HOOFDPAGINA      

maandag 20 februari 2017

Brief aan het Nieuwe Republikeinse Genootschap

Brief van De Republikeinen aan het Nieuwe Republikeinse Genootschap

NRG/Republikeinen.nl
t.a.v. de heer H. Maessen voorzitter.

Heinkenszand, 15 februari 2017.

Geachte Hr. Maessen,

Alweer enige tijd geleden deed ik u een e-mail toekomen waarin ik u o.a. vroeg om in aanloop naar de 2e Kamerverkiezingen in maart a.s. een samenwerking met ons te willen aangaan m.b.t. het invullen en later ondertekenen van ondersteuningsverklaringen van uw leden t.b.v. onze partij om zodoende deelname aan deze verkiezingen veilig te stellen.
Dit alles om ons gemeenschappelijk doel na te streven nl. terugkeer naar een republiek der Nederlanden en afscheid van de monarchie, waarbij in tegenstelling tot uw partij wij dit proberen te realiseren via de politieke weg.
Jammer genoeg mocht ik hierop tot op heden geen antwoord krijgen.


Hoewel onze partij voldeed aan de financiële voorwaarden en een kandidatenlijst kon presenteren zijn we er niet in geslaagd om de benodigde ondersteuningsverklaringen te werven.Het gaat mij te ver om dit te wijten aan gebrek aan samenwerking zoals ik u destijds voorstelde maar bij een gezamenlijk opereren i.h.k.v. de ondersteuningsverklaringen acht ik het niet uitgesloten dat het beoogde doel bereikt had kunnen worden.
Niet te onderschatten is het feit dat één en ander in publicitair opzicht NRG/Republikeinen.nl zijn voordeel mee had kunnen doen, er vanuitgaande dat ter verwezenlijking van uw doelstelling het opzoeken van publiciteit een onmisbaar ingrediënt is. Pers en publiciteit zijn machtige wapens om het volk te bereiken, niet een vergaderingetje, een artikeltje of het schrijven van een boek zijn niet in staat om de mening van het volk te peilen.
Nogmaals spreek ik hiermede onze teleurstelling uit dat u gekozen heeft voor een passieve opstelling in deze en hiermede als partij uw eigen bestaansrecht een sluimerend bestaan heeft gegeven, trots alle websites om uw partij te presenteren, in die zin dat er naar mijn overtuiging een zeer grote achterban is die niet bereikt kan worden en dus stemmen kost.
Met vriendelijke groet,
Edward Koenen
Secretaris De Republikeinen 

Hierbij het antwoord van het Nieuwe Republikeinse Genootschap op de brief van Edward Koenen aan hen.

Geachte heer Koenen,
Hartelijk dank voor uw brief. Het NRG kiest er bewust voor niet direct via een partij als de uwe actief te zijn. De achterban van het NRG is uiterst divers zodat er over elk ander onderwerp dan de republiek meteen meningsverschillen zouden ontstaan. Een partij die alleen maar voor één issue gaat is kansloos in de Nederlandse politiek. Daarnaast zijn wij er op gericht de publieke opinie voor ons te winnen. Daar past een politieke partij niet bij.
U kiest een andere weg en dat staat u vrij.
Met vriendelijke groet,
Hans Maessen
Voorzitter NRG

Over het NRG:
Het zijn en blijven alibi republikeinen, fakers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten