HOOFDPAGINA      

zaterdag 15 maart 2014

Van Aartsen wil ook in Nederland om de macht stemmen

Burgemeester Van Aartsen van Den Haag houdt in de Volkskrant een pleidooi voor stemmen om de macht in twee rondes en het kiezen van de burgemeester door de burgers.
Het verheugt mij dat een serieus iemand als dhr. Van Aartsen, dit pleidooi afsteekt in de Volkskrant. Eerder was het Van Aartsen, die als fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer het eerste landelijke referendum in Nederland mogelijk maakte. In 2005 vond het plaats en ging over voor/tegen de concept Grondwet van de EU.
U zult zich ongetwijfeld herinneren, dat die Grondwet niet doorging, er kwam een verdrag voor in de plaats.
Voor de RMP is dat referendum uit 2005 van essentiële betekenis, omdat het voor ons de weg heeft gebaand om de keuze Republiek Nederland voor/tegen via een referendum aan het Nederlandse volk voor te leggen, zodra we in de Tweede Kamer zitten.

Een idee van dhr. Van Aartsen is dus altijd serieus te nemen. Van Aartsen haalt het Franse systeem aan, waar in twee rondes wordt gestemd voor de gemeenteraad.
De gekozen burgemeester moet er nu zo snel mogelijk komen, dat vind ik ook. En het stemmen om de macht op zijn Frans in twee stemrondes is ook een prima idee wat mij betreft. In de eerste ronde kiest men de partij of persoon die men wil of leuk vind of wat dan ook en in de tweede ronde stemt men op een combinatie. Deze combinatie heeft, als ze een meerderheid behalen, dan de macht tot de volgende verkiezingen.
Er is een probleem. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is de laatste decennia gedaald van 70% tot 42%.
Bij stemmen in twee rondes zal dat nog beroerder worden en is een uitslag niet langer representatief of democratisch verantwoord. Het is daarom nodig éérst over te gaan op stemmen via pc, laptop, tablet en smartphone. Daarna steun ik Van Aartsen's idee van harte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten