HOOFDPAGINA      

woensdag 26 januari 2011

De oranje wetten zijn te gekunsteld geworden

Saba en Sint Eustatius wonen tegenwoordig wel in Nederland, maar hebben in tegenstelling tot andere Nederlanders geen indirect kiesrecht voor de Eerste Kamer via de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Volgens de oranje wetten zijn ze formeel een openbaar lichaam. Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van Oranje, een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Ik ben geen deskundige betreffende de oranje wetten, maar blijkbaar heeft Oranje vergeten Saba en Eustatius bij een of andere provincie in te delen, dan wel er een overzeese provincie voor te creëren.
Nu schrijft de Groningse staatsrechtgeleerde Douwe Jan Elzinga in NRC Handelsblad, dat de Statenverkiezingen van 2 maart eigenlijk onrechtmatig zijn.
Oranjevertegenwoordigers in de Eerste kamer beweren weer: "Formeel staatsrechterlijk zit dit niet goed in elkaar. Maar als we die inwoners hadden laten meestemmen, zou dat direct ingaan tegen de tekst van de grondwet," aldus D66-fractievoorzitter Hans Engels tegen de Telegraaf.
Dhr. Elzinga voorspelt, dat een rechter de uitsluiting "zonder twijfel" in strijd zou achten met het gelijkheidsbeginsel uit internationale verdragen.
Kortom Oranje heeft er een zootje van gemaakt.
Politiek is nog altijd staatsinrichting en Oranje heeft dus politiek totaal gefaald met Saba en Eustatius.

Tijd dus voor de Republikeinse Moderne Partij om met de Republiek Nederland, de minister-president en een president weer orde te scheppen in de ontstane chaos.
Het is jammer, dat de RMP de Euro's er niet voor heeft, anders hadden we zeker de verkiezingen ongeldig laten verklaren door een Nederlandse of Europese rechter en zo publiciteit en de 2e kamer gehaald. Steunt u ons met een lidmaatschap of donatie, kan het volgende keer wel.

1 opmerking:

Lex zei

>>> Ik ben geen deskundige betreffende de oranje wetten

Behoud je dan ook van commentaar. Die eilanden hadden allang afgestoten moeten worden. Er komt alleen maar tuig vandaan

Een reactie posten