HOOFDPAGINA      

vrijdag 17 februari 2017

Allemaal de monarchie in hun verkiezingsprogramma's

Alle partijen in de Tweede Kamer zijn in hun verkiezingsprogramma voor de monarchie .
De enige uitzondering is GroenLinks, die hebben dit in hun verkiezingsprogramma:
De gemeenteraad kiest de burgemeester. De Provinciale Staten kiezen de Commissaris van de Koning. Op termijn wordt Nederland een republiek en wordt het staatshoofd gekozen.

Beste mensen LET OP! Ook alle Groenlinks politici in de Tweede Kamer leggen voor hun zetel een eed van trouw af aan de Grondwet, maar ook nog eens expliciet aan de Koning. Gewoon gezworen orangisten dus, net als ALLE andere Kamerleden, ook die van de Eerste Kamer.
Het is echt een illusie en erg naïef te denken of hopen, dat gezworen orangisten ooit een wetsvoorstel zullen indienen om de Grondwet te wijzigen naar de republiek.

Een meerderheid van alle gezworen orangisten in de beide Kamers steunen de oranje-monarchie, omdat ze niet het vermogen hebben de staatsvorm te veranderen in de republiek met de minister-president en een gekozen President. Wij, De Republikeinen, hebben dat vermogen wel. Lees op onze site ons plan van aanpak

Wilt u echt de republiek is er maar één manier en dat is u aanmelden bij onze partij, De Republikeinen als lid (€12,- per jaar), voor een ondersteuningsverklaring (gratis) of voor een donatie vanaf €1.

Op onze site op FAQ staat dit over de eed van trouw aan de Koning:
Alle zittende partijen bestaan uit orangisten, want alle Kamerleden zweren tot dusver expliciet trouw aan Van Oranje Nassau, zodra ze een Kamerzetel bezetten. Soms zeurt een van deze orangisten dan nog over een republiek, maar dat is altijd fake. Je kunt niet trouw zweren aan Oranje en een republikeinse staatsvorm willen. Het is kiezen voor het een of het ander. De Republikeinen gaan, na het halen van een of meer zetel(s), geen eed van trouw afleggen aan Van Oranje Nassau. We eisen dan natuurlijk wel onze behaalde zetel(s) op. De Republiek Nederland met een gekozen President is onze officiële statutaire doelstelling. Geheel volgens Nederlands recht opgesteld en vastgesteld. Een rechter zal moeten beslissen wat er moet gebeuren om ons zonder een eed van trouw aan Van Oranje Nassau, toch onze democratisch verworven zetel(s) te laten innemen. De Koning beslist niet in die situatie, de rechterlijke macht gaat dat beslissen. Gegeven de internationale aandacht van de VN en de EU die onze overgang naar de republiek gaat trekken, zal een rechter ons onze zetel(s) zeker toekennen en vrijstellen van de eed van trouw aan Van Oranje Nassau. Genoemde eed staat overigens niet in de Grondwet, maar in een gewone Oranje-wet en kan dus met een gewone meerderheid worden gewijzigd. Bovendien kent deze wet geen sancties.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten