HOOFDPAGINA      

vrijdag 17 februari 2012

President Wulff treedt af en dat is jammer

Christian Wulff lag al lang onder vuur wegens enkele scheve schaatsen, die hij had gereden. Supermensen bestaan niet en ook de President is maar een gewone burger en maakt dus fouten en doet niet alles even goed. De President is wel een gewone burger in een bijzondere positie, waar elk foutje of minder geslaagde actie, door tegenstanders wordt aangegrepen om hem af te zetten, of tot aftreden te dwingen. Zo geschiedde bij onze buren, de Bondsrepubliek. Horst Köhler, de vorige President van Duitsland, was de eerste President in de geschiedenis van de Bondsrepubliek, die vervroegd aftrad. De aanleiding voor Horst Köhler was een minder geslaagde opmerking over militair optreden van Duitsland in Somalië en in Afghanistan. Het leidde tot kritiek op de President Köhler en dat was voor Duitsland nieuw en voor Horst Köhler aanleiding direct af te treden, eigenlijk tot ieders verbazing.
Christian Wulff werd, na het aftreden van Horst Köhler, gekozen tot de nieuwe President van de Bondsrepubliek. Direct na zijn verkiezing tot Bondspresident feliciteerde ik Christian Wulff met zijn verkiezing in de volgende emal:


Sehr geehrter Herr Wulff,
Ich möchte Ihnen zu Ihrer Wahl zum Bundespräsidenten gratulieren.

Herzliche Grüße

Ben Van Herwijnen
Gründer die RMP und der erste Niederländer, wer geht für Präsident zu werden
Enkele weken later werd ik aangenaam verrast met deze bedankkaart van de President van Duitsland gericht aan mij en de partij. Een bedankkaart, die meteen de eerste internationale politieke erkenning voor mij en de Republikeinse Moderne Partij betekende en daarvoor blijf ik Christian Wulff altijd dankbaar.
Klik op de kaart om te vergroten en te lezen.
Het is de tweedeachtereenvolgende President van de Bondsrepubliek, die aftreedt om niet zulke hele erge miskleunen in mijn beleving. Het zou gaan om vriendjespolitiek, mar altijd nog op zeer bescheiden wijze. Duitsland legt de lat voor hun President blijkbaar erg hoog. In een interview dat RTL4 nieuws had met een Duitse burger, werd dat onderstreept. De betreffende burger zei: "was het in Italië geweest had iedereen gezegd typisch Italiaans", daarmee aangevende, dat dan iedereen de schouders had opgehaald en de president gewoon was blijven zitten.
Koningin Elizabeth II zou wel eens geneigd kunnen zijn tot enig leedvermaak om de tweede opeenvolgende President van de Bondsrepubliek, die vervroegd aftreedt.
Ik vind het jammer, dat opnieuw de President van de Bondsrepubliek zich geroepen of gedwongen voelde af te treden. In Nederland zitten we met mevrouw Van Oranje Nassau, die plichtsverzuim pleegt tegen artikel 74 lid 1 eerste zin van onze Grondwet. Nederland heeft, zeker in vergelijking met de Bondsrepubliek, dus alle reden Van Oranje Nassau af te zetten wegens genoemd plichtsverzuim, want dat is de grootst mogelijke wandaad voor een politiek kopstuk. Toch doet het Nederlandse volk dat niet tot dusver en dat is zeer merkwaardig. Bij genoemd plichtsberzuim kan worden opgeteld, de steekpenningen van prins Bernhard wat een andere manier is van vriendjespolitiek. Overigens is het hele oranje-regime gebaseerd op vriendjespolitiek. Wie van Oranje Nassau steunt en bejubelt of hun stichtingen doneert, krijgt de mooiste baantjes en allerlei privileges.
De RMP doet er alles aan om van Oranje Nassau te vervangen door een President, want een land waar degene die pretendeert staathoofd te zijn haar Grondwettelijke plicht verzuimt, dat kan niet.

De partijloze Joachim Gauck wordt de vermoedelijke opvolger van Christian Wulff. nu Angela Merkel haar verzet heeft opgegeven tegen deze door de SPD naar voren geschoven kandidaat. In 2010 verhinderde Anhgela merkel nog de verkiezing van Gauck, die ook toen al kandidaat was.

2 opmerkingen:

Lex zei

Jammer hoor. Zelf Duits kan je niet 100% correct grammaticaal schrijven. Ik kan in dat hele kleine stukje al op z'n minst enkele discutabele fouten constateren.

Ben Van Herwijnen zei

@Lex

Ik had op mijn eindexamen HBS-a, tegenwoordig Atheneum-a geheten, een 6 voor Duits. Moet dus voldoende zijn, maar omdat dat al 45 jaar geleden was heb ik het zinnetje vanuit het Nederland laten vertalen door Google vertalen. Toch nog een foutje volgens jou. het zou kunnen. De President van Duitsland heeft het niet verhinderd mij te bedanken.

Een reactie posten