HOOFDPAGINA      

vrijdag 11 november 2011

Sinds 1848 is er al geknoei met de Raad van State

(Telegraaf,nl lezers: in dit artikel was abusievelijk een link opgenomen naar het verkeerde artikel op telegraaf.nl, dus sluiten de onderwerpen niet op elkaar aan)
Het rommelt weer rond de RvS. In 1848 is het gerommel met de Raad van State al begonnen. De Grondwet van Thorbecke werd ingevoerd, nadat Willem II bang was geworden vermoord te worden en na een nachtje slapen alle macht afstond aan het volk. Het werd in de praktijk gebracht door genoemde Grondwet van Thorbecke, waarin de ministers verantwoordelijk werden en de koning onschendbaar werd. Bovendien werd de koning nog slechts gedoogd, maar dat staat niet in de Grondwet. In documenten uit die tijd is dat nog wel terug te vinden, zie Collegenet.nl.
Thorbecke nam in zijn Grondwet bewust op om de koning voorzitter van de Raad van State te laten zijn, dit om de koning toch nog formeel deel van de regering te laten uitmaken. Willem II heeft echter vanaf het begin de Raad van State nooit voorgezeten, doch liet dat doen door een aangewezen vice-voorzitter. Een vice-voorzitter van de Raad van State komt in de Grondwet niet voor, maar er staat wel in artikel 74 lid 1 eerste zin, dat de koning voorzitter is van de Raad van State. Het niet uitvoeren van deze grondwettelijke taak door mevrouw Van Oranje Nassau is plichtsverzuim tegen de Grondwet. Mevrouw heeft zich met dit plichtsverzuim, tegen dezelfde Grondwet waarin het koningschap vermeld staat, tot een officieuze koningin 'gemaakt', want dan hebben wij natuurlijk maling aan artikel 24 dat koningschap vermeldt.
De Raad van State vergadert een dag per week en het is dus een behoorlijke taak te noemen, die mevrouw verzaakt. Het niet bijwonen van de vergaderingen van de Raad over wetsvoorstellen, betekent dat er veel informeel overleg moet plaatsvinden tussen de opstellers en indieners van de wetten enerzijds en mevrouw Van oranje Nassau anderzijds, want zij wil ondanks haar plichtsverzuim toch een handtekening onder alle oranje wetten zetten.
Kortom dit is geen werkbare situatie en daarom eis ik van het oranjebewind een referendum over de concept Grondwet van de Republiek Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten