HOOFDPAGINA      

zaterdag 25 augustus 2012

De Republiek en de President zorgen voor u van de wieg tot aan uw crematie respectievelijk tot in uw graf

Vroeger vertrouwde Nederland blind op vadertje staat Drees, de grillen en grollen van mevrouw Juliana werden gedoogd en Luns was ons boegbeeld in het buitenland.
Drees was de verpersoonlijking van de minister-president en dankte daaraan zijn bijnaam 'vadertje staat'. Het vertrouwen van het Nederlandse volk in Drees was geheel terecht en Drees beschaamde dat vertrouwen nooit.
Tijden veranderen en zelfs 'vadertje staat' Drees overleed, hij was toen wel 101 jaar. Nu is er helemaal niemand die duidelijk richting geeft aan Nederland en vertrouwen wekt. Mevrouw Van Oranje Nassau, doet niets goed, doet niets fout, wordt nog altijd gedoogd, maar geeft zeker geen richting aan Nederland of perspectief. De oranje verkiezingscampagne tot 12 september besteedt veel
aandacht aan de zorg, maar slaagt er niet in die behoorlijk te organiseren en vooral te garanderen. De Republiek en de President zorgen voor u, wat er ook gebeurd, van uw wieg tot aan uw crematie respectievelijk uw graf. De Republikeinse Moderne Partij zorgt voor zieken en ouderen en haalt het geld daarvoor waar het zit.
Genoemd gedogen is overigens al sinds 1848, toen Willem II uit angst vermoord te worden de macht afstond aan het volk. Een en ander werd vastgelegd in de Grondwet van Thorbecke via de zogenaamde ministeriële verantwoordelijkheid. De koning zou verder onschendbaar zijn en worden gedoogd. De koning werd in de Grondwet nog wel voorzitter van de Raad van State. In de praktijk heeft Willem II, die taak steeds verzuimd en laten uitvoeren door een plaatsvervanger. Nu is dat nog zo en de RMP noemt dat plichtsverzuim tegen artikel 74 van de Grondwet. Let wel dat is een belangrijke taak, want de RvS vergadert één dag per week.
Kortom de hele Van Oranje Nassau-club werkt niet meer. Alle oranje-regeringen vallen vroegtijdig sinds de RMP bestaat, dus u zit nu te kijken naar regering nr.7 die nu wordt voorbereid weer gaat vallen. Zonde van de tijd en slecht voor het land.
Kortom Van Oranje Nassau moet plaatsmaken voor de Republiek en een President en dat kan alleen maar via een referendum en daarvoor is de RMP nodig in de Tweede Kamer.
Word Lid van de RMP of doneer..

2 opmerkingen:

Lex zei

"De koning werd in de Grondwet nog wel voorzitter van de Raad van State, om hem deel te laten uitmaken van de regering."

De RvS is geen onderdeel van de regering. Het is een adviesorgaan van de regering. Lidmaatschap van de RvS maakt je geen lid van de regering.

Ben Van Herwijnen zei

@Lex

Je hebt gelijk Lex. Ik zal het aanpassen

In de GW staat nu:

Artikel 42

1.De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.
2.De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.

Een reactie posten