HOOFDPAGINA      

maandag 24 september 2018

De Republikeinen: politiek overzicht september 2018

  • Al jaren heeft onze partij in het partijprogramma, dat Nederland overbevolkt is. Op Facebook en twitter geven we deze mening bij herhaling aan de openbaarheid. Tot dusver waren we roepende in de woestijn en wisten de Oranje positivo's het allemaal beter. Daarin lijkt een kentering te zijn gekomen gegeven dit artikel op GeenStijl en dit artikel op Volkskrant.nl. Op 25 septmber was de overbevolking zelfs een item in DWDD met Jan Latten, de oud directeur van het CBS. Het probleem van mijnheer de Koning en zijn Oranje-bewind is, dat hij zelf en Maxima allochtonen zijn. Asielzoekers weten dat natuurlijk en dus kan het oranje-bewind de toestroom van allochtonen(asielzoekers) geen halt toe roepen. Wij kunnen dat wel en dat kon ons wel eens snel de republiek brengen.
  • De Britten blijven proberen -wel de lusten en niet de lasten- uit een Brexit deal te slepen. En straks trapt die slappe Tusk er nog in ook en gaat Queen Elizabeth feestvieren van onze centen. Tusk moet namens de EU gewoon aan de Britten meedelen, dat wel de lusten en niet de lasten niet wordt geaccepteerd. Klaar!. Wij hebben de Britten nergens voor nodig, hun de EU wel, want ze blijven aan het zeuren. Hadden ze allemaal maar eerder moeten bekijken, nu is het gewoon pech gehad.
  • Het gedoe rond Lili en Howick heeft opnieuw aangetoond, dat W-A van Oranje Nassau( zelf een allochtoon evenals Maxima) er met zijn bewind niet in slaagt om ook maar één vluchteling uit te zetten. Hetzelfde gold voor het bewind van zijn moeder en daardoor puilen wij uit van het volk. Vluchtelingen op de wereld weten natuurlijk, dat je in NL nooit wordt uitgezet, vandaar dat alles wat nu aankomt in Italië en Spanje bij voorkeur naar NL gaat.
  • Hongarije komt gewoon weg met het weigeren vluchtelingen op te nemen. Het europese parlement legt weliswaar een zware strafmaatregel op door een artikel 7 procedure te starten tegen het land, maar dat is een wassen neus. Zo'n maatregel behoeft unanieme instemming van de Europese Raad, dat zijn alle regeringsleiders van de lidstaten. Ook Polen zit daar in en Polen zal zeker tegenstemmen, omdat ze evenals Hongarije geen vluchtelingen willen opnemen.
  • Het voorgaande punt maakt duidelijk, dat Nederland gewoon wegkomt met een maximum aantal asielzoekers van 5000 per jaar in verband met onze al bestaande enorme overbevolking. We zijn het dichtstbevolkte land van de EU en nemen verhoudingsgewijs het meeste vluchtelingen op. Zie voor onderbouwing ons partijprogramma onderdeel 'Asielzoekers, immigratie en emigratie'.
  • Wat een ongelooflijk slappe zak is oranje Stef Blok. Zijn gedachten achter zijn ter discussie staande uitlatingen waren echt niet zo gek, maar hij trok het onder voortdurend bukken en buigen allemaal weer in. De opmerking over Suriname was belachelijk, maar al zijn andere overpeinzingen hadden allen een kern van waarheid. Alleen had hij zich blijkbaar niet gerealiseerd, dat Willem Alexander en Maxima allochtonen zijn en het dus een indirecte aanval op hun was. En Willem-Alexander is nu eenmaal degene aan wie Stef Blok trouw heeft gezworen. Zijn opmerkingen brachten daarmee ook de positie van alle andere gezworen orangisten in regering en 1e en 2e Kamer in gevaar, reden waarom het hele oranjeregime zo fel reageerde. Autochtonen, die kritische kanttekeningen hebben bij het doen en laten van allochtonen, kunnen zich beter bij ons aansluiten. Nu verwijten orangisten deze autochtonen direct discriminatie en vreemdelingenhaat bij de geringste opmerking over allochtonen. Nog even en ze betichten ons zelfs van vreemdelingenhaat en discriminatie n.a.v. onze stellingname tegen mijnheer de Koning en waar mogelijk onze kritiek op hem.
  • De anoniemen Witte Huis medeweker, die lekte over de 'dwaasheden' van de President heeft de druk op Trump verder opgevoerd. Ook Stormy Daniels blijft een blok aan zijn been. Alles bijeen kan het op een gegeven moment leiden tot impeachment al is dat zeer ingewikkeld in de VS. Wordt Trump afgezet dan zal het hoofd argument zijn dat hij geen politiek ervaring had en daardoor dwaze dingen deed. Wij hebben ook geen politieke ervaring in Oranjeland. Het afzetten van Trump kan ons dus ook schaden in het vertrouwen dat het Nederlandse volk uiteindelijk in ons zal moeten hebben willen we Oranje verdrijven voor een President. Ons sterke punt in deze is, dat in Nederland niemand ervaring heeft met een republiek en een President en al die gezworen orangisten in de 1e en 2e Kamer het zeker niet kunnen. Het blijft uiterst spannend. Overleeft Trump het wel, dan werkt het in ons voordeel en kunnen we benadrukken dat politieke niet relevant is.
  • We hielden er allang rekening mee en terecht zo bleek. Vrijdag 31 augustus was het zover, een aanslag op het Centraal station in Amsterdam. Het permanent aanwezig zijn van een aantal politieagenten op het CS, die als spotter functioneren om tijdig afwijkend gedrag te signaleren, betaalde zich uit want ze hadden de dader al in het vizier door zijn afwijkende gedrag toen hij toestak. Binnen 9 seconden schoten ze hem neer en voorkwamen zo een veelheid van de slachtoffers die nu vielen.
  • Wat opviel in de berichtgeving was dat de politie rekening hield met een mogelijk terroristische aanslag. Alles, maar dan ook alles, wees direct op een terroristische aanslag. Het is naïef om dan nog te spreken van een mogelijk terroristische aanslag. In plaats daarvan had de politie het meteen een waarschijnlijk terroristische aanslag moeten noemen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten