HOOFDPAGINA      

donderdag 12 november 2015

Oranje heeft met lek 'commissie stiekem' een groot probleem

Wij vinden het hele Oranje-bewind natuurlijk onbetrouwbaar, maar nu blijkt dat ze elkaar ook al niet kunnen vertrouwen.
Eén van de fractievoorzitters moet gelekt hebben uit de vergadering van de commissie stiekem, die uiterst geheime staatszaken en de aanpak daarvan bespreekt.
Wij zijn benieuwd wat de politieke gevolgen zullen zijn van dit gegeven. Ten minste zal de schuldige fractievoorzitter zijn Kamerzetel moeten opgeven.
Alle verdachtmakingen wijzen naar Diederik Samsom en als hij het inderdaad blijkt te zijn, zal de hele regering Oranje/Rutte II moeten aftreden en waarschijnlijk ook, als het een andere fractieleider is.


Grondwet Artikel 119

De leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen staan wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor de Hoge Raad. De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.

Volkomen duidelijk dus wat er nu moet gebeuren. Of de de Tweede kamer zelf, of de koning samen met een of meer ministers zal de opdracht tot vervolging moeten geven.

Wat de Tweede Kamer nu gaat doen is tijdrekken op foute gronden, door een commissie in te stellen op basis van de wet op de ministeriële verantwoordelijkheid, artikel 9, aldus Van Miltenburg.
Waarom ze dat zei is niet duidelijk. Het gaat hier uitsluitend om Kamerleden als verdachten, dus wet op de ministeriële verantwoordelijkheid helemaal niet van toepassing.
De Kamer had ook gewoon op eigen initiatief een speciale commissie kunnen instellen op basis van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer.
Nee, mevrouw Van Miltenburg meende te moeten opmerken, dat de wet voorschrijft wat er in deze situatie moet gebeuren, daarbij refererend aan artikel 9 van de WMV. Gewoon een pertinente leugen.

De Kamer hoeft helemaal niets eerst te onderzoeken, maar kan meteen besluiten een opdracht tot vervolging te geven aan de Hoge Raad op basis van de ingediende aanklacht door Halbe Zijlstra de voorzitter van de CIVD.

Het risico dat de commissie uiteindelijk zal concluderen, dat er niets aan de hand is en geen vervolging nodig is, is levensgroot, want vervolging schaadt natuurlijk het Oranje-regime enorm.
Of ze door niet te vervolgen het Nederlandse volk durven te schofferen is echter ook lang niet zeker, want zelfs bij Oranje heerst een zekere angst voor het Nederlandse volk.
De angst van Oranje voor het Nederlandse volk is er al sinds 1848, toen Willem II bang was vermoord te worden en alle macht afstond aan het volk.
De in deze lek-affaire ten onrechte aangehaalde, of misbruikte, ministeriële verantwoordelijkheid datéért uit 1848.

 Het Oranje-regime zal uiteindelijk toch niet anders kunnen dan die opdracht geven aan de Hoge Raad, omdat we ze anders publiekelijk uitlachen.
Een afgang is het sowieso voor hun bewind.
Voor de politiek is het van het grootste belang, dat het onderzoek door de Hoge Raad vooral snèl plaatsvindt.

Tijd voor de Republiek!!!!!!!
Word LID van de Republikeinse Moderne Partij of DONEER de RMP

Updates:
17/11/2015 Onderzoekscommissie Commissie stiekem is rond

Geen opmerkingen:

Een reactie posten