleid tot een te lage dekkingsgraad voor de pensioenen, meldt Telegraaf.nl. Kunt u nagaan, wat er gebeurd zodra het echt weer fout gaat op de beurs.
Voor Bondskanseliere Merkel en President Sarkozy zijn de beurskoersen zelfs aanleiding voor een crisisoverleg. Vandaag zullen zij telefonisch overleg voeren over te nemen maatregelen. De kans dat Merkel en Sarkozy de beurscrisis kunnen keren is echter zeer gering. Alle maatregelen hebben in de regel slechts een tijdelijk effect, omdat beurzen nu eenmaal autonoom reageren op hele complexe ontwikkelingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten